Anda di halaman 1dari 14

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MANIPULATIF TAHUN 2 MASALAH PEMBELAJARAN


Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 2 @ LP KM (LD)

MATLAMAT

Komponen Kemahiran Manipulatif memberi fokus kepada perkembangan kefungsian tahap kemahiran motor kasar, motor halus dan pengamatan murid. Komponen kemahiran manipulatif ini amat penting untuk membantu murid dalam penguasaan 3M (membaca, menulis dan mengira). Usaha ini dapat melahirkan murid berkeperluan khas yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian, kemakmuran masyarakat dan negara.

OBJEKTIF Komponen Kemahiran Manipulatif membolehkan murid dapat: 1. 2. 3. 4. Melakukan pergerakan koordinasi motor kasar, motor halus dan pengamatan Menggunakan peralatan dengan teknik yang betul Menggunakan pengetahuan dan kemahiran manipulatif dalam pengurusan kehidupan seharian secara berkesan Meluaskan daya kreativiti dan inovasi dalam menghasilkan sesuatu bahan

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 2 @ LP KM (LD)

BAND

PERNYATAAN STANDARD

Mengetahui perkara-perkara asas dalam kemahiran manipulatif

Mengetahui dan memahami perkara-perkara dalam kemahiran manipulatif

Mengetahui, memahami kehidupan seharian

dan

mengamalkan

perkara-perkara

kemahiran

manipulatif

dalam

Mengetahui, memahami, mengamal dan mengaplikasikan perkara-perkara kemahiran manipulatif dalam kehidupan seharian

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 2 @ LP KM (LD)

BAND 1 Tahu

PERNYATAAN STANDARD B1 Mengetahui perkara-perkara asas dalam kemahiran manipulatif

DESKRIPTOR Motor Kasar B1 D1 Pergerakan lokomotor tanpa alatan Pengamatan: Penglihatan B1 D2 Tekap dan salin semula

EVIDENS

B1 D1 E1 Melakukan pergerakan berjalan

B1 D2 E1 Menekap dan menyalin semula garisan: tegak melintang condong bengkang-bengkok B1 D3 E1 Mengkoordinasikan motor mata tangan dengan menyambung: garis lurus garis putus-putus/ titik-titik garis melengkung

B1 D3 Koordinasi motor mata tangan

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 2 @ LP KM (LD)

BAND 2 Tahu dan Faham

PERNYATAAN STANDARD B2 Mengetahui dan memahami perkara-perkara dalam kemahiran manipulatif

DESKRIPTOR Motor Kasar B2 D1 Pergerakan motor kasar melalui aktiviti harian

EVIDENS

B2 D1 E1 Melakukan pergerakan dengan panduan guru: mencuci tangan menggosok gigi B2 D2 E1 Melakukan pergerakan berlari B2 D3 E1 Melakukan pergerakan duduk secara: tegak membongkok bersandar B2 D3 E2 Berdiri sambil mendepa tangan

B2 D2 Pergerakan lokomotor tanpa alatan B2 D3 Pergerakan bukan lokomotor secara berpandu

Pengamatan: Pendengaran B2 D4 Ingat kembali bunyi-bunyian

B2 D4 E1 Mengingat kembali bunyi yang didengar: kenderaan haiwan alam semulajadi

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 2 @ LP KM (LD)

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR Pengamatan: Penglihatan B2 D5 Ingat kembali

EVIDENS

B2 D5 E1 Menyebut semula apa yang diamati: bahan maujud gambar B2 D6 E1 Menyatakan perkaitan bunyi dengan kejadian di persekitaran (contoh: bunyi hujan)

B2 D6 Perkaitan Bunyi

B2 D7 Susunan mengikut urutan

B2 D7 E1 Menyusun bahan mengikut saiz: kecil ke besar besar ke kecil rendah ke tinggi tinggi ke rendah B2 D8 E1 Mengkoordinasikan mata tangan dengan menyambung: garis lurus garis putus/titik garis melengkung

B2 D8 Koordinasi motor mata tangan

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 2 @ LP KM (LD)

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR Pengamatan: Sensori B2 D9 Melakukan pengamatan sensori menggunakan deria penglihatan

EVIDENS

B2 D9 E1 Menggerakkan mata mengekori objek: kanan ke kiri kiri ke kanan atas ke bawah bawah ke atas

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 2 @ LP KM (LD)

BAND 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

PERNYATAAN STANDARD B3 Mengetahui, memahami dan mengamalkan perkara-perkara kemahiran manipulatif dalam kehidupan seharian

