Anda di halaman 1dari 36

Pengajian Islam (T2)

Pengertian Aqidah
Bahasa : - ikatan pengukuhan dan pemantapan

Syarak :

- ilmu yang membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan


dan keyakinan seseorang terhadap ketuhanan, kerasulan dan samiyat **(contoh) berdasarkan dalil **naqliah dan aqliah.

Sambungan pengertian aqidah...

Pengajian Islam (T2)

Pembahagian Tauhid
Tauhid Uluhiyyat : - iaitu beriman bahawa hanya Allah yang berhak disembah. (contoh ?)

Tauhid Rububiyyah : - iaitu beriman bahawa hanya Allah yang mencipta segala sesuatu. (contoh ?)

Pengajian Islam (T2)

Pengertian Muamalat
Syarak : - satu tata cara atau sistem perhubungan dalam masyarakat untuk memenuhi keperluan kehidupan berdasarkan hukum syarak.

***Asas Perbincangan dalam muamalah ;


a. undang-undang sosial b. keluarga c. ekonomi

d. politik
e. pentadbiran ***(contoh yang sesuai ?)

Pengajian Islam (T2)

Akhlaq : Hubungan Dengan Allah, Manusia dan Alam


Konsep Huquq Allah ; a. Menjadikan Manusia keterangan : Allah mempunyai kuasa dan tidak tertakluk kepada arahan atau perintah sesiapapun untuk mencipta alam dan manusia.

Sambungan huquq Allah...

Pengajian Islam (T2)

Akhlaq : Hubungan Dengan Allah, Manusia dan Alam


Konsep Huquq Allah ; b. Meletakkan Garis Panduan keterangan : Segala ciptaan Tuhan di alam semesta ini telah ditetapkan dengan garis panduan dan kanun yang tersendiri. i. SunnatuLlah (tabiat semula jadi) ii.Kanun (diperkenalkan oleh Pesuruh-Nya wahyu)

Sambungan huquq Allah...

Pengajian Islam (T2)

Akhlaq : Hubungan Dengan Allah, Manusia dan Alam


Konsep Huquq Allah ; c. Beri Kebebasan Memilih antara yg Baik dengan yg Buruk keterangan : - manusia unsur paling utama (penilaian sesuatu tamadun) - garis panduan (sudah disediakan) manusia diberikan ruang untuk mengkaji dan meneliti.

Sambungan huquq Allah...

Pengajian Islam (T2)

Akhlaq : Hubungan Dengan Allah, Manusia dan Alam


Konsep Huquq Allah ; d. Hak Allah ke Atas Manusia keterangan : - manusia perlu menunaikan **AMANAH yang telah diwajibkan oleh Allah S.W.T. - **tadbir dan bangunkan dunia seluruhnya wujudkan suasana aman dan makmur caranya : ikut SYARIAT

Pengajian Islam (T2)

Akhlaq : Hubungan Dengan Allah, Manusia dan Alam


Konsep Huquq al-Ibad ; a. Mengenal Diri dan Pencipta keterangan : - makhluk paling istimewa boleh berfikir & berilmu pengetahuan. (tidak pd binatang) - Namun, manusia tidak boleh hidup sendiri tanpa bantuan makhluk lain. - lemah - terhadap yang lebih kuat - perlu kepada pengaruh untuk kawal makhluk yang lebih kuat.

Sambungan huquq al-Ibad..

Pengajian Islam (T2)

Konsep Huquq al-Ibad ; a. Mengenal Diri dan Pencipta keterangan : PENCIPTA kita -apabila kita telah kenal diri sendiri kita akan

bentuk
satu budaya berfikir sebelum mengambil sebarang tindakan yang bakal membentuk tamadun.

Sambungan huquq al-Ibad..

Pengajian Islam (T2)

Akhlaq : Hubungan Dengan Allah, Manusia dan Alam


Konsep Huquq al-Ibad ; b. Mengetahui Garis Panduan dan Pedoman keterangan : - kadar kepatuhan manusia terhadap nasihat dan arahan Allah S.W.T adalah secara sedar bukan secara ikutan semata-mata.

Sambungan huquq al-Ibad..

Pengajian Islam (T2)

Akhlaq : Hubungan Dengan Allah, Manusia dan Alam


Konsep Huquq al-Ibad ; c. Memilih Perkara yang Baik keterangan : - Fitrah manusia ialah suka akan kebaikan sama ada untuk dirinya atau untuk keluarga dan masyarakatnya.

Sambungan huquq al-Ibad..

Pengajian Islam (T2)

Akhlaq : Hubungan Dengan Allah, Manusia dan Alam


Konsep Huquq al-Ibad ; d. Menunaikan Ibadah keterangan : - merupakan satu pembuktian ketaatan manusia kepada Tuhannya.

Sambungan huquq al-Ibad..

