Anda di halaman 1dari 15

SENARAI SEMAK PELAJAR INSTRUMEN PENTAKSIRAN PBS SAINS TINGKATAN 1 TAHUN 2012

NAMA GURU : _________________________________ NAMA KELAS :_________________________________ BAB 1 : MEMPERKENALKAN SAINS


B2D1E1 B4D1E1 B1D1E1 B3D1E1 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D3E1 B4D2E1 B4D3E1 B4D3E2 B3D3E2 B3D3E3 B3D3E4 B3D3E5 B4D4E1 B4D5E1 B6D1E1 B1D2E1

BAB 2 : SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN


B4D6E1 B4D6E2 B5D1E1 B2D2E1 B3D5E1 B1D2E2 B3D4E1 B3D6E1 B6D2E1

BIL

NAMA PELAJAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

REKOD PERLAKSANAAN PBS SAINS TINGKATAN 1 (FAIL PELAJAR) NAMA PELAJAR : _____________________________________ NAMA GURU : _____________________________________

KELAS : ______________

BAB TAJUK/TEMA KOD EVIDENS PERNYATAAN DSP BENTUK INSTRUMEN TANDA (/) B2D1E1 Menyenaraikan fenomena alam yang dilihat di sekeliling berkaitan dengan sains Lembaran kerja B4D1E1 Menjelaskan tentang kepentingan sains dalam kehidupan seharian Artikel pendek B1D1E1 Menyenaraikan kerjaya dalam bidang sains B3D1E1 Menyusun langkah-langkah dalam penyiasatan saintitik mengikut urutan B3D2E1 Menyatakan kuantiti fizik serta unit S. I. dan simbolnya B3D2E2 Menyatakan nilai imbuhan dan simbol bagi unit panjang B3D2E3 Menyatakan nilai imbuhan dan simbol bagi jisim sesuatu objek B3D3E1 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran panjang B4D2E1 Mengkaji faktor yang mempengaruhi bilangan ayunan bandul ringkas dalam satu jangka masa melalui penyiasatan saintifik Pengenalan 1 B4D3E1 Mengira luas permukaan bentuk sekata kepada Sains Membuat anggaran luas permukaan bentuk tidak sekata menggunakan B4D3E2 kertas graf B3D3E2 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran isipadu cecair B3D3E3 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu badan B3D3E4 Memilih alat yang betul dan membuat pengukuran suhu cecair B3D3E5 Mengukur dan mencatat nilai jisim dan berat bagi sesuatu objek menggunakan neraca spring dan neraca alur/tuas. Menentukan isi padu pepejal menggunakan kaedah sesaran air B4D4E1 B4D5E1 Menerangkan perbezaan antara konsep jisim dan berat melalui aktiviti B6D1E1 Membahaskan mengenai masalah yang mungkin timbul sekiranya unit piawai tidak digunakan melalui pelbagai bentuk komunikasi B1D2E1 B4D6E1 B4D6E2 Menyatakan sel sebagai unit asas kehidupan Menyediakan slaid menggunakan prosedur yang betul Menggunakan mikroskop dengan prosedur yang betul

