Anda di halaman 1dari 8

GCI1022 CABARAN DAN ISU SEMASA DUNIA

JABATAN KAJI SOSIAL kdjah23@gmail.com

HASIL PEMBELAJARAN
1. Membincangkan isu-isu politik dunia semasa dengan merujuk kepada perkembangan-perkembangan di Eropah dan Timur Tengah. (2.3)
2. Menganalisis beberapa konflik dunia semasa serta implikasinya terhadap sistem pendidikan. (6.5) 3. Membincangkan isu-isu ekonomi dunia semasa serta menilai kesannya terhadap pendapatan negara dan perbelanjaan pendidikan. (5.1) 4. Menganalisis isu-isu global dan impaknya terhadap peluang pendidikan. (2.6) 5. Mengenalpasti cabaran-cabaran terhadap negara dan langkah-langkah menanganinya. (5.2)

TOPIK
1. 2. 3. 4. Isu Politik Dunia Semasa (3J) Isu-Isu Konflik Dunia Semasa (6J) Isu-Isu Ekonomi Dunia Semasa (6J) Isu-Isu Global dan KaitannyaTerhadap Negara (9J) 5. Cabaran-Cabaran Yang Dihadapi Negara dan Langkah-Langkah Menanganinya (6J)

TOPIK 1- Isu Politik Dunia Semasa


1. Pembaharuan dalam sistem politik Eropah 2. Cabaran pendemokrasian di negara negara timur tengah.

TOPIK 2 ISU KONFLIK DUNIA SEMASA


1. Isu Timur Tengah Masalah konflik Palestin-Israel 2. Konflik etnik Pembersihan etnik di Bosnia Konflik etnik di Asia Tenggara (Myanmar) Konflik etnik di Afrika 3. Konflik persempadanan dan tuntutan bertindih di Asia Pulau Batu Putih Pulau Ligitan dan Sipadan Pulau Layang-Layang 4. Implikasi konflik dunia terhadap sistem pendidikan

Topik 3 Isu Ekonomi Dunia Semasa


1. Krisis kewangan global Punca-punca Kesan-kesan kepada negara 2. Kemunculan kuasa baru ekonomi dunia China dan India 3. Perubahan harga komoditi utama dunia Petroleum 4. Kesan ekonomi terhadap pendapatan negaradan perbelanjaan pendidikan

Topik 4 Isu Global dan kaitannya terhadap Negara


1. Isu keganasan antarabangsa 2. Isu pemerdagangan manusia 3. Ketidakseimbangan kekayaan dunia dan kemiskinan Dunia Ketiga 4. Isu pemakanan dan kesihatan 5. Isu alam sekitar 6. Isu kejuruteraan genetik 7. Inisiatif dan tindakan negara dalam penyelesaian isu-isu global 8. Impak isu-isu global terhadap peluang pendidikan

Topik 5 Cabaran yang dihadapi negara dan langkah menanganinya


1. Cabaran pertahanan Ancaman dari luar 2. Cabaran globalisasi Budaya luar Teknologi luar Perkhidmatan buruh asing 3. Langkah-langkah menangani cabaran yang dihadapi 4. Malaysia sebagai hub pendidikan antarabangsa 5. Malaysia dan visi masa depan dalam zaman globalisasi