Anda di halaman 1dari 5

AL-QURAN PANDUAN HIDUP MUSLIM

( 07 Julai 2006 / 11 Jamadilakhir 1427 H )

. . .
Sidang Jumaat Yang Dikasihani Sekelian, Saya menyeru diri saya dan juga sidang Jumaat sekelian agar kita sama-sama meningkatkan ketaqwaan kepada Allah s.w.t. dengan melakukan segala suruhan dan menjauhi segala larangan-Nya. Mudahmudahan kita menjadi insan yang beriman dan bertaqwa, kerana takwa mempunyai lambang dan darjat yang tinggi disisi Allah s.w.t. Kaum Muslimim Sidang Jumaat Yang Dirahmati Allah, Marilah kita bersyukur kehadrat Allah s.w.t. diatas segala nikmat yang dikurniakan, terutama nikmat Iman dan Islam kepada kita semua. Islam yang dibawa dan disampaikan oleh nabi Muhammad s.a.w. merupakan agama yang sempurna lagi lengkap merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia serta diredhai disisi s.w.t. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Ali-Imran ayat 19 : 1

Yang bermaksud : " Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah ialah Islam " Kelahiran nabi Muhammad s.a.w. bersama dengan risalah Islam yang dibawa oleh Baginda telah merubah tamadun manusia yang dahulunya gelap dengan kesesatan dan kejahilan kini telah bersinar dengan cahaya iman dan ilmu berdasarkan wahyu Allah s.w.t., dimana dunia dan manusia ketika itu dicengkam oleh pelbagai kezaliman. Dahulunya manusia bertindak dan melakukan sesuatu berdasarkan hawa nafsu tatapi setelah datangnya Islam, mereka dikawal oleh akal yang berpandukan kepada wahyu Allah s.w.t. sehingga kehidupan manusia menjadi lebih mulia. Bahkan kelahiran junjungan besar nabi Muhammad s.a.w. adalah satu ketetapan Allah s.w.t. untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Bersesuaian dengan firman Allah dalam surah al-Anbiyaa ayat 107 :

Maksudnya : " dan tidaklah kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekelian alam ". Sidang Jumaat Yang Dikasihi Sekelian, Kehidupan Baginda Rasulullah s.a.w. umpama Intan Permata yang berkerlipan dari segenap penjuru. Setiap kerlipan itu, penuh dengan panduan dan pengajaran untuk dipelajari serta dihayati oleh umatnya. Kehidupan umat Islam akan menjadi indah dengan diwarnai oleh sifatsifat kesopanan dan kesusilaan yang bersumberkan wahyu Ilahi, sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w.:

" "
Maksudnya : " Sesungguhnya aku menyempurnakan kemuliaan akhlak ". diutuskan adalah untuk Sesungguhnya Baginda Rasulullah s.a.w. telah meninggalkan kita buat selama-lamanya. Tatapi, kita masih bertuah kerana Baginda Rasulullah s.a.w. telah meninggalkan dua perkara kepada umatnya sebagai

