Anda di halaman 1dari 11

Ayat topik dan ayat huraian

1.APAKAH AYAT TOPIK?


Ayat

topikmenyatakan isi utama yang ingin disampaikandalam sesuatu perenggan. Ayat topik mempunyai perkara pokok atau satu aspekyang ingin dinyatakan tentang perkara pokok tersebut. Biasanya pernyataan sesuatu aspek itu akan dapat memberikan fokus kepada penulis dan pembaca. Ayat topik bertindak sebagai satu kawalan dalam penulisan isi(isi sokongan) dalam sesuatu penulisan. Ayat topik tidak perlu panjang, cukup

2.APAKAH AYAT HURAIAN?


Ayat

topik perlu disokong oleh ayat huraianyang terdiri daripada isi sokongan.Isi sokonganpula boleh didapati dalam pelbagai bentuk sepertifakta, pendapat, peristiwa, sebab dan akibat, statistik dan contoh. Ayat huraian biasanya menjawab persoalan mengapa dan apa, misalnya apa kesannya?

CONTOH AYAT TOPIK DAN AYAT HURAIAN


Kata kunci Ayat topik Ayat Huraian
Menanam pokok Penduduk Desa Harmoni menanam anak pokok di persekitaran kawasan sekolah. Persekitaran sekolah akan menjadi lebih ceria dengan pokok-pokok menhijau.

Air akan mengalir dengan Membersihkan longkang Penduduk kampung membersihkan longkang lancar di dalam longkang yang tersumbat yang bersih. Nyamuk tidak akan membiak.

Mengecat Balai Raya

Penduduk telah mengecat Cat balai raya telah balai raya pada hari itu. luntur. Balai raya telah dicat semula. Balai raya kini lebih indah.

AYAT

TOPIK

Seni mempertahankan diri dapat menyihatkan tubuh badan kita.

AYAT

HURAIAN

Murid-murid yang menyertai seni mempertahankan diri akan dapat melakukan pelbagai gerakan anggota badan.

AYAT

Kita mesti mengelakkan takungan yang berisi air.

TOPIK

AYAT HURAIAN Takungan air menjadi tempat pembiakan nyamuk aedes.

AYAT

TOPIK kita perlu tidur dalam kelambu. HURAIAN

AYAT

kelambu dapat menghalang nyamuk masuk ke dalam rumah.

Penandan Wacana Oleh sebab itu Selain itu Justeru

Membina ayat berdasarkan penanda wacana

Contoh Ayat Keadaan di desa itu agak kotor. Oleh sebab itu, penduduk kampung Udara akan bergotong tercemar royong apabila asap kilang dilepaskan. Selain membersihkannya. itu, asap kereta juga menjadi Penyalahgunaan dadah masih punca. berleluasa. Justeru, semua pihak hendaklah berganding bahu membanterasnya.

Oleh hal yang demikian

Dia terlalu kerap ponteng sekolah. Oleh hal yang demikian, dia diberhentikan.

Walaubagaimanapun

Ahmad cacat penglihatan. Walaubagaimanapun dia cemerlang dalam peperiksaan.

Mari menyanyi