Sel Sebagai unit asas kehidupan

B5D1E1

Sel Sebagai unit asas kehidupan

B2D2E1 B3D5E1 B1D2E2 B3D4E1

B3D6E1 B6D2E1 B1D3E1 B2D3E2 B3D7E1 B4D7E1 B4D8E1 3 Jirim B2D3E1 B3D8E1 B5D2E1

Melukis struktur umum sel haiwan dan sel tumbuhan, menyatakan fungsi setiap struktur sel serta menjelaskan persamaan dan perbezaan di antara kedua-dua sel Memberikan maksud organisma unisel dan organisma multisel Memberi contoh organisma unisel dan organisma multisel Menyenaraikan pelagai jenis sel manusia Menyatakan fungsi bagi sel epitilium, sel tulang, sel reproduktif(pembiakan), sel saraf, sel darah merah, sel darah putih dan sel otot Menyusun organisasi sel mengikut urutan daripada mudah ke kompleks menggunakan istilah: sel, tisu, organ, sistem, organisma. Membincangkan mengenai mengapa manusia adalah organisma yang kompleks dalam pelbagai bentuk persembahan Menyenaraikan benda-benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang Memberi maksud jirim Mengelaskan benda-benda kepada bentuk jirim dan bukan jirim Menunjukkan udara, air , tanah dan benda hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang melalui aktiviti Menerangkan perbezaan susunan dan pergerakan zarah-zarah dalam tiga keadaan jirim Menyatakan tiga keadaan jirim Memberi definisi ketumpatan Menentukan ketumpatan pelbagai objek pepejal dan cecair, menjelaskan mengapa objek dan cecair timbuldan tenggelam serta menyelesaikan beberapa masalah mudah berkaitan ketumpatan Membuat beberapa penyelesaian masalah menenai bagaimana manusia menggunakan pengetahuan tentang pelbagai keadaan jiri, mengaplikasikan konsep ketumpatan dan aplikasi konsep timbul dan tenggelam dalam bentuk prototaip Menyenaraikan sumber-sumber Bumi yang diperlukan untuk menyokong kesinambungan hidup Menyatakan kegunaan sumber-sumber Bumi dalam kehidupan harian Memberi maksud unsur Memberi maksud sebatian Memberi maksud campuran menerangkan perbezaan antara unsur, sebatian dan campuran

B6D3E1

B2D4E1 B2D4E2 B2D5E1 B2D5E2 B2D5E3 B4D9E1

Kepelbagaian Sumber di Bumi

Kepelbagaian Sumber di Bumi

B5D3E1

B5D4E1

Membandingkan dan membezakan ciri-ciri logam dengan bukan logam, mengelaskan unsur kepada logam dan bukan logam dan memberi contoh logam dan bukan logam Mengasingkan komponen dalam campuran: a) besi dan sulfur b)pasir dan garam, melalui beberapa kaedah dan menjelaskan kaedah tersebut Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai :a)maksud dan kepentingan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar b) amalan guna semula dan kitar semula bahan Menyenaraikan komponen-komponen dalam udara Menyatakan sebab udara merupakan satu campuran Memberi peratusan bagi nitrogen, oksigen, karbon dioksida dan gas nadir dalam atmosfera Menentukan peratusan oksigen dalam udara Membuktikan udara mengandungi wap air Membuktikan udara mengandungi mikroorganisma dan habuk Mengenalpasti ujian yang sesuai untuk oksigen dan ciri-cirinya melalui aktiviti Mengenalpasti ujian yang sesuai untuk karbon dioksida dan ciri-cirinya melalui aktiviti Membuktikan benda hidup menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida, tenaga dan wap air semasa respirasi melalui eksperimen Membanding dan membezakan kandungan udara sedutan dengan udara hembusan dalam manusia melalui eksperimen Membuktikan oksigen diperlukan untuk pembakaran, menyenaraikan hasil pembakaran dan menyatakan maksud pembakaran melalui eksperimen Membuat pembentangan dalam pelbagai bentuk mengenai: a) pencemaran udara, b) contoh bahan cemar udara dan sumber, c) kesan pencemaran udara, d)langkah-langkah untuk menghalang dan mengawal, e) cara mengekalkan udara supaya bersih dan f) mempraktikkan amalan yang mengekalkan udara yang bersih Menamakan jenis-jenis tenaga Menyenaraikan sumber-sumber tenaga

B6D4E1

B2D6E1 B3D9E1 B3D9E2 B4D10E1 B4D10E2 B4D10E3 B4D11E1 B4D11E2 5 Udara di sekeliling kita B5D5E1

