Anda di halaman 1dari 136

SEJARAH TINGKATAN 4 SEJARAH BAB 1 : PENINGKATAN TAMADUN

1 Lengkapkan rajah di bawah. Peradaban (Bahasa Melayu) Makna Tamadun Madana (Bahasa Arab) Civilization (Bahasa Inggeris) Kemunculan Tamadun Awal Manusia

Petempatan kekal Kehidupan berorganisasi Sistem pemerintahan Agama dan kepercayaan

Ciri-ciri Tamadun

Bahasa dan sistem tulisan Pengkhususan pekerjaan

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

2 Nyatakan ciri-ciri Zaman Prasejarah.

Zaman Prasejarah Paleolitik dan Mesolitik

Ciri-ciri (a) _______________________________________ Manusia pada zaman ini tinggal di kawasan _______________________________________ tepi sungai, tepi tasik dan di dalam gua. (b) Mereka hidup secara nomad iaitu berpindahrandah dalam kelompok keluarga atau _______________________________________ secara berkumpulan. _______________________________________ (c) ________ Mereka memungut hasil hutan, memburu binatang dan menangkap ikan untuk menyara hidup. (d) Alat-alat yang dicipta lebih mementingkan fungsi daripada nilai seni. (a) Wujudnya kehidupan dalam kelompok yang _____________________________________ besar iaitu masyarakat. (b) _____________________________________ Manusia zaman ini mula bercucuk tanam dan menternak binatang. (c) Penciptaan alatan batu yang telah dilicinkan _____________________________________ dan mempunyai pelbagai fungsi. (d) _____________________________________ Wujudnya pengkhususan kerja kerana kehidupan bermasyarakat.

Neolitik

Zaman Logam

(a)

(b)

(c) (d)

Zaman Logam lahir setelah manusia berjaya _______________________________________ mencipta dan menghasilkan bahan daripada _______________________________________ logam. Manusia berjaya mencipta perahu yang _______________________________________ penting untuk meneroka lautan dan meningkatkan kegiatan perdagangan maritim. Munculnya petempatan besar dan kota _______________________________________ pertahanan pada zaman ini. Kawasan-kawasan ini berkembang _______________________________________ menjadi bandar atau kota.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

3 Namakan Zaman Prasejarah bagi setiap pernyataan di bawah.

1 Neolitik Wujudnya kehidupan yang berkelompok besar. Mula bercucuk tanam dan menternak binatang. Alatan yang dicipta mempunyai banyak fungsi. Wujudnya pengkhususan kerja.

2 Paleotik dan Mesolitik Manusia tinggal di kawasan tepi sungai, tepi tasik atau di dalam gua. Mereka hidup secara normad. Alatan yang dicipta lebih mementingkan fungsi daripada nilai.

3 Zaman Logam Manusia berjaya mencipta perahu untuk meneroka lautan dan meningkatkan kegiatan perdagangan maritim. Muncul petempatan besar dan kota pertahanan. Kawasan-kawasan ini berkembang menjadi bandar atau kota.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

4 Padankan jawapan yang betul.

Ciri-ciri 4 1 Kehidupan berorganisasi

Huraian Kehidupan secara menetap. Lahirnya kemajuan dalam bidang pertanian dan penternakan binatang hasil inovasi manusia. Organisasi sosial wujud sebagai sistem keluarga pada awalnya. Lazimnya, sistem sosial tamadun awal berbentuk piramid dan bersusun lapis. Dibentuk bagi menjalankan pentadbiran untuk mengendalikan masyarakat yang lebih besar. Sistem perundangan penting dalam menjaga keamanan dan kemakmuran sesebuah tamadun. bersusun lapis. Produktiviti manusia yang semakin meningkat menyebabkan pengkhususan pekerjaan bertambah penting. Sistem perundangan penting dalam menjaga keamanan dan kemakmuran sesebuah tamadun. Pengkhususan membawa kepada sistem barter.

1 2 Pengkhususan pekerjaan

5 3 Bahasa dan sistem tulisan

Petempatan kekal

6 5 Sistem pemerintahan

Manusia berpegang pada kepercayaan animisme. Kepercayaan ini bertukar kepada agama secara evolusi. Contoh bahasa tertua ialah bahasa Yunani dan Sanskrit. Contoh tulisan awal pula ialah hieroglif, cuneiform dan ideogram.

3 6 Agama dan kepercayaan

5 Isi tempat kosong dalam ruangan yang diberikan.


Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Proses Pembentukan Tamadun

Tamadun Mesopotamia Tanah di antara _____________ dua sungai Terletak di antara ______________ Sungai Tigris dan Sungai Euphrates Sistem pemerintahan ___________ teokrasi

Tamadun Mesir Purba Setiap Tuhan dikaitkan dengan ______________ unsur alam Firaun Menes Sistem tulisan ____________ hieroglif

Tamadun Indus Tamadun terawal di _________ India Terletak di _________________ Lembah Indus Percaya pada _____________ Tuhan Ibu Mempunyai amalan agama

Tamadun Hwang Ho Kesuburan tanah di __________________ Sungai Hwang Ho Menyembah tuhan syurga, _____________ tuhan bumi __________ moyang Sistem tulisan ____________ ideogram ____________ dan roh nenek

6 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamadun Mesir Purba Tamadun Mesopotamia Munculnya Tamadun Indus manusia. Wilayah Mesopotamia terletak di antara Sungai Tigris dan Tamadun Indus turut dikenali sebagai tamadun tersebut. Sungai Hwang Ho sebelah timur. Sistem tulisan tamadun Mesir Purba dipanggil hieroglif . gangsa . Pada Zaman Logam, masyarakat di Lembah Nil mencapai tahap kebudayaan mengalir dari kawasan tanah tinggi di sebelah barat ke Teluk Bo Hai di tamadun Harappa Sungai Euphrates . sempena nama bandar utama dalam dianggap sebagai anugerah daripada Sungai Nil. merupakan tamadun terawal di dunia. kerana kesuburan tanah di Sungai Kuning atau Hwang Ho. tanah lanar adalah penting untuk pertanian dan petempatan

tamadun Hwang Ho

merupakan tamadun terawal di India.

Delta subur yang dibentuk oleh

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

7 Nyatakan proses pembentukan tamadun Indus.

Proses Pembentukan

Adanya penduduk yang mengamalkan kehidupan nomad di bahagian barat laut India.

Penduduk mula membentuk petempatan kekal di sepanjang Sungai Indus. Ini kerana adanya sumber air yang penting untuk menyuburkan tanah.

Penduduk dapat menyesuaikan diri dengan alam sekitar.

Ini membawa kepada penghasilan pertanian yang menjadi asas kepada pertambahan jumlah penduduk.

Pertambahan ini menyumbang kepada perkembangan bandar-bandar.

Mohenjo-Daro dan Harappa merupakan bandar utama manakala Lothal dan Sutkagen Dor ialah bandar pelabuhan yang penting.

8 Lengkapkan rajah di bawah.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Proses Pembentukan Tamadun Indus Penduduk mula membentuk petempatan kekal di sepanjang Sungai Indus. Ini kerana adanya sumber air yang penting untuk menyuburkan tanah.

Adanya penduduk yang _______________________ mengamalkan kehidupan _______________________ nomad di bahagian barat laut _______________________ India. _______________________

Ini membawa kepada penghasilan pertanian yang menjadi asas kepada pertambahan jumlah penduduk.

Penduduk dapat _______________________ menyesuaikan diri dengan _______________________ alam sekitar _______________________

Pertambahan ini _______________________ menyumbang kepada _______________________ perkembangan bandar_______________________ bandar. _______________________

Mohenjo-Daro dan Harappa merupakan bandar utama manakala Lothal dan Sutkagen Dor ialah bandar pelabuhan yang penting.

9 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Definisi Tamadun

Pandangan Barat Tamadun berkaitan dengan pembangunan _______ lahiriah hal kebudayaan seperti penulisan, undang-undang, kesenian dan pembandaran. Menurut __________________ pandangan sarjana Barat: (a) Gordon Childe Pencapaian lahiriah ialah pengukur bagi _______________________ kemajuan ___________ tamadun dalam sesebuah masyarakat. (b) Darcy Riberio dan R. A Buchanan Menekankan
10 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Pandangan Islam dalam Tamadun merangkumi pembangunan __________ lahiriah ___________ dan rohaniah .

Kedua-dua unsur ini penting ______________ sebagai pengukur tahap _____________ ketamadunan sesebuah masyarakat. _________

Menurut pandangan Naquib al-Attas

Syed

Tamadun merupakan pencapaian tahap tatasusila yang tinggi dan kebudayaan yang luhur ___________ oleh sesebuah masyarakat. _______________ Pandangan beliau disokong oleh sarjana Barat seperti Sullivan . Richard

kepentingan dan

pembangunan Ciri-ciri Tamadun Mesopotamia lahiriah dalam


1 2 3 4

proses Salah satu unsur ketamadunan yang penting ialah kewujudan


bandar . perkembangan

negara kota

dan ,

Setiap negara kota terbahagi kepada kawasan-kawasan utama iaitu tamadun. tembok kota , luar kota istana , dan pelabuhan . Di dalam kota terdapat rumah kediaman

pusat kota

, rumah ibadat,

rumah kedai dan

dan pasar dengan jalannya yang lurus dan lebar. Masyarakatnya terbahagi kepada dua golongan, iaitu golongan pemerintah

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

golongan rakyat 5 6 7 8

. teokrasi . . wakil tuhan dan pemilik negara kota

Tamadun Mesopotamia diperintah oleh sistem raja yang berbentuk Raja telah dianggap sebagai khazanah negara atau .

Zigurat berfungsi sebagai pusat ibadat, pusat perdagangan dan pusat penyimpanan Hasil lebihan pertanian telah menyebabkan wujudnya kepelbagaian kegiatan pengkhususan pekerjaan . ekonomi

11 Lengkapkan rajah di bawah.

Aspek-aspek Peningkatan Tamadun

Politik

Sosial

Ekonomi

Pentadbiran ________________ Perundangan kuasa Perluasan kuasa ________________

Pendidikan Falsafah ________________ Sains dan teknologi Seni dan seni bina ________________ Bahasa ________________ Kesusasteraan Sistem sosial ________________

Pertanian Perdagangan ________________ Perusahaan ________________ Kewangan

12 Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan tandakan ( ) pada pernyataan yang salah.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Bentuk pemerintahan yang pernah diamalkan di Athens ialah aristokrasi, oligarki dan tirani.

Dinasti Maurya telah mencapai zaman kegemilangan semasa pemerintahan Maharaja Asoka. Zaman tersebut dikatakan zaman kegemilangan Dinasti Maurya kerana kejayaan Asoka mengadakan hubungan dengan kerajaan Rom.

Augustus Caesar adalah pemimpin yang menjalankan pemerintahan berbentuk diktator.

Penggunaan kolar kuda dalam tamadun China adalah untuk menarik tenggala kayu, kereta kuda dan kereta sorong beroda.

Tamadun Yunani telah melahirkan ramai tokoh ilmuan yang terbilang. Antara tokoh-tokoh tersebut ialah Chales dan Socrates.

Pemerintah Yunani telah menganggap ajaran Socrates sebagai keterlaluan dan telah merosakkan pemikiran golongan muda kerana beliau telah mempersoalkan kewujudan dewa-dewa.

Tamadun China amat terkenal kerana dipercayai orang yang pertama menghasilkan kertas. Bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan kertas ialah buluh, sayur-sayuran dan pokok papyrus.

Pencipta karya-karya yang berbentuk epik dan puisi dari tamadun Yunani ialah Homer dan Trojen.

13 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. 1 Peningkatan tamadun dapat dilihat menerusi kemajuan yang telah dicapai dalam tiga aspek utama iaitu 2 Majlis 3 . Setiap keputusan Dewan Perhimpunan dikendalikan oleh Majlis yang ahlinya terdiri daripada Dewan. 4 Masyarakat Latin dipimpin oleh golongan bangsawan yang dikenal sebagai pada tahun 509 S. M..
Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

ekonomi

dan sosial. dan

Sistem demokrasi di Athens mempunyai

Dewan Perhimpunan

Ahli Majlis

Majistret

, dan juri yang dilantik oleh

telah bangun memberontak dan hasilnya lahirlah pemerintahan bercorak republik

Dalam tamadun Rom,

dua orang konsul

telah dilantik oleh

Dewan Senat untuk memerintah negara dalam tempoh tertentu. 6 Fungsi Dewan Perhimpunan hanya untuk mengesahkan 7 Golongan meluluskan atau

undang-undang yang diputuskan oleh Dewan Senat. Brahmin merupakan golongan yang menguasai undang-

undang kerana mereka mahir tentang hukum-hakam terutamanya yang berkaitan dengan agama. 8 Shih Huang Ti ialah seorang pemerintah China yang terkenal dan telah

berjaya menyatukan seluruh empayar China yang berpecah belah.

14 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

Kemunculan Agama dan Ajaran Utama Dunia


1 Agama Hindu 2 Percaya Tuhan mempunyai Hukum Karma tiga fungsi.

dan Moksya.

Agama Buddha Siddharta Gautama Emapat kebenaran mulia yang dapat dicapai melalui lapan jalan

Agama Kristian Diasaskan oleh Kitab Bible Jesus Christ

Agama Islam Diwahyukan kepada Akidah dan syariah Nabi Muhammad s. a. w.

Agama Confucianisme Diasaskan oleh Confucius ren , li dan xiao

Menekankan prinsip

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Agama Taoisme Diasaskan oleh Buku Lau Tze mengandungi idea falsafah Taoisme

Tao Te Ching

15 Nyatakan empat kebenaran mulia yang mesti dilalui oleh penganut agama Buddha melalui lapan jalan.

1 2 Empat Kebenaran Mulia 3

Dukka atau penderitaan Samudaya atau sebab penderitaan Nirodha, iaitu nafsu yang membawa penderitaan

Marga, iaitu cara memadamkan nafsu dan keinginan

16 Lengkapkan Rukun Iman yang berikut.

Percaya kepada Allah s. w. t.

2 ___________________________ Percaya kepada malaikat 3 Percaya kepada kitab-kitab suci ___________________________ 4 Percaya kepada nabi dan rasul 5 Percaya kepada hari kiamat ___________________________ 6 Percaya kepada qadak dan qadar

17 Jawab soalan-soalan yang berikut.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Agama merupakan keperluan utama dalam pembentukan dan peningkatan tamadun. Agama juga merupakan pedoman untuk membimbing manusia ke arah kehidupan yang sempurna.
1 Penganut agama Hindu percaya bahawa Tuhan mempunyai tiga fungsi utama. Apakah fungsi-fungsi itu? (a) (c) 2 Mencipta (Brahman) Membinasa (Siva) (b) Memelihara (Vishnu)

Terdapat dua teras dalam agama Islam. Apakah teras-teras itu? (a) Akidah (b) Syariah

Apakah yang dimaksudkan dengan teras akidah? Keyakinan seluruh jiwa terhadap keesaan Allah.

Mengapakah agama Buddha dikatakan mencapai zaman kegemilangan semasa pemerintahan Asoka? Kerana pada zaman ini agama Buddha bukan sahaja menjadi agama rasmi, malah kerajaan Maurya telah mengalami perkembangan yang pesat kesan daripada dasar penghantaran mubaligh ke luar negara.

18 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Tamadun Tamadun Yunani Huraian Tokoh-tokoh dan Sumbangan Hippocrates (a) Bapa Perubatan. (b) Dikenang kerana kaitannya dengan profesion moden, iaitu Sumpah Hippocrates. (c) Pakar dalam bidang anatomi. Archimedes (a) Ahli matematik dan fizik yang terkenal di Yunani. (b) Menyumbang teori berhubung dengan isi padu air dan graviti. Ptolemy

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

(a) Pakar dalam bidang astronomi. Ilmu pelayaran meningkat. Penciptaan layar yang lebih kuat. Ciri-ciri Tidak digerakkan secara langsung. Tokoh-tokoh dan Sumbangan Boethius (a) Ahli matematik. (b) Asas matematik Boethius diambil daripada tamadun Yunani yang mengaitkan dengan muzik, geometri dan astronomi. Ilmu pelayaran turut menyumbang dalam bidang penciptaan layar. Ciri-ciri Cabang kepada pengetahuan Vedik kerana pengetahuan astronomi dapat dipetik daripada Rig Veda. Tokoh-tokoh dan Sumbangan Ilmu matematik telah lama wujud dan berkembang pesat pada Zaman Gupta. Konsep geometri telah diketahui. Memperkenalkan sistem nombor iaitu angka Brahmin dan angka Kharosti. Ilmu perubatan berkembang dsebabkan oleh kecenderungan masyarakat dalam fisiologi kerana ada kaitannya dengan yoga. Bidang penciptaan layar berkembang selaras dengan peningkatan ilmu pelayaran.

