Anda di halaman 1dari 34

GARIS PANDUAN PENGIRAAN KADAR LESEN KENDERAAN MOTOR (LKM) BAGI KENDERAAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA, SABAH DAN SARAWAK

(PINDAAN SELEPAS BAJET 2009) 1. SEMENANJUNG MALAYSIA, PULAU PANGKOR & PULAU LANGKAWI 1.1 SEMENANJUNG MALAYSIA 1.1.1 i. ii. Motosikal Kod kegunaan : AA (Motosikal) LKM bagi motosikal dengan kapasiti enjin 150cc dan ke bawah dikekalkan pada kadar sedia ada. Kadar LKM bagi motosikal dengan kapasiti melebihi 150cc adalah ditetapkan pada kadar tetap seperti berikut:Kapasiti Enjin 151cc hingga 200cc 201cc hingga 250cc 251cc hingga 500cc 501cc hingga 800cc Melebihi 800cc 1.1.2 Kadar RM 30.00 RM 50.00 RM 180.00 RM 250.00 RM 350.00

Motokar Saloon Persendirian Milik Individu Kod Kegunaan : AB (Individu) Bahan Bakar : Petrol/diesel/diesel hijau Motokar berkapasiti enjin 1600cc dan dikenakan kadar tetap (flat) seperti berikut: Kapasiti Enjin 1000cc dan ke bawah 1001cc hingga 1200cc 1201cc hingga 1400cc 1401cc hingga 1600cc ke bawah

i)

Kadar RM 20.00 RM 55.00 RM 70.00 RM 90.00

ii)

Motokar berkapasiti enjin melebihi 1600cc dikenakan kadar asas dan tambahan kadar progresif seperti berikut: Kapasiti Enjin 1601 hingga 1800cc 1801cc hingga 2000cc
1

Kadar Asas RM 200.00

Kadar Progresif RM 0.40 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1600cc RM 0.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1800cc

RM 280.00

2001cc hingga 2500cc 2501cc hingga 3000cc Melebihi 3000cc

RM 380.00

RM 880.00

RM 2,130.00

RM 1.00 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2000cc RM 2.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2500cc RM 4.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 3000cc

1.1.3

Motokar Saloon Persendirian Milik Syarikat Kod Kegunaan : AC (Syarikat) Bahan Bakar : Petrol/diesel/diesel hijau Motokar berkapasiti enjin 1600cc dan dikenakan kadar tetap (flat) seperti berikut: Kapasiti Enjin 1000cc dan ke bawah 1001cc hingga 1200cc 1201cc hingga 1400cc 1401cc hingga 1600cc ke bawah

i)

Kadar RM 20.00 RM 110.00 RM 140.00 RM 180.00

ii)

Motokar berkapasiti enjin melebihi 1600cc dikenakan kadar asas dan tambahan kadar progresif seperti berikut: Kapasiti Enjin 1601 hingga 1800cc 1801cc hingga 2000cc 2001cc hingga 2500cc 2501cc hingga 3000cc Melebihi 3000cc Kadar Asas RM 400.00 Kadar Progresif RM 0.80 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1600cc RM 1.00 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1800cc RM 3.00 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2000cc RM7.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2500cc RM13.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 3000cc

RM 560.00

RM 760.00

RM 2,260.00

RM 6,010.00

1.1.4

Kenderaan Persendirian Selain Motokar Saloon Milik Individu Dan Syarikat


2

Kod Kegunaan Bahan Bakar i)

: AD (Individu) AE (Syarikat) : Petrol/diesel/diesel hijau ke bawah

Motokar berkapasiti enjin 1600cc dan dikenakan kadar tetap(flat) seperti berikut: Kapasiti Enjin 1000cc dan ke bawah 1001cc hingga 1200cc 1201cc hingga 1400cc 1401cc hingga 1600cc

Kadar RM 20.00 RM 85.00 RM 100.00 RM 120.00

ii)

Motokar berkapasiti enjin melebihi 1600cc dikenakan kadar asas dan tambahan kadar progresif seperti berikut: Kapasiti Enjin Kadar Asas Kadar Progresif 1601 hingga 1800cc 1801cc hingga 2000cc 2001cc hingga 2500cc 2501cc hingga 3000cc Melebihi 3000cc RM 300.00 RM 0.30 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1600cc RM 0.40 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1800cc RM 0.80 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2000cc RM1.60 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2500cc RM1.60 untuk setiap perbezaan cc berbanding 3000cc

RM 360.00

RM 440.00

RM 840.00

RM 1,640.00

1.1.5

Kenderaan Persendirian Trailer Kod Kegunaan : AF (Individu) Dikenakan pada kadar tetap (flat) RM 50.00.

1.1.6

Kenderaan Sekolah Memandu - Motokar Kod Kegunaan : AI (Motokar Sekolah Memandu) a. Petrol i) Motokar berkapasiti enjin 1600cc dan ke bawah dikenakan kadar tetap (flat) seperti berikut: Kapasiti Enjin
3

Kadar

1000cc dan ke bawah 1001cc hingga 1200cc 1201cc hingga 1400cc 1401cc hingga 1600cc ii)

RM RM RM RM

20.00 55.00 70.00 90.00

Motokar berkapasiti enjin melebihi 1600cc dikenakan kadar asas dan tambahan kadar progresif seperti berikut: Kapasiti Enjin Kadar Asas RM 200.00 Kadar Progresif RM 0.40 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1600cc RM 0.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1800cc RM 1.00 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2000cc RM 2.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2500cc RM 4.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 3000cc

1601 hingga 1800cc 1801cc hingga 2000cc 2001cc hingga 2500cc 2501cc hingga 3000cc Melebihi 3000cc

RM 280.00 RM 380.00

RM 880.00

RM 2,130.00

b. Diesel i) Motokar berkapasiti enjin 1600cc dan ke bawah dikenakan kadar tetap (flat) seperti berikut: Kapasiti Enjin 1000cc dan ke bawah 1001cc hingga 1200cc 1201cc hingga 1400cc 1401cc hingga 1600cc ii) Kadar RM 20.00 RM 110.00 RM 140.00 RM 180.00

Motokar berkapasiti enjin melebihi 1600cc dikenakan kadar asas dan tambahan kadar progresif seperti berikut: Kapasiti Enjin Kadar Asas RM 400.00 Kadar Progresif RM 0.80 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1600cc RM 1.10 untuk setiap perbezaan cc

1601 hingga 1800cc 1801cc hingga


4

RM 560.00

2000cc 2001cc hingga 2500cc 2501cc hingga 3000cc Melebihi 3000cc

RM 780.00

RM 1,880.00

RM 4,880.00

berbanding 1800cc RM 2.20 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2000cc RM6.00 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2500cc RM10.80 untuk setiap perbezaan cc berbanding 3000cc

1.1.7

Kenderaan Persendirian Lain Kod Kegunaan : AK (Kerajaan) AT (Kuasa Tempatan) Dikekalkan seperti kadar LKM sedia ada.

