Anda di halaman 1dari 2

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN GERAK GEMPUR 2 MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 6

TH/BP/OK
Rantai Makanan siratan makanan Interaksi antara hidupan Tumbuhan bergerak balas kemandiri an spesis kemandiri an spesis Proses hidup manusia Proses hidup manusia sifat bahan Interaksi antara hidupan suhu haba sifat bahan pergerakan sifat bahan keadaan bahan pengaratan asid dan alkali pengurusan bahan buangan keadaan bahan tenaga elektrik geseran pengawetan makanan gerhana buruj gerhana interaksi antara hidupan kekuatan dan kestabilan mesin mesin

SOALAN

1 2 3 4 5 6 7 8
9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

PERATUS BETUL 9.375 40.625 62.5 25 21.875 65.625 25 0 87.5 34.375 28.125 12.5 56.25 87.5 53.125 46.875 81.25 50 28.125 81.25 40.625 75 37.5 31.25 62.5 43.75 50 62.5 40.625 3.125