Anda di halaman 1dari 7

MAKSUD EKOLOGI

KAJIAN TENTANG HUBUNGAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DENGAN ALAM PERSEKITARANYA. SEMUA HIDUPAN TERPAKSA SALING BERGANTUNG SESAMA SENDIRI DAN PERLU BERGANTUNG KEPADA PERSEKITARANNYA DALAM KOMUNITI MASING-MASING ATAU DENGAN KOMUNITI LAIN.

MENURUT ERNST HAECKEL ( 1869 ) PERKATAAN EKOLOGI ITU BERASAL DARIPADA PERKATAAN YUNANI OIKOS YANG BERMAKSUD RUMAH ATAU TEMPAT TINGGAL. INI BERMAKNA EKOLOGI ADALAH SATU BIDANG YANG MENGKAJI TENTANG RUMAH ATAU TEMPAT TINGGAL ORGANISMA-ORGANISMA.

MAKSUD EKOSISTEM
SATU KOMUNITI ORGANISMA YANG BERINTERAKSI ANTARA SATU SAMA LAIN DAN ALAM SEKITARNYA YANG TERDIRI DARIPADA UNSUR BIOTIK ( TUMBUHAN, MANUSIA DAN HAIWAN ) DAN UNSUR ABIOTIK ( TENAGA SURIA, AIR, UDARA DAN TANIH )

KOMPONEN ASAS YANG MEMBENTUK SETIAP EKOSISTEM


KOMPONEN BIOTIK ( BENDA HIDUP ) HAIWAN, TUMBUHAN DAN MANUSIA. KOMPONEN ABIOTIK ( TENAGA SURIA, AIR DAN TANAH ).

CIRI-CIRI EKOSISTEM
TIDAK ADA SEMPADAN KHUSUS MEMPUNYAI KOMPONEN BIOTIK DAN ABIOTIK MEMPUNYAI POLA HUBUNGAN TERSENDIRI MELIBATKAN RANGKAIAN INTERAKSI ANTARA ORGANISMA DAN ANTARA ORGANISMA DENGAN PERSEKITARNNYA.

Ekosistem meliputi konsep spesies, populasi dan komuniti


SPESIES MERUJUK KEPADA JENIS HIDUPAN YANG SAMA SIFATNYA CTH SPESIES HARIMAU. POPULASI MERUJUK KEPADA BEBERAPA JENIS SPESIES YANG SAMA SIFATNYA. MISALNYA POPULASI SEKUMPULAN HARIMAU BELANG.

KOMUNITI MERUJUK KEPADA PELBAGAI POPULASI TERKUMPUL MEMBENTUK KOMUNITI YANG HIDUP DALAM SATU EKOSISTEM. MISALNYA KOMUNITI HUTAN KHATULISTIWA MEMPUNYAI HARIMAU, HELANG DAN SINGA.