1.1.8

Kenderaan Perdagangan Barangan Kod Kegunaan : BA (Penggerak Utama) a. Petrol LKM dikenakan berdasarkan kadar asas tambahan kadar progresif seperti berikut: Berat Dengan Muatan 1000kg dan ke bawah Kadar Asas RM 0.00 dengan

1001kg hingga 1500kg

RM 60.00

1501kg hingga 2500kg

RM 90.00

2501kg hingga 5000kg 5001kg hingga 10000kg 10001kg hingga 20000kg 20001kg hingga 30000kg

RM 150.00

RM 187.50

RM 242.50

RM 352.50

Kadar Progresif RM 0.06 untuk setiap perbezaan kg berbanding 0kg. RM 0.06 untuk setiap perbezaan kg berbanding 1000kg. RM 0.06 untuk setiap perbezaan kg berbanding 1500kg. RM 0.015 untuk setiap perbezaan kg berbanding 2500kg. RM 0.011 untuk setiap perbezaan kg berbanding 5000kg. RM 0.011 untuk setiap perbezaan kg berbanding 10000kg. RM 0.011 untuk setiap perbezaan kg berbanding 20000kg.

Berat Dengan Muatan 30001kg hingga 40000kg 40001kg hingga 50000kg Melebihi 50000kg

Kadar Asas RM 462.50

RM 572.50

RM 682.50

Kadar Progresif RM 0.011 untuk setiap perbezaan kg berbanding 30000kg. RM 0.011 untuk setiap perbezaan kg berbanding 40000kg. RM 0.011 untuk setiap perbezaan kg berbanding 50000kg.

b. Diesel LKM dikenakan berdasarkan kadar asas tambahan kadar progresif seperti berikut: Berat Dengan Muatan 1000kg dan ke bawah Kadar Asas RM 0.00 dengan

1001kg hingga 1500kg

RM 147.00

1501kg hingga 2500kg

RM 220.50

2501kg hingga 5000kg 5001kg hingga 10000kg 10001kg hingga 20000kg 20001kg hingga 30000kg 30001kg hingga 40000kg 40001kg hingga 50000kg Melebihi 50000kg

RM 367.50

RM 547.50

RM 899.50

RM 2,307.50

RM 3,979.50 RM 5,739.50

RM 7,499.50

Kadar Progresif RM 0.147 untuk setiap perbezaan kg berbanding 0kg. RM 0.147 untuk setiap perbezaan kg berbanding 1000kg. RM 0.147 untuk setiap perbezaan kg berbanding 1500kg. RM 0.072 untuk setiap perbezaan kg berbanding 2500kg. RM 0.07 untuk setiap perbezaan kg berbanding 5000kg. RM 0.141 untuk setiap perbezaan kg berbanding 10000kg. RM 0.167 untuk setiap perbezaan kg berbanding 20000kg. RM 0.176 untuk setiap perbezaan kg berbanding 30000kg. RM 0.176 untuk setiap perbezaan kg berbanding 40000kg. RM 0.176 untuk setiap perbezaan kg

Berat Dengan Muatan

Kadar Asas

Kadar Progresif berbanding 50000kg.

1.1.9

Kenderaan Perdagangan Barangan Kod Kegunaan : BB (Rigid) BP (Perkhidmatan) a. Petrol LKM dikenakan berdasarkan kadar asas tambahan kadar progresif seperti berikut: dengan

Berat Muatan 1000kg dan ke bawah

Kadar Asas RM 0.00

1001kg hingga 1500kg

RM 120.00

1501kg hingga 2500kg 2501kg hingga 5000kg 5001kg hingga 10000kg 10001kg hingga 20000kg 20001kg hingga 30000kg 30001kg hingga 40000kg 40001kg hingga 50000kg Melebihi 50000kg

RM 180.00 RM 300.00

RM 375.00

RM 485.00 RM 705.00

RM 925.00

RM 1,145.00

RM 1,365.00

Kadar Progresif RM 0.12 untuk setiap perbezaan kg berbanding 0kg. RM 0.12 untuk setiap perbezaan kg berbanding 1000kg. RM 0.12 untuk setiap perbezaan kg berbanding 1500kg. RM 0.03 untuk setiap perbezaan kg berbanding 2500kg. RM 0.022 untuk setiap perbezaan kg berbanding 5000kg. RM 0.022 untuk setiap perbezaan kg berbanding 10000kg. RM 0.022 untuk setiap perbezaan kg berbanding 20000kg. RM 0.022 untuk setiap perbezaan kg berbanding 30000kg. RM 0.022 untuk setiap perbezaan kg berbanding 40000kg. RM 0.022 untuk setiap perbezaan kg berbanding 50000kg.

b. Diesel

LKM dikenakan berdasarkan kadar asas dengan tambahan kadar progresif seperti berikut: Berat Dengan Muatan 1000kg dan ke bawah Kadar Asas RM 0.00 Kadar Progresif RM 0.42 untuk setiap perbezaan kg berbanding 0kg. RM 0.42 untuk setiap perbezaan kg berbanding 1000kg. RM 0.42 untuk setiap perbezaan kg berbanding 1500kg. RM 0.18 untuk setiap perbezaan kg berbanding 2500kg. RM 0.176 untuk setiap perbezaan kg berbanding 5000kg. RM 0.176 untuk setiap perbezaan kg berbanding 10000kg. RM 0.176 untuk setiap perbezaan kg berbanding 20000kg. RM 0.176 untuk setiap perbezaan kg berbanding 30000kg. RM 0.176 untuk setiap perbezaan kg berbanding 40000kg. RM 0.176 untuk setiap perbezaan kg berbanding 50000kg.

1001kg hingga 1500kg

RM 420.00

1501kg hingga 2500kg

RM 630.00

2501kg hingga 5000kg 5001kg hingga 10000kg 10001kg hingga 20000kg 20001kg hingga 30000kg 30001kg hingga 40000kg 40001kg hingga 50000kg Melebihi 50000kg

RM 1,050.00

RM 1,500.00

RM 2,380.00

RM 4,140.00 RM 5,900.00 RM 7,660.00

RM 9,420.00

1.1.10 Kenderaan Perdagangan Barangan Kod Kegunaan: BF (Decontrolled) Perkiraan LKM kenderaan BF adalah berdasarkan perkiraan LKM kenderaan rigid(BB) dan ditambah dengan yuran Lesen Pembawa(CL fee) sebanyak RM7.50 sebulan. 1.1.11 Kenderaan Perdagangan Barangan Kod Kegunaan: BQ (Pengerak Utama Kontena) BR (Pengerak Utama Trailer)

BS (Pengerak Utama Jentera Bergerak) a. Petrol LKM dikenakan berdasarkan kadar asas tambahan kadar progresif seperti berikut: Berat Kerb 1000kg dan ke bawah Kadar Asas RM 0.00 dengan

1001kg hingga 1500kg 1501kg hingga 2500kg

RM 120.00 RM 180.00

2501kg hingga 5000kg 5001kg hingga 10000kg 10001kg hingga 20000kg 20001kg hingga 30000kg 30001kg hingga 40000kg 40001kg hingga 50000kg Melebihi 50000kg

RM 300.00

RM 375.00

RM 485.00

RM 705.00

RM 925.00

RM 1,145.00

RM 1,365.00

Kadar Progresif RM 0.12 untuk setiap perbezaan kg berbanding 0kg. RM 0.12 untuk setiap perbezaan kg berbanding 1000kg. RM 0.12 untuk setiap perbezaan kg berbanding 1500kg. RM 0.03 untuk setiap perbezaan kg berbanding 2500kg. RM 0.022 untuk setiap perbezaan kg berbanding 5000kg. RM 0.022 untuk setiap perbezaan kg berbanding 10000kg. RM 0.022 untuk setiap perbezaan kg berbanding 20000kg. RM 0.022 untuk setiap perbezaan kg berbanding 30000kg. RM 0.022 untuk setiap perbezaan kg berbanding 40000kg. RM 0.022 untuk setiap perbezaan kg berbanding 50000kg.

b. Diesel LKM dikenakan berdasarkan kadar asas tambahan kadar progresif seperti berikut: Berat Kerb 1000kg dan ke bawah Kadar Asas RM 0.00 dengan

Kadar Progresif RM 0.42 untuk setiap perbezaan kg berbanding 0kg.

Berat Kerb 1001kg hingga 1500kg

Kadar Asas RM 420.00

1501kg hingga 2500kg

RM 630.00

2501kg hingga 5000kg 5001kg hingga 10000kg 10001kg hingga 20000kg 20001kg hingga 30000kg 30001kg hingga 40000kg 40001kg hingga 50000kg Melebihi 50000kg

RM 1,050.00

RM 1,500.00

RM 2,380.00

RM 4,140.00

RM 5,900.00 RM 7,660.00

RM 9,420.00

Kadar Progresif RM 0.42 untuk setiap perbezaan kg berbanding 1000kg. RM 0.42 untuk setiap perbezaan kg berbanding 1500kg. RM 0.18 untuk setiap perbezaan kg berbanding 2500kg. RM 0.176 untuk setiap perbezaan kg berbanding 5000kg. RM 0.176 untuk setiap perbezaan kg berbanding 10000kg. RM 0.176 untuk setiap perbezaan kg berbanding 20000kg. RM 0.176 untuk setiap perbezaan kg berbanding 30000kg. RM 0.176 untuk setiap perbezaan kg berbanding 40000kg. RM 0.176 untuk setiap perbezaan kg berbanding 50000kg.

1.1.12 Kenderaan Perdagangan Barangan Kod Kegunaan : BE (Trailer) Perkiraan LKM bagi trailer adalah berdasarkan perkiraan LKM Barangan Rigid (BB) petrol. 1.1.13 Kenderaan Perdagangan Barangan Kod Kegunaan : BG (Mayat) BH (Tunda) a. Petrol LKM dikenakan berdasarkan kadar asas tambahan kadar progresif seperti berikut: Berat Dengan Muatan 1000kg dan ke bawah Kadar Asas RM 0.00 dengan

Kadar Progresif RM 0.10 untuk setiap perbezaan kg

10

Berat Dengan Muatan 1001kg hingga 1500kg

Kadar Asas RM 100.00

1501kg hingga 2500kg

RM 160.00

2501kg hingga 5000kg 5001kg hingga 10000kg 10001kg hingga 20000kg 20001kg hingga 30000kg 30001kg hingga 40000kg 40001kg hingga 50000kg Melebihi 50000kg

RM 280.00

RM 355.00

RM 465.00

RM 685.00

RM 905.00

RM 1,125.00

RM 1,345.00

Kadar Progresif berbanding 0kg. RM 0.12 untuk setiap perbezaan kg berbanding 1000kg. RM 0.12 untuk setiap perbezaan kg berbanding 1500kg. RM 0.03 untuk setiap perbezaan kg berbanding 2500kg. RM 0.022 untuk setiap perbezaan kg berbanding 5000kg. RM 0.022 untuk setiap perbezaan kg berbanding 10000kg. RM 0.022 untuk setiap perbezaan kg berbanding 20000kg. RM 0.022 untuk setiap perbezaan kg berbanding 30000kg. RM 0.022 untuk setiap perbezaan kg berbanding 40000kg. RM 0.022 untuk setiap perbezaan kg berbanding 50000kg.

b. Diesel LKM dikenakan berdasarkan kadar asas tambahan kadar progresif seperti berikut: Berat Dengan Muatan 1000kg dan ke bawah 1001kg hingga 1500kg Kadar Asas RM 0.00 RM 300.00 dengan

1501kg hingga 2500kg

RM 510.00

2501kg hingga 5000kg

RM 930.00

Kadar Progresif RM 0.30 untuk setiap perbezaan kg berbanding 0kg. RM 0.42 untuk setiap perbezaan kg berbanding 1000kg. RM 0.42 untuk setiap perbezaan kg berbanding 1500kg. RM 0.18 untuk setiap perbezaan kg berbanding 2500kg.

11

Berat Dengan Muatan 5001kg hingga 10000kg 10001kg hingga 20000kg 20001kg hingga 30000kg 30001kg hingga 40000kg 40001kg hingga 50000kg Melebihi 50000kg

Kadar Asas RM 1,380.00

RM 2,260.00

RM 4,020.00

RM 5,780.00 RM 7,540.00

RM 9,300.00

Kadar Progresif RM 0.176 untuk setiap perbezaan kg berbanding 5000kg. RM 0.176 untuk setiap perbezaan kg berbanding 10000kg. RM 0.176 untuk setiap perbezaan kg berbanding 20000kg. RM 0.176 untuk setiap perbezaan kg berbanding 30000kg. RM 0.176 untuk setiap perbezaan kg berbanding 40000kg. RM 0.176 untuk setiap perbezaan kg berbanding 50000kg.

