Anda di halaman 1dari 1

TUGASAN TAKSIRAN DPLI (Interim Amb 2012) SENI DALAM PENDIDIKAN (SPK2102W )

NAMA PELAJAR :

NO. K P

KUMP :

TARIKH HANTAR : 15 Julai 2013

INDIVIDU
Anda dikehendaki menghuraikan ( dalam lebih kurang 500 perkataan) tentang konsep pendekatan bertema dan penghubungkaitan berdasarkan rujukan dan bacaan anda.

KUMPALAN (2 ATAU 3 ORANG) 1. Anda dikehendaki menyediakan satu RPH untuk m/p major atau minor yang dapat : mengintegrasikan aktiviti seni yang sesuai dan berkesan menunjukkan kreativiti dalam perancangan aktiviti P&P memilih sumber pengajaran yang sesuai 2. Anda dikehendaki memberi justifikasi tentang aktiviti yang dipilih dengan mengaitkan dengan teori pembelajaran dan pendekatan pengajaran ( 500 600 perkataan ) 3. Anda dikehendaki menjalankan pengajaran micro yang menunjukkan kebolehan dan keberkesanan dalam : Persembahan perancangan Penyampaian/ pendekatan Kreativiti menjalanakan aktivti seni Penggunaan bahan pengajaran Pengurusan alat bantu mengajar