Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

Tarikh Masa Tahun Bilangan murid Mata pelajaran Tema Tajuk Pengetahuan sedia ada

: 17 April 2013 : 8.30 9.30 pagi : 5 Mutiara : 39 : Bahasa Melayu : Kemasyarakatan : Pantun Nasihat Kemasyarakatan : Semua murid pernah mendengar pantun nasihat.

Hasil pembelajaran

: Fokus Utama 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i) Membaca bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Fokus Sampingan 1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai Aras 2 (i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi.

Objektif

: Pada akhir pelajaran ini, murid dapat 1. Membaca teks pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul 2. Menceritakan tentang maksud tersurat dan tersirat yang terdapat dalam pantun.

Kemahiran bahasa

: Kemahiran membaca, kemahiran mendengar dan bertutur.

Sistem bahasa

: i. Sebutan dan intonasi Sebutan dan intonasi pantun bahasa Melayu.

Ilmu

: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, Pendidikan Moral

Nilai

: Toleransi , tolong-menolong, bantu-membantu, berani

Kemahiran Bernilai Tambah

: i. Kemahiran berfikir Menjana idea Menganalisis

ii. Kecerdasan Pelbagai Verbal-Linguistik

Bahan Bantu Mengajar

: Buku teks m/s 29, teks pantun, pembesar suara, komputer riba, bahan audio.

Langkah/Masa

Isi Pelajaran i. Bahan audio - Berbalas pantun ii. Apakah yang dapat kamu dengar sebentar tadi? Aktiviti berbalas pantun iii. Adakah pantun tersebut betul dari aspek bentuk dan ritma? Tidak. iv. Tajuk Pelajaran : Pantun Nasihat Kemasyarakatan i. Petikan pantun - Pantun Nasihat Kemasyarakatan ii. Bacaan secara : - Mentalis (senyap) - Mendengar bacaan guru

Set Induksi 8.30 - 8.35 pagi (5 Minit)

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran i. Murid mendengar bahan audio yang diperdengarkan dihadapan kelas. ii. Murid bersoal jawab bersama guru mengenai bahan audio tersebut. iii. Murid mendengar penerangan guru berkaitan bahan audio dan tajuk pelajaran.

Catatan i. KB - Menjana idea ii. KP - VerbalLinguistik iii. BBM - Audio lagu Berbalas pantun - Komputer riba - Pembesar suara

Langkah 1 8.35 - 8.50 pagi (15 minit)

i.Murid membuka buku teks teks halaman 29 (teks pantun). ii. Murid membaca teks pantun secara mentalis (senyap). iii. Murid mendengar bacaan guru dengan teliti.

i.KB -Menjana idea ii. KP - VerbalLinguistik iii.BBM - Petikan teks Pantun Nasihat Kemasyarakatan i.KB -Menjana idea ii.KP - VerbalLinguistik iii. BBM - Petikan teks Pantun Nasihat Kemasyarakatan - Buku teks m/s 29

Langkah 2 8.50 - 9.10 pagi (20 minit)

i. Petikan teks - Pantun Nasihat Kemasyarakatan ii. Bacaan secara : - Beramai-ramai - Pasangan - Individu

i.Murid membaca teks pantun Pantun Nasihat Kemasyarakatan beramairamai. ii. Murid dipilih secara rawak untuk membaca teks pantun secara berpasangan iii. Murid dipilih secara rawak untuk membaca teks pantun secara individu.

iv. Murid diberi teguran jika terdapat kesalahan semasa membaca teks pantun. i. Teks Pantun Nasihat Kemasyarakatan ii. Perbincangan maksud pantun bagi setiap rangkap. iii. Apakah mesej yang terkandung dalam rangkap pertama, kedua, ketiga, dan keempat? i.Murid bersoal jawab bersama guru berkaitan Pantun Nasihat Kemasyarakatan ii. Murid dan guru berbincang mengenai mesej/maksud tersurat dan tersirat yang terkandung dalam setiap rangkap. i.KB -Menjana idea -Menganalisis ii.KP - VerbalLinguistik iii. BBM - Teks Pantun
Nasihat Kemasyarakatan

Langkah 3 9.10 - 9.25 pagi (15 minit)

R1 Masyarakat hidup dalam pelbagai kaum yang berbeza-beza dan perlu bersatu padu pada setiap masa. R2 - Amalan berbudi/amalan baik yang menjadi kebiasaan akan dapat mewujudkan kehidupan yang aman damai. R3 - Sentiasa menjadikan sifat bantumembantu dan tolongmenolong antara satu sama lain sebagai amalan yang mulia. R4 - Sikap bertolakansur/menghormati pendapat orang lain mampu melahirkan masyarakat yang berani serta mewujudkan negara yang tenteram.

i.Rumusan isi pelajaran


Penutup 9.25 9.30 pagi (5 minit)

i.Guru merumus isi pelajaran kepada murid-murid. ii. Murid bersoal jawab bersama guru tentang apa yang telah dipelajari pada hari ini. iii. Murid mendengar penerangan guru secara sumbang saran berkaitan nilai murni.

ii. Soal jawab : Apakah yang telah kita pelajari hari ini? ii.Nilai murni : -Tolong-menolong -Bantu-membantu -Toleransi -Berani

i.KB -Membuat kesimpulan ii.KP - Verbal-linguistik

REFLEKSI:

ULASAN PENSYARAH / GURU PEMBIMBING