1.1.14 Kenderaan Sekolah Memandu Lori Kod Kegunaan : BI (Lori Sekolah Memandu) Dikenakan pada kadar tetap (flat) RM 400.00. 1.1.15 Kenderaan Barangan lain Kod Kegunaan : BC(Semi-Trailer) BD(Semi-Trailer Kontena) BK(Kerajaan) BL(Ambulas) BM (Bomba) BN (Double Semi-Trailer) BT (Kuasa Tempatan) Dikekalkan seperti kadar LKM sedia ada. 1.1.16 Kenderaan Perdagangan Perkhidmatan Awam Kod Kegunaan : DB(Kereta Sewa Pandu) EB (Limosin) DA (Teksi) EA (Kereta Sewa) CB (Bas Ekspress) CD (Bas Kilang) CF (Bas Persiaran) CG (Bas Pekerja) CH (Bas Catar) CP (Bas Pengantara)
12

Bahan Bakar

: Petrol/Diesel

Dikenakan pada kadat tetap (flat) RM20.00. 1.1.17 Kenderaan Perdagangan Perkhidmatan Awam (Bas) Kod kegunaan : CA (Bas Berhenti-henti) CC (Bas Mini) CE (Bas Sekolah) Bahan Bakar : Petrol/Diesel/Diesel Hijau Dikekalkan seperti kadar LKM sedia ada. 1.1.18 Kenderaan Perdagangan Sekolah Memandu Bas Kod Kegunaan : CI (Bas Sekolah Memandu) Dikenakan pada kadar rata RM 400.00 1.1.19 Kenderaan Perdagangan Jentera Bergerak & Traktor Tanah Kod Kegunaan : GB (Jentera Bergerak) HA (Traktor Tanah) Dikenakan pada kadar rata RM 60.00 1.1.20 Kenderaan-kenderaan Lain Kod Kegunaan: HB (Kenderaan Di Kawal Pejalan Kaki), IA (Kenderaan Orang Cacat), JB (Kedutaan) JF (Agong) JG (Sultan) JH (Yang Di Pertua Negeri) LK (Lain-lain Kenderaan Kerajaan) LT (Lain-lain Kenderaan Kuasa Tempatan) Dikekalkan seperti kadar LKM sedia ada.

13

1.2 PULAU PANGKOR DAN LANGKAWI 1.2.1 Motosikal Kod kegunaan : AA (Motosikal) i) LKM bagi motosikal dengan kapasiti enjin 150cc dan ke bawah dikekalkan pada kadar sedia ada. Kadar LKM bagi motosikal dengan kapasiti enjin melebihi 150cc adalah 50% berbanding kadar LKM motosikal Semenanjung Malaysia.

ii)

1.2.2

Motokar Saloon Persendirian Milik Individu Kod Kegunaan : AB (Individu) Bahan Bakar : Petrol/Diesel/Diesel Hijau i) ii) Motokar berkapasiti enjin 1000cc dan ke bawah dikenakan kadar tetap (flat) RM20.00. Motokar berkapasiti enjin melebihi 1000cc dikenakan kadar 50% dari kadar LKM petrol Semenanjung Malaysia

1.2.3

Motokar Saloon Persendirian Milik Syarikat Kod Kegunaan : AC (Syarikat) Bahan Bakar : Petrol/Diesel/Diesel Hijau i) ii) Motokar berkapasiti enjin 1000cc dan ke bawah dikenakan kadar tetap (flat) RM20.00. Motokar berkapasiti enjin melebihi 1000cc dikenakan kadar 50% dari kadar LKM petrol Semenanjung Malaysia

1.2.4

Motokar Persendirian Selain Dari Motokar Saloon Milik Individu Dan Syarikat Kod Kegunaan : AD (Individu) AE (Syarikat) Bahan Bakar : Petrol/Diesel/Diesel Hijau i) ii) Motokar berkapasiti enjin 1000cc dan ke bawah dikenakan kadar tetap (flat) RM20.00. Motokar berkapasiti enjin melebihi 1000cc dikenakan kadar 50% dari kadar LKM petrol Semenanjung Malaysia

14

1.2.5

Kenderaan Persendirian Trailer Kod Kegunaan : AF (Individu) Dikenakan pada kadar 50% dari kadar kenderaan persendirian trailer Semenanjung Malaysia.

1.2.6

Kenderaan Sekolah Memandu Motokar Kod Kegunaan : AI (Motokar Sekolah Memandu) Dikenakan pada kadar 50% dari kadar kenderaan Sekolah Memandu - Motokar Semenanjung Malaysia.

1.2.7

Kenderaan Persendirian Lain Kod Kegunaan : AK (Kerajaan) AT (Kuasa Tempatan) Dikekalkan seperti kadar LKM sedia ada.

1.2.8

Kenderaan Perdagangan Barangan Kod Kegunaan : BA(Penggerak Utama) a. Petrol Dikenakan pada kadar 50% dari kadar kenderaan barangan penggerak utama yang menggunakan petrol di Semenanjung Malaysia. b. Diesel Dikenakan pada kadar 50% dari kadar kenderaan barangan penggerak utama yang menggunakan diesel di Semenanjung Malaysia.

1.2.9

Kenderaan Perdagangan Barangan Kod Kegunaan : BB (Rigid) BE (Trailer) BF (DControlled) BG (Mayat) BH(Tunda) BP (Perkhidmatan) BQ (Penggerak Utama Kontena) BR(Penggerak Utama Trailer) BS(Penggerak Utama Jentera Bergerak) a. Petrol Dikenakan pada kadar 50% dari kadar kenderaan barangan BB (Rigid), BE (Trailer), BF (DControlled), BG
15

(Mayat),BH (Tunda),BP (Perkhidmatan), BQ (Penggerak Utama Kontena), BR(Penggerak Utama Trailer),BS(Penggerak Utama Jentera Bergerak)yang menggunakan petrol di Semenanjung Malaysia. b. Diesel Dikenakan pada kadar 50% dari kadar kenderaan barangan BB (Rigid), BE (Trailer), BF (DControlled), BG (Mayat),BH (Tunda),BP (Perkhidmatan), BQ (Penggerak Utama Kontena), BR(Penggerak Utama Trailer),BS(Penggerak Utama Jentera Bergerak) yang menggunakan diesel di Semenanjung Malaysia. 1.2.10 Kenderaan Barangan Lain Kod Kegunaan : BC (Semi-Trailer) BD (Semi-Trailer Kontena) BK (Kerajaan) BL (Ambulas) BM (Bomba) BN (Double Semi-Trailer) BT (Kuasa Tempatan) Dikekalkan seperti kadar LKM sedia ada. 1.2.11 Kenderaan Perdagangan Perkhidmatan Awam Kod Kegunaan : DB (Kereta Sewa Pandu) EB (Limosin) DA (Kereta Sewa) EA (Teksi CB (Bas Ekspress) CD (Bas Kilang) CF (Bas Persiaran) CG (Kenderaan Pekerja) CH (Bas Catar) CP (Bas Pengantara) Bahan Bakar : Petrol/Diesel/Diesel Hijau Dikenakan pada kadar 50% daripada kadar LKM Kereta Sewa Pandu atau Limosin atau Kereta Sewa atau Teksi atau Bas Ekspres atau Bas Kilang atau Bas Pekerja atau Bas Persiaran atau Bas Catar atau Bas Pengantara di Semenanjung Malaysia.

