Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (MODEL 5 FASA NEEDHAM)

Matapelajaran Tahun Masa Tarikh Bilangan murid Tema Bidang pembelajaran Objektif Hasil pembelajaran

: Sains : 5 English : 9.00 pagi 10.00 pagi : 17 Februari 2013 : 40 orang : Menyiasat Daya dan Tenaga. : Tenaga : 1.1 Memahami Kegunaan Tenaga : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid akan dapat: i) Menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 contoh kegunaan tenaga dalam kehidupan seharian melalui aktiviti berpasangan. ii) Mengelaskan dengan tepat sekurang-kurangnya 3 daripada 5 sumber tenaga melalui perbincangan kumpulan. iii) Menjawab dengan betul sekurang-kurangnya 8 daripada 10 soalan latihan pengukuhan secara individu.

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid telah mengetahui kepentingan tenaga dalam kehidupan seharian. Kemahiran proses sains :Memerhati, Mengelas, Berkomunikasi

Kemahiran berfikir

: Mengelas, Menjana idea, Membuat kesimpulan, Menganalisis.

Nilai-nilai murni

: Berani mencuba, berfikir secara rasional, berfikiran terbuka, bekerjasama, minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekitar.

Bahan bantu mengajar

: Video, Kertas Mahjong, Lampiran Kerja 1, Gambar, Pen marker, Komputer riba, Pembesar Suara, Pemancar LCD.

Fasa/Masa

Isi Kandungan 1. Tayangan Video 2. Soalan: Adakah kamu sudah bersarapan? Pernahkan tidak mengambil

Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Murid membacakan doa sebelum memulakan pembelajaran. Guru meminta murid mengeluarkan buku serta alat tulis yang berkaitan dan duduk dalam keadaan bersedia. Murid menjawab soalan yang diutarakan oleh guru mengenai sarapan pagi.

Catatan BBM: video KPS: -Memerhati -Berkomunikasi KBKK: -Menjana idea Nilai Murni:

Set orientasi ( 5 Minit)

sarapan pagi? Apakah perbezaan kepada tubuh badan kamu apabila ambil sarapan pagi dengan tidak ambil sarapan pagi? Apa yang dapat diperhatikan

Murid menonton tayangan video yang ditayangkan dihadapan kelas. Murid dan guru bersoal jawab mengenai video yang ditayangkan. Guru mengaitkan tayangan video dengan tajuk pembelajaran pada hari

-Berani mencuba -Berfikiran rasional.

dalam video? Ramalkan punca berlaku situasi dalam video tersebut.

ini iaitu Kegunaan Tenaga Dan Sumber Tenaga

1. Kegunaan tenaga Murid diminta memberi pandangan berkenaan maksud tenaga.

BBM: - Kertas mahjong - Pen marker - gambar Murid mendengar arahan guru supaya berbincang dan menulis contohcontoh kegunaan tenaga secara berpasangan dalam lembaran kertas kosong yang akan diedar. KBKK: KPS: -Berkomunikasi - Mengelas

Pencetusan idea ( 15 Minit) Murid mendapatkan lembaran kertas aktiviti dan pen marker dari guru.

-Menjana idea - Mengelas - Menganalisis Nilai Murni: Wakil pasangan menampal hasil kerja berpasangan dihadapan kelas bagi membentuk peta minda. -Berani mencuba -Berfikiran rasional. - Bekerjasama.

Murid dan guru berbincang mengenai kepelbagaian kegunaan tenaga

2. Sumber-sumber tenaga Angin Makanan Matahari Bahan Api Sel Kering

seperti yang tercatat dihadapan kelas secara ringkas.

Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan mendapatkan gambar yang pelbagai dan kertas mahjong dari guru. Secara berkumpulan, murid-murid diminta untuk mengelaskan gambargambar yang diedar oleh guru kepada 2 bahagian iaitu sumber tenaga dan bukan sumber tenaga.

1. Pembentangan kumpulan mengenai sumber-sumber tenaga.

Setiap kumpulan menampal hasil kerja kumpulan dihadapan kelas.

BBM: -.Hasil aktiviti dalam fasa pencetusan idea KPS: -Berkomunikasi

Beberapa kumpulan dipilih secara rawak untuk membentangkan hasil dapatan kumpulan.

Penstrukturan semula idea. ( 15 Minit)

Murid dari kumpulan lain diminta untuk memberi pertanyaan, ulasan, teguran atau pendapat berkenaan pembentangan kumpulan KBKK: -Menjana idea

pembentang. Murid dan guru berbincang mengenai hasil dapatan kumpulan

Nilai Murni: -Berani mencuba

1. Soalan latihan pengukuhan.

Murid mendapatkan lembaran kerja dari guru

BBM: Lembaran Kerja KPS: -Berkomunikasi KBKK:

Murid menjawab soalan dalam lembaran kerja secara individu dalam jangka masa yang diberi.

Pengaplikasia n Idea ( 20 Minit) Murid dan guru membuat perbincangan mengenai jawapan

-Menjana idea -Menganalisis Nilai Murni: -Berfikiran rasional.

Refleksi ( 5 Minit)

1. Refleksi kendiri

Murid diminta membuat refleksi telah mereka rasai dan pelajari pada hari ini.

KPS:

dengan menyatakan kembali apa yang -Berkomunikasi KBKK: -Menjana idea 2. Rumusan 3. Soalan: Apakah maksud tenaga? Apakah Beberapa orang murid diminta membuat rumusan mengenai tajuk yang telah dipelajari dengan bimbingan guru. Nilai Murni: -Berani mencuba -Berfikiran rasional.

kegunaan tenaga? Sebutkan sumber-sumber tenaga?

Guru memberi penghargaan kepada murid-murid atas kerjasama dan semangat yang telah ditonjolkan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran pada hari ini.