DESKRIPTOR B3 D1 Pergerakan motor kasar tanpa alatan

EVIDENS B3 D1 E1 Melakukan pergerakan tangan dengan: mengangkat dan menurun menggoyang menghayun mendepa B3 D1 E2 Melakukan pergerakan kaki: mengangkat dan menurun menggoyang menghayun menghentak

Motor Kasar B3 D2 Pergerakan motor kasar menggunakan alatan

B3 D2 E1 Melakukan pergerakan tangan dengan menggunakan bola secara berpandu: menolak membaling menangkap menggolek meleret menepis

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 2 @ LP KM (LD)

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS B3 D2 E2 Melakukan pergerakan kaki dengan menggunakan bola secara berpandu: menguis menggolek menahan menyepak

B3 D3 Pergerakan lokomotor tanpa alatan

B3 D3 E1 Melakukan pergerakan melompat: setempat ke hadapan ke belakang B3 D4 E1 Melakukan pergerakan berpandu dengan alatan (contoh: gelung rotan): berlari berjalan melompat merangkak

B3 D4 Pergerakan lokomotor menggunakan alatan

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 2 @ LP KM (LD)

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR Motor Halus B3 D5 Pergerakan asas motor halus tanpa alatan / bahan

EVIDENS B3 D5 E1 Menggerakkan jari jemari secara berpandu: mencantum ibu jari dengan jari-jari lain secara bergilir-gilir menjengkal dalam jarak dekat ke jauh secara berulang menjengkal dengan jari yang berbeza membuat pergerakan jari seperti menaip B3 D6 E1 Menggerakkan jari jemari secara berpandu: i. merenyuk kertas ii. memerah span iii. mengoyak kertas iv. menampal cebisan kertas (kolaj) v. menaip menggunakan papan kekunci

B3 D6 Pergerakan asas motor halus dengan alatan/ bahan

B3 D7 Kemahiran motor halus melalui aktiviti harian

B3 D7 E1 Memakai kancing pada pakaian: i. butang katup ii. cangkuk dan palang

Pengamatan: Pendengaran B3 D8 Diskriminasi bunyi-bunyian bukan bahasa

B3 D8 E1 Mendiskriminasikan bunyi mengikut kategori: i. alat muzik ii. kenderaan iii. haiwan 9

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 2 @ LP KM (LD)

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR B3 D9 Diskriminasi bunyi-bunyian yang memberi makna

EVIDENS B3 D9 E1 Mendiskriminasi dalam perlakuan bahasa: i. bercakap ii. ketawa iii. menangis iv. menjerit v. bertengkar

Pengamatan: Penglihatan B3 D10 Orientasi kedudukan

B3 D10 E1 Mengenal pasti kedudukan berdasarkan gambar: bentuk huruf nombor B3 D11 E1 Melengkapkan objek dan gambar: alat permainan gambar alatan bilik darjah gambar manusia B3 D12 E1 Mencantumkan jigsaw puzzle: bentuk gambar

B3 D11 Lengkapkan objek dan gambar

B3 D12 Cantuman gambar

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 2 @ LP KM (LD)

10

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR Sensori B3 D13 Melakukan pengamatan sensori menggunakan deria penglihatan

EVIDENS

B3 D13 E1 Menentukan arah bunyi: kanan kiri atas bawah depan belakang

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 2 @ LP KM (LD)

11

BAND 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab

PERNYATAAN STANDARD B4 Mengetahui, memahami, mengamal dan mengaplikasikan perkaraperkara kemahiran manipulatif dalam kehidupan seharian

DESKRIPTOR Motor Kasar B4 D1 Pergerakan motor kasar menggunakan alatan

EVIDENS

B4 D1 E1 Melakukan pergerakan tangan dengan menggunakan bola secara bebas: menolak membaling menangkap menggolek meleret menepis B4 D1 E2 Melakukan pergerakan kaki dengan menggunakan bola secara bebas: menguis menggolek menahan menyepak

B4 D2 Pergerakan lokomotor penggunakan alatan

B4 D2 E1 Melakukan pergerakan bebas dengan alatan (contoh: gelung rotan): berlari berjalan melompat merangkak

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 2 @ LP KM (LD)

12

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR Motor Halus B4 D3 Pergerakan asas motor halus dengan alatan / bahan

EVIDENS

B4 D3 E1 Menggerakkan jari jemari secara bebas: merenyuk kertas memerah span mengoyak kertas menampal cebisan kertas (kolaj) menaip menggunakan papan kekunci

CATATAN 1. 2. Huruf Roman Bullet - semua perlu ditafsir - beberapa pilihan perlu ditafsir

Dokumen Standard Prestasi KSSR PK Tahun 2 @ LP KM (LD)

13

Anda mungkin juga menyukai