Anda di halaman 1dari 14

PENGHARGAAN Assalamualaikum w.b.

t dan salam sejahtera, bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan izin kurnianya dapat juga kami menyempurnakan Kerja Kursus Berasaskan Ilmu(KKBI) bagi mata pelajaran Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah (SCE3104). Sepanjang menjalankan kerja kursus ini, kami telah memperolehi pelbagai maklumat dan pengetahuan dengan lebih terperinci berkaitan tugasan ini iaitu ujikaji, eksperimen, demonstrasi dan discrepant event. Di kesempatan ini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sepanjang menjayakan tugasan ini. Terutamanya kepada pensyarah kami iaitu Pn. Fatimah bt. Yusof kerana beliau telah banyak memberikan tunjuk ajar kepada saya sepanjang menjalankan tugasan ini. Tunjuk ajar beliau amat membantu kami dalam usaha menyempurnakan tugasan yang telah diamanahkan ini. Oleh itu, kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli keluarga yang telah banyak memberi sokongan moral bagi menyelesaikan tugasan ini. Selain itu, kami turut berterima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan kerana telah banyak menghulurkan bantuan dan kerjasama bagi merealisasikan usaha

menyempurnakan tugasan ini dengan jayanya. Ucapan ini juga ditujukan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menjayakan tugasan ini sama ada secara langsung atau tidak langsung. Segala bantuan yang telah anda hulurkan amatlah kami hargai kerana tanpa bantuan dan sokongan anda semua, tugasan ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Sekian, terima kasih.

Bahagian A 1.0 Banding bezakan ujikaji, eksperimen, demonstrasi dan discrepant event

1.1

Persamaan di antara ujikaji, eksperimen, demonstrasi dan discrepant event.

i. ii.

Tujuan utamanya untuk menguji sesuatu konsep. Semua kaedah ini digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran terutamanya matapelajaran Sains.

iii. iv. v. vi.

Semua kaedah ini menggunakan bahan maujud. Kaedah-kaedah ini digunakan untuk menjelas sesuatu konsep. Semua kaedah ini menggunakan kemahiran proses sains. Ia juga bertujuan untuk mencapai objektif pengajaran yang tertentu secara eksplisit.

vii.

Kaedah-kaedah ini dapat meningkatkan minat murid-murid terhadap Sains.

1.2

Perbezaan di antara ujikaji, eksperimen, demonstrasi dan peristiwa bercanggah. Ujikaji Eksperimen Demonstrasi discrepant event. Kaedah yang digunakan untuk memperlihatkan untuk memperlihatkan sesuatu situasi atau fenomena yang

Definisi

Satu kaedah sainstifik untuk mencari pengetahuan yang melibatkan mengenalpasti dan menerbitkan

Satu kaeadah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains dan biasanya dilakukan di makmal.

Kaedah yang melibatkan penerangan guru , pendengaran, penglihatan dan percubaan murid

formula untuk sesuatu masalah dan pengumpulan data

mempamerkan hasil luar biasa.

Tujuan

Untuk menarik perhatian dan minat pelajar

Untuk menarik perhatian dan minat pelajar

Memudahkan pemahaman murid serta menimbulkan minat murid

Guru mengajar satu prinsip atau konsep sains yang sangat penting

untuk belajar . dan aktiviti Murid mendapat latihan amali untuk membina kemahiran yang tepat dan kukuh. yang mencabar pemikiran murid.

Kaedah

Berpusatkan

Berpusatkan murid

Berpusatkan guru

Berpusatkan guru

Pelaksanaan guru

Jangkamasa pelaksanaan

Lebih ringkas dan mengambil masa yang sedikit

Lebih terperinci dan mengambil masa lebih lama

Mengambil masa lebih lama kerana melibatkan penerangan guru

Lebih ringkas dan mengambil masa yang pendek

Langkah langkah yang terlibat

Melibatkan sembilan langkah

Melibatkan sembilan langkah

Satu aktiviti yang ringkas dan tidak melibatkan langkah

Satu aktiviti ringkas dan tidak melibatkan langkah yang panjang.

Tempat menjalankan aktiviti

Biasanya dilakukan

Biasanya di dilakukan dalam makmal

Boleh di dilakukan

Boleh dilakukan di makmal atau luar bilik

dalam makmal

sama ada di di dalam

kelas darjah

atau di tempat yang terbuka seperti padang tapak perhimpunan. di atau

Bahagian B. 2.0 RANCANGAN PELAJARAN HARIAN DAN KIT PENGAJARAN 2. 1 Rancangan Pelajaran Harian - Terapung atau Tenggelam : : : Tahun 1 (kelas sederhana) 60 minit Pembelajaran Tentang Dunia di Sekeliling Kita

Tahun Masa Tema Objektif Umum

Menyiasat objek yang terapung di atas air dan tenggelam di dalam air. Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran, murid dapat mengenalpasti : a. b. 4 Objek yang terapung di atas air. 7 Objek yang tenggelam di dalam air. : Inkuiri -Penemuan

Pendekatan Pengajaran& Pembelajaran Strategi Sumber

: Aktiviti `Hands-on` dan Perbincangan

Akuarium, Duit syiling, Batu, Pemadam, Klip kertas, Bola ping pong, Plastisin, Gabus, Guli, Botol Mineral Kosong, Kapal kertas, Lembaran kerja jadual pengkelasan, dan Helaian aktiviti Kemahiran Proses Sains Memerhati, Berkomunikasi, Membuat Kesimpulan, Menjana idea, mengikut urutan, Membuat Perbandingan, Menganalisis

Nilai-nilai Murni Minat dan bersifat ingin tahu, bersyukur, mengargai keseimbangan alam, bekerjasama

Fasa/Masa Induksi (5 minit)

Kandungan Guru bercerita bersama pelajar aktiviti semasa cuti sekolah seperti berkelah dan berenang.

Penerangan Guru bertanya kepada murid, siapakah yang pandai berenang. Guru menyoal murid , sekiranya mereka tidak pandai berenang, apakah alat yang digunakan untuk membantunya terapung dipermukaan air.

Catatan

Guru juga mengaitkan dengan pelajaran hari ini, konsep tenggelam dan terapung

Penjanaan Idea (5 minit)

Objek yang berat tenggelam dan objek yang ringan terapung.

Aktiviti mengkelaskan objek tenggelam dan objek timbul.

Barang yang diperlukan:

Guru memasukkan dua objek ke dalam akuarium yang berisi air.

Duit syiling dan gabus, Akuarium

S1 : Apakah yang anda lihat? S2 : Dimanakah kedudukan dua objek itu?

Penstrukturan Eksperimen semula idea (30 minit) berkaitan tenggelam dan timbul.

Aktiviti berkumpulan tenggelam dan timbul

Barang yang diperlukan:

Murid dibahagikan kepada enam orang dalam satu kumpulan. Setiap kumpulan dibekalkan dengan bahan dan jadual pengkelasan.

Akuarium, Batu, Pemadam, Klip kertas, Bola ping pong,

Murid meramalkan dan mengelaskan objek yang tenggelam dan timbul.

Plastisin, , Guli, Botol Mineral Kosong,

Guru memberi penerangan tentang aktiviti yang hendak dijalankan.

Lembaran kerja jadual pengkelasan

Murid menjalankan aktiviti dalam tempoh masa yang telah ditetapkan.

Pengkelasan objek timbul dan tenggelam

Aktiviti bersoal jawab.

Murid mengkelaskan bahan tersebut di dalam jadual yang dibekalkan.

S3: Guru menyoal murid hasil dapatan melalui aktiviti yang dijalankan.

Penerangan konsep timbul dan tenggelam

Pendedahan kepada idea yang bercanggah (discrepant event)

Bantu pelajar membuat

S4:Guru bertanya kepada murid, kapal kertas terapung atau tenggelam. Murid memberikan respon.

sampan kertas.

Barang yang

Pelajar membuat sebuah sampan kertas dan meletakkannya di dalam sebaldi air. Murid menentukan samada sampan kertas itu terapung atau tenggelam.

diperlukan: Kertas, sebuah akuarium

Murid memerhati apa yang akan berlaku kepada sampan itu selepas beberapa ketika.

Murid mempelajari bahawa suatu objek yang terapung boleh tenggelam. (Discrepant event) Barang yang diperlukan: Plastisin,

S5:Pelajar ditanya samada plastisin tenggelam atau terapung.

