Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Kokurikulum – Unit Beruniform II (Cocuriculum – Uniform Unit II) WAJ3111 1 (0+1) 30 Bahasa Melayu Tiada Tiga 1. mengaplikasasi pengetahuan, kemahiran asas dan kemahiran pengurusan dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti perkhemahan dan kursus; dan 2. menunjukkan komitmen semasa melaksanakan aktiviti-aktiviti perkhemahan dan kursus. Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan; perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. The course focuses on the basic knowledge and skills of camping; planning and implementation of camping

Sinopsis

Tajuk
1

Kandungan
Kemahiran Simpulan & Ikatan   Jenis-jenis tali dan penjagaan tali Cara membuat ikatan dan simpulan serta kegunaannya

Jam
6

2

Kemahiran Kraf Perkhemahan 2.1 Tujuan dan faedah membuat gejet 2.2 Jenis-jenis gejet dan kegunaannnya

4

3

Ikhtiar Hidup (4 J) 3.1 Membuat masakan solar 3.3 Membuat masakan ala rimba

4

9 Refleksi 5 Kebudayaan 5.4 Perancangan dan Persiapan awal 4. simpulan dan pioneering.3.5 Pemilihan tempat 4.5 Mengesan Tanda / Simbol 6.2 Pelaksanaan & Laporan 4 4 4 7 4 JUMLAH 30 Pentaksiran Bacaan Asas 1. Pengurusan gerak kerja kokurikulum.5 Laporan Pengembaraan Khidmat Komuniti (4 Jam) 7.1 Tujuan khidmat komuniti 7. Pengurusan sekolah. Omardin Ashaari. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Ab Alim Abdul Rahim.2 Peraturan & persediaan 6.1 Nyanyian / Lagu Pertubuhan 5.3 Prosedur pengembaraan 6.2 Permainan 5.3 Jenis perkhemahan 4.1 Konsep perkhemahan 4.8 Pemeriksaan Pagi 4.4 Membaca peta topo & kegunaan kompas 6. Panduan perkhemahan. Bhd.3 Membuat perangkap 4 Pengurusan & Persiapan Perkhemahan (4 Jam) 4. Tugasan 40% 60% Ab Alim Abdul Rahim. 2004.3 Malam Kebudayaan 6 Pengembaraan 6.2 Tujuan perkhemahan 4.7 Kemudahan asas 4. Bhd. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Rujukan Tambahan . Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn.1 Tujuan 6. 2004. Ujian Bertulis 2.6 Aspek Keselamatan 4. Bhd. 1997.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful