Anda di halaman 1dari 46

LAPORAN PRESTASI KPI UPSR DALAM AR2 SK long tuma

oleh (GURU BESAR: EN. M. GELUKO)


Tarikh: ____________ Tempat:_____________

RETRO PRESTASI UPSR SEKOLAH

PENCAPAIAN (TAHUN) PERKARA 2012 2008 57 57 2.71 BIL. % BIL. % 3 5.26 32 56.14 2009 63 63 2.66 2 3.17 45 71.43 2010 56 56 2.64 2 3.57 31 55.36 2011 SASAR CAPAI 54 53 1.93 7 13.2 40 74.07 2.71 1 1.89 29 54.72 63 63 2.69 1 1.59 36 57.14

SASARAN 2013

CALON DAFTAR CALON AMBIL


GPS SEMUA A MENGUASAI (ABC)

66 66 2.61 2 3.86 38 57.36

PRESTASI SEKOLAH DALAM AR2 (UIAN MAY 2013)


JUMLAH CALON DAFTAR UPSR 2013 = 66 ORANG

PERKARA GPS SEMUA A


MENGUASAI (ABC)

UPSR 2012

TOV 3.00 0
0.00 31 46.97

OTI-1 2.81 3
4.55 35 53.03

AR1 3.19 0
0.00 23 34.85

OTI-2 2.65 3
4.55 43 65.15

AR2 2.73 0
0.00 32 48.48

OTI-3 2.51 3
4.55 55 83.33

AR3

ETR 2.17 4
6.06 66 100.0 0

2.71 BIL
% BIL %

1
1.89 29

DATA NEAR MISS (CEMERLANG & MENGUASAI) AR2


PERKARA CALON AMBIL AR1 CEMERLANG (SEMUA A) NEAR MISS CEMERLANG JUMLAH

(i)
BIL. % 66 0 0 CALON AMBIL AR1 LULUS (A HINGGA C) (i) BIL. %

(ii)
0 0 NEAR MISS MENGUASAI (ii)

(i) + (ii)
0 0 JUMLAH (i) + (ii)

PERKARA

66
100.00

32
48.48

12
18.18

44
66.66

KLIK SINI UNTUK PAUTAN KE DATA NMC

PENCAPAIAN KUALITI MP DALAM AR2


% GRED A % LULUS (ABCD) GPMP

MP
TOV OTI2 AR2

BEZ A
(AR-OTI)

ETR

TOV

OTI2

AR2

BEZ A
(AR-OTI)

ETR

TOV

OTI2

AR2

BEZ A
(AR-OTI)

ETR

BMP BMT MAT SNS

6 18 2 3

15 28 3 6

2 1 1 2

-13 -27 -2 -4

27 33 5 10

52 66 61 61

66 66 66 66

65 66 64 66

-1 0 -2 0

66 66 66 66

2.85 2.44 3.42 3.05

2.44 2.17 2.96 2.70

2.42 2.71 2.98 3.0

-0.02 -0.54 -2 -0.30

1.97 1.79 2.64 2.21

BI
BCP BCT

-6

16

60

66

65

-1

66

3.26

3.00

2.52

+0.48

2.32

ANALISIS ITEM
Semua Guru Besar dimohon untuk menyediakan analisis item bagi setiap mata pelajaran. Contoh analisis item bagi Matematik Kertas 1 dan Kertas 2 diberikan dalam slaid berikutnya.

PRESTASI MP DALAM AR1 (2013) : BMP


PER KAR A UPS R 2012 TOV OTI1 AR1 OTI2 AR2 OTI3 AR3 ETR 66 27 40.91 14 21.21 25 37.88 66 100.0 0 0 0.00 0 0.00 0 1.97 BIL. CAL AMB A BIL 11 6 13 0 15 2 19 % 20.37 9.09 19.70 0.00 22.73 3 28.79 BIL 6 19 16 29 16 25 16 B % 11.11 28.79 24.24 43.94 24.24 37.9 24.24 BIL 25 24 25 25 26 21 24 C % 46.30 36.36 37.88 37.88 39.39 31.18 36.36 BIL 42 49 54 54 57 48 59 ABC % 77.78 74.24 81.82 81.82 86.36 71.08 89.39 BIL 9 13 10 11 9 10 7 D % 16.67 19.70 15.15 16.67 13.64 16.7 10.61 BIL 2 4 2 1 0 1 0 E % 3.70 6.06 3.03 3.13 0.00 1.5 0.00 1 0 0 0 0 0 0 2.67 2.85 2.58 2.77 2.44 2.42 2.29 TH GP MP

54 66 66 66 66 66 66

CATATAN: SILA TAMBAHKAN SLAID UNTUK MP LAIN

BAHASA MALAYSIA K1- KERTAS OBJEKTIF (UPSR)

Kata Kerja Tak Transitif1 awalan di2 Kata ganda- berimbuhan Kata kerja Tak Transitif 3 awalan men4 Kata hubung pancangan Kata kerja tak transitif5 apitan men..........kan Kata kerja tak transitif 6 awalan be7 Kata Adjektif -sifat 8 Kata Hubung Pancangan 9 Kata hubung berpasangan Kata kerja transitif- awalan 10 men....

