Anda di halaman 1dari 4

Nota Pendidikan Moral 1 Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri 1.

1 Kepercayaan kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan Prinsip Rukun Negara Ciri-ciri nilai : 1. Manusia diamanahkan untuk menjaga dan mentadbir bumi. 2. Manusia perlu menjaga hubungan sesama manusia, penghuni lain dan alam sekitar. 3. Tidak boleh menganiayai tumbuhan dan haiwan kerana haiwan dan tumbuhan adalah sebahagian daripada makhluk Tuhan. 4. Apabila hubungan ini tidak berlaku dengan baik, salah satu daripada unsur ini akan terancam dan mendatangkan kesan buruk. Contohnya banjir, kemarau, kekurangan sumber alam, kepupusan haiwan. 5. Bersyukur dengan ciptaan Tuhan dan berusaha menjaganya. 1.2 Amanah Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Ciri-ciri nilai ; 1. Menimbulkan kepercayaan dan perasaan hormat orang lain terhadap kita. 2. Tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan dengan melakukan perkara yang dilarang. 3. Sentiasa menepati janji apabila berhubung dengan orang lain. 4. Menyimpan rahsia dan jangan sesekali membocorkannya kerana ini akan menghilangkan keyakinan orang lain. 5. Menolak ganjaran yang diberikan dan berusaha untuk melakukan sesuatu dengan ikhlas. 1.3 Harga Diri Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memulia dan menjaga diri dalam kehidupan. 1. Menjaga kehormatan diri daripada terlibat dengan gejala-gejala negatif seperti : Memakai pakaian tidak sopan Mengambil dadah, pil khayal Pergaulan bebas 2. Bertekad untuk berkelakuan baik dan menjauhi tingkah laku yang boleh merosakkan diri. 3. Remaja perlu pandai memilih rakan yang bermaruah tinggi dan pandai menjaga diri. 4. Mengamalkan ajaran agama untuk mengelakkan daripada terlibat dengan perkara yang menjatuhkan harga diri. 1.4 Bertanggungjawab Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna.

Ciri-ciri nilai : 1. Amalan nilai bertanggungjawab amat penting supaya perancangan dapat dilakukan dengan lancar dan dapat meningkatkan disiplin diri seseorang. 2. Perancangan yang baik meningkatkan produktiviti individu, keluarga dan negara. 3. Menunjukkan sikap jujur, bersih, cekap, amanah dan bermotivasi tinggi dalam diri individu. 4. Orang yang bertanggungjawab menepati janji. 5. Mereka juga akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang keputusan atau tindakan yang diambilnya. 1.5 Hemah Tinggi Beradap sopan dan berbudi pekerti dalam pergaulan seharian. Ciri-ciri nilai: 1. Perlu menjaga pergaulan seharian dengan berkelakuan sopan santun. 2. Beradap sopan ialah tingkah laku dan tutur kata yang baik serta perlakuan yang baik. Contohnya tidak meninggi diri, tidak menunjuk-nunjuk, tidak sombong dan tidak mengata orang lain. 3. Menjaga tutur kata dalam pergaulan dengan rakan-rakan, ibu bapa dan orang yang lebih tua. 4. Sentiasa bertegur sapa dan beramah mesra dalam pergaulan agar disenangi oleh rakan-rakan. 1.6 Toleransi Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup. Ciri-ciri nilai : 1. Tolak ansur ialah menghormati dan bersedia menerima pendapat orang lain yang berbeza dengan pendirian sendiri. 2. Dalam pergaulan seharian, sikap tolak ansur adalah penting agar tidak menimbulkan perselisihan faham. 3. Perlu menghadapi sesuatu perkara yang sukar dengan sabar untuk mengelak pertelingkahan. 4. Menghindarkan diri daripada bersikap mementingkan diri. 5. Mendengar dan menerima nasihat daripada orang yang lebih tua dan tidak membuat sesuatu keputusan secara terburu-buru kerana orang yang lebih tua mempunyai pengalaman dan pandangan yang bernas. 1.7 Berdikari Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Ciri-ciri nilai : 1. Melakukan sesuatu tanpa mengharapkan bantuan orang lain. 2. Sentiasa berfikiran terbuka, rasional dan berfikiran positif dalam setiap perlakuan. 3. Orang yang berdikari tidak mudah dipengaruhi oleh emosi malah sentiasa memikirkan kepentingan orang lain. 4. Mereka juga sentiasa mencuba perkara baru dan sanggup menanggung risiko. 1.8 Kerajinan

Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara. Ciri-ciri nilai : 1. Ciri-ciri kerajinan ialah tekun, cekal, gigih, dedikasi dan berdaya maju. 2. Sikap tekun bererti melakukan sesuatu dengan tekun dan bersungguh-sungguh. 3. Cekal bermaksud tidak mudah mengalah dan sentiasa mencuba. 4. Gigih merujuk kepada patuh pada pendirian atau pendapat sendiri dan tidak mudah putus asa. 5. Dedikasi bererti sanggup mengorbankan tenaga dan masa untuk sesuatu usaha atau tanggungjawab. 6. Mereka yang berdaya maju pula akan mempunyai sifat keyakinan diri untuk mencapai cita-cita dan mempunyai matlamat hidup. 7. Berusaha bersungguh-sungguh untuk memajukan diri dalam segala aspek kehidupan. 1.9 Kasih Sayang Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas. Ciri-ciri nilai : 1. Kasih sayang lahir dari hati yang ikhlas dan tidak dipengaruhi oleh emosi atau orang lain. 2. Perasaan sayang sesama manusia akan melahirkan suasana yang harmoni manakala sayang kepada alam akan menjadikan persekitaran terpelihara. 3. Sifat ini perlu dipupuk dari kecil dalam diri anak-anak agar kehidupan lebih sejahtera. 4. Sentiasa menghargai nyawa haiwan dan tidak menganiayainya. 5. Perlu juga wujudkan sikap perikemanusiaan dalam diri agar dapat membantu menyelamatkan nyawa yang tidak berdosa.

1.10 Keadilan Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah. Ciri-ciri nilai : 1. Merujuk kepada sikap mempertimbangkan sesuatu secara objektif atau menyeluruh. 2. Sesuatu keputusan yang dibuat tidak boleh dipengaruhi oleh sesiapa dan tidak bersikap pilih kasih. 3. Mengambil kira kesan baik dan buruk sesuatu keputusan yang dibuat dan juga perlulah memuaskan hati semua pihak tanpa menyinggung perasaan sesiapa. 1.11 Rasional Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar. Ciri-ciri nilai : 1. Tidak membuat keputusan atau tindakan secara terburu-buru. 2. Sentiasa memikirkan baik atau buruk sesuatu tindakan dan keputusan supaya tidak menyinggung perasaan orang lain. 3. Mereka akan disenangi dan disayangi oleh rakan-rakan dan keluarga.

4. Menerima segala teguran dan nasihat yang diberikan dengan hati yang terbuka agar boleh dijadikan sebagai panduan. 1.12 Kesederhanaan Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Ciri-ciri nilai: 1. Tidak sombong dan besar diri dengan apa yang dimiliki, malah sentiasa menjaga perasaan orang lain. 2. Sentiasa bersederhana dalam menimbangkan kepentngan diri dan orang lain. 3. Sentiasa bersederhana dalam setiap pertuturan. 4. Tidak terlalu mementingkan orang lain sehingga mengabaikan kepentingan diri. 5. Membantu orang lain mengikut kemampuan diri.