Tamadun Rom

Tamadun India

19 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Sistem demokrasi di Athens Aspek Sistem demokrasi di Malaysia

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Tiga badan utama: (a) Dewan Perhimpunan (b) Majlis (c) Majistret dan Juri Mesyuarat diadakan di Dewan Perhimpunan untuk membincangkan dasar kerajaan. Badan Utama

Tiga komponen penting: (a) Eksekutif (b) Perundangan (c) Kehakiman Bahagian Perundangan terdiri daripada: (a) Yang di-Pertuan Agong (b) Dewan Rakyat (c) Dewan Negara

Tiada pilihan raya umum.

Pilihan raya umum

Pilihan raya umum dikendalikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Ahli Dewan Rakyat dipilih setiap lima tahun sekali. Semua warganegara lelaki dan perempuan yang berumur 21 tahun ke atas boleh menjadi calon pilihan raya. Penyertaan tidak langsung. Rakyat memilih wakil mereka melalui pilihan raya untuk menyertai Dewan Rakyat. Wakil ini tidak kira sama ada lelaki atau wanita. Wujud banyak parti politik yang bertanding dalam pilihan raya. Parti politik yang menang dalam pilihan raya akan membentuk kerajaan. Ketua kerajaan ialah Yang diPertuan Agong. Ketua pentadbiran ialah Perdana Menteri.

Semua warganegara lelaki dewasa Athens menjadi anggota Dewan Perhimpunan antara enam bulan hingga setahun. Wanita tidak mempunyai hak dalam politik. Tiada parti-parti politik. Warganegara lelaki terlibat dalam membentuk kerajaan melalui undian. Ketua kerajaan ialah raja.

Keanggotaan Dewan

Parti-parti politik

Ciri kerajaan

20. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Taoisme Huraian

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Pengasas Latar belakang Kitab

Lao-Tze Lao-Tze lahir di negeri Chu pada 604 S. M. Beliau pernah bekerja di negeri Chou. Tao Te Ching Muncul agak lewat berbanding dengan ajaran Confucius. Menumpukan konsep Tao yang bermaksud jalan. Setiap tindakan ditentukan oleh Tao. Manusia tidak harus bertindak terhadap apa-apa yang berlaku kerana tindakan yang diambil adalah bertentangan dengan prinsip wu-wei. Wu-wei dikatakan boleh merosakkan dunia. Berbentuk falsafah pada mulanya. Berubah menjadi bentuk kemudiannya. keagamaan

Ajaran

Perkembangan/Penyebaran

21 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Bentuk-bentuk Kerajaan Awal

Kerajaan Agraria Ciri-ciri: Pertanian ___________ sara diri Pengumpulan _____________ Perdagangan _______________ hasil hutan Ciri-ciri:

Kerajaan Maritim Perdagangan ________________ Pengumpulan ____________ hasil laut Ahli _____________ pelayaran Peranan _________________ pelabuhan awal Peranan Brahmin/Pendeta ___________________

22 Isikan tempat kosong dengan menyusun semula perkataan yang diberi. A N I A N R E P T

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Kerajaan agraria menjalankan kegiatan ekonomi yang berasaskan penternakan dan pemungutan hasil hutan.

pertanian

seperti kegiatan

N 2

F Funan .

Kerajaan agraria yang berkembang menjadi kerajaan maritim adalah kerajaan

N 3

Kegiatan mencari sarang burung juga dijalankan di kawasan gua bertujuan untuk kegiatan perdagangan .

R 4

A Baray

merupakan tempat takungan air buatan manusia. Pada musim hujan, air ditakungkan

untuk disalirkan ke sawah padi dan sebagai sumber minuman pada musim kemarau.

T 5

O entrepot apabila

Pelabuhan Kedah Tua dan Srivijaya telah menjadi sebuah pelabuhan menjalin hubungan dagangan dengan kerajaan besar seperti China dan India.

L 6

Masyarakat maritim telah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca di Asia Tenggara sejak dahulu lagi.

23 Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan tandakan ( ) pada pernyataan yang salah.
1 Padi merupakan tanaman utama penduduk di Asia Tenggara. Tanaman lain yang ditanam selain daripada padi ialah tanaman ubi dan keladi.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

2 3

Raja yang bertanggungjawab membina sistem pengairan bagi kerajaan Angkor. Semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera telah terkenal sebagai Bumi Emas. Berdasarkan catatan Yunani, nama yang diberikan kepada Bumi Emas ini ialah Suvarnadipa. Gunung Jerai menjadi panduan bagi kapal pedagang yang keluar masuk pada waktu malam di Kedah Tua. Bukti yang menunjukkan Lembah Bujang menjadi tumpuan pedagang dari Timur dan Barat ialah bahan seramik, gelas dan kaca. Arca Amaravati merupakan sumber arkeologi yang dapat membuktikan kewujudan tamadun awal di Asia Tenggara. Kedah Tua ialah kerajaan paling tua di pantai barat Semenanjung Tanah Melayu dan merupakan sebuah pelabuhan entrepot.

24 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha Penaklukan Perdagangan Keagamaan Pengambilan terus oleh pemerintah Pengaruh Hindu dan Buddha dalam pemerintahan Institusi beraja Konsep dewa-raja Pengaruh Hindu dan Buddha dalam kesenian dan kesusasteraan Seni bina Candi Patung/arca Sastera Bahasa Tulisan

Pengaruh Agama Hindu dan Buddha dalam Kerajaan Awal

25 Nyatakan kepentingan bahasa Sanskrit.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Kepentingan bahasa Sanskrit

Bahasa sarjana

Catatkan keagungan

Pengaruh hasil sastera tempatan

Bahasa komunikasi

Pengaruh sastera Jawa kuno

Bahasa agama masyarakat lampau

Penyerapan ke dalam bahasa Melayu

Penggunaan dalam bidang ilmu

26 Nyatakan cara kemasukan pengaruh India.

Ksyatria/Tentera

Pedagang/Vaisya

Cara Kemasukan Pengaruh India

Pengambilan aspek kebudayaan

Brahmin/Pendeta

27 Isi tempat kosong dalam jadual di bawah.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Perkara Kedudukan Tempoh Lokasi kerajaan Di Lembah Bujang

Huraian

Abad kelima Masihi hingga abad ke-13 Masihi Abad kelima Masihi ke-11 Masihi Sungai Mas. Abad ke-11 Masihi ke-13 Masihi Lembah Sungai Bujang. Kemunculan Kedah Tua berkaitan dengan kerajaan Srivijaya. Srivijaya dan Kedah Tua pernah disebut secara bersamaan dengan nama Shih-li-fo-shi/Kataha pada zaman kebangkitan Kedah Tua. Penduduk memeluk agama Buddha pada abad ke-5 hingga abad ke-10 Masihi. Pada abad ke-11 Masihi mereka memeluk agama Hindu. Buktinya ialah tinggalan candi pengaruh agama Hindu dan Buddha. Kedah Tua ialah kerajaan yang paling tua di pantai barat Semenanjung Tanah Melayu. Kedah Tua merupakan pelabuhan entrepot. Bukti Kedah Tua sebagai pelabuhan entrepot: (a) Tinggalan sejarah seperti tembikar China yang dicipta pada zaman Dinasti Tang, Dinasti Song dan Dinasti Yuan. (b) Jumpaan pelita tembaga dan tembikar dari Timur Tengah. (c) Jumpan pelbagai jenis manik yang merupakan barang dagangan dari India, Sri Lanka dan Burma. Gunung Jerai sebagai panduan bagi kapal pedagang keluar masuk pada waktu malam di Lembah Bujang. Di sana terdapat Sungai Merbok dan Sungai Muda yang menjadi asas kepada perhubungan pelabuhan Lembah Bujang. Terlindung daripada tiupan angin monsun barat daya dan timur laut. Kemudahan menyimpan barangan. Kekayaan hasil hutan dan sumber lain.

Kemunculan

Agama

Perkembangan

Sebab-sebab perkembangan Kedah Tua

28 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Lokasi Di lembah Sungai Mekong Bentuk Kerajaan agraria yang kuat dan agung
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Sebab perkembangan Kedudukan Sap

yang berhampiran dengan Tasik Tonle

Air Tasik Tonle Sap datang dari Sungai Mekong. Kesuburan tanah di sekitar. Iklim panas lembap sepanjang tahun yang sangat sesuai untuk penanaman padi. Sumber ikan air tawar dari Tasik Tonle Sap. Air untuk mengairi sawah dengan menggunakan terusan dan sistem pengairan serta sebagai punca bekalan air minuman. Kawasan Tonle Sap dapat menampung keperluan makanan penduduk yang besar.

29 Jawab soalan-soalan yang berikut. 1 Nyatakan dua ciri kerajaan agraria. (a) Menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian, penternakan dan pengumpulan hasil hutan dan sungai. (b) Terbentuk di kawasan sungai yang subur seperti di lembah sungai. 2 Nyatakan dua ciri kerajaan maritim. (a) Menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan kegiatan perdagangan dan kelautan. (b) Berfungsi sebagai pelabuhan. 3 Mengapakah saling bergantung penting bagi kedua-dua kerajaan agraria dan kerajaan maritim? Untuk kemajuan pertanian dan perdagangan. 4 Mengapakah Tasik Tonle Sap penting kepada kerajaan Angkor? (a) Menyediakan bekalan beras yang mencukupi. (b) Mengembangkan peranan kerajaan Angkor.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

30 Isikan silang kata di bawah berdasarkan pembayang yang diberi.

4 T A C N H L O P T A C N H L P H N A I 2 U E V U U B A S O L O U S T O E D A Y F U O S S T H I A E H A C U C A Y K L A P T J R U M P N H A K C E N I T U Y U H R G M A

I E B M N N O H M

U M U

O W A

1 2 3 4 5

Monumen Candi Patung

merupakan bangunan batu atau tinggalan kerajaan awal di Asia Tenggara. orde kosmos dewa .

merupakan monumen keagamaan Hindu dan Buddha. Avalokitesvara merupakan patung agama Buddha. utama bagi kerajaan awal.

Candi Borobudur dan Angkor Wat melambangkan Candi berperanan sebagai tempat menyimpan patung

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

NAMA: ____________________________________________________ TARIKH:__________ SEJARAH TINGKATAN 4 : BAB 4 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM & PERKEMBANGANNYA DI MAKKAH 1. Lengkapkan jadual di bawah.

Ciri-ciri Masyarakat Arab Jahiliah Aspek Politik Hidup _______________ berpuak-puak . Mengamalkan ________________ Sistem Kabilah yang diketuai oleh syeikh. Syeikh dilantik atas persetujuan ramai. __________ Aspek Ekonomi Mengamalkan _______ riba dan penindasan. Mengutamakan ____________ kekayaan . Mengamalkan kegiatan ___________ mencuri dan merompak. Aspek Sosial Wanita dipandang hina. __________ Wanita tidak layak ___________ mewarisi harta

keluarga. _____________ Bayi perempuan ditanam hidup-hidup. Aspek Agama Terdapat empat bentuk kepercayaan agama iaitu ___________ __________ wathani , animisme, samawi dan kepercayaan seperti menilik nasib dan sihir.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

2 Tuliskan jawapan yang sesuai dan isikan jawapan pada silang kata berikut.

6 J 4 M 3 B E R O M P A 5 K H U R A R H 1 W A H A L A L N

2 R I B A T A

Melintang 1 3 5 Wanita dipandang hina dalam masyarakat Arab Jahiliah. berhala . khurafat . Masyarakat Arab Jahiliah menyembah

Kepercayaan karut atau tahyul dikenali sebagai

Menegak 2 4 6 Masyarakat Arab Jahiliah mempunyai amalan Merompak Jahiliah. Perkataan jahiliah berasal daripada perkataan dalam bahasa Arab iaitu jahala . riba dalam urusan perniagaan hutang-piutang. dan merampas barangan merupakan punca mata pencarian masyarakat Arab

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

3 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Kehidupan Nabi Muhammad s.a.w. Sebelum Menjadi Rasul Kerasulan Nabi Muhamad s.a.w. (a)Wahyu WahyuPertama Pertama (a)

Surah al-Alaq , Ayat Surah____________, Ayat 1-5. 1-5.

Mengutamakan______________. pengetahuan . Mengutamakan Menjadititik titiktolak tolakdalam dalamperkembangan perkembangan___________ tamadun Menjadi masyarakatArab ArabJahiliah. Jahiliah. masyarakat

Ilmuyang yangdituntut dituntutmestilah mestilahilmu ilmuyang yangdapat dapatmembina membina Ilmu masyarakat . ______________

(b) (b)

WahyuKedua Kedua Wahyu


Surahal-Muddasir, al-Muddasir,____________ Ayat 1-7 .. Surah Mengutamakan _______________ agama Islam .. Mengutamakan PengisytiharanNabi NabiMuhammad Muhammads.a.w. s.a.w.sebagai sebagai Pengisytiharan Rasulullah atau pesuruh Allah yang mewajibkan baginda ______________

menyampaikanajaran ajaranIslam Islamkepada kepadaseluruh seluruhmanusia. manusia. menyampaikan

Keperibadian Nabi Muhammad s.a.w. (a) Empat sifat terpuji (a) Empat sifat terpuji

Siddiq (berkata benar) _____________________ Amanah (dipercayai) _____________________ Tabliq (menyampaikan) _____________________ Fatanah (bijaksana) _____________________

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

4 Nyatakan bukti-bukti peristiwa kewibawaan Nabi Muhammad s.a.w. sebelum dilantik menjadi rasul berdasarkan pernyataan yang diberi.

Bijaksana

Ditunjukkan semasa memeterai Perjanjian Hudaibiyah dengan orang Arab Quraisy Makkah. Mengutamakan keuntungan yang dibawa kepada umat Islam untuk jangka masa panjang.

Berlaku pertelingkahan antara kabilah Arab Quraisy. Diselesaikan dengan menggunakan sehelai rentangan kain serban.

Peletakan semula Hajar Aswad

Ketua keluarga contoh

Sentiasa membantu isteri memasak, melayan anak dan membersihkan rumah. Memastikan anak-anak mendapat pendidikan agama yang mencukupi.

Sikap bergaul dengan semua lapisan masyarakat. Menunjukkan sikap pemaaf apabila orang Arab Quraisy menyerah diri.

Sikap rendah diri

5 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Penyebaran Islam di Makkah Secara Rahsia


Dijalankan selama baginda. Khadijah binti Khuwailid , Ali bin Abu Talib, Zaid bin Harithah dan Abu Bakar al-Siddiq merupakan orang yang awal memeluk Islam. tiga tahun . kaum kerabat

Melibatkan ahli keluarga Nabi Muhammad s.a.w., sahabat yang rapat dan

Secara Terbuka
Dijalankan selama Abu Lahab sepuluh tahun . terang-terangan selepas menerima perintah Allah.

Menyebarkan agama Islam secara

iaitu bapa saudara Nabi Muhammad s.a.w. amat menentang dakwah Islamiah.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

6 Nyatakan sama ada pernyataan di bawah Betul atau Salah. 1 Penyebaran Islam di Makkah telah dijalankan secara rahsia selama 10 tahun dan 3 tahun secara terbuka. 2 Penyebaran secara rahsia ditujukan kepada ahli keluarga Nabi Muhammad s.a.w., sahabat dan kaum kerabat baginda. 3 Penyebaran Islam dijalankan secara rahsia untuk mengelakkan penentangan terhadap Islam. 4 Nabi Muhammad s.a.w. mengadakan majlis ceramah di rumah Abdul Muttalib selepas bermusyawarah dengan rakan-rakannya. 5 Bapa saudara Nabi Muhammad s.a.w. iaitu Abu Lahab amat menentang penyebaran Islam. 6 Bantahan Abu Lahab terhadap penyebaran Islam tidak memberi sebarang kesan terhadap dakwah Islamiah. 7 Al-Arqam telah menjadikan rumahnya sebagai pusat kegiatan Islam yang pertama di Makkah. 8 Mereka yang awal memeluk Islam ialah Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Harithah, al-Arqam bin Abu Arqam dan Zubir bin Awam.

Salah

Betul

Betul

Salah

Betul

Salah

Betul

Betul

7 Lengkapkan jadual di bawah.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Reaksi Masyarakat Arab Terhadap Islam

Penerimaan Terhadap Islam Tertarik kepada ajaran Islam yang memberikan layanan yang sama _________ kepada semua manusia. Berdakwah secara lemah lembut _______________ dan _____________ berhikmah . ____________ Tidak memaksa orang ramai memeluk Islam. Memberikan penerangan dan __________ menunjukkan ______________ teladan yang baik. Membandingkan nilai akhlak masyarakat Arab Jahiliah dengan nilai

Penentangan Terhadap Islam Perbezaan dari segi kepercayaan _______________ dan amalan. ________ Prinsip persamaan taraf sesama

manusia. ____________ Konsep assabiah . _________ Tanggapan yang salah tugas ______________ nabi. Menggugat Quraisy.

terhadap

ekonomi orang Arab

akhlak yang disarankan oleh Islam. 8 Cari perkataan yang tersembunyi berdasarkan pembayang yang diberi berkaitan cara penentangan orang Arab Quraisy terhadap Islam. E G A E T A E L I P O Q A F G
1

A E B U H I K I M E M U L A U

L K E A A H T N A N A H I F E

A O E S N J U I K A I L E G R

M S W S Q T D Y R E S T U E A

S P E K E S U L A M M T A N T

E R D T Y S H A O P E S I U E

K O F Q E F A N N S M O P G R

O D R T U P N A E R U O T I I

L U I T U I A K I A J B E Q A
.