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Kata kerja Transitif- awalan me Kata kerja transitif awalan men Penjodoh bilangan gabungan Penjodoh bilangan kata bilangan Kata kerja transitif awalan me... Kata adjektif - sifat Sinonim kata kerja transitif awalan me.... Antonim kata kerja transitif awalan meng... Ayat beetul salah- perkataan banyak makna Ayat betul salah- perkataan banyak makna

21 22 23 24 25 26

Ayat soalan bagi jawapan kata keterangan tanya - keadaan Ayat jawapan bagi soalan ayat tanya bagi pernyataan tempat. Ayat sama maksud- pindahkan cakap ajuk Ayat sama maksud pindahkan cakap ajuk. Ayat betul salah- penggunaan kata sendi nama yang betul. Ayat betul salah- penggunaan kata adjekif yang betul. Ayat betul salah- penggunaan kata kerja yang betul. Ayat betul salah-penggunaan kata kata kerja yang sesuai Peribahasa Peri bahasa

31 32 33 34

35
36 37 38 39 40

27
28 29 30

Petikan tidak berformat- fakta bertanya tentang apa. Petikan tidak berformat- faktamaksud perkataan Petikan tidak berformat fakta menyatakan sebab. Petikan tidak berformat fakta menyatakan bilangan. Petikan tidak berformat- pernyataan yang tidak benar. Petikan tidak berformat biografi tentang apa Petikan tidak berformat- berkaitan dengan bilangan Petikan tidak berformat- maksud perkataan Petikan tidak berformat menyatakan sebab Petikan tidak berformat pernyataan yang tiada dalam petikan.

DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN


MATA PELAJARAN : BAHASA MALAYSIA KERTAS: 1

KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID DI BAWAH 25%


Kata Adjektif

CATATAN

ANTARA 25 50%
Kata kerja tidak transitif

Ayat soalan bagi jawapan


Petikan tidak berformat Ayat betul salah

Penjodoh bilangan-gabungan
Kata Adjektif- sifatan/keadaan Sinonim Antonim Simpulan bahasa Maksud perkataan Menyatakan sebab Penyataan benar Biografi Pernyataan yang tidak ada

Nota: Daripada dapatan analisis item kertas mata pelajaran, sila nyatakan kemahiran/ subtopik/ konteks yang penguasaannya (i) di bawah 25%, dan (ii) antara 25 50%; berdasarkan graf yang telah diperolehi.

PROGRAM INTERVENSI PANITIA


NAMA PANITIA:BAHASA MALAYSIA PEMAHAMAN KELOMPOK MURID
CEMERLANG & POTENSI CEMERLANG

Nama Program/ Aktiviti


-Teknik menjawab soalan. -Program pemantapan berbahasa -Teknik menjawab soalan -Teknik membina ayat -Teknik menjawab soalan -Teknik membina ayat

SINOPSIS PROGRAM

Bil. Murid terlibat 27

Tarikh / Tempoh Laksana


Januari September

-Murid mengetahui cara-cara menjawab soalan yang betul. - pengetahuan murid dalam bahasa akan lebih baik. -Murid mengetahui cara-cara menjawab soalan yang betul. -Membina ayat dengan cara yang betul. -Murid mengetahui cara-cara menjawab soalan yang betul. - Membina ayat dengan cara yang betul.

SEDERHANA

21

Januari September

LEMAH

11

Januari September

PRESTASI MP DALAM AR1 (2013) : BMT


PER KAR A UPS R 2012 TOV OTI1 AR1 OTI2 AR2 OTI3 AR3 ETR 66 33 50.00 14 21.21 19 28.79 66 100.0 0 0 0.00 0 0.00 0 1.79 BIL. CAL AMB A BIL 25 18 23 6 28 1 30 % 46.30 27.27 34.85 17.65 42.42 1.5 45.45 BIL 13 15 12 19 10 30 12 B % 24.07 22.73 18.18 28.79 15.15 45.45 18.18 BIL 5 19 19 21 17 22 14 C % 9.26 28.79 28.79 31.82 25.76 33.33 21.21 BIL 43 52 54 46 55 53 56 ABC % 79.63 78.79 81.82 69.71 83.33 80.28 84.85 BIL 9 14 12 15 11 13 10 D % 16.67 21.21 18.18 22.73 16.67 19.69 15.15 BIL 1 0 0 5 0 0 0 E % 1.85 0.00 0.00 7.58 0.00 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0 0 1.96 2.44 2.30 2.94 2.17 2.71 2.06 TH GP MP

54 66 66 66 66 66 66

CATATAN: SILA TAMBAHKAN SLAID UNTUK MP LAIN

BAHASA MALAYSIA K2- PENULISAN (UPSR)

% PENCAPAIAN

KOMPONEN

DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN


MATA PELAJARAN : BAHASA MALAYSIA KERTAS: 1 KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID DI BAWAH 25% ANTARA 25 50% Bahagian A - Membina ayat CATATAN

Bahagian B Penulisan
Bahagian C Membuat ulasan

Nota: Daripada dapatan analisis item kertas mata pelajaran, sila nyatakan kemahiran/ subtopik/ konteks yang penguasaannya (i) di bawah 25%, dan (ii) antara 25 50%; berdasarkan graf yang telah diperolehi.

PROGRAM INTERVENSI PANITIA


NAMA PANITIA:BAHASA MALAYSIA

KELOMPOK MURID
CEMERLANG & POTENSI CEMERLANG

Nama Program/ Aktiviti


-Teknik menjawab soalan. -Program pemantapan berbahasa -Teknik menjawab soalan -Teknik membina ayat -Teknik menjawab soalan -Teknik membina ayat

SINOPSIS PROGRAM

Bil. Murid terlibat 31

Tarikh / Tempoh Laksana


Januari September

-Murid mengetahui cara-cara menjawab soalan yang betul. - pengetahuan murid dalam bahasa akan lebih baik. -Murid mengetahui cara-cara menjawab soalan yang betul. -Membina ayat dengan cara yang betul. -Murid mengetahui cara-cara menjawab soalan yang betul. - Membina ayat dengan cara yang betul.

SEDERHANA

22

Januari September

LEMAH

13

Januari September

PRESTASI MP DALAM AR1 (2013) : MATE


PER KAR A UPS R 2012 TOV OTI1 AR1 OTI2 AR2 OTI3 AR3 BIL. CAL AMB A BIL 12 2 2 2 3 1 4 % 22.22 3.03 4.55 3.03 4.55 1.5 6.06 BIL 6 1 1 1 2 11 5 B % 11.11 1.52 1.52 1.52 3.03 16.17 7.58 BIL 25 35 41 25 56 33 57 C % 46.30 53.03 62.12 37.89 84.85 54.54 86.36 BIL 43 38 45 28 61 45 66 ABC % 79.63 57.58 68.18 42.42 92.42 68.18 100.0 0 BIL 6 23 21 28 5 14 0 D % 11.11 34.85 31.82 42.42 7.58 21.21 0.00 BIL 4 5 0 10 0 2 0 E % 7.41 7.58 0.00 15.15 0.00 3 0.00 1 0 0 0 0 0 0 2.65 3.42 3.21 3.33 2.95 2.98 2.80 TH GP MP

54 66 66 66 66 66 66

ETR

66

7.58

14

21.21

47

71.21

66

100.0 0

0.00

0.00

2.64

CATATAN: SILA TAMBAHKAN SLAID UNTUK MP LAIN

MATEMATIKK1- KERTAS OBJEKTIF (UPSR)

1 Nombor bulat- Pembundaran Pecahan Menyatakan pecahan 2 dlm.btk. termudah Peratus menukar peratus 3 kepada perpuluhan Ukuran panjang- membuat 4 perbandingan ukuran 5 Berat- penukaran unit berat Bentuk dan ruang- mengenal ciri6 ciri bentuk 3D 7 Nombor bulat- mendarab 8 Nombor bulat - menolak Pecahan mendarab nombor 9 bercampur nombor bulat. 10 Perpuluhan- menambah

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Peratus mencari nilai peratus Nombor bulat operasi bergabung melibatkan tanda kurungan Pecahan menambah nombor bercampur penyebut berbeza. Wang operasi bergabung(+,-) melibatkan tanda kurungan Wang- mendarab wang dengan pecahan wajar Wang- penukaran unit wang Masa- penolakan masa unit jam dan minit Berat- mendarab melibatkan penukaran unit Isipadu cecair-menolak melibatkan penukaran unit Perwakilan data- penyelesaian masalah

21 22 23 24 25 26 27 28

Nombor bulat- Penyelesaian masalah Pecahan- penyelesaain masalah Wang- penyelesaian masalah Wang- Penyelesaian masalah Peratus-Penyelesaian masalah Masa-Mencari tempoh masa Isipadu Cecair- Penyelesaian masalah

31 32 33 34 35 36 37 38

Perwakilan data- Penyelesaian masalah Berat Penyelesaian masalah Nombor Bulat- Penyelesaian masalah Bentuk dan ruang mencari perimeter Bentuk dan ruang Mencari luas Bentuk dan ruang mencari luas Wang Penyelesaian masalah Bentuk dan ruang Penyelesaian masalah Masa Penyelesaian Masalah Ukuran panjang Penyelesaian masalah

Berat Penyelesaian masalah Ukuran panjang Penyelesaian 29 masalah 30 Masa Penyelesaian Masalah

39
40

DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN


MATA PELAJARAN : MATEMATIK KERTAS: 1 KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID CATATAN

DI BAWAH 25%
Ukuran panjang Wang Perwakilan data Nombor bulat Bentuk dan ruang Pecahan Peratus Pecahan Wang

ANTARA 25 50%
Nombor bulat

Isipadu cecair Masa Berat Bentuk dan ruang

Nota: Daripada dapatan analisis item kertas mata pelajaran, sila nyatakan kemahiran/ subtopik/ konteks yang penguasaannya (i) di bawah 25%, dan (ii) antara 25 50%; berdasarkan graf yang telah diperolehi.

Nombor bulat Perpuluhan Isipadu cecair Bentuk dan ruang Peratus Perpuluhan Nombor bulat Pecahan Berat Masa

Menulis dalam perkataan. Nilai tempat Merekod/ menulis isipadu Menamakan bentuk 3D Menukar kepada pecahan dalam bentuk termudah. Menambah perpuluhan Membahagi Menambah pecahan wajar penyebut berbeza Mendarab dan menukar unit g kepada kg Menambah melibatkan jam dan minit

Wang Bentuk dan ruang Nombor bulat Perpuluhan

Menambah wang Mencari perimeter Operasi bergabung darab dan tinggi Operasi bergabung tambah dan tolak

Perwakilan data
Ukuran panjang Wang Nombor bulat Berat Perwakilan data

Mencari purata
Penyelesaian masalah Penyelesaian masalah Penyelesaian masalah Penyelesaian masalah Penyelesaian masalah

DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN


MATA PELAJARAN : MATEMATIK KERTAS: 2 KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID

DI BAWAH 25%
Perpuluhan Wang Berat Perwakilan data Peratus Masa Wang

ANTARA 25 50%

CATATAN

Bentuk dan ruang

Perwakilan data
Nombor bulat

Nota: Daripada dapatan analisis item kertas mata pelajaran, sila nyatakan kemahiran/ subtopik/ konteks yang penguasaannya (i) di bawah 25%, dan (ii) antara 25 50%; berdasarkan graf yang telah diperolehi.

PROGRAM INTERVENSI PANITIA


NAMA PANITIA: MATEMATIK
KELOMPOK MURID CEMERLANG & POTENSI CEMERLANG SEDERHANA Nama Program/ Aktiviti Latih tubi soalan penyelesaian masalah (Aras Tinggi) -Latih tubi menjawab soalan kertas 2 (Aras Sederhana) - Latih tubi fakta asas x, / -Latih tubi fakta asas x , / -Latih tubi kemahiran asas + ,,x , / -Latih tubi menjawab soalan kertas 2 (Aras rendah)

SINOPSIS PROGRAM

Bil. Murid terlibat

Tarikh / Tempoh Laksana


Januari September

Murid dapat menjawab soalan penyelesaian masalah yang sukar dengan cara yang betul. -Memahirkan murid menjawab soalan kertas 2 aras sederhana. -Memantapkan pengetahuan murid tentang fakta asas x, /

12

36

Januari September

LEMAH

-Memahirkan murid menjawab soalan kertas 2 aras rendah. -Memantapkan pengetahuan murid tentang fakta asas x, /

16

Januari September

PRESTASI MP DALAM AR1 (2013) : BI


PER KAR A UPS R 2012 TOV OTI1 AR1 OTI2 AR2 OTI3 AR3 ETR 66 16 24.24 13 19.70 37 56.06 66 100.0 0 0 0.00 0 0.00 0 2.32 BIL. CAL AMB A BIL 1 4 6 3 8 2 13 % 1.85 6.06 9.09 4.55 12.12 3.03 19.70 BIL 10 11 10 16 8 19 4 B % 18.52 16.67 15.15 24.24 12.12 28.78 6.06 BIL 20 21 22 24 26 25 27 C % 37.04 31.82 33.33 36.36 39.39 53.03 40.91 BIL 31 36 38 43 42 46 44 ABC % 57.41 54.55 57.58 65.15 63.64 84.84 66.67 BIL 14 24 27 21 24 19 22 D % 25.93 36.36 40.91 31.81 36.36 28.78 33.33 BIL 7 6 1 2 0 1 0 E % 12.96 9.09 1.52 3.03 0.00 1.5 0.00 1 0 0 0 0 0 0 3.19 3.26 3.11 3.07 3.00 2.52 2.88 TH GP MP

54 66 66 66 66 66 66

CATATAN: SILA TAMBAHKAN SLAID UNTUK MP LAIN

BAHASA INGGERIS K1- KERTAS OBJEKTIF (UPSR)

1 2 3 4

5
6 7 8 9 10

Vocabulary word level- Fit as a fiddle Vocabulary- word level proud to be a Malaysian Vocabulary- word level Wonderfully Made Vocabulary- word level Proud to be a Malaysian Vocabulary- phrase level Wonderfully Made Vocabulary- phrase level wonderfully made Vocabulary- phrase level wonderfully made Vocabulary- sentence level- fit as a fiddle Vocabulary- sentence level proud to be a Malaysian Vocabulary- sentence level- Fit as a fiddle

11 12 13 14

15
16 17 18 19 20

Social and language expressionsproud to be a Malaysian Social and language expressions fit as a fiddle Social and language expressions proud to be a Malaysian Social and language expressionswonderfully made Social and language expressions fit as a fiddle Grammar-Tenses fit as a fiddle Grammar conjunction fit as a fiddle Grammar- tenses fit as a fiddle Grammar- pronouns- proud to be a Malaysian Grammar-Tenses- fit as a fiddle

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Grammar- synonym- proud to be a Malaysian Grammar spelling- proud to be a Malaysian Grammar spelling- fit as a fiddle Grammar punctuation proud to be Malaysian Grammar punctuation wonderfully made Cloze passage- tenseswonderfully made Cloze passage- tenseswonderfully made Cloze passee- articles wonderfully made Cloze passage tenseswonderfully made Cloze passage tenses wonderfully made

31 32 33 34

35
36 37 38 39

40

Non-linear text main ideaproud to be a malaysian Non-linear text- main idea- proud to be a Malaysian Non-linear text- meaning- proud to be a Malaysian Non- linear text- predicting- proud to be a Malaysian. Non-linear text-main detailsproud to be a Malaysian Linear text- main idea-fit as a fiddle Linear text-supporting idea- fit as a fiddle Linear text- meaning- fit as a fiddle Linear text- meaning- fit as a fiddle Linear text- prediction- fit as a fiddle

DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN


MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS KERTAS: 1 KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID DI BAWAH 25% ANTARA 25 50% Cloze passage- articles CATATAN

Non-linear text

Nota: Daripada dapatan analisis item kertas mata pelajaran, sila nyatakan kemahiran/ subtopik/ konteks yang penguasaannya (i) di bawah 25%, dan (ii) antara 25 50%; berdasarkan graf yang telah diperolehi.

KOMPONEN

DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN


MATA PELAJARAN : BAHASA INGGERIS KERTAS: 2 KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID DI BAWAH 25% ANTARA 25 50% CATATAN

Nota: Daripada dapatan analisis item kertas mata pelajaran, sila nyatakan kemahiran/ subtopik/ konteks yang penguasaannya (i) di bawah 25%, dan (ii) antara 25 50%; berdasarkan graf yang telah diperolehi.

PROGRAM INTERVENSI PANITIA


NAMA PANITIA: BAHASA INGGERIS Nama Program/ Aktiviti SINOPSIS PROGRAM

KELOMPOK MURID

Bil. Murid terlibat


21

Tarikh / Tempoh Laksana

CEMERLANG 1. KELAS TAMBAHAN & POTENSI CEMERLANG 2. LATIHAN


INTENSIF

Membantu murid-murid Tahun 6 meningkatkan prestasi kecemerlangan UPSR.

BULAN FEBRUARI BULAN SEPTEMBER

SEDERHANA 1. KELAS
TAMBAHAN 2. LATIHAN INTENSIF

Membantu murid-murid Tahun 6 meningkatkan prestasi kecemerlangan UPSR.

35

BULAN FEBRUARI BULAN SEPTEMBER

LEMAH

LATIH TUBI

Menjawab soalan-soalan mengikut standard prestasi UPSR.