16

1.2.12 Kenderaan Perdagangan Perkhidmatan Awam (Bas) Kod kegunaan : CA (Bas Berhenti-Henti) CC (Bas Mini) CE (Bas Sekolah) Bahan Bakar : Petrol/Diesel Dikekalkan seperti kadar LKM sedia ada. 1.2.13 Kenderaan Perdagangan Sekolah Memandu Bas Dan Lori Kod Kegunaan : CI (Bas Sekolah Memandu) BI (Lori Sekolah Memandu) Bahan Bakar : Petrol/Diesel/Diesel Hijau Dikenakan pada kadar 50% dari kadar Memandu Bas, Lori di Semenanjung Malaysia. Sekolah

1.2.14 Kenderaan Perdagangan Jentera Bergerak dan Traktor Tanah Kod Kegunaan : GB (Jentera Bergerak) HA (Traktor Tanah) Dikenakan pada kadar 50% dari kadar Jentera Bergerak atau Traktor Tanah di Semenanjung Malaysia. 1.2.15 Kenderaan-Kenderaan Lain Kod Kegunaan : HB (Kenderaan Di Kawal Pejalan Kaki) IA (Kenderaan Orang Cacat), JB (Kedutaan) JF (Agong) JG (Sultan) JH (Yang Di Pertua Negeri) LK (Lain-lain Kenderaan Di Kawal Pejalan Kaki) LT (Lain-lain Kenderaan Orang Cacat) Dikekalkan seperti kadar LKM sedia ada.

17

2.

SABAH DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2.1 SABAH 2.1.1 Motosikal Kod Kegunaan i) : AA (Motosikal)

LKM bagi motosikal dengan kapasiti enjin 150cc dan ke bawah dikekalkan pada kadar sedia ada. Kadar LKM bagi motosikal dengan kapasiti enjin melebihi 150cc adalah pada kadar tetap seperti berikut: Kapasiti Enjin 151cc hingga 200cc 201cc hingga 250cc 251cc hingga 500cc 501cc hingga 800cc Melebihi 800cc Kadar RM 9.00 RM 12.00 RM 30.00 RM 40.00 RM 42.00

ii)

2.1.2

Motokar Saloon Persendirian Milik Individu Dan Syarikat Kod Kegunaan : AB (Indivisu) AC (Syarikat) Bahan Bakar : Petrol/Diesel/Diesel Hijau i) Motokar berkapasiti enjin 1600cc dan ke bawah dikenakan kadar tetap (flat) seperti berikut: Kapasiti Enjin 1000cc dan ke bawah 1001cc hingga 1200cc 1201cc hingga 1400cc 1401cc hingga 1600cc ii) Kadar RM 20.00 RM 44.00 RM 56.00 RM 72.00

Motokar berkapasiti enjin melebihi 1600cc dikenakan kadar asas dan tambahan kadar progresif seperti berikut: Kapasiti Enjin Kadar Asas RM 160.00 Kadar Progresif RM 0.32 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1600cc RM 0.25 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1800cc

1601 hingga 1800cc 1801cc hingga 2000cc


18

RM 224.00

2001cc hingga 2500cc 2501cc hingga 3000cc Melebihi 3000cc

RM 274.00

RM 524.00

RM1,024.00

RM 0.50 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2000cc RM1.00 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2500cc RM1.35 untuk setiap perbezaan cc berbanding 3000cc

2.1.3

Kenderaan Persendirian Selain Motokar Saloon Milik Individu dan Syarikat Kod Kegunaan : AD (Individu) AE (Syarikat) Bahan Bakar : Petrol/Diesel/Diesel Hijau i) Motokar berkapasiti enjin 1600cc ke bawah dikenakan kadar tetap (flat) seperti berikut: Kapasiti Enjin 1000cc dan ke bawah 1001cc hingga 1200cc 1201cc hingga 1400cc 1401cc hingga 1600cc ii) Kadar RM 20.00 RM 42.50 RM 50.00 RM 60.00

Motokar berkapasiti enjin melebihi 1600cc dikenakan kadar asas dan tambahan kadar progresif seperti berikut: Kapasiti Enjin Kadar Asas RM 165.00 Kadar Progresif RM 0.17 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1600cc RM 0.22 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1800cc RM 0.44 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2000cc RM0.88 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2500cc RM1.20 untuk setiap perbezaan cc berbanding 3000cc

1601 hingga 1800cc 1801cc hingga 2000cc 2001cc hingga 2500cc 2501cc hingga 3000cc Melebihi 3000cc

RM 199.00

RM 243.00 RM 463.00

RM 903.00

19

iii)

Kadar LKM bagi kenderaan pacuan empat roda yang menggunakan diesel di Sabah adalah dikekalkan pada kadar sedia ada.