B5D5E2 B5D6E1

B6D5E1

B2D7E1 B2D7E2

Sumber tenaga

B2D7E3 B4D12E1 B4D12E2 6 Sumber tenaga B3D10E2 B3D10E1 B6D6E1

Menyatakan matahari sebagai sumber tenaga utama dan haba sebagai satu bentuk tenaga Mengkaji perubahan tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik dan mengenal pasti perubahan tenaga melalui aktiviti Mengkaji perubahan tenaga kinetik kepada tenaga keupayaan melalui aktiviti mendefinisikan tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu Mengelaskan pelbagai sumber tenaga kepada tenaga yang boleh diperbaharu dan tidak boleh diperbaharu Menjelaskan melalui penulisan kreatif mengenai: a) mengapa kita perlu memulihara sumber tenaga, b) cadangan tentang cara-cara penggunaan tenaga secara cekap c) kepentingan memulihara sumber tenaga, d) penggunaan dan pengurusan sumber tenaga yang cekap Menjelaskan haba sebagai suatu bentuk tenaga dan Matahari membebaskan haba serta contoh-contoh pelbagai kegunaan haba Menyatakan maksud suhu Menyatakan perbezaan antara haba dan suhu Membuktikan haba boleh menyebabkan pengembangan dan pengecutan dalam pepejal, cecair dan gas melalui aktiviti Menghuraikan tiga cara pengaliran haba melalui aktiviti Menjelaskan dengan contoh cara pengaliran haba dalam fenomena semulajadi Menyatakan maksud konduktor dan penebat haba Menyenaraikan pelbagai kegunaan konduktor dan penebat haba dalam kehidupan harian Mengkaji kegunaan bahan berbeza sebagai konduktor dan penebat haba melalui eksperimen Menjelaskan kesan haba terhadap perubahan keadaan jirim secara fizikal Menghuraikan perubahan keadaan jirim yang melibatkan penyerapan dan pembebasan haba melalui aktiviti Memberi contoh-contoh dalam pemerhatian harian yang menunjukkan perubahan keadaan jirim

B4D13E1 B4D13E2 B4D13E3 B4D14E1 B4D14E2 B4D14E3 B4D14E4 B4D14E5 7 Haba B5D7E1 B4D15E1 B4D15E2 B4D15E3

B5D8E1 B5D8E2 B6D7E1

Mengkaji objek yang gelap dan kusam menyerap haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen Mengkaji objek yang gelap dan kusam membebaskan haba lebih baik daripada objek putih dan berkilat melalui eksperimen Menghuraikan dalam pelbagai bentuk persembahan bagi beberapa penyelesaian masalah mengenai prinsip pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian

KELAS : ________________

TARIKH T/T GURU

SENARAI SEMAK PELAJAR INSTRUMEN PENTAKSIRAN PBS SAINS TINGKATAN 1 TAHUN 2012
NAMA GURU : _________________________________ NAMA KELAS :_________________________________ BAB 3 : JIRIM
B1D3E1 B2D3E2 B3D7E1 B4D7E1 B4D8E1 B2D3E1 B3D8E1 B5D2E1 B6D3E1 B2D4E1 B2D4E2

BAB 4 : KEPELBAGAIAN SUMBER BUMI


B2D5E1 B2D5E2 B3D5E3

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

NAMA PELAJAR

B4D9E1 B5D3E1 B5D4E1 B6D4E1 B2D6E1 B3D9E1 B3D9E2


B4D10E1

PELBAGAIAN SUMBER BUMI BAB 5 : UDARA DISEKELILING KITA

B4D10E2

B4D10E3

B4D11E1

B4D11E2

B5D5E1 B5D5E2 B5D6E1 B6D5E1

SENARAI SEMAK PELAJAR INSTRUMEN PENTAKSIRAN PBS SAINS TINGKATAN 1 TAHUN 2012
NAMA GURU : _________________________________ NAMA KELAS :_________________________________ BAB 6 : TENAGA
B4D12E1 B4D12E2 B2D7E1 B2D7E1 B2D7E3

B3D10E2

B3D10E1

B4D13E1

B4D13E2

B4D13E3

B4D14E1

B4D14E2

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

NAMA PELAJAR

B4D14E3

BAB 7 : HABA

B6D6E1

B4D14E4

BAB 7 : HABA

B4D14E5 B5D7E1 B4D15E1 B4D15E2 B4D15D3 B5D8E1 B5D8E2

B6D7E1

Beri Nilai