Anda di halaman 1dari 1

Kemahiran Saintifik

Kemahiran Proses Sains

Kemahiran Manipulatif

Asas

Bersepadu Mengguna dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul Mentafsir maklumat

Memerhati

Mengelas Mendefinasi secara operasi Mengukur dan menggunakan nombor Mengawal pembolehubah Membuat inferens Membuat Hipotesis Meramal Mengeksperimen Berkomunikasi

Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat

Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul

Mengendali spesimen hidup dan bukan hidup dengan betul dan cermat

Menggunakan perhubungan ruang dan masa

Melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat