Anda di halaman 1dari 10

SULIT Kemahiran Hidup Mac 2013 1 jam

SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN SIR IBRAHIM KLUANG, JOHOR

KEMAHIRAN HIDUP Tahun 4 Satu jam

NAMA TAHUN TARIKH

: _____________________________________________________ : _____________________________________________________ : _____________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS INI SEHINGGA DIBERITAHU

ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN

SULIT

BAHAGIAN A

Pilih jawapan yang paling tepat.

1. Peraturan keselamatan bengkel perlu dipatuhi untuk ............................................ A. memasuki bengkel B. memastikan alatan tidak rosak C. memastikan bengkel sentiasa cantik D. mengelakkan kemalangan dan kecederaan

2. Berdasarkan gambar di atas, yang manakah sesuai dipakai di dalam bengkel? A. B. C. D. Selipar Apron Baju lengan panjang Seluar pendek

3. Alat keselamatan yang manakah perlu disediakan di dalam bengkel? I Komputer riba II Telefon bimbit III Alat pemadam api IV Kotak pertolongan cemas A. B. C. D. I dan II I dan IV II dan III III dan IV

4. Apakah yang perlu anda lakukan sebagai seorang murid perempuan jika anda berambut panjang sebelum memasuki bengkel? A. B. C. D. Mengguntingnya Mengikatnya dengan kemas Membiarkan tanpa diikat Memasukkan ke dalam pakaian

5. Mengapakah semua pintu dan tingkap bengkel perlu dibuka sebelum memulakan kerja? A. B. C. D. Keselamatan murid di dalam bengkel akan terjamin Serangga dan nyamuk akan keluar dari bengkel Mendapatkan udara yang baik dan cahaya yang mencukupi Udara yang berbau dan habuk akan keluar dari bengkel

6. Sikap yang manakah dapat menyebabkan berlakunya kemalangan di dalam bengkel? A. B. C. D. Teliti Sambil lewa Berhati-hati Bekerjasama

7. Mengapakah kotak di atas perlu ada di dalam bengkel? A. B. C. D. Mengesan kebakaran di bengkel Merakam aktiviti murid semasa di bengkel Memadamkan kebakaran kecil di dalam bengkel Merawat kecederaan dan kemalangan semasa di bengkel

8. Apakah yang perlu kamu lakukan jika jari kamu terluka ketika menggergaji kayu? A. B. C. D. Memanggil ambulans Melaporkannya kepada guru Berlari keluar dari bengkel Membalut luka dengan kertas las

9. Antara pernyataan berikut, yang manakah SALAH ? A. B. C. D. Tutup semua tingkap sebelum kamu meninggalkan bengkel Labelkan semua alatan tangan Gunakan alatan tangan yang tajam tanpa pengawasan guru Keringkan tangan sebelum membuka suis elektrik

10. Tugasan yang manakah terdapat dalam jadual tugas bengkel? I II III IV A. B. C. D. Menyapu lantai Menutup suis elektrik Menyimpan alatan dan bahan Membasuh dan mengecat dinding

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

11. Berdasarkan gambar di atas, apakah yang mungkin akan berlaku? A. B. C. D. Kerja dapat disiapkan dengan cepat Alat tangan akan patah Kemalangan atau kecederaan akan berlaku Murid merasa gembira

12. Proses menghasilkan barangan atau produk baru dalam bidang teknologi bagi memenuhi kehendak pengguna dikenali sebagai ............................................ A. B. C. D. idea reka bentuk reka cipta produk

13. Antara objek di dalam kelas anda yang manakah mempunyai bentuk asas segi empat tepat? A. B. C. D. Papan hitam Kipas angin Pensel Bakul sampah

14. Antara bentuk geometri berikut, yang manakah ialah kiub?

15. Objek yang manakah mempunyai persamaan dengan bentuk segi tiga?

A. B. C. D.

Sampul surat Sandwic Botol air Disket

16. Antara yang berikut, yang manakah BUKAN objek dua dimensi ( 2D )? A. B. C. D. Segi tiga Bulat Piramid Segi empat tepat

17. Apakah bentuk asas bagi lampu tidur di atas? A. B. C. D. Kiub, sfera dan kon Silinder, kon dan bulat Piramid, silinder dan sfera Prisma, silinder dan piramid

18. Antara berikut, perkara yang manakah terdapat di dalam manual pemasangan model? I II III IV A. B. C. D. Komponen yang digunakan Langkah pemasangan Cara menyenggara Harga produk

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

19. Apakah fungsi alatan tangan di atas? A. B. C. D. Memegang, mencengkam dan memotong Mengetatkan dan melonggarkan skru kepala Philips Memegang benda kecil, membentuk dan memotong Melonggarkan dan mengetatkan bolt dan nat

20. Antara alatan tangan berikut, yang manakah digunakan untuk memegang benda kecil, membentuk dan memotong?

BAHAGIAN B

1. Beri DUA Peraturan Keselamatan Am dan DUA Peraturan Keselamatan Diri. PERATURAN KESELAMATAN AM PERATURAN KESELAMATAN DIRI

1. ____________________________ ____________________________ ____________________________

1. ___________________________ ___________________________ ___________________________

2. ____________________________ ____________________________ ____________________________

2. ___________________________ ___________________________ ___________________________

3. 2. Labelkan bahagian-bahagian utama alat pemadam api di bawah.

Pin picu

Hos

Tuas

Pemegang

Muncung hos

3. Sambungkan garisan putus-putus di bawah tanpa menggunakan pembaris. Namakan bentuk asas reka bentuk tersebut. BENTUK ASAS 2D

BENTUK ASAS 3D

4. Nyatakan fungsi alatan tangan berikut.

NAMA ALATAN

GAMBAR ALATAN

FUNGSI

Pemutar skru rata

Sepana boleh laras

Playar muncung tirus