20

BULAN FEBRUARI BULAN SEPTEMBER

PRESTASI MP DALAM AR1 (2013) : SAINS


PER KAR A UPS R 2012 TOV OTI1 AR1 OTI2 AR2 OTI3 AR3 ETR 66 10 15.15 32 48.48 24 36.36 66 100.0 0 0 0.00 0 0.00 0 2.21 BIL. CAL AMB A BIL 7 3 6 0 6 2 6 % 12.96 4.55 9.09 0.00 9.09 3.03 9.09 BIL 13 16 16 3 20 14 22 B % 24.07 24.24 24.24 4.55 30.30 21.21 33.33 BIL 17 27 26 26 28 28 35 C % 31.48 40.91 39.39 39.40 42.42 42.42 53.03 BIL 37 46 48 29 54 44 63 ABC % 68.52 69.70 72.73 43.94 81.82 66.67 95.45 BIL 10 15 17 32 12 21 3 D % 18.52 22.73 25.76 48.48 18.18 31.82 4.55 BIL 4 5 1 5 0 0 0 E % 7.41 7.58 1.52 7.58 0.00 0.00 0.00 1 0 0 0 0 0 0 2.67 3.05 2.86 3.61 2.70 3.0 2.53 TH GP MP

54 66 66 66 66 66 66

CATATAN: SILA TAMBAHKAN SLAID UNTUK MP LAIN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rantai makanan Siratan makanan Interaksi antara hidupan Tumbuhan bergerak balas Kemandirian spesis Kemandirian spesis Proses hidup manusia Proses hidup manusia Sifat bahan Interaksi antara hidupan

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Suhu Haba Sifat bahan Pergerakan Sifat bahan Keadaan bahan Pengaratan Asid dan alkali Pengurusan bahan buangan Keadaan bahan

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Tenaga elektrik Geseran Pengawetan makanan Gerhana Buruj Gerhana Interaksi antara hidupan Kekuatan dan kestabilan Mesin kompleks Mesin ringkas

DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN


MATA PELAJARAN : SAINS KERTAS: 1 KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID

DI BAWAH 25%
Haba suhu

ANTARA 25 50%
Tumbuhan bergerak balas Kemandirian spesis Proses hidup manusia Keadaan bahan Asid dan alkali Pengurusan bahan buangan Pengawetan makanan Gerhana Mesin ringkas

CATATAN

Nota: Daripada dapatan analisis item kertas mata pelajaran, sila nyatakan kemahiran/ subtopik/ konteks yang penguasaannya (i) di bawah 25%, dan (ii) antara 25 50%;graf yang telah diperolehi.

SAINS K2- SOALAN SUBJEKTIF

K1
K3 K4

Menyatakan satu penerangan yang munasabah tentang pemerhatian.


Menyatakan pemerhatian tambahan untuk mengkaji kejituan inferens. Menyatakan apa yang akan berlaku dengan menyatakan data/maklumat yang lepas.

K6
K7 K8

Membuat pernyataan tentang maksud data atau makluamt yang dikumpul.


Menyatakan pola atau corak daripada maklumat yang dikumpul. Menyatakan hubungan antara pembolehubah.

K9
K10 K11 K12 k13 k2 k14

Membuat kesimpulan berdasarkan data yang dikumpul.


Menyatakan pembolehubah yang perlu digunakan dalam penyiasatan Menyatakan pembolehubah yang dimanipulasi Menyatakan oembolehubah bertindakbalas Menyatakan pembolehubah dimalarkan Menyatakan penerangan lain yang munasabah tentang pemerhatian Mencadangkan penerangan tentang maksud data atau maklumat yang dikumpul

DAPATAN ANALISIS ITEM MENGIKUT MATA PELAJARAN


MATA PELAJARAN : SAINS KERTAS: 2 KEMAHIRAN / SUBTOPIK /KONTEKS YANG PENCAPAIAN MURID

DI BAWAH 25%
K3- Menyatakan pemerhatian tambah untuk mengkaji kejituan inferens K4- menyatakan apa yang akan berlaku dengan menyatakan data/maklumat yang lepas. K6 Membuat pernyataan tentang maksud data/maklumat yang dikumpul. K8- Menyatakan hubungan antara pembolehubah K9-Membuat kesimpulan berdasarkan data yang dikumpul K10-Menyatakan pembolehubah yang perlu digunakan dalam penyiasatan K12- Menyatakan Pembolehubah bertindakbalas K13-Menyatakan pembolehubah dimalarkan K14- mencadangkan penerangan tentang hubungan antara pembolehubah

ANTARA 25 50%
K1 Menyatakan satu penerangan yang munasabah tentang pemerhatian. K10-Menyatakan pembolehubah yang perlu digunakan dalam penyiasatan K4- menyatakan apa yang akan berlaku dengan menyatakan data/maklumat yang lepas. K11- Menyatakan pembolehubah yang dimanipulasi.

CATATAN

Nota: Daripada dapatan analisis item kertas mata pelajaran, sila nyatakan kemahiran/ subtopik/ konteks yang penguasaannya (i) di bawah 25%, dan (ii) antara 25 50%;graf yang telah diperolehi.