A K Y D A R B J A A U N W T L

H T A M E N G E J E K M U R E

R U D W T J N W J Q H B I W R

D E J E R M T Q U K E M A S A

E S H Y U I U Q W S A I K H Q

Nabi dikenakan pelbagai tohmahan dan

tuduhan

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

2 3 4 5

Tidak memberikan sebarang

bantuan

kepada keluarga Nabi. mengejek ajaran Islam. memujuk

Puisi yang dikarang oleh penyair Arab Quraisy baginda meninggalkan dakwah Islamiah. Orang Arab Quraisy memulau

Menawarkan harta, kedudukan dan wanita kepada Nabi supaya dapat keluarga Nabi Muhammad s.a.w.

9 Jawab soalan-soalan yang berikut. 1 Terangkan sebab-sebab keruntuhan Empangan Maarib. (a) Berlaku banjir besar (b) Kelalaian pemimpin Sabak untuk membaikinya semula 2 Mengapakah bayi perempuan ditanam hidup-hidup semasa Zaman Jahiliah? Anggapan bahawa anak perempuan akan menjatuhkan maruah keluarga. 3 Mengapakah penyebaran Islam dilakukan secara rahsia pada mulanya? (a) (c) 4 Islam baru dikenali Mengelakkan penentangan yang memungkinkan asas Islam itu dihancurkan (b) Bilangan penganut masih sedikit

Mengapakah golongan hamba tertarik dengan ajaran Islam? Memberi layanan yang sama kepada semua manusia.

40 Lengkapkan carta di bawah.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Cara Penentangan Terhadap Islam

Pelbagai tohmahan dan tuduhan dikenakan kepada Nabi.

Penyair Arab Quraisy mengejek ajaran Islam melalui puisi mereka.

Memujuk Nabi Muhammad s.a.w. meninggalkan dakwah Islamiah dengan menawarkan kedudukan, wanita cantik dan harta.

Melakukan pemulauan dengan menulis pernyataan tentang pemulauan itu dan menggantungkannya di Kaabah.

Mereka tidak berkahwin dengan anggota keluarga Nabi.

Orang Arab Quraisy tidak menjalankan urusan jual beli dengan keluarga Nabi Muhammad s.a.w..

Mereka tidak memberikan sebarang bentuk pertolongan kepada keluarga Nabi.

10 Lengkapkan jadual di bawah.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Perjanjian Aqabah Pertama Melibatkan Nabi Muhammad s.a.w. dan orang _________________ Arab Madinah (suku Aus dan Khazraj). Suku Aus dan Khazraj hendak beriman kepada ________ Allah dan _________ Rasul . Mereka harus berjanji membantu _____________ perjuangan Nabi Muhammad s.a.w.. ___________________ Mus'ab bin Umair dihantar ke Madinah untuk menyebarkan Islam.

Perjanjian Aqabah Kedua Melibatkan _______________________ Nabi Muhammad s.a.w. dan suku Aus dan Khazraj. Syarat perjanjian ialah suku Aus dan Khazraj harus ________________ memeluk Islam , taat kepada Nabi Muhammad s. a. w. dan menjemput baginda ___________ ke Madinah. berhijrah

11 Padankan syarat-syarat perjanjian dengan Perjanjian Aqabah Pertama dan Perjanjian Aqabah Kedua.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Beriman kepada Allah dan Rasul

2 1 Perjanjian Aqabah Pertama

Menganut Islam

Mengukuhkan taat setia kepada Nabi Muhammad s.a.w.

1 2 Perjanjian Aqabah Kedua 1

Membantu perjuangan Muhammad s.a.w.

Nabi

Dilarang jahiliah

melakukan

amalan

Menyediakan tempat tinggal dan menjamin keselamatan Nabi Muhammad s.a.w.

12 Lengkapkan rajah di bawah.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Perjanjian Aqabah Pertama

Perjanjian Aqabah Kedua

Perintah Hijrah

Perintah Allah menerusi Wahyu

Tindakan Berhijrah

Singgah di Quba

Tiba di Madinah (12 September 622 M.)


13 Jawab soalan-soalan yang berikut. 1 Apakah maksud hijrah? Hijrah bermaksud perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. 2 Nabi Muhammad s.a.w. bersembunyi di sebuah gua sebelum berhijrah ke Madinah. Apakah nama gua tersebut? Gua Thur 3 Siapakah yang menghantar makanan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan Abu Bakar semasa bersembunyi di Gua Thur? Asma' binti Abu Bakar 4 Nyatakan faktor-faktor penghijrahan. (a) (c) Perintah menerusi wahyu Allah Mengubah strategi penyebaran Islam (b) Ancaman orang Quraisy Makkah (d) Jemputan penduduk Madinah 5 Mengapakah peristiwa hijrah dianggap penting bagi umat Islam? Merupakan titik permulaan bagi perkembangan Islam ke seluruh dunia.
Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

al-Siddiq

4 Lengkapkan rajah berikut.

Piagam Madinah

Piagam Madinah Nabi menjadi Muhammad pemimpin s.a.w. dan Satu

Sosial ummah yang mempunyai tanggungjawab terhadap negara Madinah.

hakim di Madinah.

Ekonomi Amalan riba dan penipuan dilarang, kerjasama semua masyarakat digalakkan.

Agama Setiap individu bebas agama mengamalkan

masing-masing asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Kedudukan Kaum Yahudi Hak terjamin dan selagi keselamatan mematuhi

Pertahanan Semua anggota masyarakat diwajibkan mempertahankan Madinah daripada musuh.

Piagam Madinah.

46 Lengkapkan jadual di bawah.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Perkara Politik

Rumusan Nabi Muhammad s.a.w. merupakan pemimpin Madinah. Nabi Muhammad s.a.w. ialah hakim yang menyelesaikan masalah.

Tiada diskriminasi. ___________________________________________ Ekonomi Amalan riba dan penindasan dilarang dalam ___________________________________________ urusan ekonomi. ___________________________________________

Agama

Setiap individu bebas mengamalkan agama ____________________________________________ masing-masing. ____________________________________________ Setiap individu harus menghormati agama ____________________________________________ individu yang lain. ____________________________________________

Sosial

Masyarakat ummah.

Madinah

dikenali

sebagai

Masyarakat Madinah perlu bersatu padu dan tidak bermusuhan sesama sendiri.

47 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Perjanjian Hudaibiyah
Kepentingan Perjanjian Hudaibiyah Umat Islam menunaikan Suku Arab Dakwah bebas Islamiah haji pada tahun 629 M.. menganut sebarang agama. dijalankan ke seluruh Semenanjung Tanah Arab. kota Makkah .

Sebagai perintis kepada pembukaan semula

Pembukaan Semula Kota Makkah Sebagai strategi jangka panjang untuk menjalankan dakwah Islamiah.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Pihak Arab Quraisy Makkah melanggar Bani Khuzaah .

Perjanjian Hudaibiyah

apabila berperang dengan

Kepentingan Pembukaan Semula Kota Makkah Kaabah terpelihara daripada amalan dan unsur jahiliah. kota suci umat Islam. pentadbiran Islam. Makkah menjadi

Madinah tetap sebagai pusat

48 Isikan ruang-ruang kosong yang menunjukkan peristiwa ke arah Perjanjian Hudaibiyah.

Penganut Islam boleh ke Makkah Perjanjian Hudaibiyah untuk menunaikan umrah.

Uthman bin Affan dihantar untuk Khabar angin mengatakan Uthman telah dibunuh. menerangkan tujuan kedatangan penganut Islam.

Orang Islam bersumpah setia untuk Uthman. membela kematian

Orang Quraisy menghantar wakil untuk berunding.

Nabi

Muhammad

s.a.w. Perjanjian

menandatangani

Hudaibiyah dengan orang Quraisy.

49

Jawab semua soalan di bawah.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Apakah nama lain bagi Piagam Madinah? Sahifah Madinah

Apakah tujuan diadakan Piagam Madinah? Untuk mentadbir negara Islam di Madinah.

Pihak manakah yang terlibat dalam Piagam Madinah? (a) Orang Islam (Muhajirin dan Ansar) (b) Orang bukan Islam (Yahudi dan suku Arab lain)

Terangkan ciri-ciri Piagam Madinah. (a) (c) (e) Perlembagaan bertulis Dirangka oleh Nabi Muhammad s.a.w. Merupakan asas kepada sebuah negara yang berdaulat (b) Berpandukan wahyu Allah (d) Merupakan asas pemerintahan kerajaan Islam Madinah

Bagaimanakah kedudukan orang Yahudi dalam Perlembagaan Madinah? (a) Orang Yahudi diakui sebagai rakyat Madinah (b) Kedudukan orang Yahudi terjamin selagi mereka tidak melanggar Perlembagaan Madinah

50 Lengkapkan rajah di bawah.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Rentetan Peristiwa Hijrah Rasulullah s.a.w.

Perjanjian Aqabah 1 Nabi Muhammad s.a.w. telah menandatangani Perjanjian Aqabah Pertama dengan penduduk Madinah.

Perjanjian Aqabah 2 Nabi Muhammad s.a.w. telah menandatangani Perjanjian Aqabah Kedua dengan penduduk Madinah.

Nabi Muhamad mendapat tahu tentang rancangan untuk ________________________________________________ membunuhnya daripada wahyu Allah. ________________________________________________

Nabi Muhamad s.a.w. telah menemui Abu Bakar al-Siddiq ________________________________________________ dan menyatakan tentang wahyu Allah supaya berhijrah ke ________________________________________________ Madinah. ________________________________________________ Nabi Muhamad s.a.w. dan Abu Bakar al-Siddiq telah ________________________________________________ bersembunyi di Gua Thur selama tiga malam. ________________________________________________ Nabi Muhamad s.a.w. dan Abu Bakar al-Siddiq telah ________________________________________________ sampai ke Quba dan mendirikan masjid di Quba. ________________________________________________ ________________________________________________ Nabi Muhamad s.a.w. telah sampai di Madinah dan mendirikan Masjid al-Nabawi, mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar serta membentuk Piagam Madinah.

51 Lengkapkan rajah di bawah.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Pembentukan Kerajaan Islam dan Sumbangannya

Kerajaan Khulafa al-Rasyidin

Konsep Khalifah Pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran yang sebelum ini dilaksanakan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Syarat dan Cara Pemilihan Khalifah _______________________________________ Musyawarah atau syura. _______________________________________ Cadangan satu nama sahaja daripada khalifah terdahulu. _______________________________________ _______________________________________ Pemilihan daripada beberapa orang calon. _______________________________________ Pencalonan oleh sekelompok masyarakat.

Khulafa al-Rasyidin Khalifah Abu Bakar al-Siddiq Khalifah Umar bin al-Khattab Khalifah Uthman bin Affan Khalifah Ali bin Abu Talib

Tugas Khalifah ______________ Aspek politik Aspek sosial ekonomi ______________ Aspek

52 Isikan tempat kosong di bawah berdasarkan jawapan yang diberi.

khalifah
1 Khalifah

musyawarah

pencalonan

ialah orang yang akan melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran

kerajaan setelah kewafatan Nabi Muhammad s.a.w..

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Pelantikan khalifah mempunyai empat kaedah, iaitu melalui orang calon dan melalui pencalonan

musyawarah

atau syura, melalui

cadangan satu nama sahaja daripada khalifah terdahulu, melalui pemilihan daripada beberapa oleh sekelompok masyarakat.

kelicinan
3 Tugas khalifah: (a) (c) Memastikan Menjaga

kebajikan

musuh

perbendaharaan

kelicinan

pentadbiran negara. musuh . negara. rakyat. perbendaharaan

(b) Mempertahankan negara daripada ancaman kebajikan (d) Menguruskan hal ehwal kewangan dan

53 Cari perkataan yang tersembunyi berdasarkan pembayang yang diberi. L H T T A C N H L P A H E C H N A A A U E C U L E E D A L L V U H K A L Y R U O A L B A A K N E N I D P S S A L N I S L A S A E O D H C R Z C B K I N S I O E G S H A H E H D C L C I A A I P L R A A K L A N B W A A T I R U P I A E N K H A K T B U H H A U I T U Y U H R G L E P E N G E T A H U A N L I

U M A

M H

M A

U M U

O W A

M U

W A

U M

Syarat pemilihan khalifah: 1 2 3 4 5 6 7 Lelaki Beragama Bersifat Berfikiran Pandai yang merdeka. Islam adil . akhlak cerdas . yang baik. . Allah .

Mematuhi perintah Mempunyai

mentadbir kerajaan.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

8 9 10

Mempunyai Memiliki

tubuh

yang sihat. hukum Allah. tentang Islam.

Sanggup melaksanakan pengetahuan

54 Jawab semua soalan di bawah. 1 Siapakah tokoh-tokoh yang memegang jawatan sebagai khalifah? (a) (c) Saidina Abu Bakar al-Siddiq Saidina Uthman bin Affan (b) Saidina Umar bin al-Khattab (d) Saidina Ali bin Abu Talib 2 Nyatakan empat kaedah pemilihan khalifah dalam Islam. (a) (c) Melalui musyawarah atau syura. Melalui pemilihan daripada beberapa orang calon. (b) Melalui cadangan satu nama sahaja daripada khalifah terdahulu. (d) Melalui pencalonan oleh sekelompok masyarakat. 3 Terangkan empat tugas khalifah. (a) (c) Memastikan kelicinan pentadbiran negara. Memantapkan sistem perundangan Islam. perbendaharaan negara termasuk baitulmal. 55 Padankan yang berikut. (b) Mempertahankan negara daripada ancaman musuh. (d) Bertanggungjawab menguruskan hal ehwal kewangan dan

Cukai hasil tanah yang dikenakan kepada orang bukan muslim.

Zakat

Cukai yang dikenakan kepada individu bukan Islam yang berlindung di negara Islam. Pengeluaran sebahagian harta dan tanaman oleh orang Islam.

Kharaj

Jizyah

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

56 Tuliskan Betul pada pernyataan yang betul dan Salah pada pernyataan yang salah. 1 2 3 4 5 Khalifah Abu Bakar al-Siddiq digelar sebagai Penyelamat Umat Islam. Khalifah Umar bin al-Khattab dilantik menjadi khalifah melalui majlis syura. Tahun Hijrah menjadi titik permulaan pengiraan tahun menurut Islam. Cukai jizyah dikenakan ke atas golongan zimmi. Khalifah Ali bin Abu Talib berketurunan Bani Umaiyah.

Betul Salah Betul Betul Salah

57 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 1 2 3 4 5 6 Kerajaan Bani Kumpulan peperangan. Tentera Islam Uthmaniyah mempunyai semangat sanggup berkorban. Dasar toleransi dan diplomasi telah digunakan oleh kerajaan Turki Uthmaniyah dalam telah memberi laluan mudah kepada penyebaran infantri yang kuat. penyebaran Islam di Eropah. Kelemahan dan kejatuhan kerajaan Tentera Islam mempunyai tentera Byzantine berkuda agama Islam terutamanya dalam kalangan masyarakat Balkan. dan kumpulan ghazi iaitu semangat kepahlawanan yang Umaiyah Janissari memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam ke Eropah. merupakan kumpulan elit yang sangat terlatih dalam selok-belok

58 Lengkapkan rajah di bawah.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Memperkenalkan bayaran gaji untuk tentera Mempertahankan Parsi Madinah

daripada ancaman Rom dan

Mengumpulkan tulisan ayat al-Quran

Membahagikan Tanah Arab wilayah kepada 10

Sumbangan Khalifah Abu Bakar Mengambil tindakan terhadap gerakan al-Riddah dan orang Islam yang murtad
59 Lengkapkan peta minda berikut.

Melalui perdagangan dan perniagaan Melalui hubungan diplomatik Cara-cara pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia Melalui pertembungan kebudayaan Pertembungan intelektual Melalui penaklukan dan ketenteraan

60 Suaikan tokoh dengan bidang yang diceburi.


Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

al-Kindi

4 1 Perubatan 1 2 Matematik dan astronomi

Ibn Rushd

Zakaria al-Razi

al-Farabi

Politik dan undang-undang

al-Khawarizmi

1 4 Ilmu mantik dan falsafah 2

Al-Zahrawi

al-Battani

al-Mawardi

61 Lengkapkan rajah di bawah.


Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Teori Kedatangan Islam ke Asia Tenggara

Teori dari Semenanjung Tanah Arab dan Bukti 1 Teori dikemukakan _____________ oleh John _________________ Crawford 2 _________________ Teori disokong oleh _________________ Profesor Syed _________________ Muhammad Naquib al-Attas 3 _________________ Bukti yang digunakan ialah bukti catatan China 2 1

Teori dari India dan Bukti Teori dikemukakan _________________ oleh Snouck _________________ Hurgronje Hubungan perdagangan antara _________________ India dengan Asia Tenggara

Teori dari China dan Bukti 1 Teori dikemukakan _________________ oleh Emanuel _________________ Gadinho Eredia _________________ dan ___________ S.Q. Fatimi. 2 telah menjadi pusat perniagaan terkenal dalam kalangan peniaga Arab yang beragama Islam. Canton

62 Padankan pernyataan dalam ruang yang bersesuaian.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Islam datang dari Arab A I E

B C D

Islam datang dari China B H D

E F G

H I

Islam datang dari India C G F J

Teori ini dikemukakan oleh John Crawford dan disokong oleh Prof. Syed Muhammad Naquib al-Attas. Penemuan Batu Bersurat Terengganu di Sungai Tersat, Kuala Berang, Terengganu. Teori ini dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Teori ini dikemukakan oleh Emanuel Gadinho Eredia. Adat resam dan kebudayaan Melayu terpengaruh dengan budaya Arab. Batu marmar pada batu nisan Malik alSalih di Pasai mempunyai ciri buatan India. Wujudnya hubungan perdagangan antara India dengan Asia Tenggara. Canton menjadi pusat perdagangan terkenal dalam kalangan pedagang Arab. Persamaan bahan penulisan dan kesusasteraan di Asia Tenggara dengan yang terdapat di Arab. Ramai pedagang Islam dari Canton berpindah ke Asia Tenggara pada tahun 876 M.

63 Isikan tempat kosong dengan menyusun semula perkataan yang diberi.

Cara Penyebaran Islam di Asia


1 Melalui perdagangan G 2 Melalui G N . A N P H E A R K . A N A P A E R D

perkahwinan W N I

Melalui

pengislaman E P N

raja dan golongan bangsawan. G A S I L N A M

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Melalui

kerajaan A

Islam. R E . A N A K E U B K N A A J

Melalui pusat D

kebudayaan Y . U A

Melalui

mubaligh B

Keistimewaan A A

Islam. N S I K E T I W M E

64 Lengkapkan rajah di bawah.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Islam di Asia Tenggara

Penyebaran Islam di Asia Tenggara Tenggara Kelahiran Islam kerajaan Peranan mubaligh

Perdagangan

Keistimewaan agama Islam

Perkahwinan

Pusat kebudayaan

Pengislaman raja dan golongan bangsawan


65 Lengkapkan rajah di bawah.

Pengaruh Islam di Asia Tenggara 1 Sistem Pendidikan Institusi pendidikan formal diwujudkan di madrasah atau surau . istana , pondok, pesantren,

Kesenian Seni khat, seni bina dan seni ukir.

Ekonomi Baitulmal Amalan riba

diperkenalkan. dilarang.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Bahasa Wujud tulisan jawi . Tun Sri Lanang . Lahirnya sasterawan seperti

Gaya Hidup Cara berpakaian . taraf . Konsep persaudaraan dan persamaan

Pemerintahan dan Pentadbiran Institusi kesultanan diperkenalkan.

66 Isikan tempat kosong di bawah. 1 2 3 Sistem pentadbiran Islam meletakkan sultan sebagai Raja-raja Melaka digelar diwujudkan. Zillulah filAlam ketua negara dan dibantu oleh mufti. madrasah

yang bermaksud bayangan Allah di dalam alam.

Islam mewajibkan penganutnya menuntut ilmu, oleh itu istana, pondok, serta

Zillulah filAlam
4 5 6 Istilah bahasa Arab

ketua negara

madrasah

seperti sultan digunakan dalam bahasa Melayu. tatabahasa Arab telah banyak mempengaruhi kesusasteraan Melayu. lingua

Unsur-unsur gaya dan franca .

Melalui tulisan Jawi, bahasa Melayu dikembangkan sehingga menjadi bahasa

Arab
7 8

tatabahasa Arab
persaudaraan

lingua franca
dan persamaan taraf sesama

Agama Islam lebih menekankan konsep manusia. Hadis

dan ayat-ayat suci al-Quran telah menjadikan tulisan dalam bentuk seni khat.

persaudaraan
67 Jawab soalan-soalan yang berikut. 1

Hadis

Apakah agama yang dianuti oleh masyarakat di Asia Tenggara sebelum kedatangan Islam? Agama Hindu dan Buddha

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Siapakah yang menyokong teori John Crawford tentang Islam datang dari Semenanjung Tanah Arab? Profesor Syed Muhammad Naquib al-Attas

Nyatakan satu contoh hikayat yang terpengaruh dengan bahasa dan gaya penulisan Arab. Hikayat Nabi Bercukur

Mengapakah masyarakat dan pedagang tempatan berminat dengan Islam kerana pedagang Islam? (a) (c) Berhemah tinggi Mempunyai sifat mementingkan kebersihan (b) Jujur semasa menjalankan perniagaan

Nyatakan tiga contoh adat resam dan kebudayaan orang Melayu yang dipengaruhi oleh budaya Arab. (a) (c) Amalan menghormati tetamu Tarian zapin (b) Muzik Melayu seperti dabus

68 Isikan silang kata di bawah berdasarkan pembayang diberi.

3 W A L I 5 S O N G O 1 S E R 2 J A M W I A S A H B I M E K 4 P E S A N T R E N
1 Perkahwinan siasah berlaku dalam kalangan kerabat diraja.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

2 3 4 5

Pengaruh Islam dapat dikenal pasti melalui tulisan Wali Songo pesantren . Serambi Mekah .

jawi

telah menjadikan Demak sebagai pusat pergerakan dakwah Islamiah.

Institusi pendidikan awal berkembang menjadi pusat pendidikan seperti pondok atau Kerajaan Acheh digelar

69 Suaikan jadual di bawah.

Pendakwah/ulama/ahli sufi Syeikh Ismail Fakir Muhammad Syarif Amir Sayyid alSyirazi Tajuddin al-Asfahani Syeikh Abdul Aziz Maulana Abu Bakar Maulana Yusuf 1 1

Sumbangan Pendakwah terawal berdakwah di Asia Tenggara. Menjalankan kegiatan dakwah Islamiah di Melaka. Menyebarkan dakwah Islamiah di Pasai.

70 Lengkapkan rajah yang berikut.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Cara Wali Songo Berdakwah

1 2 3 4 5

Membangkitkan kesedaran ________________________________________________________ Menanamkan semangat dalam masyarakat tentang maksud bekerja ________________________________________________________ Beramal dalam erti kata sebenar ________________________________________________________ Menghapuskan pengangguran dengan mengikis sifat malas ________________________________ ________________________ Mengelakkan hidup secara mewah dan membazir ________________________________________________________

71 Lengkapkan rajah di bawah.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Kesan Kedatangan Islam Terhadap Politik

Pentadbiran

Perundangan

_________________________ Institusi kesultanan. _________________________ Raja mempunyai kuasa tertinggi. _________________________ Konsep daulat mengukuhkan institusi kesultanan.

Undang-undang bertulis _________________________ Hukum Kanun Melaka _________________________ Undang-Undang Laut Melaka

Undang-undang tidak bertulis _________________________ _________________________ Adat Perpatih Adat Temenggung

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

72 Cari perkataan yang tersembunyi berdasarkan pembayang yang diberi. D T E R T A E L I P Q A F I G Q A E E U H I T I E U L A U U U K E R A H N N H I F E H T O E S T J A T R I L I N E A L A S W S Q I E Y R E S T U E R A T U P E K E S N L A M M T A N A T T D R D T Y S G G O P E S I U E S A O F Q E F G N G S O P G R O U D R T U P U A E I O T I E I O L U I T U I N K I A J B E Q L A B A K Y A R J A A U T T A E N E J E K S U D T J A E J E R M T T S H Y U I U Q P A I K H Q I E S H Y U I U Q A A I K H Q I M U K M I N I N S A I K H Q I

D M W

E M

G W G J B H B I W A R B

W Q A N U N S A M

M A

K W W W

O M A

M U

N M W U T A L R K E

M A

O M

U W W W

N M

1 2 3 4 5 6 7 8

Sultan menduduki tempat

tertinggi

dalam sistem pemerintahan di negeri-negeri Melayu. Mukminin . bapa . . . Temenggung

Raja menggunakan gelaran Sultan Khalifatul Adat Perpatih adalah bersifat Konsep Hukum daulat Kanun matrilineal

Terdapat dua jenis adat, iaitu Adat Perpatih dan Adat

Adat Temenggung mementingkan jurai keturunan sebelah

ialah pengikat antara golongan rakyat dengan pemerintah. Melaka menjelaskan peranan tentang pemerintah dan rakyat. Melaka ialah peraturan khas berkaitan maritim dan perdagangan.

Undang-Undang Laut

73 Jawab semua soalan yang berikut. 1 Senaraikan dua orang pemerintah yang menggunakan gelaran Khalifatul Mukminin. (a) Sultan Mahmud Syah (b) Sultan Abdul Ghaffur Muhyidin

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Apakah makna daulat? Dalam bahasa Arab, daulat ialah daulah yang bermakna kuasa atau kerajaan.

Nyatakan tiga kepentingan konsep daulat. (a) (c) Merupakan pengikat antara golongan rakyat dengan pemerintah. Mewujudkan penghormatan rakyat terhadap institusi kesultanan. (b) Mengukuhkan kedudukan seorang raja.

Apakah ciri jurai keturunan dalam Adat Perpatih? Bersifat matrilineal, iaitu nasab keturunan yang lebih mengutamakan jurai keturunan ibu.

Beri tiga contoh undang-undang bertulis. (a) (c) Hukum Kanun Melaka Undang-Undang Laut Melaka (b) Undang-Undang Perak

74 Lengkapkan rajah di bawah.

Undang memilih Yamtuan atau Yang Dipertuan Besar Lembaga memilih Undang Buapak memilih Lembaga Anak Buah memilih Buapak
Pemilihan ketua dalam Adat Perpatih yang berasaskan ketua di pelbagai peringkat dilantik oleh kumpulan ketua dari peringkat bawah ke atas.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

75 Jawab soalan-soalan yang berikut. Nama Undangundang Hukum Kaum Melaka Fasa/Bab 44 Fasal Isi Kandungan Tanggungjawab raja dan pembesar Pantang larang di kalangan anggota masyarakat Hukuman terhadap kesalahan jenayah Undang-undang keluarga Permasalahan ibadah Jenis-jenis hukuman terhadap kesalahan Hal-hal yang berkaitan perdagangan dan maritim Tugas-tugas nakhoda yang diumpamakan sebagai imam dan anak buah kapal dianggap sebagai makmum

Undang-undang Laut Melaka

24 Fasal

76 Jawab soalan-soalan yang berikut. Bentuk Cerita Cerita teladan Cerita Sang Kancil Pantun, peribahasa dan teka-teki Contoh Cerita/Pantun Anjing dengan Bayangbayang Sang Kancil dengan Buaya Siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri Pengajaran Tidak boleh terlalu tamak. Kepandaian dan kebijaksanaan dapat selesaikan masalah. Kanak-kanak diajar berkelakuan baik dan tidak mencuri.

77 Padankan undang-undang di bawah dengan maklumat yang betul.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Hukum Kanun Melaka

Digubal semasa pemerintahan Sultan Abdul Ghaffur Muhyidin (1592-1614)

Undang-Undang Melaka

Laut

99

Juga dikenali sebagai Undang-undang

Undang-Undang Pahang

Terdapat 44 fasal Mengandungi 46 naskhah salinan yang disebut dengan pelbagai nama Bertarikh 1789 Didasarkan pada Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kanun Melaka Berkaitan dengan aktiviti maritim Digubal kerana kerajaan-kerajaan Melayu sangat aktif dalam aktiviti maritim dan perdagangan

Undang-Undang Perak

Undang-Undang Johor

78 Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan tandakan ( ) pada pernyataan yang salah. 1 2 Sebelum kedatangan Islam, pendidikan formal berasaskan tradisi Hindu-Buddha. Istana memainkan peranan penting sebagai institusi pendidikan sebelum dan setelah kedatangan Islam. 3 4 5 6 Ghazal dinyanyikan dengan iringan pukulan rebana dan kompang. Tarian Mak Inang dikaitkan dengan kepahlawanan Saidina Ali. Mata wang emas Kelantan dikenali sebagai kijang. Pendidikan pondok bermula sejak abad ke-12 M. di Pattani.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

79 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Kesan Kedatangan Islam Terhadap Ekonomi


1 2 3 4 5 6 7 8 9 Akiviti perdagangan timur dan barat. timah . wang katun ayam jantan . . . . yang hinggap di atas beberapa cincin.

Penggunaan mata wang

Mata wang timah Johor dikenali sebagai Mata wang timah Kedah berbentuk seekor Mata wang emas Kelantan Mata wang emas Johor digelar Cukai yang paling asas ialah Amalan riba Kutipan zakat disimpan dalam kupang cukai tetap baitulmal

dikenali sebagai kijang.

tidak dibenarkan.

80 Jawab semua soalan yang berikut. 1 Mengapakah pendidikan tidak formal penting dalam masyarakat Melayu? Dapat menyerapkan nilai-nilai budaya yang murni. 2 Apakah maksud perkataan pondok? Perkataan pondok berasal daripada perkataan Arab iaitu al-Funduq yang bermaksud rumah tumpangan. 3 Apakah persamaan yang terdapat antara institusi pendidikan seperti istana, pondok, masjid, surau dan madrasah? (a) Sistem pendidikan formal (b) Penekanan terhadap ilmu keagamaan 4 Apakah ciri kesenian selepas kedatangan Islam? Kesenian memaparkan suatu pernyataan tentang agama. 5 Nyatakan dua jenis adat dalam masyarakat Melayu tradisional. (a) Orang yang datang berziarah hendaklah memberikan salam. (b) Semasa bersalaman, kanak-kanak dikehendaki mencium tangan orang yang lebih tua. 81 Lengkapkan rajah di bawah.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah

Zaman Gelap dan Ciri-cirinya _________________________ Bermula selepas kejatuhan tamadun Rom. _________________________ _________________________ Mengalami zaman kemunduran. _________________________ Tidak mempunyai pusat pentadbiran yang berkesan. _________________________ Mengalami serangan orang gasar seperti Viking dan _________________________ Magyar. _________________________

Zaman Renaissance Penghargaan semula ilmu yang telah dihasilkan oleh pejuang seni dan cendekiawan dalam tamadun Yunani dan Rom. _________________________ _________________________ Bermula di Itali. _________________________ Contoh tokoh Renaissance ialah Francesco Petrarch _________________________ dan Niccolo Machiavelli.

Gerakan Reformation Perubahan atau pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau untuk membentuk sesuatu yang baru. ____________________________________________________ Mempunyai kaitan dengan agama Kristian. ____________________________________________________ Bermula di Jerman.

82 Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan tandakan ( ) pada pernyataan yang salah. 1 Zaman Gelap merujuk kepada zaman yang mana keadaan masyarakat Eropah yang kurang maju. 2 3 4 5 Zaman Gelap mempunyai pusat pemerintahan yang lemah. Renaissance merujuk kepada penghargaan semula tokoh. Di Itali telah muncul bandar-bandar terkenal seperti Venice, Rom dan Milan. Francesco Petrarch telah menghasilkan buku The Prince yang menyarankan

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

seseorang raja atau pemerintah harus mempunyai kuasa mutlak. 6 Reformation bermaksud satu gerakan pembaharuan agama yang bermula di Eropah barat pada tahun 1510. 7 8 Reformation telah menyebabkan negara Eropah berperang dan berpecah. Asas zaman Reformatian ialah menonjolkan keupayaan manusia berfikir dan menyelesaikan masalahnya.

83 Lengkapkan rajah di bawah.

Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian

Perkembangan Bidang Pertanian Pemilikan tanah persendirian _______________________ Kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian _______________________ Pertanian komersial _______________________

Perkembangan Bidang Perindustrian Pengkhususan pengeluaran _______________________ Penggunaan teknologi _______________________

Kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian Pertanian sebagai punca ekonomi ________________________________________________ Peningkatan perdagangan antarabangsa ________________________________________________ Kemajuan bidang pengangkutan ________________________________________________ Kemunculan golongan buruh dan majikan

84 Jawab soalan-soalan di bawah.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Revolusi Pertanian adalah perubahan secara besar-besaran yang berlaku dalam bidang pertanian. Mereka telah mengubah teknik dan cara pengeluaran secara besar-besaran.
1 Senaraikan dua sistem pemilikan tanah yang terdapat di England sebelum berlakunya revolusi. (a) Tanah milik awam (b) Tanah milik persendirian 2 Apakah akta yang diperkenalkan oleh Parlimen? Akta Pemagaran Tanah 3 Senaraikan kaedah-kaedah baru yang terdapat dalam Revolusi Pertanian. (a) (c) 4 Flying Shuttle Tanaman Giliran (b) Spinning Jenny

Nyatakan dua kesan penting Revolusi Pertanian. (a) Kegiatan pertanian telah dikomersialkan. (b) Peningkatan aktiviti perdagangan antarabangsa.

85 Isikan tempat kosong di bawah dengan jawapan yang diberi. 1 Penyediaan Perindustrian. 2 Revolusi Pertanian menyediakan bahan makanan untuk menampung permintaan dan modal merupakan sumbangan terpenting Revolusi Pertanian kepada Revolusi

keperluan pekerja kilang yang semakin meningkat. 3 4 Industri desa merupakan pengeluaran barangan secara kecil-kecilan.

