Anu putera, Syulton Syarif Hidayatullah cirebon anu katelah Sunan Gunung jati cirebon.

Anu putera, syayiddina Maulana Hasanudin awal Sultan Banten Anu putera, Syayiddina Maulana yusuf. Anu putera, Syayiddina Maulana Nasruddin alias Maulana Muhammad. Anu putera, Syayiddina sultan Abu Mafahir. Anu putera, Syayiddina sultan Abu Maali. Anu putera, Syayiddina sultan Abdul Fattah. Anu putera, Syarif syarifuddin anu katelah “pangeran sake” di citeu¬reup Bogor. Syarif syarifuddin alias pangeran sake kagungan putera/anak 6 (genep): 1. Suriapringga (Radaruddin) mempunyai/ngagaduhan anak 11, 1. R. Moch. saleh. 2. R. Kamil. 3. R. sulaeman. 4. R. Endjo. 5. R. Said 6. R. Bada 7. Ratu iah. 8. Ratu Apjah. 9. Ratu Sopiah 10.Ratu Mujidah. 11.Raden Putra 2. R.Komaruddia kagungan putera 2(dua) 1. Ratu Kenour. 2. Ratu Dewi. 3. R.Sarifuddin, puterana 2(dua) 1. R.Ramdon. 2. R.Asib 4. R.Sahabuddin, puterana 2 (dua ) 1. R. suhib. 2. R. Rawan 5. R.Muhidin . puterana 4 ( Empat ) 1. R. Mamak. 2. Ratu Desiah. 3. Ratu Endeh. 4. R. Ahmad. pangeran sake puterana nu ka 6 nyaeta • 6. Ratu jedah istri Dalem Matjan/Makhsan kagungan putera 9 (salapan : 1. R. Damali. 2. R. Makbi. 3. R. Kahad. 4. R. Djaridin.

Abd. 5. Abdulloh. Ny. 5.Endji.H. R. 8. R.Muntahab. 6. R. R. 4. Ti turunan putra ka 5 Ratu jedah/R. R. Maksan nyaeta R. 2. Udjang. R. Ny.H. sobri puterana 7 (tujuh) 1. Ny. R.R. Sape’i 6. Abdul Hamid Bahan dicandak ti : Comissie sadjarah di Tjiteureup. R.Djasmara.H.H. R. 6. Ratu Dijah/Didjah. sape’i kagungan putera 4 (opat) : 1. R.5. R.Entje. Nyai Djula. 2. Ratu Mariam. R. 3. Abd. R. Ny. 4. R. Godjali. R. R. Bogor. 5. sape’i : R. Madjid putera na 6 (genep) : 1.Enek.H.H. Asep. tg 8 Djuni 1952 . 9. R. Moh Tohir. 4. 2. R. Madjid. Royani. 2. R. R.H.Djuhro isterina RP Liung kagungan putera 5 (lima): 1.R. Ratu samsiah. 7. 4. R. Sumantri 7. Ny. Ratu Horiyah.Rohwie 3.Djuhro. 3. Udjang. Sobri. 3. 2. Ratu salam. 3. Abd Hamid. Asmariyah. Neneng. Muntahab puterana 3 1. Tjatje. R. Mamur.

Moh.ttd R. Jl. Kartawinata.H. 17 Januari 1993 penyusun . ttd R. India) bin Sayyid Abdullah Al-’Azhomatu Khan bin Sayyid Ahmad Shah Jalal @ Ahmad Jalaludin Al-Khan bin Sayyid Syaikh Jumadil Qubro @ Jamaluddin Akbar Al-Khan bin Sayyid ‘Ali Nuruddin Al-Khan @ ‘Ali Nurul ‘Alam Sayyid ‘Umadtuddin Abdullah Al-Khan bin Sunan Gunung Jati @ Syarif Hidayatullah Al-Khan . Tohir. Akay Abubakar Hasan RT I RW I Desa/kecamatan Citeureup. Sabilillah No.15 Citeureup Bogor Nabi Muhammad SAW Fatimah Az-Zahra Al-Husain putera Ali bin Abu Tholib dan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Al-Imam Sayyidina Hussain Sayyidina ‘Ali Zainal ‘Abidin bin Sayyidina Muhammad Al Baqir bin Sayyidina Ja’far As-Sodiq bin Sayyid Al-Imam Ali Uradhi bin Sayyid Muhammad An-Naqib bin Sayyid ‘Isa Naqib Ar-Rumi bin Ahmad al-Muhajir bin Sayyid Al-Imam ‘Ubaidillah bin Sayyid Alawi Awwal bin Sayyid Muhammad Sohibus Saumi’ah bin Sayyid Alawi Ats-Tsani bin Sayyid Ali Kholi’ Qosim bin Muhammad Sohib Mirbath (Hadhramaut) Sayyid Alawi Ammil Faqih (Hadhramaut) bin Sayyid Amir ‘Abdul Malik Al-Muhajir (Nasrabad. Citeureup.