Pengajian Islam (T2)

Akhlaq : Hubungan Dengan Allah, Manusia dan Alam


Konsep Huquq al-Ibad ; e. Persediaan untuk Hari Pembalasan keterangan : - SUDAHKAH KITA MEMBUAT PERSEDIAAN UNTUK ITU ??? - perjalanan hidup manusia tidak tamat setakat di dunia sahaja

Pengajian Islam (T2)

Akhlaq : Hubungan Dengan Allah, Manusia dan Alam


Konsep Huquq al-Alam ; a. Sunnah Allah terhadap Alam keterangan : - Fitrah alam adanya permulaan dan penghujung - Fitrah khas pada setiap kejadian spt api membakar, matahari menerangi dsb.

Sambungan huquq al-Alam..

Pengajian Islam (T2)

Akhlaq : Hubungan Dengan Allah, Manusia dan Alam


Konsep Huquq al-Alam ; b. Keperluan Alam untuk Manusia keterangan : - tanpa alam manusia tidak akan dapat hidup. (makanan & udara)

Sambungan huquq al-Alam..

Pengajian Islam (T2)

Akhlaq : Hubungan Dengan Allah, Manusia dan Alam


Konsep Huquq al-Alam ; c. Keperluan Menjaga Alam Sekitar keterangan : - kesejahteraan alam amat penting jangan buat sesuatu yang akan menjejaskan dan merosakkan alam. - JANGAN eksploitasi untuk tujuan individu.

Pengajian Islam (T2)

Akhlaq : Hubungan Dengan Allah, Manusia dan Alam


KONSEP Hubungan Antara Allah, Manusia dan Alam ;
a.

Kekuasaan Milik Allah. (Mutlak) Kelemahan Manusia dan Keperluan kepada Pertolongan. Kejadian Alam Adalah untuk Manusia.

b.

c.

d.

Keperluan Alam Dijaga untuk Kebaikan Manusia.

Sambungan Bab PengertianMuamalah..

Pengajian Islam (T2)

Prinsip-Prinsip Muamalah
Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam ;
a.

Bantu-membantu dan bekerjasama dalam perkara kebajikan. Mewujudkan persaingan sihat dan mengelakkan pergaduhan dan permusuhan. Menjalinkan kemesraan dalam perhubungan serta perasaan redha meredhai.

b.

c.

d.

Jujur dan amanah serta berdedikasi.

Sambungan Bab Muamalah..

Pengajian Islam (T2)

Pengertian Muamalah
Jenis-Jenis Muamalah Yang Terkandung Di Dalam Islam ;
a. b. c.

d.
e. f. g.

Jual Beli Pinjaman Sewa Upah Kontrak Gadaian Pensyarikatan

Pengajian Islam (T2)

Pengertian Ibadah
Bahasa : - apa yang dilakukan oleh hamba untuk tuannya.

Syarak : - Kepatuhan dan ketaatan kepada Allah dengan melakukan segala yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang. (khusus untuk manusia sebagai hamba)

Sambungan Bab Ibadah..

Pengajian Islam (T2)

Pembahagian Ibadah
Ianya terbahagi kepada 2 bahagian :
1.

Ibadah Khususiah : - semua jenis ibadat yang ditentukan oleh Allah sama ada hukumnya wajib atau sunat. (spt : solat, puasa, haji, sedeqah dan umrah) fardhu ain dan fardhu kifayah Ibadah Umum : - semua bentuk perlakuan manusia yang mempunyai hubungan dengan Allah dan manusia. (spt : menuntut ilmu, menghormati ibu bapa dan bekerja mencari nafkah yang halal, berperibadi baik, pengurusan

2.

Sambungan Bab Ibadah..

Pengajian Islam (T2)

Syarat2 Bagi Amalan Menjadi Ibadah


Setiap perbuatan manusia akan menjadi ibadah :
1.

Niatnya pekerjaan yg diseretakan dgn niat/matlamat yg baik diredhai Allah Punca Yang Halal perkara yg hendak dibuat terang halal atau harus. Dilakukan Secara Sederhana jalan pertengahan yg perlu diambil supaya ianya memenuhi tuntutan naluri semulajadi. Perlaksanaan Tertakluk Kepada Ajaran Islam ikut ikut kaca mata Islam Tidak meninggalkan kewajipan asas spt solat wajib Dilakukan dengan tekun dan cekap.

2.

3.

4.

5. 6.

Pengajian Islam (T2)

Pengertian Munakahat
Syarak : - ikatan yang teguh antara lelaki dengan perempuan melalaui akad yang sah untuk hidup bersama, tolong-menolong dan menunaikan naluri seks secara halal. ***Surah an-Nur ayat 32 : Ertinya :

Dan kahwinilah orang2 bujang (lelaki dan perempuan) di antara kamu, dan

orang2 soleh dari hamba2 kamu lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah S.W.T akan memberikan kekayaan kepada mereka dari limpah kurniaNya kerana Allah S.W.T amat luas (rahmat dan limpah kurnia-Nya) lagi amat Mengetahui.

Sambungan Bab Munakahat..

Pengajian Islam (T2)

Perkahwinan Menjadi Ibadat


a.

