PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KOTA BHARU

EDU 3105 Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Rantai Makanan

DISEDIAKAN OLEH : MOHD SAMSUDIN BIN MOHD YAMAN 780606-03-5145 PPG SAINS 2 ( 2013 )

MENU UTAMA LIHAT VIDEO PENGENALAN PENGELUAR PENGGUNA PENGELASAN HAIWAN MEMBINA RANTAI MAKANAN .

Dalam interaksi ini. pengguna dan pengurai.organisma hidup boleh dikelaskan sebagai pengeluar. KE MENU UTAMA .PENGENALAN Dalam suatu ekosistem. tumbuhan melalui sederetan organisme yang makan dan yang dimakan. Semua rantai makanan bermula dengan tumbuhan hijau sebagai PENGELUAR. Rantai makanan ialah interaksi antara haiwan dengan haiwan lain dan haiwan dengan tumbuhan untuk membentuk hubungan makanan. setiap organisma saling PENGENALAN berinteraksi melalui perhubungan makanan. Pengertian rantai makanan adalah pengalihan energi dari sumbernya dalam tumbuhan melalui sederetanrantai organisme yang makan dan yang Pengertian makanan adalah pengalihan energi dari sumbernya dalam dimakan.

KE MENU UTAMA .PENGELUAR Tumbuhan dikenali sebagai pengeluar kerana tumbuhan membina makanannya sendiri melalui fotosintesis.

PENGELUAR CIRI-CIRI KE MENU UTAMA .

Pengguna terbahagi kepada tiga kumpulan iaitu :-  Pengguna Primer  Pengguna Sekunder  Pengguna Tertier KE MENU UTAMA .PENGGUNA Pengguna adalah Haiwan yang memakan tumbuhan dan haiwan lain.

PENGGUNA PRIMER KE MENU UTAMA .

PENGGUNA SEKUNDER KE MENU UTAMA .

PENGGUNA TERTIER KE MENU UTAMA .

 Kumpulan Herbivor  Kumpulan Omnivor  Kumpulan Karnivor KE MENU UTAMA .PENGELASAN HAIWAN Haiwan dalam rantai makanan dapat dikelaskan kepada 3 kumpulan berdasarkan makanannya.

HAIWAN HERBIVOR KE MENU UTAMA .

HAIWAN OMNIVOR KE MENU UTAMA .

PENGGUNA KARNIVOR KE MENU UTAMA .

MEMBINA RANTAI MAKANAM  Rantai Makanan Di Sawah Padi LIHAT VIDEO  Rantai Makanan Di Hutan  Rantai Makanan Di Padang Rumput  Rantai Makanan Di Sungai KE MENU UTAMA .

RANTAI MAKANAN DI SAWAH PADI KE MENU UTAMA .

RANTAI MAKANAN DI DALAM HUTAM KE MENU UTAMA .

RANTAI MAKANAN PADANG RUMPUT KE MENU UTAMA .

RANTAI MAKANAN DI SUNGAI KE MENU UTAMA .

TAMAT KE MENU UTAMA .