panduan hidup, iaitu kitab Allah dan Sunnahnya sebagai pedoman bagi seluruh umatnya untuk dikaji, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan. Hadirin Sidang Jumaat Yang Berbahagia , Kitab suci Al-Quran atau kalam Allah diturunkan kepada Baginda Rasulullah s.a.w. melalui perantaraan Malaikat Jibril a.s. secara berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Penurunannya adalah mengikut suasana semasa yang berlaku ketika itu atau mengisahkan peristiwa yang memerlukan istinbat hukum. Kandungan Al-Quran itu merangkumi ayat-ayat yang menyentuh pelbagai aspek kehidupan manusia seperti mengatur cara hidup bermasyarakat, cara beribadah, pembahagian harta pusaka, urusan kekeluargaan, urusan pentadbiran dan pembangunan negara, urusan pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Kesemua kandungan ini tetap menjadi sumber rujukan yang unggul dan abadi sehingga ke hari kiamat . Al-Quran merupakan wahyu dan mukjizat kepada Baginda Rasulullah s.a.w., ia juga merupakan kitab yang terakhir yang diturunkan ke dunia ini, manakala membaca dan mempelajarinya merupakan suatu ibadah kepada Allah s.w.t. Selain daripada itu, Al-Quran juga mempunyai rahsia dan hikmah yang tinggi. Kunci kerahsiaannya perlu digali, pintu hikmahnya perlu diterokai supaya arah tuju perjalanan hidup kita sentiasa dalam keredhaan Allah s.w.t. Lebih-lebih lagi kita wajib mempercayai kitab Al-Quran kerana ia merupakan pelengkap kepada kesempurnaan rukun Iman seseorang Muslim . Hadirin Sidang Jumaat Yang Berbahagia , Justeru, kita sebagai umat yang mengaku beriman dengan kitab suci Al-Quran, mestilah menjadikan Al-Quran sebagai kitab bacaan dan rujukan utama dalam kehidupan. Menjadikan Al-Quran sebagai benteng kepada godaan dunia serta sentiasa memohan dilindungi Allah s.w.t. Oleh yang demikian, dalam kesibukan harian, kita sewajarnya memberikan sedikit waktu dan ruang kepada diri dan keluarga kita untuk mencari keredhaan Allah s.w.t. melalui pembacaan Al-Quran. Janganlah kita menjadi seperti segelintir orang yang mendakwa berilmu tatapi mereka tidak membaca Al-Quran dalam kehidupan seharian mereka . Sidang Jumaat Yang Dikasihi Sekelian, Akhirnya, ingin ditegaskan disini bahawa Al-Quran bukan seperti kitab warisan yang hanya dibungkus kemas untuk dipamerkan atau untuk melariskan jualan atau memagari rumah dan sebagainya. Tatapi 3

hakikat sebenarnya Al-Quran adalah sumber rujukan yang mampu menjadi penunjuk arah dalam kehidupan disamping berupaya menangani pelbagai halangan, cabaran dan ancaman terhadap akhlak dan moral masyarakat. Dengan rasa ikhlas saya ingin berpesan marilah kita menjadikan amalan membaca Al-Quran setiap hari sekurang-kurangnya satu ayat dengan mengikut kaedah yang betul bagi mengelak kesalahan pada makna sebenar dan dalam masa yang sama kita perlu merujuk kepada golongan pakar dalam bidang tersebut bagi mengelak sebarang kekeliruan dan salah faham. Disamping itu, kita hendaklah meletakkan keyakinan bahawa isi kandugan Al-Quran secara umum atau mempunyai prinsip dasar mengatur seluruh kehidupan manusia bermula dari sekecil-kecil urusan hinggalah sebesar-besar urusan atau bermula dari kita bangun tidur hinggalah kita tutup mata (mati). Mudah-mudahan kita semua mencapai kejayaan dalam menjadikan AlQuran sebagai panduan dan pedoman hidup . Hadirin Sidang Jumaat Yang Berbahagia, Bersempena sambutan TILAWAH AL-QURAN PERINGKAT KEBANGSAAN pada kali ini yang akan bermula pada 11-15 Julai 2006, marilah kita sama-sama melapangkan masa menghadirkan diri bersama keluarga menjayakan program tersebut dan dalam masa yang sama kita cuba menghayati isi kandungan Al-Quran. Mudahmudahan hidup kita sentiasa disinari dengan nur dan hidayah dari Allah s.w.t. diantaranya : 1. Kita wajib mempercayai kitab Al-Quran kerana ia merupakan pelengkap kepada kesempurnaan rukum Iman seseorang Muslim. 2. Kita yakin isi kandugan Al-Quran secara umum atau mempunyai prinsip dasar mengatur seluruh kehidupan manusia bermula dari sekecil-kecil urusan hinggalah sebesar-besar urusan. 3. Kita jadikan amalan membaca Al-Quran setiap hari sekurangkurangnya satu ayat dengan mengikut kaedah yang betul bagi mengelak kesalahan pada makna sebenar. 4. Kita berusaha menjadikan diri dan keluarga kita sentiasa dalam keredhaan Allah s.w.t. dengan beramal dengan akhlak Al-Quran . 5. Kita menghayati pengajaran yang terkandung didalam Al-Quran, disamping menjadikan Al-Quran sebagai benteng kepada godaan dunia serta sentiasa memohan dilindungi Allah s.w.t.

Bermaksud : Alif, Lam, Mim, Kitab al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya), ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib dan mendirikan Sembahyang serta membelanjakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka . ( Surah al-Baqarah ayat : 1-3 )

Anda mungkin juga menyukai