Revolusi Perindustrian merangkumi perubahan dalam teknik pengeluaran, skala pengeluaran yang bertambah dan besar serta aktiviti mengkomersialkan barangan yang dihasilkan. keusahawanan telah memainkan

Rekaan dalam bidang sains dan teknologi dan semangat peranan dalam perkembangan Revolusi Perindustrian.

Lord Townshed telah mengubah kaedah perladangannya dengan mencuba sistem penggiliran tanaman .

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

modal besar
86 Padankan.

Industri desa keusahawanan

bahan makanan penggiliran tanaman

Johann Sebastian Bach

Memberi sumbangan dalam seni ukiran.

5 2 Ghilberti

Merupakan contoh terbaik masyarakat Renaissance yang ideal dalam pembinaan bakat.

Michelangelo

Penulis buku The Prince.

4 5

Francesco Petrarch Leonardo da Vinci

1 3

Sumbangan dalam bidang muzik. Memberi sumbangan dalam bidang lukisan.

Niccolo Machiavelli

Digelar Bapa Humanisme.

87 Jawab soalan-soalan yang berikut. 1 Apakah ciri-ciri utama Zaman Gelap. (a) (c) Sebuah pusat pemerintahan yang lemah. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lembap. (b) Mempunyai kegiatan ekonomi yang terhad. (d) Sifat gereja yang mengongkong. 2 Bagaimanakah keadaan dunia Islam semasa Eropah mengalami Zaman Gelap? (a) (a) (c) 3 Dunia Islam telah mencapai kegemilangannya. Pada zaman Khulafa al-Rasyidin, Bani Umaiyah dan Bani Abbasiyah telah ada pusat pentadbiran yang mantap dan sistem ilmu pengetahuan yang unggul. Dunia Eropah banyak memperoleh ilmu daripada dunia Islam.

Apakah maksud istilah Renaissance? Berasal daripada perkataan Itali iaitu renisciment yang bermaksud kelahiran semula.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

88 Lengkapkan rajah di bawah.

Pertanian sebagai punca ekonomi

Peningkatan perdagangan antarabangsa

Kesan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian

Kemajuan bidang pengangkutan

Kemunculan golongan buruh dan majikan

89 Jawab soalan-soalan yang berikut. Rekaan Mesin dalam Industri Tekstil Rekaan Pencipta Sumbangan Flying Shuttle John Kay Mempercepatkan kerja menenun kain. Bekalan benang untuk kerja tenunan perlu ditingkatkan. Rekaan ini membawa kepada penciptaan mesin pemintalan. Spinning Jenny James Hargreaves Masih menggunakan tenaga manusia. Dapat memintal lapan jurai benang dengan sekali jalan. Water Frame Sir Richard Memintal benang dengan lebih Artwright banyak lagi kerana mesin ini menggunakan kuasa wap. Mule Samuel Crompton Mempertingkatkan pengeluaran tekstil sehingga sepuluh kali ganda.

Tahun 1733

1765

1769

1790

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

90 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Perubahan Masyarakat dan Budaya Eropah


Zaman Gelap Kemerosotan dalam ilmu pengetahuan , perdagangan dan kehidupan berkesan baron . . dan dikehendaki memberi khidmat kebandaran . Tidak mempunyai pusat pentadbiran yang Baron mendapat perlindungan daripada kepada raja. Gereja dianggap mengongkong kehidupan masyarakat Eropah.

Petani terpaksa mencari perlindungan daripada

golongan raja

Zaman Renaissance Renaissance bermaksud kelahiran semula . masalah . seniman dan Keupayaan manusia berfikir untuk menyelesaikan cendekiawan Paus Kemunculan

Pedagang kaya telah mengindahkan bandar dan menjadikannya tumpuan dengan menggunakan kekayaan mereka.

di Rom turut menjadi penaung kepada seniman dan cendekiawan. monarki baru di Portugal, Castile dan Aragon, England, Perancis dan Belanda. dan inkuiri . meneroka

Melahirkan sifat berani

Gerakan Reformasi Melaksanakan perubahan atau yang Agama lebih baik Kristian . . dikaitkan. indulgences dan mewujudkan mazhab pembaharuan terhadap sesuatu untuk menghasilkan sesuatu

Martin Luther menentang amalan Protestan

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

91 Lengkapkan rajah di bawah.

Ekonomi Tradisional

Pengertian ________________________________________________ Merujuk kepada aktiviti ekonomi yang tidak menghasilkan lebihan produk untuk tujuan pemasaran ________________________________________________

Aktiviti ________________________ Bercucuk tanam ________________________ Memungut hasil hutan Menternak binatang

Corak Kegiatan Berbentuk sara diri kecilan _________________________ _________________________ Diusahakan secara kecil-

Teknologi _________________________ Penggunaan peralatan yang mudah _________________________ Contohnya tajak, cangkul, tugal dan tenggala

92 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. 1 Kegiatan ekonomi tradisional yang diamalkan oleh penduduk Tanah Melayu ialah sistem ekonomi 2 sara diri .

Aktiviti yang dijalankan dalam sistem ekonomi sara diri termasuklah bercucuk tanam, memungut hasil hutan dan menternak binatang .

Kebanyakan aktiviti ekonomi tradisional yang diusahakan bertujuan untuk memenuhi keperluan sendiri. kecil ,

Ciri-ciri kegiatan ekonomi tradisional yang dijalankan adalah modal yang teknologi yang mudah dan jumlah buruh yang sedikit .

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

5 6

Sistem pengairan

yang digunakan berasaskan sumber air dan sungai atau hujan bermusim.

Penduduk yang tinggal berhampiran laut, sungai dan tasik menjalankan kegiatan menangkap ikan . ubi , pisang dan kelapa.

7 8

Tanaman yang ditanam oleh masyarakat Melayu ialah Alatan seperti tajak

, cangkul dan tugal telah digunakan dalam kegiatan penanaman padi.

93 Lengkapkan rajah di bawah.

Dasar British dan Kesannya Terhadap Ekonomi Negara

Ekonomi Dagangan Merujuk kepada kegiatan pertanian atau perlombongan yang melibatkan lebihan pengeluaran untuk tujuan pemasaran.

Sistem Pertanian Komersial British memberi penekanan terhadap sektor pertanian berasaskan eksport. Contoh: ubi kayu, tebu, lada hitam dan gambir. British mengusahakan getah untuk tujuan eksport.

Industri Perlombongan Perlombongan bijih timah mula dikuasai oleh pelombong Eropah pada awal abad ke-20. Perusahaan bijih timah berubah daripada berintensifkan buruh kepada intensif modal.

Penggunaan Tenaga Buruh Luar Kemasukan buruh dari China. Kemasukan buruh dari India. Institusi kewangan dan insurans.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

94 Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan tandakan ( ) pada pernyataan yang salah. 1 Bijih timah digunakan oleh masyarakat Melayu untuk membuat gendang gangsa, alatan senjata dan alatan muzik. 2 Kemasukan British ke Tanah Melayu telah menyebabkan perubahan ekonomi tradisional kepada ekonomi dagangan. 3 4 Pertanian dagangan ialah pertanian yang dijalankan secara kecil-kecilan. H. N. Ridley merupakan tokoh yang menggalakkan penanaman padi di Tanah Melayu. 5 Getah menjadi perusahaan yang terpenting kerana peningkatan permintaan dunia terhadapnya. 6 Rancangan Sekatan Stevenson diperkenalkan untuk menahan kejatuhan harga getah. 7 Pembangunan dan kepesatan ekonomi Tanah Melayu telah menggalakkan kedatangan buruh-buruh asing. 8 Bakal imigran dikumpul oleh seorang ketua kumpulan yang digelar Kheh-thau.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

95 Lengkapkan rajah di bawah.

Dasar British Terhadap Pertanian

Tujuan Mengaut keuntungan di Tanah Melayu. Dasar-dasar baru yang secara tidak langsung meninggalkan kesan positif kepada masyarakat Tanah Melayu.

Dasar-dasar British Memperkenalkan tanaman baru. Mengkomersialkan tanaman tradisional. Memperkenalkan undangundang pemilikan tanah.

Undang-undang Berhubung Tanah

Akta Tanah Simpanan Melayu (a) Tujuan: Tanah milik orang Melayu dielakkan daripada dipindahkan kepada orang asing.

Undang-undang Tanah di Sarawak (a) Land Order (b) Land Settlement Order (c) Land Order 1948

Undang-undang Tanah di Sabah (a) Proklamasi III Perlindungan Hak Peribumi (1889)

96 Padankan akta di bawah dengan tujuannya yang betul.

Land Order

Kepentingan peribumi atas tanah simpanan dan tanah pedalaman dapat dilindungi. Hak milik tanah masyarakat peribumi dan milik komuniti dilindungi daripada pencerobohan oleh pengusaha dari China. Memberi perlindungan kepada tanah milik masyarakat peribumi.

Land Order 1948

Land Settlement Order

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

97 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 1 Tanah Sarawak dibahagi kepada kawasan tanah pedalaman 2 3 . nilai komersial . tanah campuran , tanah simpanan dan

Pembahagian tanah dilakukan oleh British mengikut kegunaan dan Kadar cukai yang dikenakan ke atas tanah bergantung kepada diusahakan.

jenis tanah

yang dimiliki atau

98 Jawab soalan-soalan yang berikut. 1 Nyatakan dua ciri ekonomi tradisional. (a) Berbentuk sara diri (b) Tiada pengkhususan pekerjaan 2 Namakan sistem torehan yang diperkenalkan oleh H. N. Ridley. Sistem menoreh secara ibidem atau bentuk tulang ikan hering. 3 Apakah tujuan Rancangan Sekatan Stevenson 1922? Menahan kejatuhan harga getah secara berterusan. 4 Mengapakah pemodal British mula menguasai perlombongan biji timah pada abad ke-20? Perusahaan bijih timah berubah daripada berintensifkan buruh kepada intensif modal.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

99 Lengkapkan rajah yang berikut.

Cara Kemasukan Buruh Asing

Buruh Cina

Buruh India

Sistem tiket kredit

Sistem pengambilan kakitangan

Sistem buruh bebas

Sistem kontrak

Sistem pengambilan rumah kongsi

Secara berkumpulan

Sistem kangani

100 Jawab soalan-soalan yang berikut.

Kesan Proses Pembandaran


1 2 3 4 5 6 Pusat kehidupan bertumpu di Bandar berfungsi sebagai pusat bandar . dan Cina pentadbiran . di persisiran pantai. .

perniagaan

Bandar-bandar baru dihuni oleh masyarakat Masyarakat Melayu hidup di kawasan Orang India bertumpu di ladang getah

perkampungan .

Membawa ketidakseimbangan perkembangan antara kawasan di Melayu dengan kawasan pantai timur Tanah Melayu.

pantai barat

Tanah

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

TINGKATAN 5

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

SEJARAH TINGKATAN 5 BAB 1: KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI ASIA TENGGARA 1.Lengkapkan rajah yang berikut.

Faktor-faktor Imperialisme Barat di Asia Tenggara

Revolusi Perindustrian

Persaingan antara kuasa ____________________ Barat ____________________

Kekayaan bahan mentah

Beban orang putih dan ____________________ tugas menyebarkan ____________________ tamadun ____________________

Sistem pengangkutan ____________________ dan perhubungan ____________________

2 Lengkapkan rajah yang berikut.

Faktor-faktor Imperialisme Barat di Asia Tenggara

Revolusi Perindustrian

Persaingan antara kuasa ____________________ Barat ____________________

Kekayaan bahan mentah ____________________

Beban orang putih dan ____________________ tugas menyebarkan ____________________ tamadun ____________________

Sistem pengangkutan ____________________ dan perhubungan ____________________

3 Jawab soalan yang berikut. 1 Imperialisme moden di Asia Tenggara telah bermula sejak abad ke-15. (a) Apakah yang dimaksudkan dengan imperialisme?

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Imperialisme ialah dasar sesebuah negara meluaskan pengaruh dan wilayahnya dengan menjajah negara lain untuk kepentingan tertentu. (b) Senaraikan tiga kuasa Barat yang terlibat dengan imperialisme. (i) Amerika Syarikat (ii) Britain (iii) Sepanyol (c) Nyatakan sebab China dan India menjadi tumpuan utama kuasa imperialisme Untuk dijadikan pasaran yang luas bagi barangan Barat. 4 Lengkapkan jadual di bawah.

Barat.

Kuasa Barat 1 2 3 4 Portugal _____________ Belanda Sepanyol _____________ Perancis

Tanah Jajahan Melaka dan Timur-timur Melaka/Indonesia _________________ Filipina Vietnam _________________

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

5 Lengkapkan jadual di bawah.

Kuasa Barat 1 2 3 4 Portugal Belanda _____________ Sepanyol Perancis _____________

Tanah Jajahan Melaka dan Timur-timur _____________________ Melaka/Indonesia Filipina _____________ ____ Vietnam

6 Lengkapkan rajah di bawah.

Perubahan Sistem Politik

Sistem Birokrasi Barat di Negara-negara Asia Tenggara

__________________________________________________ Pengenalan undang-undang Barat __________________________________________________ Pelantikan pegawai Barat sebagai ketua biro __________________________________________________ Pelaksanaan pentadbiran melalui jabatan __________________________________________________ Pelantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir Penubuhan kerajaan pusat hasil penyatuan wilayah-wilayah

7 Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.


Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Pemerintah beraja Volksraad Residen undang-undang Portugis Belanda Majlis Mesyuarat Tertinggi Penasihat British encomiendero Raja Chulalongkorn Sistem Pembesar Empat Lipatan
1 2 3 4 5 6 7 Sebelum kedatangan Residen imperialis dan Barat, negara-negara . adalah untuk menasihati sultan Belanda sebagai langkah ke di Asia Tenggara

mengamalkan sistem Tugas utama Volksraad

pemerintahan beraja

Penasihat British

dalam semua perkara kecuali hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu. ialah badan yang ditubuhkan oleh arah kemerdekaan Indonesia. Sistem Pembesar Empat Lipatan kedatangan Portugis. Raja Chulalongkorn Tugas encomiendero telah menubuhkan Majlis Penasihat Rendah dan Majlis di Sepanyol ialah mengutip cukai, menjaga keamanan dan Mesyuarat Tertinggi di Thailand. mengkristiankan penduduk. Antara perubahan yang diperkenalkan oleh British di Burma ialah sistem undang-undang Barat. telah diamalkan oleh Melaka sebelum

8 Lengkapkan rajah yang berikut.


Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Dasar kuasa Barat

_____________________________ Pengaruh agama __ ____________________________ Karya kesusasteraan ___ ____________________________ Kemunculan golongan intelektual ___ Faktor-faktor Kemunculan Nasionalisme

_____________________________ Pengaruh media massa __ _____________________________ Sistem pendidikan __ ____________________________ Pengaruh luar ___ Perkembangan sistem pengangkutan/perhubungan

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

9 Lengkapkan rajah yang berikut.

_____________________________ Dasar kuasa Barat __ _____________________________ Pengaruh agama __ ____________________________ Karya kesusasteraan ___ ____________________________ Kemunculan golongan intelektual ___ Faktor-faktor Kemunculan Nasionalisme

____________________________ Pengaruh media massa ___ Sistem pendidikan

____________________________ Pengaruh luar ___ ____________________________ Perkembangan sistem pengangkutan/perhubungan ____________________________ ______ 10 Lengkapkan jadual di bawah.
Perkembangan Nasionalisme Tahap Pertama Secara terbuka berorganisasi. tetapi tidak Tahap Kedua Lebih radikal dan berorganisasi. Dipimpin oleh golongan yang berpendidikan dan berpengetahuan luas dalam ilmu pengetahuan Barat. Menuntut kemerdekaan.

Dipimpin oleh golongan pertengahan yang berpendidikan Barat dan Asia Barat. Menekankan kesedaran politik.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

11 Jawab soalan yang berikut. 1 Pengaruh (a) agama telah memainkan peranan penting dalam mencetuskan

nasionalisme di Asia Tenggara. Terangkan apa yang dimaksudkan dengan nasionalisme. Perasaan cinta akan bangsa dan negara. Membebaskan tanah air daripada cengkaman ekonomi dan budaya asing. (b) Apakah peranan agama dalam mencetuskan nasionalisme di Asia Tenggara? Rakyat tempatan dapat disatukan untuk menghadapi penindasan kuasa Barat dan pengaruh kebudayaan. (c) Gerakan nasionalisme turut berlaku di negara Thailand walaupun negara itu tidak pernah dijajah oleh imperialis Barat. Jelaskan. Penguasaan - Nasionalisme tahap pertama dikuasai oleh raja dan penentangan terhadap raja yang berkuasa mutlak. Puas hati - Rakyat tidak berpuas hati dengan kelemahan sistem pentadbiran dan sikap boros Raja Vajiravudh. Revolusi - Parti Rakyat melancarkan Revolusi Thai pada tahun 1932 tanpa pertumpahan darah yang menamatkan sistem raja berkuasa mutlak. 12 Isikan tempat kosong berikut berpandukan perkataan di dalam petak di bawah.

