Pro Forma Kursus

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Muzik - Pendidikan Rendah)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Teknologi Muzik (Music Technology) MZU3123 3(1+2) 75 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. 2. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk menghuraikan peranan dan faedah teknologi dalam pendidikan muzik. Mengintegrasikan kemahiran teknologi muzik untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan bermakna; Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran pelbagai perisian muzik dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara efektif; Mengaplikasikan pengetahuan penggunaan perisian muzik dan MIDI dalam gubahan dan rakaman muzik. Menangani pelbagai cabaran dalam usaha menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran melalui pengaplikasian teknologi muzik.

3.

4. 5.

Sinopsis

Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah, peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik, mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE / SIBELIUS, MUSIC ACE, dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan, pengadunan dan mastering bahan muzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom, the role of technology and music software in the production of music composition, use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE / SIBELIUS, MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing, mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE / SIBELIUS.

1

JUMLAH 3 4 10 15 5 Amali Pengenalan perisian muzik dan latihan amali menggunakan perisian muzik • • • • Perisian penyuntingan bunyi (sound editing) . amplifier power.tutorial (Music 30 2 . Jenis-jenis alat teknologi muzik yang terdapat di pasaran. diffraction. output level capability. bentuk bilik. dan diffusion. penyerapan.SONAR.polar respond. dan phasing. linearity. Pengenalan sistem • MIDI sebagai protokol elektronik • Jenis-jenis dan peranan equalizer • Peranan amplifier • Jenis-jenis mikrofon dan corak pickup • Asas penggunaan mixer • Kriteria pemilihan Loudspeakers – Frequency Respond. distortion. sensitivity. Cakewalk Perisian gubahan – SONAR. Cakewalk Perisian notasi muzik – Finale/Sibelius Perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer . 1 Pendidikan Muzik • Faedah-faedah teknologi dalam pendidikan muzik pembacaan skor muzik ciptaan lagu pengajaran dan pembelajaran 1 2 3 Teori bunyi (Theory of Sounds) Akustik • frequency dan pitch • decibel – aras tekanan bunyi dan aras signal • persepsi bunyi • dimensi bilik/dewan – resonan.Tajuk Teori Peranan teknologi Hidup seharian Kandungan Jam 1 • • Peranan teknologi muzik dalam kehidupan harian. pantulan.

Experiencing Music Technology. distortion. (2006). Sibelius Software Ltd (2006). Computers in music education: Amplifying musicality. Moffatt. Rujukan Asas Rujukan Tambahan Lee.. Sibelius [CD] London. Audio in Media: The recording Studio. drill & practice (Auralia) Jam 6 Pemasangan sistem • • • • • equalizer amplifier mikrofon dan corak pickup mixer Loudspeakers – Frequency Respond. 10 7 Membuat rakaman • • rakaman gubahan muzik bersama suara atau alat muzik yang lain membuat salinan audio/video ke CD 10 Postproduction 8 • • • Suntingan (Editing) Adunan (Mixdown) Mastering JUMLAH 10 60 75 JUMLAH KESELURUHAN Pentaksiran Kerja Kursus – 60% Peperiksaan – 40% Alten. Williams D. A.S. (2007).A.R. 3rd edition. amplifier power.Tajuk Kandungan Ace). U. Finale [CD] Minnesota. UK: Routledge. Sonar 4 Producer Edition: User Guide. (1999). Twelve Tone System Inc. Wilson. Rising Software. Peter.(2004). Victoria. Tim. Belmont. Make Music Inc. S.B. Thomson & Schirmer Pub.. and phasing. (1996). linearity. sensitivity. Victoria.polar respond. (2004). Wadsworth Publishing Co. 4th ed. R. 3 . output level capability. & Webster P. Brown. Haish. Musician [CD].

4 .