Anda di halaman 1dari 15

SENI DALAM PENDIDIKAN TUTORIAL & ISL 1

TUGASAN SATU

PERKAITAN TEORI PEMBELAJARAN DENGAN SDP

Teori Konstruktivisme Teori Kecerdasan Pelbagai Teori Pemprosesan Maklumat Teori Otak kiri dan otak kanan

Teori Konstruktivisme
Murid membina sendiri pengetahuan/konsep Menyesuaikan pengetahuan yang baru dengan sedia ada

Menggalakkan murid mencari idea, buat kajian dan membina pengetahuan secara aktif.

Guru bertindak sebagai fasilitator

Hubungkait ilmu baru kepada pengetahuan sedia ada

Kukuhkan kefahaman dengan aktiviti lanjutan

Menyusun atur maklumat dan pengetahuan

Hubungkait teori konstruktivisme dengan SDP Memberi gambaran mengenai pengetahuan baru dengan pelbagai cara dan bentuk

Menyampaikan pengetahuan baru

Mengekspresi ilmu baru dalam bentuk baru

Teori Kecerdasan Pelbagai


Kecerdasan verbal-linguistik Kecerdasan Logik-Matematik

Kecerdasan Visual-Ruang
Kecerdasan Kinestetik Kecerdasan Muzik Kecerdasan Interpersonal Kecerdasan Intrapersonal Kecerdasan Naturalis

Perkaitan teori Kecerdasan Pelbagai dengan SDP Murid memberi interpretasi baru mengenai sesuatu cerpen atau hasil kesusasteraan. Murid menjalankan aktiviti yang keputusannya di luar jangkaan murid Murid melukis sesuatu menggunakan stail, media atau bahan baru Murid menggunakan pergerakan atau stail baru dalam tarian dan drama

verbal-linguistik

Logik-Matematik

Visual-Ruang

Kinestetik

Muzik

Murid menghasilkan muzik yang luar biasa tetapi masih seronok dan gemar di dengar. Murid menginterpretasi motif watak seseorang dalam cerita dan drama

Interpersonal

Intrapersonal

Murid memahami diri sendiri dengan lebih mendalam dengan mengaitkan apa yang dipelajari dengan diri sendiri
Murid mencari cara menggunakan bahan alam semula jadi sebagai bahan sumber penghasilan sesuatu yang baru dan luar biasa.

Naturalis

Teori Pemprosesan Maklumat


Gagne ( 1975 ), pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting bagi manusia mengaitkannya dengan pengalaman baru. Ransangan luar sistem saraf Ditafsir dalam stor ingatan stor ingatan jangka panjang tindak balas. 8 fasa dalam pembelajaran : motivasi, kefahaman, penyimpanan, ingatan kembali, Generalisasi, Prestasi dan maklum balas.

Perkaitan teori pemprosesan maklumat dengan SDP


Murid dapat berinteraksi dengan bahan Murid dapat berinteraksi dengan orang lain
Murid mendapat maklum balas daripada orang lain.

Elak perlakuan yang tidak diingini

Kekalkan perlakuan yang diingini

Teori Otak kiri dan otak kanan


Hemisfera Otak

Otak kiri
1.Rasional 2.Analitikal 3.Berurutan 4.Verbal/bahasa 5. Mengkategori 6. Menerangkan sebab 7. Membuat ramalan 8.Membanding beza

Otak Kanan
1. Secara menyeluruh. 2.Intuitif dan mendalam 3. Non-verbal 4. Menjana idea baru 5.Imaginatif 6.Pertimbangan nilai 7.Pertimbangan moral

SDP yang diajar di sekolah dapat memupuk kecerdasan otak melalui pembelajaran dan penguasaan mata pelajaran

Perkaitan teori otak kiri dan otak kanan dengan SDP

TUGASAN DUA

FAEDAH SDP DALAM PdP

Proses PdP di sekolah menjadi lebih menarik

Membantu guru untuk memahami minat murid

Membantu perkembangan intelek murid

Mendorong kanakkanak menggunakan imaginasi, ekspresi inkuiri dan sebagainya

Pembelajaran aktif dan seronok

Membantu perkembangan otak kiri dan kanan

Mengasah naluri ingin tahu murid terhadap pengajaran guru

Meningkatkan pengetahuan dan daya kreativiti murid

Memotivasikan guru menjadi lebih kreatif dan inovatif

Membantu perkembangan murid secara menyeluruh dan bersepadu.