1 2 3 4 5

Menubuhkan Parti Dipenjarakan oleh Dibuang ke Pejuang yang Flores

Nasional Belanda .

Indonesia pada tahun 1927. pada tahun 1929-1931.

pada tahun 1934. pertama pada tahun 1949.

radikal

Menjadi Presiden Indonesia yang

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

1 2 3

Nasionalis yang menubuhkan Parti Mengisytiharkan kemerdekaan Menjadi Presiden

Komunis

IndoChina.

Vietnam

pada 2 September 1945.

Vietnam Utara.

D T E R T A E L I P

A E E L A K I D A R

U K E R A H N A E

T O E S T J A T S

A S W S Q I E Y R I

U P E V E S N L A D

D R D I Y S G N O E

A O F E E F B A G N

U A R T U E U S E I

L U N L I N I I A

A K

T T N T N N J E

S D D T R A J B

A E J E R M E L A

T S H Y U I U P P

K O M U N I S Q A

M Y S E O L F

A M W

E M

R W G

K W W

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

15 Lengkapkan rajah yang berikut.

__________________________ Campur tangan British dalam adat resam tempatan __________________________ __________________________ Pembesar tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh __________________________ Sebab-sebab Penentangan Pemimpin Tempatan Terhadap British __________________________ Kesulitan penduduk tempatan __________________________ Dasar penaklukan British Eksploitasi terhadap ekonomi tempatan Pelaksanaan pentadbiran Barat

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

16 Lengkapkan rajah yang berikut.

Campur tangan British dalam adat resam tempatan

__________________________ Pembesar tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh __________________________ __________________________ Kesulitan penduduk tempatan __________________________ Dasar penaklukan British __________________________ Eksploitasi terhadap ekonomi tempatan __________________________ __________________________ Pelaksanaan pentadbiran Barat
17 Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan tandakan ( ) pada pernyataan yang

Sebab-sebab Penentangan Pemimpin Tempatan Terhadap British

salah.
1 Dasar penaklukan British terhadap negeri-negeri Melayu bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan politiknya. Kehadiran British tidak diterima di semua negeri Melayu kecuali Johor. Penguasaan ekonomi tempatan dilakukan melalui perjanjian dengan pemimpin tempatan. Naning dipaksa membayar bunga emas. J.W.W. Birch telah campur tangan dalam adat resam masyarakat Melayu, iaitu orang suruhan.

2 3

4 5

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

18 Berdasarkan peta, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

(a)

Pejuang:

Tok Janggut

(b) Kawasan: Pasir Puteh 2 (a) Pejuang: Dato Maharaja Lela

(b) Kawasan: Pasir Salak 3 (a) Pejuang: Yam Tuan Antah

(b) Kawasan: Sungai Ujong 4 (a) Pejuang: Penghulu Dol Said

(b) Kawasan: Naning 5 (a) Pejuang: Dato Bahaman

(b) Kawasan: Lubuk Terua 6 (a) Pejuang: Haji Abdul Rahman Limbong

(b) Kawasan: Kuala Telemong

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

19 Jawab soalan yang berikut. 1 (a) Huraikan sebab-sebab penentangan masyarakat tempatan terhadap penjajah British pada kurun ke-19. Penaklukan - Dasar penaklukan bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan politik menyebabkan kawasan dijajah terlibat dengan peraturan British. Cukai - British memaksa penduduk tempatan dengan memperkenalkan cukai, undang-undang dan peraturan tanah. Camput tangan - British campur tangan dalam adat resam tempatan. Kehilangan - Pemimpin tempatan di daerah mereka kehilangan kuasa dan pengaruh pentadbiran. Sokongan - Penentangan pemimpin tempatan mendapat sokongan anak buah mereka. Sulit - Rakyat menentang pelaksanaan undang-undang British yang menyusahkan kehidupan. 20 Jawab soalan yang berikut. 1 (a) Huraikan peristiwa penentangan Dol Said terhadap British di Naning. Letak - Tidak bersetuju dengan tindakan British meletakkan Naning sebagai sebahagian daripada wilayah takluknya. Ingkar - Mengingkari arahan British supaya Naning menghantar satu per sepuluh hasilnya sebagai ufti. Hantar - British telah menghantar tenteranya untuk menakluk Naning. Bantuan - Dol Said mendapat bantuan. Kalah - British mengalahkan Dol Said. Serah - Dol Said terpaksa menyerah diri dan dibawa ke Melaka.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

21 Lengkapkan rajah yang berikut.

Faktor-faktor Pemangkin Nasionalisme Kesedaran politik __________________ serantau __________________ Parti Komunis Malaya Sistem politik Barat

Dasar British __________________ Sistem pendidikan __________________

Pan-Islamisme __________________

Mesin cetak __________________

Pendudukan Jepun __________________

22 Lengkapkan maklumat-maklumat yang berikut.

Gerakan Islah
Mendorong masyarakat Melayu untuk membetulkan pandangan mereka terhadap Islam Sheikh Tahir Jalaludin, Syed Syeikh al-Hadi, Dr. Burhanuddin al-Helmy Kaum Muda Al-Imam, Neracha, Idaran Zaman, Pengasuh

Gerakan Bawah Tanah Menentang Jepun


Malayan Peoples Anti-Japanese Army (MPAJA) Pasukan Bintang Tiga Force 136 Pasukan Wataniah Pahang Perjuangan Ibrahim Haji Yaakob

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

23 Lengkapkan maklumat-maklumat yang berikut.

Gerakan Islah
Mendorong masyarakat Melayu untuk membetulkan pandangan mereka terhadap Islam Sheikh Tahir Jalaludin, Syed Syeikh al-Hadi, Dr. Burhanuddin al-Helmy Kaum Muda Al-Imam, Neracha, Idaran Zaman, Pengasuh

Gerakan Bawah Tanah Menentang Jepun


Malayan Peoples Anti-Japanese Army (MPAJA) Pasukan Bintang Tiga Force 136 Pasukan Wataniah Pahang Perjuangan Ibrahim Haji Yaakob

24 Jawab semua soalan yang berikut.

Gerakan Islah telah memberi sumbangan yang penting dalam gerakan nasionalisme di Tanah Melayu. Ahlinya digelar Kaum Muda.
1 Apakah yang dimaksudkan dengan Gerakan Islah? Gerakan pemulihan yang berusaha membetulkan tanggapan dan pandangan masyarakat Melayu terhadap Islam. 2 Berikan dua matlamat perjuangan gerakan di atas. (a) Memajukan ekonomi, politik, pendidikan dan sosial orang Melayu. orang Melayu. 3 Senaraikan akhbar yang digunakan oleh Kaum Muda untuk menyalurkan idea perjuangan mereka. (b) Mengkritik raja Melayu dan pembesar yang tidak mengutamakan kemajuan

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

(a) (c) 4

Idaran Zaman Pengasuh

(b) Neracha

Nyatakan masalah yang dihadapi oleh Kaum Muda. (a) Undang-undang negeri Melayu menyekat pengaruhnya. (b) Penentangan daripada Kaum Tua.

25 Jawab soalan-soalan yang berikut.

Ibrahim Haji Yaakob ialah pengasas kepada pertubuhan separa politik, iaitu Kesatuan Melayu Muda (KMM).
1 (a) Jelaskan objektif penubuhan KMM. Menggalakkan perpaduan dalam kalangan pemuda Melayu di seluruh Semenanjung. Meningkatkan tahap pendidikan orang Melayu. (b) Terangkan tindakan yang dilakukan oleh beliau dalam KMM. Pada tahun 1940, KMM telah bekerjasama dengan Jepun untuk menyingkirkan British dari Tanah Melayu. Menjadikan KMM sebagai salah satu propaganda Jepun. Menubuhkan tentera semut. Mengelilingi Tanah Melayu untuk mencari sokongan. (c) Nyatakan kesan perjuangan KMM di bawah Ibrahim Haji Yaakob. British menangkap Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad dan lebih kurang 150 orang penyokong KMM.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Mereka dipenjarakan di Changi, Singapura.

26 Padankan pernyataan di bawah dengan menulis nombor dalam kotak yang

disediakan. 1 Sir Andrew Clarke telah memperkenalkan pentadbiran Barat. Melahirkan golongan intelek Melayu yang memikirkan nasib bangsanya. British menggalakkan sesiapa sahaja menetap di Tanah Melayu. Penjajahannya bersertakan slogan. Pan-Islamisme 7

Mesin cetak

Pendudukan Jepun

Sistem politik Barat

PKM membunuh sesiapa sahaja yang menyokong Jepun. Membolehkan idea nasionalisme disebarluaskan. Gerakan ini membangkitkan semangat menentang penjajah. Kesedaran politik yang berlaku di Indonesia mendorong semangat antipenjajah.

Kesedaran politik serantau

Sistem pendidikan

Dasar British

Parti Komunis Malaya

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

MODUL SEJARAH TINGKATAN 5 ( BAB 3) NAMA: __________________________________________ KELAS: _________ 1. Lengkapkan maklumat-maklumat di bawah.

Ciri-ciri Negara dan Bangsa


Makna Negara Wilayah yang mempunyai penduduk, sempadan dan pemerintah yang berwibawa. Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan kerajaan.

Makna Bangsa Sekumpulan manusia yang mendiami sesebuah wilayah. Mempunyai persamaan bahasa, adat resam, kesenian dan pengalaman sejarah. Tujuan: kaum. Melahirkan perasaan bersatu padu dalam kalangan rakyat yang berbilang

Makna Kerajaan Institusi pemerintah yang bertanggungjawab menggubal dan melaksanakan dasar negara. Tujuan: negara. Sebagai pengaman dan penentu arah kehidupan masyarakat sesebuah

Makna Perlembagaan Merupakan peraturan tertinggi sama ada bertulis atau tidak bertulis. Menjadi rujukan dan panduan bagi pentadbiran dan pemerintahan negara. Tujuan: Memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat negara.

2. Jawab soalan-soalan di bawah.

Konsep negara bangsa merujuk kepada pembentukan negara bangsa moden di Eropah.
1 Senaraikan peristiwa yang mencetuskan idea negara bangsa di Barat. (a) Revolusi Perancis 1789

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

(b) Revolusi Inggeris 1688 2 Nyatakan prinsip yang dicadangkan dalam Deklarasi Empat Belas Perkara Woodrow Wilson. (a) Penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri. (b) Prinsip sempadan negara berasaskan bangsa. 3.Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan tandakan ( ) pada pernyataan yang

salah.
1 2 3 Konsep negara bangsa berpunca daripada idea tentang hak rakyat. Kebangkitan semangat nasionalisme telah mengancam empayar Rusia sahaja. Count Camillo Benso di Cavour telah menyatukan wilayah Venetia dan Lombardy di bawah sebuah pemerintahan bangsa Itali. Count Camillo Benso telah melancarkan tiga siri peperangan menentang musuh.

4. Lengkapkan rajah yang berikut.

Ciri-ciri Negara dan Bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka

Rakyat _______ Kerajaan ________ Lambang-lambang ________________

Kedaulatan Wilayah pengaruh ________________ Keunggulan undang-undang

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

5. Lengkapkan rajah yang berikut.

Susun Lapis Sistem Pembesar Empat Lipatan

Pembesar Berempat Bendahara Penghulu Bendahari ___________________ Temenggung ___________________ Laksamana

Sultan/Raja Pembesar Berempat Pembesar Berlapan _______________________ Pembesar Enam Belas _______________________ Pembesar Tiga Puluh Dua _______________________

6. Cari enam ciri negara dan bangsa di dalam petak. D T E R T A E W I P R A E E L O H H I K F L U K E R A H E L A L R T O E S K E R A J A A A S W S E I E Y R M S U P E V D S N A A B V D R D I A S G H O A I A O F E U F B P G N E U L R T L I U E E G T L U U L A I U N D A N A K Y H T I S G G F H T A Y K A R W A J E M S P D W N G G R J B W A E J E R M O U K A E T S H Y U I U H W P Y B P P I I H S Q W A I

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

7. Isikan tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. 1 2 3 4 kerajaan. 5 Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, terdapat . Hukum Kanun Melaka dan Undang-undang Laut Melaka Wilayah pemerintahan raja. Raja dan sultan merupakan Bahasa Melayu Kedaulatan pemerintah tertinggi . menjadi bahasa kebangsaan. merupakan kekuatan yang dimiliki oleh sesebuah negara atau merujuk kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui

8. Lengkapkan maklumat-maklumat yang berikut.

Warisan Negeri-negeri Melayu


Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor Diperkenalkan oleh Sultan Abu Bakar. Keturunan sultan sebagai pewaris takhta. Diasaskan mengikut perlembagaan Barat.

Sistem Jemaah Menteri Diamalkan di Kelantan sejak pemerintahan Sultan Muhammad I. Melantik beberapa orang pembesar untuk membantu pemerintahan.

Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu Berasaskan Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Waris sultan atau menteri dilarang membelot terhadap pemerintah ataupun menyerahkan negeri kepada kuasa lain. Prinsip Demokrasi dan Konsep Persekutuan Negeri Sembilan mengamalkan Adat Perpatih yang bersifat demokratik. Mengagihkan kuasa kepada individu mengikut peringkat.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

9. Jawab soalan-soalan di bawah.

Kesultanan Melayu Melaka meninggalkan kesan dalam bidang pentadbiran, perundangan, ekonomi dan sosiobudaya.
1 Senaraikan ciri persamaan yang dimiliki oleh kerajaan Johor, Perak dan Pahang. (a) Berasaskan sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. (b) Mementingkan jurai keturunan sebelah bapa. 2 Johor. (a) Raja hendaklah berbangsa Melayu. (b) Raja hendaklah beragama Islam. 3 Kelantan. Memberi ketaatan yang tidak berbelah bagi kepada raja. 4 Apakah tugas Lembaga? Berkuasa memilih individu yang layak menjadi Undang. 5 Senaraikan tugas Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan di Terengganu. (a) Menggubal undang-undang. (b) Menjaga kebajikan negeri. Nyatakan peranan pembesar yang bergelar Nik dan Wan dalam pentadbiran Nyatakan perkara penting yang terkandung dalam Undang-undang Tubuh Kerajaan

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Lengkapkan rajah yang berikut.

Sebab-sebab Pengenalan Malayan Union

Mengawal kuasa politik orang Melayu

Membentuk bangsa Malayan Union Melahirkan pentadbiran yang licin Persediaan membentuk kerajaan sendiri

Menjimatkan kos pentadbiran

39 Lengkapkan rajah yang berikut.

Reaksi Terhadap Malayan Union _______________________________ Tindakan Sir Harold Mac Michael _______________________________ Penghakisan kuasa raja-raja Melayu _______________________________ _______________________________ Pemberian kerakyatan yang longgar kepada orang dagang Kehilangan warisan tamadun

Tindakan Menentang Malayan Union Penentangan melalui: Demonstrasi ______________________________ Akhbar-akhbar Melayu ______________________________ Persatuan ______________________________ Kongres Melayu dan UMNO ______________________________ Pemulauan ______________________________ Raja-raja Melayu

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

40 Susun perkataan di dalam petak untuk melengkapkan ayat.

Faktor Pengenalan Malayan Union


1 Persedian membentuk kerajaan sendiri.

Membentuk

bangsa

Malayan Union.

Melicinkan

pentadbiran

Menjimatkan

kos pentadbiran.

Mengawal kuasa

politik

orang Melayu.

41 Isi tempat kosong di bawah dengan perkataan yang sesuai. 1 Ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union ialah: (a) Semua negeri di Tanah Melayu gabenor . disatukan. (b) Diketuai oleh seorang

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

(c) (d) (e) (f)

Majlis Eksekutif Singapura Prinsip jus soli

dan Majlis Undangan Malayan Union dibentuk. diperkenalkan.

diasingkan kerana kepentingannya sebagai pelabuhan bebas.

Raja-raja Melayu menjadi ahli Majlis Raja-Raja Melayu yang hanya soal agama Islam dan adat istiadat Melayu . .

membincangkan (g) Ketua pentadbir bagi setiap negeri ialah 42 Jawab soalan-soalan di bawah. Pesuruhjaya Negeri

Terdapat golongan Melayu radikal yang menyokong pengenalan Malayan Union.


1 Terangkan sebab kumpulan Melayu radikal menyokong Malayan Union. (a) (c) Penyatuan negeri-negeri Melayu akan melicinkan pentadbiran. Percaya bahawa perjanjian British akan memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu. (d) Malayan Union bersifat Barat. (e) Berharap konsep Melayu Raya dapat dilaksanakan di Tanah Melayu. (b) Prinsip jus soli akan menghapuskan hak-hak perlindungan orang Melayu.

43 Jawab soalan-soalan di bawah.

Orang Melayu telah membantah pelaksanaan Malayan Union.


