Anda di halaman 1dari 8

Pengajian Islam (1)

Pengertian Islam
Bahasa : - damai, aman, sejahtera dan selamat

Syarak :

- mentauhidkan Allah S.W.T, patuh, tunduk dan jujur hati kepadaNya . - Serta beriman dengan ajaran Allah S.W.T yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W

PengajianIslam (1)

Pengertian Iman
Bahasa : - aman atau membentuk keadaan aman dan tenteram

Syarak :

- membenarkan di dalam hati, mengucapkan dengan lidah dan


mengamalkan dengan anggota .

Pengajian Islam (1)

Pengertian Jihad
Jihad : - Berjuang dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu matlamat dan untuk menegakkan agama Allah S.W.T.

**Pengorbanan** : - Berkesanggupan membelanjakan harta benda, jiwa, tenaga,masa dan fikiran ke jalan Allah S.W.T

Pengajian Islam (1)

Pengertian Agama
Bahasa : - kepercayaan dan keyakinan terhadap ajaran atau fahaman tertentu. (sering dikaitkan dengan ibadat dan hubungan dengan Tuhan)

Syarak : - membenarkan dengan perkataan/mengakui keesaan Pencipta.

- mempercayai dan menyakini Pencipta serta apa yang disampaikan-Nya.


- membuktikan dengan amalan (buat apa yang disuruh dan tinggalkan perkara yang dilarang.

Sambungan pengertian agama...

Pengajian Islam (1)

Pengertian Agama

Al-Din : - mencakupi segenap aspek kehidupan, tersimpul dalam hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia sesama manusia dan

hubungan manusia dengan alam.

Fahaman perkataan Agama pada kumpulan lain : - terbatas hanya kepada hubungan manusia dengan Tuhannya

Sambungan Bab Jihad...

Pengajian Islam (1)

Jenis-Jenis Jihad
1.

Jihad Melawan Hawa Nafsu. (contoh ?) Jihad mengorbankan harta /belanjakan harta spt. wang ringgit. (contoh ?)

2.

3.

Sumbangan buah fikiran / idea. (contoh ?)


Jihad pengorbanan jiwa. (contoh ?)

4.

5.

Mengorbankan tenaga dan masa iaitu belajar. (contoh ?)

Sambungan Bab Jihad...

Pengajian Islam (1)

Kepentingan Jihad
1.

Kejayaan dan kemenangan tidak akan tercapai tanpa jihad dan usaha yang bersungguh-sungguh. Cita-cita dan kejayaan yang dicapai akan dihargai dan dipelihara dengan baik. Menyedarkan manusia untuk mencapai kejayaan yang memerlukan perancangan yang rapi dan usaha yang bersungguh-sungguh.

2.

3.

Pengajian Islam (1)

Pengertian Hijrah
Bahasa : - perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain

Syarak :

- perpindahan Rasulullah s.a.w bersama pengikutnya dari Mekah


ke Madinah untuk kepentingan Islam.

*** Konsep hijrah boleh dihayati dalam kehidupan masa kini. (terangkan & contoh)
Persoalan : Apakah kepentingan hijrah ?

Anda mungkin juga menyukai