Orang yg berkahwin mempunyai terpaksa tahu tanggungjawabnya dan mesti tunaikanya. (anak dan nafkah buat dapat pahala) Perkahwinan adalah sunnah Nabi S.A.W. Sesiapa yg berkahwin dengan niat mengikut sunnahnya pahala Dapat mengatasi kepincangan sosial dan mengelakkan penyakit merbahaya. Wujudkan perpaduan dan generasi soleh pahala

b.

c.

Sambungan Bab Munakahat..

Pengajian Islam (T2)

Perkahwinan Dapat Memelihara Akhlak


a.

Fitrah kejadian manusia dijadikan mempunyai nafsu seks. Melalui perkahwinan nafsu ini akan disalurkan dengan baik penuh adab sopan. Manusia dijadikan ingin hidup bersama dengan pasangannya. Bersama-sama bertanggungjawab terhadap keluarganya. Memupuk rasa kasih sayang dan hubungan mesra antara suami isteri dan anak2.

b.

c.

d.

Boleh menyekat suami dari tertarik dengan perempuan lain akhlak terpelihara.

Pengajian Islam (T2)

Syariah : Jenayah
Bahasa : - dosa ataupun maksiat/ tiap keburukan yg didapati oleh manusia hasil perbuatannya.

Syarak : - melakukan perbuatan yang ditegah oleh Allah S.W.T atau meninggalkan apa-apa yang diperintah oleh-Nya

Sambungan Bab Jenayah..

Pengajian Islam (T2)

Maksud hukum hudud, qisas dan tazir


Hudud : - siksaan yang telah ditetapkan yang wajib dilaksanakan sebagai hak-hak Allah S.W.T Qisas : - mengenakan hukuman yang sama dengan jenayah yg dilakukan sama ada membunuh dengan sengaja atau mencederakan anggota badan dengan sengaja Tazir : - Sebarang maksiat atau kesalahan yg tidak dikenakan hukuman hudud atau qisas.

Sambungan Bab Jenayah..

Pengajian Islam (T2)

Kesalahan2 yg termasuk di bawah kategori HUDUD


a. b. c. d. e. f. g.

Berzina Qazaf Mencuri Minum Arak Menyamun Memberontak Murtad

Sambungan Bab Jenayah..

Pengajian Islam (T2)

Kesalahan2 yg termasuk di bawah kategori TAZIR


a.

Kesalahan2 hudud atau qisas yang tidak cukup bukti untuk dikenakan hudud atau qisas. (terangkan berserta contohmenjual arak) Kesalahan2 khalwat, mencuri yang tidak cukup nisab dan

b.

sebagainya.
c.

Perbuatan2 yang boleh mengganggu ketenteraman awam seperti mengumpat, menipu, berjudi, rasuah, mengedar dan penyalahgunaan dadah.

Sambungan Bab Jenayah..

Pengajian Islam (T2)

Hukuman bagi kesalahan Tazir ialah


a. b. c. d.

Denda Buang Daerah Memalukan di khalayak ramai Sebat hingga kepada hukuman bunuh (mengedar dadah)

Sambungan Bab Jenayah..

Pengajian Islam (T2)

Kuasa Pengampunan Bagi Kesalahan2 Berikut


Hudud : - tidak ada pihak yg mempunyai kuasa pengampunan sama ada mangsa jenayah atau pemerintah. Hukum hudud tetap dilaksanakan sekalipun pengampunan diberikan. (melibatkan hak Allah)

Sambungan Bab Jenayah..

Pengajian Islam (T2)

Kuasa Pengampunan Bagi Kesalahan2 Berikut


Qisas : - kesalahan2 qisas pihak yang menjadi mangsa sama ada mangsa itu sendiri atau warisnya berhak memberi pengampunan.

Sambungan Bab Jenayah..

Pengajian Islam (T2)

Kuasa Pengampunan Bagi Kesalahan2 Berikut


Tazir : - pengampunan boleh diberikan oleh pemerintah sekiranya ia tidak merugikan mangsa jenayah tersebut. - pihak mangsa jenayah juga boleh mengampunkan penjenayah sekiranya jenayah itu menjejaskan dirinya sahaja.

Sambungan Bab Jenayah..

Pengajian Islam (T2)

Keistimewaan undang2 ciptaan Allah S.W.T


a. b. c. d. e. f. g. h.

Lengkap dan sempurna Bercorak universal dan sejagat Sesuai dengan semua tempat, masa dan keadaan Memberi persamaan taraf, hak dan tanggungjawab Membela yang hak dan menentang yang batil Bersesuaian dengan fitrah kejadian manusia Boleh dilaksanakan ke atas setiap lapisan masyarakat Perlaksanaannya memberi pengajaran dalam kehidupan manusia

Sambungan Bab Jenayah..

Pengajian Islam (T2)

Objektif hukum HUDUD

- keadilan - pencegahan - pembalasan - pemulihan

Pengajian Islam (T2)

Pengertian Akhlak
Bahasa : Syarak : - Tingkah laku, sifat dan sikap yang wujud pada diri seseorang itu sama ada berbentuk kebaikan atau keburukan dan boleh menjadi ikutan kepada sesiapa sahaja

***Hadith Rasulullah s.a.w bermaksud :

Sesungguhnya aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang

mulia

Anda mungkin juga menyukai