1 Bagaimanakah orang Melayu membantah? (a) (c) (e) Orang Melayu membuat bantahan melalui akhbar seperti Utusan Melayu. Beberapa persatuan Melayu dipulihkan. Raja-raja Melayu memulaukan majlis pelantikan Sir Edward Gent sebagai Malayan Union. (b) Demonstrasi diadakan secara besar-besaran. (d) Dato Onn telah menyeru orang Melayu berkongres dan menubuhkan U.M.O. Gabenor

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

44 Lengkapkan jadual di bawah. Langkah-langkah Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu Lima tuntutan orang Melayu: Tuntutan Raja-Raja Melayu dan UMNO Menolak semua prinsip dan struktur Malayan Union. Inginkan sebuah persekutuan seperti konsep Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Menolak kerakyatan terbuka Malayan Union. Menuntut pengembalian kedudukan raja-raja Melayu sebagai ketua negerinegeri Melayu. Meminta pemulihan semula dasar perlindungan terhadap negeri-negeri Melayu dan orang Melayu.

45 Lengkapkan carta di bawah.

Pesuruhjaya Tinggi

Majlis Raja-Raja

Majlis Eksekutif Persekutuan Tanah Melayu

Majlis Undangan Persekutuan Tanah Melayu

Menteri Besar

Sultan Negeri

Majlis Eksekutif Negeri

Majlis Perundangan Negeri

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

46 Isi tempat kosong di bawah.

Sokongan bekas pegawai British

Perpaduan orang Melayu

Bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union

Faktor-faktor Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu

Sikap sederhana politik orang Melayu

3 UMNO tidak menuntut kemerdekaan

Sokongan pegawai tinggi British

Gesaan Piagam Atlantik 1945

47 Isi tempat kosong di bawah.

Perpaduan orang Sokongan bekas pegawai British Melayu

Bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union

Faktor-faktor Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu

Sikap sederhana politik orang Melayu

3 UMNO tidak menuntut kemerdekaan

Sokongan pegawai tinggi British

Gesaan Piagam Atlantik 1945

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

48 Tandakan ( ) pada pernyataan yang betul dan tandakan ( ) pada pernyataan yang

salah.
1 Tujuh orang raja Melayu telah mengemukakan tuntutan untuk menjaga status dan keselamatan rakyat. Sarawak telah dipaksa menerima penjajahan British secara mutlak setelah gagal menentang. Dato Nik Ahmed Kamil telah terlibat dalam penubuhan UMNO. Rukun Tiga Puluh telah ditubuhkan sebagai tindak balas terhadap tekanan politik British. Perlembagaan 1941 merupakan perlembagaan bertulis pertama di Sarawak. Kesedaran politik Sabah lebih menonjol berbanding di Tanah Melayu. Perkembangan politik di Persekutuan Tanah Melayu turut mempengaruhi perkembangan politik di Sarawak dan Sabah.

3 4

5 6 7

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

NAMA: _____________________________________________ TARIKH : SEJARAH TINGKATAN 5 : BAB 5 : 1. Lengkapkan maklumat-maklumat yang berikut.z

Sistem Ahli Sistem yang melatih penduduk Tanah Melayu untuk berkerajaan sendiri dan menerajui pentadbiran Tanah Melayu.

Pencetus idea Dato Onn Jaafar telah mencetuskan idea ini dalam satu perbincangan dengan Sir Henry Gurney.

Tujuan British melaksanakan Sistem Ahli Selaras dengan dasar dekolonisasi. Untuk mengurangkan ancaman Parti Komunis Malaya.

Kepentingan Sistem Ahli Asas penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri. Permulaan proses perpaduan kaum di Persekutuan Tanah Melayu.

2 Padankan setiap pernyataan yang berikut.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Konsep kabinet bayangan

Sembilan orang anggota

Nama anggota

Dibuat oleh Pesuruhjaya Tinggi British

Sistem pentadbiran

Terdiri daripada beberapa pegawai tadbir dan tokoh masyarakat

Cara pelantikan Ahli

Di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi British

Jumlah Ahli

Dikenali sebagai Ahli

3 Lengkapkan teka silang kata di bawah. 3 J A B A T A N

1 P O R T F O L I O

1 2 3 jabatan .

Setiap Ahli diberi tugas untuk menjaga satu tersebut. Mereka bertugas mencadangkan

portfolio . harian berkaitan jabatan dengan

Setiap Ahli bertanggungjawab untuk menguruskan pentadbiran undang-undang yang

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

4 Lengkapkan rajah yang berikut.

Pakatan murni: Usaha semua kaum di Tanah Melayu untuk mewujudkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan. Pakatan Murni Praperikatan Langkah-langkah ke arah pakatan murni

Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC) _______________________________________________ Membuka keahlian UMNO kepada kaum bukan Melayu _______________________________________________ Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya (IMP) _______________________________________________ Penubuhan Persidangan Kebangsaan _______________________________________________ ____________ Perikatan serta Pilihan Raya Bandaran, Negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan 1955

Rundingan Kemerdekaan di London, Februari 1956

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

5 Lengkapkan rajah yang berikut.

Pakatan murni: Usaha semua kaum di Tanah Melayu untuk mewujudkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan. Pakatan Murni Praperikatan Langkah-langkah ke arah pakatan murni

Penubuhan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum (CLC) Membuka keahlian UMNO kepada kaum bukan Melayu Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya (IMP) Penubuhan Persidangan Kebangsaan

Perikatan serta Pilihan Raya Bandaran, Negeri dan Majlis Perundangan Persekutuan 1955

Rundingan Kemerdekaan di London, Februari 1956


54 Jawab soalan-soalan di bawah. 1 Nyatakan tujuan penubuhan Persidangan Kebangsaan. Untuk mencapai kerjasama politik. 2 Apakah kepentingan Konvensyen Kebangsaan? Menjadi asas kepada pembentukan Parti Perikatan. 3 Senaraikan kesan cadangan Dato Onn Jaafar untuk membuka keahlian UMNO kepada kaum bukan Melayu. (a) Beliau dikecam hebat oleh masyarakat Melayu. (b) Beliau meninggalkan UMNO dan akhirnya menubuhkan IMP. 55 Jawab soalan-soalan di bawah.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Rombongan rundingan kemerdekaan ke London telah berlaku pada bulan Februari 1956.
1 Namakan wakil sultan yang menyertai rombongan tersebut. Dato Nik Ahmed Kamil, Dato Panglima Bukit Gantang, Encik Abdul Aziz Majid dan Dato Mohd. Seth. 2 Apakah kesan rundingan tersebut? (a) Sebuah suruhanjaya bebas dibentuk. (b) Tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu ditetapkan pada 31 Ogos 1957. (a) Pengisytiharan tarikh kemerdekaan dibuat oleh Tunku Abdul Rahman di Bandar Hilir, Melaka. 56 Lengkapkan maklumat-maklumat yang berikut.

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957


Pembahagian kuasa Institusi raja Bahasa Melayu Bentuk kerajaan Kerakyatan Agama Islam

Kepentingan Perjanjian
Raja Berperlembagaan Perpaduan Pakatan murni Hak mutlak Identiti Pemimpin

Pemasyhuran Kemerdekaan
Negeri-negeri yang terlibat Kedudukan Pulau Pinang dan Melaka Perjanjian dan kuasa Britain

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Kuat kuasa Perjanjian 1957 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957

57 Lengkapkan mkalumat-maklumat yang berikut.

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957


Pembahagian kuasa Institusi raja Bahasa Melayu Bentuk kerajaan Kerakyatan Agama Islam

Kepentingan Perjanjian
Raja Berperlembagaan Perpaduan Pakatan murni Hak mutlak Identiti Pemimpin

Pemasyhuran Kemerdekaan
Negeri-negeri yang terlibat Kedudukan Pulau Pinang dan Melaka Perjanjian dan kuasa Britain Kuat kuasa Perjanjian 1957 Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957

58 Isi tempat kosong di bawah dengan perkataan yang sesuai. 1 Suruhanjaya Reid terdiri daripada Lord Reid , Sir Ivor Jennings ,

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Sir William McKell 2 Persekutuan

Tuan B. Malik

dan

Tuan Abdul Hamid . perlembagaan bagi

Suruhanjaya ini bertanggungjawab merangka sebuah Tanah Melayu yang bakal merdeka . .

Isu yang menjadi panduan dalam suruhanjaya ialah: (a) Pembentukan sebuah kerajaan persekutuan (b) Kedudukan raja-raja kuasa autonomi Melayu dan hak keistimewaan orang Melayu kepada negeri dalam bidang tertentu. persekutuan ketua negara . . .

dikekalkan. (c) 4 (a) (b) (c) (d) (e) 5 6 7 ialah secara kuat kuasa undang-undang , permohonan dan naturalisasi . Pemberian Isi-isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ialah: Pembentukan sebuah kerajaan Agama Islam Yang di-Pertuan Agong sebagai Tanah Simpanan Melayu Pentadbiran bersifat 7 demokrasi sebagai agama rasmi persekutuan. dikekalkan. kali telah dilakukan oleh Tunku Abdul Rahman

Laungan merdeka sebanyak Putra.

Pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan di Stadium Merdeka , Kuala Lumpur pada 31 Ogos 1957 . Tiga jenis kerakyatan yang diwujudkan di bawah Persekutuan Tanah Melayu 1957

59 Isi tempat kosong berdasarkan tokoh di bawah.

Merupakan __________________________ Timbalan Presiden UMNO dan Timbalan Perdana Menteri. Menjadi Pengerusi Jawatankuasa Penyata Pendidikan 1956 . ________

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Menjadi ___________ Presiden UMNO selepas Dato Onn Jaafar. __________________ Dikenali sebagai Perdana Menteri Malaysia yang pertama. ____________________ Bapa Kemerdekaan Malaysia.

Merupakan Presiden ________ MIC . Menyeru kaum India agar memberikan ___________ kesetiaan yang sepenuhnya kepada negara Malaysia.

Merupakan tokoh _________ MCA yang memulakan kerjasama I idea penubuhan antara kaum dan mencetuskan Parti Perikatan . ________________ Merupakan Menteri Kewangan ___________________ Melayu yang pertama. Persekutuan Tanah

Presiden Dewan _____________ Perniagaan Cina Malaya. Presiden MCA yang ___________ pertama . Membantu British semasa __________ darurat .

60 Lengkapkan maklumat yang berikut.

Cadangan ke Arah Pembentukan Malaysia


Tarikh 27 Mei 1691 Hotel Adelphi, Singapura.

Tokoh Tunku Abdul Rahman.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Huraian Setuju dengan pembentukan gagasan Malaysia. Sebab-sebab: (a) Menjamin kedudukan politik yang lebih kukuh. (b) Mewujudkan kerjasama dalam bidang sosial dan ekonomi. 61 Lengkapkan rajah yang berikut.

Faktor-faktor Pembentukan Malaysia

Politik

Ekonomi

Sosial

Keselamatan Dekolonisasi

Kerjasama ekonomi

Kependudukan

62 Lengkapkan rajah yang berikut. Kemerdekaan Faktor-faktor Pembentukan Malaysia

Politik

Ekonomi

Sosial

Keselamatan Dekolonisasi

Kerjasama ekonomi

Kependudukan

soalan-soalan di bawah. 63 Jawab


1 Tokoh-tokoh yang terlibat dalam cadangan ke arah pembentukan Malaysia ialah: (a) Lord Brassey

Kemerdekaan

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

(b) Sir Malcolm Mac Donald (c) Dato Onn Jaafar (d) Lee Kuan Yew 2 Nyatakan cadangan yang dikemukakan oleh Lee Kuan Yew pada tahun 1959. Beliau mendesak British berunding dengan Tunku Abdul Rahman supaya Singapura digabungkan dengan Persekutuan Tanah Melayu sahaja. 3 Berikan sebab-sebab Lee Kuan Yew berminat bergabung dengan Malaysia. (a) Tindakan Rakyat, parti pimpinan Lee Kuan Yew. (c) 4 wilayah Borneo. (b) Memastikan kepentingan British terus terkawal khasnya pangkalannya di Singapura. 5 Nyatakan faktor pembentukan Malaysia dari segi ekonomi. (a) Mewujudkan pasaran yang lebih luas. (b) Menggalakkan pelaburan dan perkembangan industri pertanian. 64 Lengkapkan rajah yang berikut. Lee Kuan Yew menganggap Barisan Sosialis sebagai gerakan berhaluan kiri. Parti Barisan Sosialis memenangi pilihan raya Hong Lim di Singapura. (b) Kekuatan pengaruh Barisan Sosialis akan melemahkan kedudukan Parti

Mengapakah British menyokong pembentukan gagasan Malaysia? (a) Menghalang perkembangan pengaruh komunis di Singapura dan wilayah-

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Reaksi Terhadap Pembentukan Malaysia

Reaksi dalam negeri

Reaksi negara luar

Singapura Sarawak Sabah Brunei

Indonesia Filipina

65 Cari lapan perkataan yang tersembunyi di dalam petak.

P T K R T A E W B P R

E E L O H H I R F L

E S R S E I E Y E S

K P A V D S N F I B V

P A S I A S E H O A I

A O A E U R B B G N E

U R I T E P R E E G T

L U U N A I U N D A N

A K D H T I G G F

T M A U Y I A R A J E P S A B H J E R O U A

T S H Y U I O N U Y

B P P I I H S Q A I

K O R H E L L S E R A

A W A A K

A M R J B

S W H

U N R A

K M W

R M

H M W E

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

66 Jawab soalan-soalan di bawah. 1 Malaysia. (a) (c) 2 baru. 3 Mengapakah A. M. Azahari menentang gagasan Malaysia? (a) Beliau ingin menubuhkan Persekutuan Borneo. (b) Beliau menganggap gagasan Malaysia sebagai satu bentuk neokolonialisme. 4 Nyatakan tindakan Indonesia dalam dasar Ganyang Malaysia. (a) Menghantar pengintip. (b) Menyerang kapal nelayan Tanah Melayu. PANAS BERJASA (b) SNAP Nyatakan anggota Parti Perikatan Sarawak yang menyokong pembentukan

Berikan sebab Barisan Sosialis menentang gagasan Malaysia. Barisan Sosialis berpendapat pembentukan Malaysia sebagai satu bentuk penjajahan

67 Tandakan ( ) pada pihak yang menyokong gagasan Malaysia dan tandakan ( ) pada pihak yang menentang.

1 Brunei 2 Singapura 3 Sabah

4 Indonesia

5 Filipina 6 Sarawak

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

68 Lengkapkan rajah yang berikut.

Langkah-langkah Pembentukan Malaysia

Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum

Jawatankuasa Antara Kerajaan

Suruhanjaya Cobbold Perjanjian Malaysia 1963

Akta Malaysia

Perjanjian

Penubuhan Malaysia 16 September 1963


69 Lengkapkan rajah di bawah.

Agama Islam

Bahasa Inggeris

Sabah dan Sarawak

Inti Pati Perjanjian Malaysia 1963

Bahasa Melayu

Perwakilan Parlimen

Rakyat bumiputera Sabah dan Sarawak

Urusan hal ehwal luar

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

70 Jawab soalan-soalan di bawah. 1 Jelaskan usaha-usaha yang dijalankan oleh beberapa jawatankuasa untuk menubuhkan negara Malaysia. (a) Tunku Abdul Rahman telah mengadakan lawatan ke Sarawak, Sabah dan Brunei untuk menerangkan matlamat penubuhan Malaysia. (b) Pegawai-pegawai kanan Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawai-pegawai British dari Sarawak, Sabah dan Brunei berunding. (c) Satu Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia ditubuhkan pada 23 Julai 1961 yang dipengerusikan oleh Donald Stephen untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang pembentukan Malaysia kepada penduduk Sarawak, Sabah dan Brunei. (d) Suruhanjaya Cobbold ditubuhkan pada Januari 1962 untuk meninjau pandangan penduduk Sabah dan Sarawak tentang gagasan Malaysia. (e) Pada tahun 1962, sebuah Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) telah ditubuhkan yang terdiri daripada wakil Persekutuan Tanah Melayu, Britain, Sabah dan Sarawak.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

71 Lengkapkan rajah yang berikut.

Kebebasan asasi _______________

Parlimen _________

Kuasa pemerintahan ___________________ Badan perundangan Badan pelaksana Badan kehakiman

Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen Pilihan raya __________________ Peranan SPR Proses pilihan raya

Perlembagaan _____________________ Undang-undang tertinggi Keluhuran, kepentingan pindaan perlembagaan

Raja Berperlembagaan _____________________ Sistem pemerintahan beraja Majlis Raja-Raja Melayu

72 Susun huruf di dalam petak untuk membentuk perkataan yang tepat.

Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen


1 Perlembagaan M 2 A P B E A G R E L A N

Parlimen M I E R A P L N

Pilihan raya H P R L A I A Y N I A

Parti politik

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

73 Berdasarkan gambar di bawah, namakan sultan yang berkenaan. 1

Tuanku Syed Sirajuddin ibni ________________________ Almarhum Tuanku Syed Putra ________________________ Jamallullail ________________________

Tuanku Jaafar ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman

74 Jawab soalan-soalan di bawah.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

(a)

Apakah fungsi Parlimen? Parlimen berperanan menggubal undang-undang negara.

(b) Nyatakan ciri-ciri Dewan Rakyat. (i) Ahli Dewan Rakyat dipilih oleh rakyat Malaysia melalui pilihan raya. (ii) Tempoh jawatan ialah 5 tahun. 75 Jawab soalan-soalan yang berikut.

