Anda di halaman 1dari 1

Jawab semua soalan di bawah. Bulatkan jawapan yang betul.

1. Berikut merupakan keperluan asas manusia. Udara Makanan Apakah keperluan asas bagi X? A. B. Tempat tinggal Telefon C. D. Tidur Pakaian Air

2. Antara berikut, apakah makanan yang memberikan manusia tenaga? A. B. Kek Gula-gula C. D. Nasi Minuman berkarbonat

3.

Melahirkan anak

Haiwan Y

Haiwan Y di atas membiak dengan cara melahirkan anak. Apakah haiwan Y? A. B. Ayam Ikan C. D. Anjing Burung helang

4.

Bagaimanakah cara haiwan di atas bergerak?

A. B. 5.

Mengengsot Menjalar

C. D.

Berjalan Terbang

Tumbuhan memerlukan ................... untuk terus hidup. A. B. Cahaya matahari Makanan C. D. Tempat tinggal Pakaian