2.1.4

Kenderaan Persendirian Trailer Kod Kegunaan : AF (Individu) Dikenakan kadar pada kadar rata (flat) RM20.00

2.1.5

Kenderaan Sekolah Memandu Motokar Kod Kegunaan : AI(Motokar Sekolah Memandu) a. Petrol i) Motokar berkapasiti enjin 1600cc ke bawah dikenakan kadar tetap (flat) seperti berikut: Kapasiti Enjin 1000cc dan ke bawah 1001cc hingga 1200cc 1201cc hingga 1400cc 1401cc hingga 1600cc ii) Kadar RM 20.00 RM 42.50 RM 50.00 RM 60.00

Motokar berkapasiti enjin melebihi 1600cc dikenakan kadar asas dan tambahan kadar progresif seperti berikut: Kapasiti Enjin Kadar Asas RM 165.00 Kadar Progresif RM 0.17 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1600cc RM 0.22 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1800cc RM 0.44 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2000cc RM0.88 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2500cc RM1.20 untuk setiap perbezaan cc berbanding 3000cc

1601 hingga 1800cc 1801cc hingga 2000cc 2001cc hingga 2500cc 2501cc hingga 3000cc Melebihi 3000cc

RM 199.00

RM 243.00 RM 463.00

RM 903.00

b. Diesel Pacuan 4 roda


20

Kadar LKM diesel bagi kenderaan berkuasa enjin 1600 kebawah adalah sama kadar dengan LKM petrol. Kadar LKM diesel bagi kenderaan berkuasa enjin 1601 dan ke atas adalah 60% daripada kadar LKM petrol. Bukan Pacuan 4 Roda i) Motokar berkapasiti enjin 1600cc dan ke bawah dikenakan kadar tetap (flat) seperti berikut: Kapasiti Enjin 1000cc dan ke bawah 1001cc hingga 1200cc 1201cc hingga 1400cc 1401cc hingga 1600cc ii) Kadar RM 20.00 RM 170.00 RM 200.00 RM 240.00

Motokar berkapasiti enjin melebihi 1600cc dikenakan kadar asas dan tambahan kadar progresif seperti berikut: Kapasiti Enjin Kadar Asas RM 330.00 Kadar Progresif RM 0.33 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1600cc RM 0.44 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1800cc RM 0.97 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2000cc RM1.94 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2500cc RM2.88 untuk setiap perbezaan cc berbanding 3000cc

1601 hingga 1800cc 1801cc hingga 2000cc 2001cc hingga 2500cc 2501cc hingga 3000cc Melebihi 3000cc

RM 396.00

RM 484.00

RM 969.00

RM 1,939.00

2.1.6

Kenderaan Persendirian Lain Kod Kegunaan : AK(Kerajaan) AT(Kuasa Tempatan) Dikekalkan seperti kadar LKM sedia ada.

2.1.7

Kenderaan Perdagangan Barangan Kod Kegunaan : BA (Penggerak Utama), BB (Rigid),


21

BE (Trailer), BF (DControlled), BG (Mayat), BH (Tunda), BP (Perkhidmatan), BQ (Penggerak Utama Kontena), BR (Penggerak Utama Trailer), BS (Penggerak Utama Jentera Bergerak) BC(Semi Trailer) BD(Semi Trailer Kontena) BN(Double Semi Trailer) BI (Lori Sekolah Memandu) a. Petrol Dan Diesel

LKM dikenakan berdasarkan kadar asas dengan tambahan kadar progresif seperti berikut: Berat Dengan Muatan 1000kg dan ke bawah 1001kg hingga 1500kg 1501kg hingga 2500kg 2501kg hingga 5000kg 5001kg hingga 10000kg 10001kg hingga 20000kg 20001kg hingga 30000kg 30001kg hingga 40000kg 40001kg hingga 50000kg Kadar Asas RM 0.00 Kadar Progresif RM 0.096 untuk setiap perbezaan kg berbanding 0kg. RM 0.096 untuk setiap perbezaan kg berbanding 1000kg. RM 0.072 untuk setiap perbezaan kg berbanding 1500kg. RM 0.06 untuk setiap perbezaan kg berbanding 2500kg. RM 0.044 untuk setiap perbezaan kg berbanding 5000kg. RM 0.066 untuk setiap perbezaan kg berbanding 10000kg. RM 0.077 untuk setiap perbezaan kg berbanding 20000kg. RM 0.077 untuk setiap perbezaan kg berbanding 30000kg. RM 0.088 untuk setiap perbezaan kg berbanding 40000kg.

RM 96.00 RM 144.00

RM 216.00

RM 366.00 RM 586.00

RM 1,246.00

RM 2,016.00 RM 2,786.00

22

Berat Dengan Muatan Melebihi 50000kg

Kadar Asas RM 3,666.00

Kadar Progresif RM 0.088 untuk setiap perbezaan kg berbanding 50000kg.

2.1.8

Kenderaan Barangan Lain Kod Kegunaan : BK (Kerajaan) BL (Ambulas) BM (Bomba) Dikekalkan seperti kadar LKM sedia ada.

2.1.9

Kenderaan Perdagangan Perkhidmatan Awam Kod Kegunaan : DB (Sewa Pandu) EB (Limosin) DA (Kereta Sewa) EA (Teksi) CB (Bas Ekspress), CF (Bas Persiaran) CH (Bas Catar)) CP (Bas Pengantara) CD (Bas Kilang) CG (Bas Pekerja) Bahan Bakar : Petrol/Diesel Kadar LKM dikenakan pada kadar rata (flat) RM20.00

2.1.10 Kenderaan Perdagangan Perkhidmatan Awam (Bas) Kod kegunaan : CA (Bas Berhenti-Henti), CC (Bas Mini) CE (Bas Sekolah) Dikekalkan seperti kadar LKM sedia ada. 2.1.11 Kenderaan Perdagangan Sekolah Memandu Bas Kod Kegunaan : CI (Bas Sekolah Memandu) Dikekalkan seperti kadar LKM sedia ada. 2.1.12 Kenderaan Perdagangan Jentera Bergerak & Traktor Tanah Kod Kegunaan : GB (Jentera Bergerak) HA (Traktor Tanah)

23

Dikenakan pada kadar rata RM 60.00 2.1.13 Kenderaan-Kenderaan Lain Kod Kegunaan : HB (Kenderaan Di Kawal Pejalan Kaki) IA (Kenderaan Orang Cacat) JB (Kedutaan) JF (Agong) JG (Sultan) JH (Yang Di Pertua Negeri) LK(Lain-lain Kenderaan Kerajaan) LT(Lain-lain Kenderaan Kuasa Tempatan) Dikekalkan seperti kadar LKM sedia ada.

24

2.2 WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN 2.2.1 Motosikal Kod Kegunaan i) : AA (Motosikal)

LKM bagi motosikal dengan kapasiti enjin 150cc dan ke bawah dikekalkan pada kadar sedia ada. Kadar LKM bagi motosikal dengan kapasiti enjin melebihi 150cc adalah 50% berbanding kadar LKM motosikal sabah.

ii)

2.2.2

Motokar Saloon Persendirian Milik Individu Dan Syarikat Kod Kegunaan : AB (Individu) AC (Syarikat) Bahan Bakar : Petrol/Diesel/Diesel Hijau i) ii) Motokar berkapasiti enjin 1000cc dan ke bawah dikenakan kadar tetap (flat) RM20.00 Motokar berkapasiti enjin melebihi 1000cc dikenakan kadar50% dari kadar LKM petrol Sabah.