1 Malaysia.

(a)

Nyatakan maksud Raja Berperlembagaan. Sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan

(b) Berikan dua bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong. (i) Menjadi ketua agama Islam bagi negeri sendiri, Melaka, Pulau Pinang, Wilayah Persekutuan, Sabah dan Sarawak. (ii) Menjadi Ketua Tertinggi Angkatan Bersenjata. 76 Lengkapkan maklumat-maklumat yang berikut.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Negara Persekutuan Penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah Kerajaan Persekutuan dan beberapa buah Kerajaan Negeri. Pengagihan kuasa pentadbiran: ___________________ (a) Senarai Persekutuan ___________________ (b) Senarai Negeri ___________________ (c) Senarai Bersama

Kerajaan Persekutuan ____________________________________________ Pentadbiran negara ____________________________________________ Perkhidmatan sosial, ekonomi, pendidikan dan keselamatan ____________________________________________

Kerajaan Negeri ____________________________________________ Kuasa eksekutif terletak pada raja atau sultan atau Yang Dipertua Negeri ____________________________________________
77 Berikut merupakan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Tuliskan (P) bagi Senarai Persekutuan, (N) bagi Senarai Negeri dan (B) bagi Senarai Bersama.

1 Pertahanan 2 Hari cuti negeri 3 Taman Negara 4 Biasiswa

P N B B

5 Pemulihan 6 Kewangan 7 Tanah 8 Pelajaran

B P N P

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

78 Isi tempat kosong berdasarkan perkataan yang diberi.

Yang di-Pertuan Agong


1 . 2 Yang di-Pertuan Agong Malaysia. 3

Kabinet

Pelaksana
Pelaksana

Kuasa pentadbiran Kerajaan Persekutuan diletakkan di bawah Badan

mempunyai kuasa eksekutif mengikut Perlembagaan

Badan yang menjalankan kuasa eksekutif ialah

Kabinet

atau Jemaah Menteri.

Menteri Besar
4 5

sultan

Ketua Menteri
sultan .

Kuasa eksekutif bagi Kerajaan Negeri terletak pada raja atau Menteri Besar atau Ketua Menteri

dilantik oleh Yang Dipertua Negeri

atau Raja daripada kalangan ahli Dewan Undangan Negeri (DUN).

79 Lengkapkan maklumat di bawah.


Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Lambang-lambang Negara Melahirkan perasaan cinta akan negara Supaya rakyat bersatu padu dan mempertahankan kedaulatan negara

Jata Negara

Bendera Kebangsaan (Jalur Gemilang)

__________________ Lagu Kebangsaan

80 Padankan jawapan yang betul.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

J D

I H
1 2 3 4 5 6

E A H F J E

Melambangkan negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu, dan Johor. Melambangkan negeri Sabah. Melambangkan bunga kebangsaan negara. Melambangkan negeri Pulau Pinang. Melambangkan negeri Sarawak. Membawa maksud semangat permuafakatan dapat mengeratkan lagi perpaduan antara negeri di Malaysia.

G D C

7 8 9

Melambangkan negeri Melaka. Melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia . Melambangkan gabungan empat belas buah negeri dalam persekutuan Malaysia.

B I

10

Memberi maksud keberanian.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

81 Padankan huruf di bawah dengan pernyataan yang betul.

D E C B

1 2 3 4 5 6 7

Melambangkan kedaulatan raja-raja Melayu. Agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia. Melambangkan keberanian. Melambangkan gabungan negeri di Malaysia. Melambangkan kesucian. Melambangkan perpaduan rakyat berbilang kaum. Melambangkan empat belas buah negeri di Malaysia.

D F C A B E G

82 Isikan tempat kosong dengan perkataan yang betul.

NEGARAKU
Negaraku Tanah tumpahnya Rakyat hidup Tuhan Raja kita selamat Rahmat Tuhan Raja kita Rahmat bersatu , darahku dan bahagia, kurniakan, bertakhta bahagia, , bertakhta. . , maju ,

kurniakan selamat

NAMA: _____________________________________________ TARIKH : SEJARAH TINGKATAN 5 : BAB 8 : PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN
Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

1. Lengkapkan rajah yang berikut.

Rancangan Pembangunan Lima Tahun

Tahap Pertama (1956 1970) Rancangan Malaya Pertama (1956-1960) _________________________ Rancangan Malaya Kedua (1961-1965) _________________________ Rancangan Malaysia Pertama (1966-1970) _________________________

Tahap Kedua (1971-1990) (Rangka Rancangan Jangka Panjang 1) Rancangan Malaysia Kedua (1971-1975) __________________________ Rancangan Malaysia Ketiga (1976-1980) __________________________ Rancangan Malaysia Keempat (1981-1985) __________________________ Rancangan Malaysia Kelima (1986-1990) __________________________

2. Lengkapkan maklumat-maklumat yang berikut. Dasar Pembangunan Negara Dasar Pertanian Negara (DPN) Dasar Penswastaan Dasar Hala Tuju Cara Baru Dasar Kependudukan Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara (DPDPN) Dasar Pensyarikatan Malaysia

3 Jawab soalan-soalan di bawah. 1 Nyatakan dua agensi yang ditubuhkan semasa Rancangan Malaya Pertama.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

(a)

Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)

(b) Lembaga Pembangunan Industri Desa (RIDA) 2 Senaraikan dua dasar yang diperkenalkan dalam Rancangan Malaysia Keempat. (a) Dasar Pertanian Negara (DPN) (b) Dasar Pensyarikatan Malaysia 3 Nyatakan dua strategi yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui Dasar Hala Tuju Cara Baru. (a) Meningkatkan pendapatan golongan petani dan pekerja desa (b) Menjadikan kelompok kampung sebagai petempatan besar 4 Namakan syarikat yang terlibat dalam Dasar Penswastaan. (a) Telekom Malaysia Berhad (b) Tenaga Nasional Berhad (TNB) 5 Berikan matlamat Rancangan Malaya Pertama. (a) Merapatkan jurang perbezaan pendapatan penduduk bandar dan luar bandar (b) Mempelbagaikan aktiviti ekonomi 6 Nyatakan kawasan Zon Perdagangan Bebas yang diperkenalkan dalam Rancangan Malaysia Keempat. (a) Bayan Lepas, Pulau Pinang (b) Sungai Way, Selangor

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

4 Cari perkataan di dalam petak yang disediakan berdasarkan Rukun Negara di bawah. A H T T K C N H L P A
1 2 3 4 5

E K H E A I A U E C

B E E P A L H V U H

R L Y E U K A U B A A

E N E N R S E S S O L N

S C M O C S D E O U S C

Z N E G A R A A T O E

S H A A Y H U C U C I

A I P S A A L K L K

B W A P A T A R U M E

A E N N N H T K C E S I

H A U I T U A U H R O L

I R P D N N A L I P L

E E I E B R N O H A S

R N E G D S A Y T N T

P E R L E B A G A A N

E S D R E A A I H O N H

U M A

A M A M

U M U

O W A

W A

Kepercayaan Keluhuran

kepada Tuhan. negara . .

Kesetiaan kepada raja dan perlembagaan Kedaulatan Kesopanan

undang-undang. dan kesusilaan.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

5 Lengkapkan rajah yang berikut.

Wawasan 2020 Makna Matlamat Kemajuan bersepadu

Cabaran Wawasan 2020

Cabaran 1 Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu.

Cabaran 2 Membina masyarakat bebas, tenteram berkeyakinan. Cabaran 4

berjiwa dan

Cabaran 3 Memupuk masyarakat matang. dan membina yang demokratik

Mewujudkan masyarakat yang ____________________________ bermoral dan beretika. ____________________________

Cabaran 5 Mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi.

Cabaran 6 Membina masyarakat yang maju dan saintifik.

Cabaran 7 Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang.

Cabaran 8 Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya.

Cabaran 9 Memupuk dan membina masyarakat majmuk.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

6 Lengkapkan rajah yang berikut.

Wawasan 2020

Makna Matlamat Kemajuan bersepadu

Cabaran Wawasan 2020 Cabaran 1 Membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Cabaran 2 Membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan berkeyakinan. ________________________________________________________ Cabaran 3 Memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang. ________________________________________________________ Cabaran 4 Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika. ________________________________________________________ Cabaran 5 Mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi. ________________________________________________________ Cabaran 6 Membina masyarakat yang maju dan saintifik. ________________________________________________________ Cabaran 7 Mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang. ________________________________________________________ Cabaran 8 Menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya. Cabaran 9 Memupuk dan membina masyarakat majmuk.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

7 Susun perkataan di dalam petak untuk melengkapkan ayat.

Wawasan 2020
1 Membina bangsa Malaysia yang A 2 B T P E bersatu padu U A R . D S U . Y

Membina masyarakat berjiwa bebas, tenteram dan I B K R N E A K N

berkeyakinan E A

Memupuk dan membina masyarakat D T K A E

demokratik R I M

yang matang. K . E O

Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan T B I E K R

beretika A

Mewujudkan masyarakat yang matang, R L A I

liberal B L

dan bertoleransi. E . I . G K

Membina masyarakat yang maju dan S T I A F

saintifik I N

Mewujudkan masyarakat yang berbudaya P Y A E N N

penyayang Y A

Menjamin masyarakat yang adil dan S S A A

saksama K majmuk M

ekonominya. A .

Memupuk dan membina masyarakat

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

8. Lengkapkan rajah yang berikut. Dasar Pendidikan Kebangsaan

TahunDasar Pendidikan Kebangsaan1950Laporan Barnes1951Laporan Fenn-Wu1952 Ordinan Pelajaran1956Penyata Razak1960Penyata Rahman Talib1965Kajian Aminuddin Baki1974Jawatan Kabinet1979Laporan Jawatankuasa Kabinet

9 Lengkapkan rajah di bawah.

Prinsip-prinsip Rukun Negara 1 ____________________________ Kepercayaan kepada Tuhan 2 ____________________________ Kesetiaan kepada raja dan negara 3 ____________________________ Keluhuran Perlembagaan 4 ____________________________ Kedaulatan undang-undang 5 ____________________________ Kesopanan dan kesusilaan

10 Jawab soalan-soalan yang berikut.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Nyatakan peranan MAGERAN. Mengembalikan keamanan, melicinkan pentadbiran dan mengembalikan keharmonian kaum.

Mengapakah orang Cina menentang Laporan Barnes? Bahasa ibunda mereka akan tergugat.

Mengapakah Ordinan Pelajaran 1952 tidak dapat dijalankan? (a) (c) Tentangan masyarakat Cina dan India Ancaman pengganas komunis (b) Kekurangan kewangan

Apakah tumpuan KBSR (1982) dan KBSM (1988)? Perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek.

93 Lengkapkan rajah yang berikut.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Faktor-faktor Perang Dunia Pertama

Faktor politik Kemunculan nasionalisme Imperialisme baru Sistem Negara Eropah Pakatan

Faktor ekonomi Persaingan kuasa-kuasa besar merebut peluang ekonomi

Faktor segera Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand (28 Jun 1914)

94 Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. 1 . 2 Tengah dan 3 4 5 6 Socialist. Pakatan Bertiga . beraja di Eropah. pada Liga Bangsa Perang Dunia Pertama telah menamatkan pemerintahan tahun 1919. Kemunculan Vladimir Lenin telah mengukuhkan ideologi komunis di Rusia. Adolf Hitler telah berjaya menguasai Jerman melalui partinya National Pada awal abad ke-20, terdapat dua pakatan yang besar iaitu Perikatan Kuasa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua merupakan konflik antarabangsa

Perjanjian Versailles telah membantu kepada pembentukan

95 Jawab semua soalan di bawah.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Konflik antarabangsa telah berlaku di Eropah. Konflik ini menyebabkan berlaku Perang Dunia Pertama.
1 (a) Berikan faktor penting yang menyebabkan berlakunya Perang Dunia Pertama dari segi politik. (i) Kemunculan nasionalisme. (ii) Imperialisme baru. (b) Senaraikan pakatan ketenteraan yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama. (i) Pakatan Bertiga (ii) Perikatan Kuasa Tengah (c) Nyatakan kesan Perang Dunia Pertama dari sudut politik. (i) Termeterai Perjanjian Versailles. (ii) Pembentukan Liga Bangsa. (iii) Pemerintahan beraja di Eropah ditamatkan.

Kebuntuan mencari penyelesaian dalam Perang Dunia Kedua membawa kepada kemunculan blok dunia dan Perang Dingin.
2 (a) Berikan maksud blok dunia. Negara-negara yang sehaluan berusaha untuk bersatu dan bertindak bersama untuk menjaga kepentingan ahli. (b) Senaraikan sebab berlakunya Perang Dingin. Perbezaan ideologi dan fahaman politik.

96 Lengkapkan rajah yang berikut.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Perang Dunia Pertama

Kuasa Tengah ____________________ Jerman ____________________ Australia Hungary ____________________ ____________________ Itali ____________________ Turki Bulgaria
97 Lengkapkan jadual di bawah.

Perikatan Bertiga ____________________ Britain ____________________ Perancis ____________________ Rusia ____________________ Itali ____________________ Jepun

Perbandingan Ideologi Blok Kapitalis Negara demokratik Kerajaan menerusi pilihan raya Peluang perniagaan dan pemilikan harta persendirian Kebebasan individu Aspek Politik Blok Komunis Negara komunis Pemerintahan diktator Parti komunis sahaja Perniagaan dimiliki dan diuruskan oleh kerajaan sahaja Kebebasan individu dilindungi dan dikawal

Ekonomi

Sosial

98 Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Kesan Perang Dingin


1 Perang Dingin telah menyebabkan wujudnya pembentukan blok dunia iaitu penubuhan NATO (SEATO) 2 3 , . prodemokrasi yang diketuai oleh Pakatan Warsaw dan Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara

NATO ialah pakatan tentera negara-negara Amerika Syarikat. Warsaw negara pro-komunis

pula adalah tindak balas daripada penubuhan NATO, iaitu negarayang diketuai oleh Soviet Union. pengaruh komunis di Asia Tenggara. senjata di antara

4 5

SEATO adalah pertubuhan yang telah disusun oleh Amerika Syarikat untuk membendung kuasa kapitalisme dan komunisme . Perang Dingin juga telah menyebabkan berlaku perlumbaan

99 Lengkapkan rajah yang berikut.

Kerjasama dalam bidang sains dan teknologi

Penubuhan Pusat Pertukaran Data Pelaburan Perdagangan

Penubuhan Keistimewaan

Sistem

Projek G15 yang dirancang

Penubuhan Mekanisme Kewangan Pembiayaan Perdagangan

Perdagangan Global Penubuhan Kredit Kemudahan

100 Susun huruf di dalam petak untuk melengkapkan ayat.

Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) ditubuhkan hasil cetusan idea Rahman .

Tunku Abdul

T A

U R

K M Jeddah D N

D A

L H

Ibu pejabat OIC terletak di A H

, Arab Saudi. D E J

Semasa penubuhannya terdapat 57 buah negara menjadi ahlinya dengan tiga buah negara lagi sebagai M E pemerhati H R . T A P I E OIC yang

4 pertama.

Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai

Setiausaha Agung

E 5

Malaysia memberikan sokongan kepada rakyat

Palestin

dalam perjuangan

mereka untuk mendapatkan semula tanah air mereka daripada Israel. P E A N L I S T

101 Lengkapkan rajah yang berikut.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

Matlamat Penubuhan ASEAN: A S E A N Mengekalkan kestabilan politik rantau Asia Tenggara. Saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Bekerjasama dalam bidang pertanian, perdagangan dan __________________________________________________________ perindustrian untuk meningkatkan taraf hidup penduduk. __________________________________________________________ Saling membantu dalam bentuk latihan dan penyelidikan. __________________________________________________________ Mengadakan hubungan erat dengan pertubuhan serantau dan __________________________________________________________ antarabangsa. __________________________________________________________

Keanggotaan ASEAN: . Pada mulanya, terdiri daripada 5 buah negara iaitu Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina dan Singapura. ___________________________________________________________ Akhirnya Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei dan Kampuchea menyertai ASEAN. ___________________________________________________________ ___________________________________________________________ Negara Papua New Guinea dilantik sebagai pemerhati kerana terletak bersempadan dengan Indonesia dan bukan dalam zon Asia ___________________________________________________________ Tenggara.

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang

102.Lengkapkan rajah yang berikut. Persidangan Menteri-Menteri Luar ASEAN (setahun sekali)

Mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN (setahun dua kali)

Sidang Kemuncak ASEAN (mengikut keperluan)

Sekretariat Tetap ASEAN (beribu pejabat di Jakarta, Indonesia)

Jawatankuasa Tetap

Jawatankuasa Tetap Sosial Jawatankuasa Kebudayaan dan Penerangan Jawatankuasa Sains dan Teknologi Jawatankuasa Pembangunan dan Sosial

Jawatankuasa Tetap Ekonomi Jawatankuasa Kewangan dan Urusan Bank Jawatankuasa Perindustrian, Galian dan Tenaga Jawatankuasa Makanan, Pertanian dan Perhutanan Jawatankuasa Perhubungan dan Pengangkutan

Fuza 2012semoga sejarah sentiasa cemerlang