Anda di halaman 1dari 2

Bunda - Melly Goeslaw

___ ___ __ ___


| 3 4 5 3 .4 5 3|... 0 |
Kubu ka al bum bi ru

___
1 2

__ __ __
3 1 . 2 3 1|. . . 0 |

Pe nuh de bu dan u sang


___
___ ___ __
___

7< 7<

7< 3 . 7< .< 2 | 2 1

___

7< 1 . . |

Ku pan da ngi se mua gam bar di ri


___ ___ __ __
___

1 1 1 1 . 4 . 1| 1 2 2 ..|
Ke cil ber sih be lum ter no da

___ ___ __ ___


| 3 4 5 3 .4 5 3|... 0 |
Pi kir ku pun me la yang

___
1 2

__ __ __
3 1 . 2 3 1|. . . 0 |

Da hu
___

lu pe nuh ka sih
___ ___ __

7< 7<

7< 3 . 7< .< 2 | 2 1

Te ri
___

ngat se mua ce
___ __ __

1 1

___
ri ta

___

7< 1 . . |
o rang

1 1 . 7< . 1 | . . . 0 |

Ten tang ri wa yat ku


___

___ ____

6< . 7< . | 7< 2 1 2 3 | 4 . 3 2 3 4 | 5< . . . |


Ka

ta

me re ka di ri ku sla lu di man ja
___
___ ____

6< . 7< . | 7< 2 1 2 3 | 4 . 3 2 3 4 | 5< . . . |


Ka

ta

me re ka di ri ku sla lu di ti mang

___ ___ __ ___


| 3 4 5 3 .4 5 3|...
Na da na da yang in dah

__ ___
.3| 1 2

__ __ __
3 1 . 2 3 1|. . . 0 |

Sla lu ter u rai da ri nya


___
___ ___ __
___

7< 7<

7< 3 . 7< .< 2 | 2 1

Ta ngi san na kal da


___ ___ __ __

___

7< 1 . . |

ri bi bir ku
___

1 1 1 1 . 4 . 1| 1 . 2 ..|
Tak kan ja di

de ri

ta

nya

2012 www.NotasiMusik.com

___ ___ __ ___


| 3 4 5 3 .4 5 3|...
Ta ngan ha lus dan su ci

__ ___
.3| 1 2

__ __ __
3 1 . 2 3 1|. . . 0 |

Tlah mengangkat di ri
___
___ ___ __

7< 7<
Ji wa
___

1 1

i ni
___

7< 3 . 7< .< 2 | 2 1


ra ga
___

dan se
__ __

___

7< 1 . . |

lu ruh hi dup

1 1 . 7< . 1 | . . . 0 |

Re la
dia be ri kan
___ ____ __ ___ __

___ __ ___

__ __ ___ ___

3 4 5 3 . 4 5 3 | . 4 5 3 . 4 5 6 | 0 6 6 6 . 6 7 2> | . 2> 2> . 1> 7 1> | .... }


O oh bunda a da dan

tia da di ri mu Kan selalu

a da di

da lam ha ti ku

Notasi angka oleh : Amri MF (NotasiMusik.com)

2012 www.NotasiMusik.com