2.2.3

Kenderaan Persendirian Selaina Motokar Saloon Milik Individu atau Syarikat Kod Kegunaan : AD (Individu) AE (Syarikat) Bahan Bakar : Petrol/Diesel/Diesel Hijau i) ii) Motokar berkapasiti enjin 1000cc dan ke bawah dikenakan kadar tetap (flat) RM20.00 Motokar berkapasiti enjin melebihi 1000cc dikenakan kadar 50% dari kadar LKM petrol Sabah.

2.2.4

Kenderaan Persendirian Trailer Kod Kegunaan : AF (Individu) Dikenakan pada kadar 50% dari kadar kenderaan persendirian trailer Sabah.

2.2.5

Kenderaan Sekolah Memandu Motokar Kod Kegunaan : A1(Motokar Sekolah Memandu)


25

Dikenakan pada kadar 50% dari kadar kenderaan Sekolah Memandu - Motokar Sabah. 2.2.6 Kenderaan Persendirian Lain Kod Kegunaan : AK(Kerajaan) AT(Kuasa Tempatan) Dikekalkan seperti kadar LKM sedia ada. 2.2.7 Kenderaan Perdagangan Barangan Kod Kegunaan : BA(Penggerak Utama) BB (Rigid) BE (Trailer) BF (DControlled), BG (Mayat) BH (Tunda) BP (Perkhidmatan) BQ (Penggerak Utama Kontena) BR (Penggerak Utama Trailer) BS (Penggerak Utama Jentera Bergerak) BC (Semi-Trailer) BD (Semi-Trailer Kontena) BN (Double Semi-Trailer) Bahan Bakar : Petrol/Diesel Dikenakan pada kadar 50% dari kadar kenderaan barangan BA (Penggerak Utama), BB (Rigid), BE (Trailer), BF (DControlled), BG (Mayat),BH (Tunda),BP (Perkhidmatan), BQ (Penggerak Utama Kontena), BR(Penggerak Utama Trailer),BS(Penggerak Utama Jentera Bergerak) BC(Semi-Trailer), BD(Semi-Trailer Kontena), BN(Double Semi-Trailer) yang menggunakan petrol di Sabah. 2.2.8 Kenderaan Perdagangan Sekolah Memandu Lori Kod Kegunaan : BI (Lori Sekolah Memandu) Kadar LKM adalah 50% dari kadar LKM kenderaan sekolah memandu-lori di Sabah

2.2.9

Kenderaan Barangan Lain Kod Kegunaan : BK (Kerajaan)


26

BL (Ambulas) BM (Bomba) BT (Kuasa Tempatan) Dikekalkan seperti kadar LKM sedia ada. 2.2.10 Kenderaan Perdagangan Perkhidmatan Awam Kod Kegunaan : DB (Kereta Sewa Pandu) EB (Limosin) DA (Kereta Sewa) EA (Teksi) CB (Bas Ekspress) CD (Bas Kilang) CF (Bas Persiaran) CG (Kenderaan Pekerja) CH (Bas Catar) CP (Bas Pengantara) Dikenakan pada kadar 50% dari kadar Limosin atau Kereta Sewa Pandu atau Kereta Sewa atau Teksi atau Bas Ekspres atau Bas Kilang atau Bas Persiaran atau Kenderaan Pekerja atau Bas Catar atau Bas pengantara di Sabah. 2.2.11 Kenderaan Perdagangan Perkhidmatan Awam (Bas) Kod kegunaan : CA (Bas Berhenti-Henti) CC (Bas Mini) CE (Bas Sekolah.) Kadar LKM Dikekalkan seperti kadar LKM sedia ada. 2.2.12 Kenderaan Perdagangan Sekolah Memandu Bas Kod Kegunaan : CI (Bas Sekolah Memandu) Dikekalkan seperti kadar LKM sedia ada. 2.2.13 Kenderaan Perdagangan Jentera Bergerak & Traktor Tanah Kod Kegunaan : GB (Jentera Bergerak) HA (Traktor Tanah) Dikenakan pada kadar 50% dari kadar Jentera Bergerak atau Traktor Tanah di Sabah.

27

2.2.14 Kenderaan-kenderaan Lain Kod Kegunaan : HB (Kenderaan Di Kawal Pejalan Kaki) IA (Kenderaan Orang Cacat) JB (Kedutaan) JF (Agong) JG (Sultan) JH (Yang Di Pertua Negeri), LK (Lain-lain Kenderaan Kerajaan) LT (Lain-lain Kenderaan Kuasa Tempatan) Dikekalkan seperti kadar LKM sedia ada.

28

3.

SARAWAK 3.1 Motosikal Kod Kegunaan i) ii) : AA (Motosikal)

LKM bagi motosikal dengan kapasiti enjin 150cc dan ke bawah dikekalkan pada kadar sedia ada. Kadar cukai jalan bagi kapasiti enjin melebihi 150cc adalah pada kadar tetap seperti berikut: Kapasiti Enjin 151cc hingga 200cc 201cc hingga 250cc 251cc hingga 500cc 501cc hingga 800cc Melebihi 800cc Kadar RM 9.00 RM 12.00 RM 30.00 RM 40.00 RM 42.00

3.2

Motokar Saloon Persendirian Milik Individu Dan Syarikat Kod Kegunaan : AB (Individu) AC (Syarikat) Bahan Bakar : Petrol/Diesel/Diesel Hijau i) Motokar berkapasiti enjin 1600cc dan ke bawah dikenakan kadar tetap (flat) seperti berikut: Kapasiti Enjin 1000cc dan ke bawah 1001cc hingga 1200cc 1201cc hingga 1400cc 1401cc hingga 1600cc ii) Kadar RM 20.00 RM 44.00 RM 56.00 RM 72.00

Motokar berkapasiti enjin melebihi 1600cc dikenakan kadar asas dan tambahan kadar progresif seperti berikut: Kapasiti Enjin Kadar Asas RM 160.00 Kadar Progresif RM 0.32 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1600cc RM 0.25 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1800cc RM 0.50 untuk setiap perbezaan cc

1601 hingga 1800cc 1801cc hingga 2000cc 2001cc hingga


29

RM 224.00

RM 274.00

2500cc 2501cc hingga 3000cc Melebihi 3000cc

RM 524.00

RM 1,024.00

berbanding 2000cc RM1.00 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2500cc RM1.35 untuk setiap perbezaan cc berbanding 3000cc

