PENYATA KEWANGAN PERSATUAN XYZ KETERANGAN PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN BAGI 1HB. JANUARI 2007HINGGA 31 HB.

DISEMBER 2007
PENDAPATAN/PENERIMAAN Baki pada 1.1….. Yuran dari ahli Derma Faedah Bayaran Perkhidmatan RM PERBELANJAAN/PEMBAYARAN RM 00.00 500.00 300.00 80.00 880.00 16420.00 100.00 17,400.00

14,000.00 Sewa rumah, cukai dan lain-lain 1,000.00 Gaji 100.00 Alat tulis, cetak dan lain-lain 100.00 Mesyuarat Agung 1,000.00 Jumlah Perbelanjaan: Baki pada akhir tahun: Wang Tunai di bank Wang Tunai di tangan

Upah angkat barang lama

1,000.00

JUMLAH:

17,400.00 JUMLAH:

Tandatangan Nama Jawatan

: : :
(Pemegang Jawatan Utama)

Tandatangan Nama Jawatan

: : :
Pemeriksa Kira-Kira

Tandatangan Nama Jawatan

: : :
(Pemegang Jawatan Utama)

Tandatangan Nama Jawatan

: : :
Pemeriksa Kira-Kira

Tandatangan Induk

:
(Jika Berkenaan)