Guru memasukkan seketul

sebuah

plastisin dan tenggelam manakala sebuah sampan yang dibuat daripada plastisin terapung pula. (discrepant event)

akuarium

Aplikasi Idea (15 minit)

Helaian aktiviti

Aktiviti pengukuhan

Barang yang

Guru mengedarkan helaian diperlukan: aktiviti dan diminta untuk menandakan gambar yang betul berdasarkan kepada soalan-soalan yang diberikan. Soalan-soalan tersebut menguji kefahaman murid tentang bagaimana benda-benda boleh terapung dan boleh tenggelam. Helaian aktiviti Pensil, Pensel berwarna

Cadangan: murid boleh mewarnakan gambar-gambar tersebut.

Refleksi (5 minit)

Kesimpulan dan rumusan

Guru mengukuhkan lagi konsep tenggelam dan terapung dengan meminta murid menyenaraikan objek lain yang tenggelam dan timbul di dalam buku latihan.

CARA MENJALANKAN AKTIVITI TIMBUL DAN TENGGELAM

1. Guru menyediakan objek seperti akuarium, batu, pemadam, klip kertas, bola pingpong, plastisin, guli dan botol mineral. 2. Kesemua objek tersebut dimasukkan kedalam Shoe Box Kit. 3. Guru menampalkan senarai nama objek di hadapan kotak. 4. Murid dikehendaki mengenalpasti sama ada objek tersebut timbul atau pun tenggelam dengan memasukkan objek ke dalam akuarium yang berisi air. 5. Guru bertanya soalan kepada murid berdasarkan aktiviti yang dijalankan.

Refleksi ( Shoe Box Kit ) Assalamualaikum ( w.b.t). Syukur kehadrat Ilahi kerana dengan izinNya dapatlah kami menyempurnakan tugasan untuk Sains 3104 bagi semester 2 ini. Salah satu tugasan yang telah diberikan kepada kami ialah pembinaan Shoe Box Kit. Kami telah memilih tajuk timbul dan tenggelam berdasarkan sukatan pelajaran Sains KSSR tahun 1. Kami telah menggunakan kotak yang terpakai. Bagi menjadikan Shoe Box Kit itu lebih cantik dan menarik, kami telah membalut kotak tersebut dengan kertas warna dan menggantungkan tali supaya mudah untuk dibawa. Di dalam Shoe Box Kit mengandungi bahan bahan untuk ujikaji seperti akuarium, bola ping pong, batu, pemadam, klip kertas, plastisin, guli dan botol mineral kosong. Di dalam proses menyiapkan Shoe Box Kit ini berbagai masalah yang dihadapi terutamanya dari segi idea kerana kami bukanlah seorang yang kreatif untuk menghasilkan sesuatu bahan yang menarik, ceria dan dan dapat merangsang minda murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Selain dari itu juga, kami tidak mempunyai masa yang mencukupi walaupun tempoh penghantaran kerja kursus telah dilanjutkan. Ini kerana komitmen yang perlu diberi terhadap tugas-tugas di sekolah yang kian bertambah dari masa ke semasa. Tambahan pula tumpuan yang terpaksa diberikan kepada keluarga dalam usaha memastikan anak-anak juga perlu berjaya dalam pelajaran mereka. Kami juga menghadapi kekurangan bahan rujukan yang sesuai dalam menghasilkan Shoe Box Kit ini. Beberapa rujukan yang ditemui di dalam internet tidak sesuai untuk menghasilkan bahan tersebut. Kami juga membuat rujukan diperpustakaan awam tetapi bahan rujukan langsung tidak sesuai dengan kehendak kerja kursus ini. Oleh itu kami terpaksa mengolah idea sendiri dengan meminta pandangan dari rakan rakan di sekolah, suami serta bimbingan dari pensyarah kami iaitu Puan Fatimah binti Yusuf. Terima kasih diucapkan kepada beliau kerana sudi memberi bimbingan kepada kami. Namun begitu disebalik kekangan yang kami hadapi, terdapat beberapa kebaikan yang kami perolehi. Kami mendapat pengalaman dalam menghasilkan Shoe Box Kit ini. Terus terang kami katakan bahawa sebelum ini kami tidak mengetahui apa itu Shoe Box Kit. Selain itu juga kami dapat menjana idea dan sentiasa berfikir bagaimana untuk

menghasilkan satu Shoe Box Kit ini agar ia dapat menarik minat murid dan sesuai dengan proses pengajaran dan pembelaaran di dalam kelas. Ia juga dapat mendidik jiwa agar sentiasa sabar dalam menyiapkan kerja kursus ini.

