Anda di halaman 1dari 3

Topik 2 Perhubungan Pemegang Kepentingan 2.

1 Konsep Pemegang Kepentingan Definisi - Individu-individu atau kumpulan-kumpulan yang boleh menjejaskan atau dijejaskan oleh tindakan, keputusan, polisi, amalan atau matlamat sesebuah organisasi. 2.1.1 Klasifikasi Pemegang Kepentingan 2 kategori pemegang kepentingan: Primer atau pasaran Sekunder atau bukan-pasaran

Lihat Rajah 2.1. 2.1.2 Sokongan Terhadap Konsep Pemegang Kepentingan 3 hujah yang menyokong konsep: a. Deskriptif Menjelaskan bagaiaman organisasi mengurus dan berinteraksi dengan pemegang kepentingannya b. Normatif Organisasi memiliki kuasa dan sumber yang besar. Oleh itu, menjaga pemegang kepentingan adalah perkara yang sepatutnya dilakukan. c. Instrumental Syarikat yang mengambil berat tentang pemegang kepentingannya biasanya akan mencapai prestasi yang lebih baik dalam jangka panjang. 2.2. Pengurusan Pemegang Kepentingan - Merupakan proses mengurus harapan individu-individu dan kumpulankumpulan yang mempunyai kepentingan atau akan terjejas oleh aktiviti organisasi. 3 langkah pengurusan: Kenalpasti pemegang kepentingan yang relevan Tanggungjawab terhadap pemegang kepentingan Mengurus hubungan dengan pemegang kepentingan

Langkah 1 Mengenalpasti pemegang kepentingan yang relevan Terdapat 3 elemen: a. Kuasa pemegang kepentingan kebolehannya menggunakan sumber untuk melakukan sesuatu atau untuk mencapai hasratnya. -3 jenis kuasa - Coercive guna kuasa/keganasan fisikal

- Utilitarian mengawal sumber-sumber organisasi - Simbolik kebolehcapaian atau kebolehan menggunakan symbol atau prestij b. Kesahan pemegang kepentingan sama ada perkara yang dituntut oleh pemegang kepentingan boleh dijustifikasi atau pun betul dalam konteks yang disebut -Tuntutan dianggap sah apabila perkara yang dituntut ditakrifkan sebagai munasabah oleh pemegang kepentingan lain serta masyarakat. c. Kesegeraan pemegang kepentingan kepantasan firma bertindak balas terhadap keperluan pemegang kepentingan -Sensitiviti masa tempoh kelewatan bertindak balas -Tahap kritikal kepentingan tuntutan atau perhubungan 2.3 Tanggungjawab Firma Terhadap Pemegang Kepentingan Langkah 2 - Lihat Rajah 2.2. Tanggungja wab Ekonomik Perundanga n Etika Penerangan Keuntungan maksimumkan jualan, minimumkan kos Pulangan pelaburan yang memadai Patuh kepada undang-undang dan peraturan, seperti persekitaran, pekerjaan dan pengguna Lakukan yang betul, adil dan saksama Tekankan kepimpinan etika Patuhi kehendak minimum undang-undang Menjadi warga korporat negara yang baik terlibat dalam kesukarelaan, menyediakan program pendidikan, kebudayaan dan seni, khidmat kesihatan

Kedermawa nan

Langkah 3 - Mengurus hubungan dengan pemegang kepentingan 3 strategi: i. ii. iii. Integrasikan pengurusan pemegang kepentingan dengan falsafah, nilai dan visi firma Bentuk kenyataan visi dan nilai yang merangkumi pemegang kepentingan Laksanakan sistem pengurusan prestasi pemegang kepentingan