Anda di halaman 1dari 7

SK.PENGHULU IMBAN,SELANGAU.

PKSR AKHIR SEMESTER 1


BAHASA IBAN
TAUN 4
1 jam
Nama: ________________
Tarikh:___________
Bagi A Nulis Karang (20 mark)

Pilih siti ari topik karang di baruh tu,lalu tulis sebuah karang ti
enda kurang ari 80 leka jaku.
1. Kita sekelas baru udah nemuai ngagai zoo.Tulis siti karang cerita
tentang penemuai kita nya.
2. Empai lama ti udah,kita sebilik baru udah ngintu Hari Indai.Tulis siti
karang tentang indai nuan.
Tauka
3. Sebedau ngintu Hari Gawai,kita serumah bekereja gotong-royong
meresi kandang rumah.Tulis sepuchuk surat ngagai menyadi nuan ti
besekula ba menua bukai,nusi pengawa kita serumah maya nya.
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Bagi B Meretika Genteran Karang (10 mark)

Bacha genteran di baruh tu lalu saut tanya ti nangkanka nya.


Ikan nya sebengkah ari pemakai ti ngundan protin. Iya manahka
pengerai enggau pemansang tubuh kitai.
Mayuh chara kitai ngulihka ikan ari sungai tauka tasik. Perengka
ti dikena kitai ti diau di rumah panjai ngulihka ikan baka bubu, pukat
,jala, tangguk, pemansai, ginti, ensenga, empang enggau utai bukai.Lalu
baka penangkap ikan di tasik, sida iya ngena pukat anyut, pukat
tangkul, jeremai, pukat tarit enggau perengka ti bukai. Ikan ti udah
ulih deka dijual ke pasar tauka disimpan dulu dalam peti ais apin iya
dijual.

Ngulihka ikan ngena kuasa karan enggau tubai ditagang


perintah. Kebuah pia laban ngena chara tu munaska ikan tauka utai
idup dalam ai.

B. Saut tanya dibaruh tu bepelasarka genteran ti udah dibacha.


1.
Nama bansa pemakai ti bisi ngundan protein?
A
sayur
B
buah
C
ikan
2.

Ni bagi kereban berikan ti dikena ngulihka ikan tasik ti betul?


A
Bubu, pukat, ensenga, pukat anyut
B
Pukat anyut, pukat tangkul, jeremai, pukat tarit
C
pemansai, bubu, jala, pukat tangkul, pukat anyut

3.

Dini alai kitai ulih ngena pemansai?


A
Tasik
B
Sungai
C
Bilik mandi
4.
A
B
C

5.

Nama kebuah ikan ti udah diulih bala penangkap ikan di


tasik mesti di simpan dalam peti ais?
Enggaika ikan nya idup baru.
Ngambika ikan nya enda jai sebedau iya dijual.
Ngambika ikan nya enda jai gamal sereta manah dipeda.

Lekajaku ti sebaka reti enggau punas iya nya


A
lus
B
ambis
C
nadai

Bagi C Leka Main Nembiak (10 mark)

Bacha leka main di baruh tu, lalu saut tanya ti nangkanka nya.
Ruik-ruik munyi baya,
Ngerara seraban ikan tuman,
Enti kitai udu belaya,
Semua orang enggai bekaban.
Ngemo munyi jelu chapi,
Makai rumput di tengah padang,
Anang nyadi batu api,
Nya ngasuh orang beperang.
Bepekit belanda sebelah kampung,
Alah kera laban kekura,
Jaku ti bula anang disadung.
Enggai ke orang badu pechaya,
Undang,gerama bisi kuku,
Keli, baung bisi pati,
Ibun meh ulah ti menuku,
Ke tanda nuan nembiak mereti.
1. Nama kebuah orang enggai bekaban enggai kitai?
A. Laban kitai udu belaya
B. Laban kitai nyadi batu api
C. Laban kitai udu bula
D. Laban kitai mereti
2. Nama reti leka jaku batu api dalam leka main di atas?
A. Ngasuh orang rindu
B. Nyabung orang belaya
C. Nagang orang berekak
D. Ngajar orang mereti

3. Nama penyadi enti sema kitai udu bula?


A. Orang rindu ke kitai
B. Orang begedi ke kitai
C. Orang pechaya ke kitai
D. Orang enda pechaya ke kitai
4. Pilih bagi ulah nembiak ti mereti di baruh tu.
A. Selalu ngelaban enti diajar.
B. Ringat enti diasuh gawa.
C. Selalu bejaku tinggi
D. Rindu sereta bebasaka orang
5. Padahka tema leka main di atas.
A. Jelu
B. Ajar manah
C. Jaku manah
D. Binatang siga
Bagi D (Jalai Jaku 10 mark)

Isi lapang dalam ayat di baruh tu ngena jaku sema banding ti


betul.
Baka ukui enggau mayau
Baka mayau betebu,chit bekutu
Baka tekura enggai enda tepantup ba bandir
1. Gaga amat ati Anjuh dipuji pengajar pandai nulis karang,tang ke
bendar menyadi iya ti ngaga karang nya.Munyi ku jaku sema
___________________________.
2. Will enggau Susan selalu amat belaya,baka ____________
______________________ enda tau begulai.
3. Kita ke nembiak anang mantul ngapa enti belajar,anang enda
datai ba ujung _________________________________.

Isi lapang ngena leka jaku penempat ti betul.


selepak

tengah

dalam

baruh

1. ____________ sungai nya mayuh amat anak ikan puyu.


2. Anang bemain ba ______________ jalai alun enggaika
lantak muto.
3. Kana tetemuka duit seringgit ba _______________ bup.
4. Apai retuk-retuk ngeban perau di ___________ rumah.
Tembuka ayat di baruh tu ngena leka jaku pengawa ti betul.
ngulit

nyepu

ngangau

nyaut

1. Tekura selalu _____________ Bayak mai ngiga pemakai.


2. Bayak nadai _____________ kangau Tekura laban iya udah
parai dipantuk Tedung.
3. Tekura _____________ ke pemati pangan iya Bayak.
4. Tekura selalu _____________ kesuling tulang iku Bayak lebuh
iya teingatka Bayak.

Jj/100509