3.3

Kenderaan Persendirian Selain Motokar Saloon Milik Individu Dan Syarikat Kod Kegunaan : AD (Individu) AE (Syarikat) Bahan Bakar : Petrol/Diesel/Diesel Hijau i) Motokar berkapasiti enjin 1600cc dan ke bawah dikenakan kadar tetap (flat) seperti berikut: Kapasiti Enjin 1000cc dan ke bawah 1001cc hingga 1200cc 1201cc hingga 1400cc 1401cc hingga 1600cc Kadar RM 20.00 RM 42.50 RM 50.00 RM 60.00

ii) Motokar berkapasiti enjin melebihi 1600cc dikenakan kadar asas dan tambahan kadar progresif seperti berikut: Kapasiti Enjin 1601 hingga 1800cc 1801cc hingga 2000cc 2001cc hingga 2500cc 2501cc hingga 3000cc Melebihi 3000cc Kadar Asas RM 165.00 Kadar Progresif RM 0.17 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1600cc RM 0.22 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1800cc RM 0.44 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2000cc RM0.88 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2500cc RM1.20 untuk setiap perbezaan cc berbanding 3000cc

RM 199.00

RM 243.00

RM 463.00

RM 903.00

3.4

Kenderaan Persendirian Trailer


30

Kod Kegunaan

: AF (Individu)

Dikenakan kadar pada kadar rata (flat) RM20.00. 3.5 Kenderaan Sekolah Memandu Motokar Kod Kegunaan : A1 (Motokar Sekolah Memandu) Bahan Bakar : Petrol/Diesel i) Motokar berkapasiti enjin 1600cc dan ke bawah dikenakan kadar tetap seperti berikut: Kapasiti Enjin 1000cc dan ke bawah 1001cc hingga 1200cc 1201cc hingga 1400cc 1401cc hingga 1600cc ii) Kadar RM 20.00 RM 42.50 RM 50.00 RM 60.00

Motokar berkapasiti enjin melebihi 1600cc dikenakan kadar asas dan tambahan kadar progresif seperti berikut: Kapasiti Enjin Kadar Asas RM 165.00 Kadar Progresif RM 0.17 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1600cc RM 0.22 untuk setiap perbezaan cc berbanding 1800cc RM 0.44 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2000cc RM0.88 untuk setiap perbezaan cc berbanding 2500cc RM1.20 untuk setiap perbezaan cc berbanding 3000cc

1601 hingga 1800cc 1801cc hingga 2000cc 2001cc hingga 2500cc 2501cc hingga 3000cc Melebihi 3000cc

RM 199.00

RM 243.00

RM 463.00

RM 903.00

3.6

Kenderaan Persendirian Lain Kod Kegunaan : AK (Kerajaan) AT (Kuasa Tempatan) Dikekalkan seperti kadar LKM sedia ada.

3.7

Kenderaan Perdagangan Barangan


31

Kod Kegunaan :

BA (Penggerak Utama), BB (Rigid), BE (Trailer), BF (DControlled), BG (Mayat), BH (Tunda), BP (Perkhidmatan), BQ (Penggerak Utama Kontena), BR (Penggerak Utama Trailer), BS (Penggerak Utama Jentera Bergerak) BC (Semi-Trailer) BD (Semi-Trailer Kontena) BN (Double Semi-Trailer) BI (Bas Sekolah Memandu)

a. Petrol Dan Diesel LKM dikenakan berasakan berat tanpa muatan (BTM) dan berdasarkan kadar asas dengan tambahan kadar progresif seperti berikut: Berat Tanpa Muatan 1000kg dan ke bawah 1001kg hingga 1500kg 1501kg hingga 2500kg 2501kg hingga 5000kg 5001kg hingga 10000kg 10001kg hingga 20000kg 20001kg hingga 30000kg 30001kg hingga 40000kg 40001kg hingga
32

Kadar Asas RM 0.00 RM 96.00

Kadar Progresif RM 0.096 untuk setiap perbezaan kg berbanding 0kg. RM 0.096 untuk setiap perbezaan kg berbanding 1000kg. RM 0.072 untuk setiap perbezaan kg berbanding 1500kg. RM 0.06 untuk setiap perbezaan kg berbanding 2500kg. RM 0.044 untuk setiap perbezaan kg berbanding 5000kg. RM 0.066 untuk setiap perbezaan kg berbanding 10000kg. RM 0.077 untuk setiap perbezaan kg berbanding 20000kg. RM 0.077 untuk setiap perbezaan kg berbanding 30000kg. RM 0.088 untuk setiap

RM 144.00

RM 216.00

RM 366.00

RM 586.00

RM 1,246.00

RM 2,016.00 RM 2,786.00

Berat Tanpa Muatan 50000kg Melebihi 50000kg

Kadar Asas

Kadar Progresif perbezaan kg berbanding 40000kg. RM 0.088 untuk setiap perbezaan kg berbanding 50000kg.

RM 3,666.00

3.8

Kenderaan Barangan Lain Kod Kegunaan : BK (Kerajaan) BL (Ambulas) BM (Bomba) BT (Kuasa Tempatan) Dikekalkan seperti kadar LKM sedia ada.

3.9

Kenderaan Perdagangan Perkhidmatan Awam Kod Kegunaan : DB (Kereta Sewa Pandu) EB (Limosin) DA (Kereta Sewa) EA (Teksi) CB (Bas Ekspress) CF (Bas Persiaran) CH (Bas Catar) CP (Bas Pengantara) CD (Bas Kilang) CG (Bas Pekerja) Bahan Bakar : Petrol/Diesel Dikenakan pada kadar rata (flat) sebanyak RM20.00

3.10

Kenderaan Perdagangan Perkhidmatan Awam (Bas) Kod kegunaan : CA (Bas Berhenti-Henti) CC (Bas Mini) CE (Bas Sekolah) Dikekalkan seperti kadar LKM sedia ada.

3.11

Kenderaan Perdagangan Sekolah Memandu Bas Kod Kegunaan : CI (Bas Sekolah Memandu) Dikekalkan seperti kadar LKM sedia ada.

33

3.12

Kenderaan Perdagangan Jentera Bergerak & Traktor Tanah Kod Kegunaan : GB (Jentera Bergerak) HA (Traktor Tanah) Dikenakan pada kadar rata RM 45.00.

3.13

Kenderaan-kenderaan Lain Kod Kegunaan : HB(Kenderaan Di Kawal Pejalan Kaki) IA(Kenderaan Orang Cacat) JB (Kedutaan) JF (Agong) JG (Sultan) JH (Yang Di Pertua Negeri) LK (Lain-lain Kenderaan Kerajaan) LT(Lain-lain Kenderaan Kuasa Tempatan) Dikekalkan seperti kadar LKM sedia ada.

34