Bahagian A Tajuk : Emosi Arahan : Lukiskan mimik muka berdasarkan emosi yang diberikan.

Markah :

/5

Tajuk : Emosi Arahan : Lukis semula aksi muka gembira di bawah Markah : /5 .

Markah : /20 .Bahagian B Tajuk : Kemahiran Sosial Arahan : Salin semula Perkataan dan warnakan.

Tajuk : kemahiran Sosial Arahan : Padankan Markah : /20 .

Markah : /20 .Bahagian C Tajuk : Ucapan bertatasusila Arahan : Warnakan gambar dan perkataan di bawah.

Dapat menamakan 3 atau lebih rakan sekelas. Maklum balas terhadap 4 jenis arahan guru Mengenal 4 mimik muka (emosi ) yang dilukis guru Tajuk Ucapan Bertatasusila Kemahiran sosial Disiplin Diri Disiplin Diri Emosi Markah /4 /4 /4 /4 /4 /20 3 4 5 Jumlah Markah . Menamakan 2 atau lebih peraturan dalam kelas.Bahagian D Praktikal Bil 1 2 Perkara Dapat melafazkan 2 atau lebih ucapan bertatasusila.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.