Anda di halaman 1dari 1

Contoh A Rancangan Pengajaran Harian

KELAS/ MASA/ MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU 8.20 9.20 4 CEMPAKA KANDUNGAN Tema : Keluarga Tajuk : Keluarga Saya Kemahiran : FU :SK : 4.1 Menyebut dan memahami IMPAK/CATATAN Sistem Bahasa

unsur seni dan lagu melalui nyanyian secara didik hibur. SP : 4.1.1Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.
FS :SK: 3.1 Asas menulis dengan cara yang betul. SP: 3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf dengan kemas dan jelas. Objektif:

Tatabahasa - kata nama am Pengisian Kurikulum:


Ilmu

- Pendidikan Moral.
Nilai - Kasih sayang KBT 1. TKP - Kinestatik 2. EMK - Kreatif dan inovatif 3. KB - Mencirikan Media:

Pada akhir pengajaran murid dapat: i..Menyebut seni kata lagu dengan sebutan yang betul dan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. ii.Melakar 8 bentuk huruf dengan betul dan kemas.
Aktiviti: Set Induksi - Guru memaparkan gambar keluarga dan menyanyikan lagu Sayang Keluarga. Langkah: 1. Guru bersoaljawab berkaitan anggota keluarga. 2. Guru membimbing murid mengeja perkataan anggota keluarga. 3. Menyebut senikata lagu dengan nyanyian dan gerak geri 4. Menulis perkataan yang diberikan dengan betul. Penutup: Menyanyi lagu Sayang Keluarga .

Buku teks, Komputer


Refleksi: 28/35 murid telah menguasai kemahiran. 5 orang murid diberi bimbingan. 2 orang diberi pemulihan.