SURAT KEPUTUSAN Nomor : 525 – Kep/PR III/UIN/XII/2011 SUSUNAN PENGURUS REMAJA MASJID AL-MUCHLISHIN SD INPRES

1 KAYUMALUE PAJEKO TAHUN 2012 – 2015

Menimbang

: 1. Bahwa perlunya adanya penyempurnaan tugas dilingkungan Masjid Al-Muchlishin. 2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran dianggap mampu dibebani dan menjalankan tugasnya sebagai pengurus Remaja Masjid Al-Muchlishin SD Inpres 1 Kayumalue Pajeko.

Mengingat

: Belum terbentuknya Remaja Masjid Al-Muchlishin SD Inpres 1 Kayumalue Pajeko MEMUTUSKAN

Menentapkan Pertama Kedua Ketiga

: : : : Mengangkat Pengurus Remaja Masjid Al-Muchlishin Tahun 2012 – 2015 seperti pada lampiran Surat Keputusan ini, Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Keempat

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya periode kepengurusan.

Risky Dakwah Koordinator Anggota : Rofil : riska Nur Indrie Navista Olahraga Koordinator Anggota : Randy : Lista Oviansyah Rian Rizkhy Yawan Iko Kesenian Koordinator Anggota : Farzha Anugrah : Satriana Vemi Savitri Abdiansyah Sindy Nur Azizah . Zen : Meiditha : Dully Septi Meliga uras : Faradisa Anindita Kesekretariatan Koordinator Anggota : Jufrianto : Mawan Yayan Hidayat Diran Moh.REMAJA ISLAM (RISMA) AL-MUCHLISHIN SD INPRES 1 KAYUMALUE PAJEKO KECAMATAN PALU UTARA PEIODE 2013/2015 Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara : Muh.

Nurai’nun Pemberdayaan Perempuan Koordinator Anggota : Debi Agustina : Nur Febrianti Nursanti Regita Puspita Dhea Rizkhyta Infokom Koordinator Anggota : Erlangga : Fuji Astuti Dania Maisarah David Annisa Oviel Setiawan Kewirausahaan Koordinator Anggota : Adistian : Ramlah Fadhil Giska .