PROGRAM INTERVENSI PANITIA


NAMA PANITIA: SAINS

KELOMPOK MURID
CEMERLANG & POTENSI CEMERLANG

Nama Program/ Aktiviti


-Latihan intensif - Kelas Tambahan

SINOPSIS PROGRAM

Bil. Murid terlibat 16

Tarikh / Tempoh Laksana


Januari September

- Menjawab soalan-soalan yang mengikut standard soalan UPSR. -Membantu murid-murid meningkatkan prestasi kecemerlangan UPSR. - Menjawab soalan-soalan yang mengikut standard soalan UPSR. -Membantu murid-murid meningkatkan prestasi kecemerlangan UPSR. - Menjawab soalan-soalan yang mengikut standard soalan UPSR. -Membantu murid-murid meningkatkan prestasi kecemerlangan UPSR.

SEDERHANA

-Latih Tubi - kelas Tambahan

28

Januari September

LEMAH

-Latih tubi -Kelas Tambahan - Kelas Intensif

21

Januari September

Analisis Keputusan AR2 setiap Mata Pelajaran ( Tahun 6)

ANALISIS KEPUTUSAN GG1 TAHUN 6 2013


Bil Nama Murid BMP M 1. 2. 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 ALEX TAI ANDRIAN ROBINE AERISA SERINA KUAB ANGELA LEKU PHILIP BRANDON PETER BRENDA HEATHER SAMANTHA SARAN THOMAS CLARISH NATASHA SARAN DEBBIE DAYANG DEVEY MELCOM SANGIR NEPMOURLYN LAGAI EMILYN SARAN ELI FELICIA FREDDY 53 55 70 65 58 55 63 53 68 63 58 80 80 G C C B B C C B C B B C A A BMT M 52 43 62 63 47 55 63 67 72 55 50 68 73 G C C B B C C B B B C C B B M 68 48 65 65 59 49 59 68 75 54 50 73 69 BI G B C B B C C C B B C C B B M 34 24 53 53 45 46 63 55 27 58 49 52 48 MT G D D C C C C B C D C C C C M 56 52 50 70 58 38 54 64 58 58 60 70 64 C D C B C C B B B SR G C C C Perbandingan Macs 1B,3C,1D 4C,1D 3B,2C 4B,1C 5C 4C,1D 3B,2C 3B,2C 3B,1C,1D 1B,4C 1B,4C 1A,3B,1C 1A,3B,1C SAPS 2B,3C 1B,3C,1D 1A,3B,1C 1A,3B,1C 1B,4C 5C 3B,2C 1A,2B.2C 2A,2B,1 D 2B,3C 1B,4C 4A,1C 2A,2B,1C

ANALISIS KEPUTUSAN GG1 TAHUN 6 2013


Bil Nama Murid BMP M 14 GELVANNY SHARON GEORGE 65 G B BMT M 65 G B M 65 BI G B M 74 MT G B M 52 SR G C Perbandingan Macs 4B,1C SAPS 1A,4B

15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

GRACE BENJAMIN
IVY MICHELLE IVY RIGO JEREMY JAYVERN JOHNATHAN JAVE JORDAN JOINT KAREN KUAB STANLEY

73
65 50 53 63 68 70 73 58 73 55 63

B
B C C B B B B C B C B

60
62 62 60 62 55 55 82 55 68 50 63

B
B B B B C C A C B C B

78
45 59 58 56 66 68 74 60 78 61 51

B
C C C C B B B B B B C

60
53 64 29 42 52 50 91 52 55 53 36

B
C B D C C C A C C C D

72
56 54 40 52 62 68 80 50 74 68 40

B
C C C C B B A C B B C

5B
2B,3C 2B,3C 1B,3C.1D 2B,3C 3B,2C 3B, 2C 3A, 2B 1B, 4C 4B,1C 2B,3C 2B,2C,1D

2A,3B
3B,2C 3B,2C 1B,3C,1D 2B,3C 3B,2C 3B,2C 4A,1B 5C 3A,1B,1C 1B,4C 1B,4C

KETTY FREDDY
KRISTY LILIAN LESLY BANGAU KELLY CHUNG PRETTY ANGEL RURAN TUKAD

ANALISIS KEPUTUSAN GG1 TAHUN 6 2013


Bil Nama Murid BMP M 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 QAZRY BIL SUL 65 75 65 73 48 70 43 68 25 45 45 68 18 G B B B B C B C B D C C B E BMT M 67 75 68 78 55 70 45 65 28 53 52 62 22 G B B B B C B C B D C C B D M 70 78 76 91 38 56 49 80 23 27 47 47 32 BI G B B B A D C C A D D C C D M 52 65 71 76 58 35 41 64 24 49 61 44 60 MT G C B B B C D C B D C B C B M 64 84 76 76 56 52 48 72 28 30 44 52 32 SR G B A B B C C C B D D C C D Perbandingan Macs 4B,1C 1A,4B 5B 1A,4B 4C,1D 2B,2C,1D 5C 1A, 4B 5D 3C,2D 1B,4C 2B,3C 1B,3D,1E SAPS 1A,3B,1C 4A,1B 4A,1B 4A,1B 2B,2C,1D 1A,2B,2C 4C,1D 2A,3B 4D,1E 3C,2D 1B,4C 3B,2C 1B,3D,1E

RODERICK RINING SOH KOK KUAD SABATINI RITH MERIPA


SARAN ANDERIAS SUZELIN LITAD MICHAEL VIVIAN VENNY VERON AGONG PERRY AHASYWEROS WILSON ALLYCENT NUEL AUDRECHRISTER WALTER ANGELYN STENDLEY DARREN BALLANG NEW

ANALISIS KEPUTUSAN GG1 TAHUN 6 2013


Bil Nama Murid BMP M 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 DENNY LAW WEE ANN DESMOND DEVIS JACKSON DICKLAND SURANG DASSY LAYU PADAN ELLA SUSANTHI FELLYA MARIA JOHN FREDA DAYANG ASI JAMES ROOBIE GRESO JUSTIN YULIE JENNIFER SIGAR JESSICA HOUNG XUE BING JUWITA LAPINUS LEONARD DANIEL LASUNG 20 53 45 55 33 38 63 28 45 50 38 25 50 G D C C C D D B D C C D D C BMT M 27 70 30 68 20 22 77 25 25 45 63 32 53 G D B D B D D B D D C B D C M 32 33 38 48 23 36 62 26 37 41 40 26 45 BI G D D D C D D B D D C C D C M 26 30 33 46 14 25 58 21 34 31 47 21 58 MT G D D D C E D C D D D C D C M 30 36 40 38 22 28 56 28 36 40 32 30 56 SR G D D C D D D C D D C D D C Perbandingan Macs 5D 1B,1C,3D 2C, 3D 1B,3C,1D 4D,1E 5D 3B,2C 5D 1C,4D 4C,1D 1B,2C,2D 5D 5C SAPS 4D,1E 1A,3C,1D 3C,2D 1A, 4C 3D,2E 5D 1A,2B,2C 4D,1E 3C,2D 5C 1B,1C,3D 4D,1E 2B,3C

ANALISIS KEPUTUSAN GG1 TAHUN 6 2013


Bil Nama Murid BMP M 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 MARK BARU RAUT MATHEW PALONG MECKNELL TADEM MUHAMMAD NAZRI MAY LIPANG NELSON PUDUN RACHEL LITAD RONALD EMMANUEL LASUNG SOLANO TIMOTHY STEVENSON TAMANG SHIRLEY RIHANA YONG SIEW CHIN 33 23 60 38 60 43 40 45 40 40 43 73 G D D B D B C C C C C C B BMT M 28 20 52 45 63 33 60 48 42 23 57 67 G D D C C B D B C C D C B M 26 16 30 40 61 26 38 43 48 23 38 47 BI G D E D C B D D C C D D C M 33 18 40 56 43 30 46 53 35 40 40 50 MT G D E C C C D C C D C C C M 24 20 20 48 36 36 40 46 30 40 34 40 SR G D D D C D D C C D C D C Perbandingan Macs 5D 3D,2E 1B,2C,2D 4C,1D 3B,1C,1D 1C,4D 1B,3C,1D 5C 3C,2D 3C,2D 3C,2D 2B,3C SAPS 1C,4D 1D,4E 3C,1D,1E 3C,2D 1B,4C 2C,3D 1B,3C,1D 5C 3C,2D 3C,2D 3C,2D
1A,1B,3C

65
66

ELYANA ANGUD
DAVID ROLAND

60
40

B
C

73
45

B
C

70
27

B
D

41
40

C
C

58
32

C
D

3B,2C
3C,2D

1A,2B,2C
3C,2D

SASARAN 5A UPSR 2013


1. 2. 3. 4. 5. KETTY FREDDY SABATINI RUTH MERIPA GRACE BENJAMIN SOH KOK KUAD RODDERICK RINING

DAPATAN DAN ISU PENCERAPAN PdP GURU YANG MENGAJAR TAHUN 6 2013
Sila senaraikan dapatan dan isu-isu utama berkaitan dengan Dapatan dan isu tentang pencerapan PdP guru mata pelajaran BIL. DAPATAN DAN ISU TINDAKAN

1.
2. 3. 4.

Mempunyai budaya kerja positif.


Semangat bekerjasama yang baik. Komited dan rajin Berpengalaman dalam bidang yang diajar.

Perlu diberi galakan secara berterusan.

SEKIAN TERIMA KASIH

Sila hubungi nuraiman40@yahoo.com Jika memerlukan penjelasan lanjut

Anda mungkin juga menyukai