Anda di halaman 1dari 3

SYARAT DAN PERATURAN PENYERTAAN

1. 2. Pertandingan ini terbuka kepada semua pengguna perpustakaan. Buku yang diulas hendaklah terdiri dari pelbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, motivasi, pengurusan, agama, falsafah, teknologi maklumat dan pendidikan serta ianya merupakan Koleksi Perpustakaan. 3. 4. 5. 6. Ulasan buku hendaklah dalam Bahasa Melayu. Panjang ulasan buku hendaklah di antara 500-1000 perkataan. Ulasan buku yang dihantar hendaklah bertaip (format MS-Word) dengan menggunakan kertas A4, font Arial bersaiz 12pt dan double spacing. Setiap ulasan buku hendaklah hasil nukilan peserta sendiri dan belum disiarkan pada mana-mana bahan cetakan mahu pun sumber daripada internet. Sekiranya didapati bukan karya asli atau diterjemahkan, dengan sendirinya penyertaan akan terbatal. 7. 8. 9. 10. Nama pengarang, judul buku, tahun penerbitan dan nombor panggilan buku yang diulas perlu dinyatakan dengan jelas di dalam borang pertandingan. Peserta boleh menghantar lebih daripada satu penulisan tetapi hanya satu ulasan yang terbaik sahaja akan dipilih untuk layak memenangi hadiah. Tiga peserta terbaik akan dipilih dan hadiah akan disampaikan pada Hari Terbuka Perpustakaan pada 27hb April 2013 Borang pertandingan boleh diperoleh di Kaunter Keselamatan Perpustakaan Tuanku 11. Bainun, Aras 1 atau muat turun di blog rasmi perpustakaan http://pustakaupsi.blogspot.com/ Semua penyertaan hendaklah dihantar ke Meja Penasihat Pembaca di dalam sampul surat ke alamat : Urus Setia Pertandingan Ulasan Buku, Bahagian Pengurusan Perkhidmatan & Maklumat, Perpustakaan Tuanku Bainun, UPSI atau e-mel kepada rozman@upsi.edu.my atau pustaka@upsi.edu.my 12. 13. 14. Pemarkahan berdasarkan kepada tatabahasa, gaya bahasa dan kemahiran membuat ulasan. Tarikh tutup penyertaan adalah pada Khamis 11 April 2013. Keputusan para juri adalah muktamad.

PUSAT SUMBER SK DATIN KHADIJAH

BORANG PERTANDINGAN ULASAN BUKU 2013


MAKLUMAT PERIBADI

Kategori Nama Penuh Kelas Tajuk Buku

: Tahap 1 / Tahap 2 : . : . : . : . : .

MAKLUMAT BUKU YANG DIULAS Tajuk Buku Nama Pengarang Tahun Terbitan No. Panggilan Buku : . : . : . : .

Saya mengesahkan segala maklumat dan ulasan yang diberi adalah benar dan asli Tarikh: . Tandatangan:

UNTUK KEGUNAAN URUS SETIA Tarikh Terima Diterima Oleh Tandatangan : . : . : .

Anda mungkin juga menyukai