Anda di halaman 1dari 2

Topik 4 Etika Pengurusan dan Rule of Law 4.

1 Rule of Law -Bermaksud Kita harus merujuk kepada undang-undang apabila menghadapi konflik di antara prestasi ekonomik dengan prestasi social. Undang-undang merupakan: Satu set peraturan yang dibentuk oleh ahli masyarakat untuk mentadbir/mengawal gelagat (behaviour) dalam masyarakat mereka. Menggambarkan hukum-hukum moral kolektif yang dipegang oleh ahli sesebuah masyarakat, terutamanya dalam masyarakat demokrasi.

4.2 Undang-undang - Sekiranya kita tidak setuju dengan sesuatu tindakan firma, Sebagai Panduan maka kita harus mengambil langkah mewujudkan undang-undang Moral mengenainya, sama ada untuk menghalang tindakan firma menggalakkan supaya tindakan alternatif di ambil.

atau

- Andaikata undang-undang yang diingini tidak dapat diluluskan melalui proses demokratik, maka keadaan tersebut harus diterima. 4.3 Contoh Pilihan Moral Contoh (a) Aktiviti pinjaman bank - Sama ada meluluskan pinjaman berisiko tinggi kepada sebuah kepada sebuah firma kecil tempatan yang kadar aedah/pulangan nya dihadkan oleh undang-undang, atau memberi pinjaman berisiko rendah kepada sebuah firma luar yang besar dengan kadar pulangan yang sama? Dilema etika pilihan di antara prestasi ekonomi dan tanggung jawab sosial menjadi rumit disebabkan oleh: Akibat/konsekuen yang berpanjangan Kesudahan yang tidak pasti Implikasi kerjaya peribadi Telitikan juga contoh-contoh (b)-(d) 4.4.Undang-undang -Dalam sebuah masyarakat berdemokrasi, kta tidak boleh Sebagai Kombinasi melampaui batas undang-undang, kerana ia bermakna bahawa Hukuman Moral kita tidak mematuhi standard-standard moral majoriti masyarakat - Sekiranya kita tidak menyukai sesuatu perkara, dapatkan suara/sokongan ramai majoriti untuk mengubah undang-undang. Sebelum berjaya melakukan sedemikan, kita harus mematuhi kehendak majoriti.

4.5 Definisi UndangUndang -Satu set peraturan untuk mentadbir/mengawal bagaimana rakyat perlu bertindak dalam perhubungan mereka dalam sesebuah masyarakat. - Sifat-sifat/ciri-ciri utama undang-undang: Konsisten Sejagat (universal) Diterbitkan (published)

Diterima (accepted) Berkuatkuasa (enforced)

Disokong oleh suatu rangkakerja yang terdiri daripada institusi-institusi sosial berikut (Rajah 4.1): Badan perundangan (legislature) menggubal undang-undang Peguam dan pembantu-pembantunya menjelaskan undang-undang Makhamah dan agensi-agensi perundangan menterjemah undangundang Pasukan polis menguatkuasakan undang-undang

4.6 Perhubungan di - Bertindih dengan standard moral 3 situasi berbeza antara undang - Bersifat negatif, manakala standard moral bersifat positif undang dan - Bersifat terkemudian berbanding standard moral. Standard moral 4.7 Pembentukan - Melalui beberapa proses seperti berikut: Undang-undang i. Proses individu berasaskan norma, kepercayaan dan nilai. ii. Proses Kumpulan berdasarkan konteks-konteks budaya/ agama, sosial/politik dan teknologi. iii. Proses sosial berdasarkan perkaitan/perhubungan dengan kumpulan yang lebih besar. iv. Proses politik berdasarkan institusi (pembentukan) undang-undang. 4.8 Kesimpulan - Rule of Law sebagai asas dalam membuat pilihan moral, iaitu sama ada undang-undang benar-benar dapat menggabungkan standard-standard moral peribadi untuk dijadikan suatu undang undang universal? Lihat Rajah 4.5: Standard moral adalah berasaskan maklumat yang tidak lengkap. Standard moral menjadi lemah apabila berpecah kepada kumpulankumpulan kecil Standard moral mungkin tidak disampaikan dengan tepat disebabkan oleh pengaruh organisasi besar. Undang-undang yang dibentuk mungkin tidak mengikut standard moral dengan tepat. Undang-undang adalah tidak lengkap/tidak tepat, maka ia memerlukan makhamah/agensi-agensi untuk mentafsir/ menjelaskannya.