Nama : Hamidah bt. Abd. Hamid @ Salleh No. K/P : 710710-01-5976 Refleksi Pada 18 Februari 2012 yang lalu, pelajar PPG Ambilan JUN 2011 telah diberi satu Kerja Kursus Berasaskan Ilmu(KKBI) bagi mata pelajaran Kurikulum dan Pedagogi Sains Pendidikan Rendah (SCE3104). Setiap pelajar diberi masa selama beberapa minggu untuk menyiapkan projek ini. Dalam masa yang ditetapkan, kumpulan saya telah dikehendaki melaksanakan tugasan mengumpul maklumat daripada sekurang-kurangnya tiga jenis sumber tentang kaedah pengajaran iaitu ujikaji, eksperimen, demonstrasi dan discrepant event. Kami juga dikehendaki membanding bezakan kaedah-kaedah ini dan seterusnya merancang satu aktiviti untuk mengajar konsep Sains dengan menggunakan salah satu kaedah tersebut berserta dengan kit pengajarannya. Perkara pertama yang saya lakukan ialah membahagikan tugasan mengikut masa supaya tidak berlaku pelanggaran waktu untuk menyiapkan kerja-kerja yang lain. Saya terpaksa berbuat begitu untuk menghadapi masalah kekangan masa. Terdapat sedikit maklumat mengenai persamaan dan perbezaan ujikaji, eksperimen, demonstrasi serta discrepant event. Ini juga merupakan kekangan yang dihadapi semasa menyiapkan tugasan. Agak sukar untuk mencari maklumat tambahan daripada perpustakaan di IPG Melaka kerana jarak yang jauh dan masa yang terlalu ketat. Manakala, daripada internet, saya telah berjaya mendapat maklumat tambahan, namun ia masih tidak mencukupi dalam membantu saya menyiapkan tugasan ini dengan lebih sempurna. Justeru, sepanjang menyelesaikan tugasan ini, jika ada masalah yang timbul, kami berbincang bersama dan mendapatkan bimbingan daripada pensyarah iaitu Pn. Fatimah bt Yusof, yang berpengalaman luas dalam subjek ini. Secara ikhlas, saya mengakui pensyarah saya banyak membantu dalam menyelesaikan kerja kursus ini. Namun, walaupun menghadapi pelbagai masalah, saya telah berjaya menyiapkan tugasan ini dalam masa yang ditetapkan. Kerjasama yang erat di antara kami berdua perkongsian ilmu dari rakan sekelas serta

merupakan pemangkin kepada saya untuk

menghasilkan tugasan yang terbaik. Kerja kursus ini juga dapat mendedahkan kepada kami tentang kaedah-kaedah pengajaran yang boleh digunakan dalam mengajar konsep Sains. Kaedah-kaedah ini amat sesuai digunakan untuk menarik perhatian murid untuk mempelajari sains. Ini juga merupakan pengalaman baru bagi kami kerana sebelum ini kami tidak pernah mengetahui tentang discrepant event. Banyak dapatan baru yang saya perolehi daripada hasil perbincangan saya dengan rakan-rakan serta pensyarah pembimbing. Melalui kerja kursus ini juga, kemahiran mengumpul maklumat telah dapat dilatih. Malah pelbagai pengalaman baru telah dapat diraih dan dapat digunakan dalam menempuh arena perguruan yang semakin mencabar pada masa yang akan datang. Sekiranya saya diberi peluang untuk melaksanakan tugasan ini sekali lagi, saya akan cuba menghasilkan rangcangan pengajaran harian berserta kit pengajaran yang lebih kreatif dan menarik untuk merangsang serta menimbulkan minat murid untuk terus belajar sains. Saya juga akan berusaha lebih gigih untuk mempelajari dan menguasai kurikulum sains sekolah rendah serta membuat pemerhatian yang mendalam bagaimana sains diajar disekolah rendah memandangkan saya adalah guru sekolah menengah.