Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 2

Minggu
Tarikh
Masa
Bil. Murid
Bidang
Jenis
Tajuk
Pengalaman Sedia Ada
Kemahiran
Objektif
Kognitif
Psikomotor
Afektif
Penerapan Nilai
Strategi P & P
Kemahiran Berfikir
ABM

:
:
: 10:40 11:40 pagi
: 26 orang
: Menggambar
: Resis
: Buah-buahan tempatan
: Murid-murid mengenali buah-buahan tempatan
: Memilih warna yang betul
: Pada akhir pembelajaran murid dapat:
: Murid mengetahui dan mengenalpasti bahan dan
teknik asas dalam menggambar
: Menguasai kemahiran mengawal
pergerakkan tangan semasa mewarna dan
mengecam warna buah-buahan
: Menikmati hasil kerja sendiri dan rakan-rakan
: Bekerjasama, cermat dan kebersihan
: Teori Pembelajaran Masteri
: Memperkembangkan daya kreativiti murid
: Papan tulis, bahan atau alatan untuk
menghasilkan teknik resis, contoh-contoh yang
telah siap dihasilkan oleh guru

Langkah Pengajaran
LANGKAH
Set Induksi
(5 minit)

AKTIVITI PENGAJARAN &


PEMBELAJARAN
1.Nyanyian buah-buahan
tempatan

ISI PELAJARAN
Pengenalan untuk tajuk
pembelajaran

Soalan :
Lagu yang dinyanyikan
berkaitan dengan apa?
Langkah 1
(15 minit)

Lirik lagu buahbuahan tempatan


Nilai : Ingin tahu

1.Guru menerangkan
langkah/proses menghasilkan
gambar buah-buahan dengan
menggunakan teknik resis

Murid mengenali unsur-unsur


seni teknik resis dan
mengetahui proses
menghasilkan teknik resis

2.Guru menayangkan beberapa


contoh buah-buahan tempatan

Murid dapat mengenali buahbuahan tempatan

3.Guru mengadakan
perbincangan dengan muridmurid

CATATAN

ABM :
Kad Imbasan
KBKK
Sumbangsaran

Sesi soal jawab


secara individu

Langkah 2
(25 minit)

Soalan :
i. Apakah yang murid nampak
melalui kad imbasan tadi?

Sekurang-kurangnya murid
dapat menyatakan 2 jenis
buah tempatan

1. Guru mengadakan sesi


demonstrasi teknik resis

Murid dapat mewarna lembaran ABM :


kerja yang diberikan dengan Kertas
menggunakan teknik resis
Krayon
Cat air
Memperkembangkan daya
Berus
kreativiti murid
Murid mewarna
dengan teknik resis
secara individu

2. Murid-murid diarahkan untuk


mewarna lembaran kerja yang telah
diberi oleh cikgu
3. Kemudiannya mewarnakan
menggunakan teknik
resis
Langkah 3
(10 minit)

1. Guru akan memanggil


sekurang-kurangnya 3 orang
murid untuk menceritakan hasil
lukisan yang di buat ke hadapan

Murid menikmati hasil kerja


sendiri dan rakan-rakan

Nilai : Yakin pada diri


sendiri dan berani
bersuara hadapan kelas
Ekspresi Diri

2. Guru membuat rumusan tentang


hasil kerja murid
Penutup
(5 minit)

Rumusan isi pembelajaran yang


telah dipelajari
Soalan :
i. Apakah pembelajaran hari ini?

Murid dapat menggunakan


teknik resis dalam
menggambar

Murid-murid
diarahkan mengemas
peralatan yang telah
digunakan

Catatan Refleksi Guru Pelatih :


.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................