Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH) PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1 (KSSR)

Mata Pelajaran Tarikh Masa Tahun Bil. Murid Modul/Aspek Standard Kandungan Tajuk Fokus aerobik

: Pendidikan Jasmani : 27 Ogos 2012 : 8.10 8.40 pagi : 1 Minat : 38 orang : 3- Kecergasan Meningkatkan Kesihatan : 3.2 Kapasiti Aerobik : Jantung Sihat dan Cergas : Berkebolehan melakukan aktiviti yang membina kapasiti : 3.2.1 Melakukan aktiviti berterusan dalam jangka ditetapkan. 4.2.1 Menyatakan senaman yang boleh menguatkan jantung. 5.4.2 Memperlihatkan rasa seronok melakukan aktviti dalam kumpulan.

Standard Pembelajaran masa yang

Penerapan Nilai Kemahiran Berfikir Strategi Utama

: Mematuhi arahan guru, kerjasama : Membuat pilihan, mencari perkaitan. : Pembelajaran Koperatif

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran Bil. Bahan Sumber P & P Jumlah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Skitel Tali gimnastik Gelung rotan Bangku panjang Kotak kayu Tangga

5 2 5 1 3 1

Bahagian/M asa

Aktiviti

Fokus Pembelajaran dan Organisasi Kelas 1. Guru menandakan kawasan had untuk permainan. 2. Dua orang murid akan memegang tangan dan bertindak sebagai pukat. 3. Murid-murid yang lain berperanan sebagai ikan. 4. Pukat akan menangkap ikan dengan cara menyentuh manamana anggota badan ikan. 5. Ikan yang berjaya ditangkap akan menyambung pukat tersebut. 6. Sekiranya pukat tersebut terputus, ianya akan membentuk pukat yang baru. 7. Permainan dikira tamat apabila semua ikan berjaya ditangkap. BSPP : 1. Skitel

BSPP/Catatan

Permulaan (5 minit)

1. Kehadiran 2. Kesihatan 3. Pakaian Memanaska n badan dan regangan Memukat Ikan

Perkembang an (15 minit)

Aktiviti 1 : Berlari dan Lompat Bintang

1. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. 2. Kumpulan A akan berlari mengikut pusingan jam. Kumpulan B akan berlari mengikut pusingan lawan jam. 3. Apabila isyarat dibunyikan, keduadua kumpulan akan bertukar arah larian. 4. Apabila isyarat dibunyikan sebanyak dua kali berturut-turut, murid akan berhenti berlari dan membuat lompat bintang setempat sebanyak 10 kali.

BSPP: 1. Skitel 2. tali gimnastik

Aktiviti 2: Larian Pembentu kan Formasi

1. Murid akan berbaris dalam dua kumpulan bertentangan pada jarak lima meter. 2. Apabila isyarat diberi, murid berlari ke arah bertentangan dan membentuk: a. garisan lurus dengan tangan di atas bahu rakan di hadapan b. bulatan c. bentuk v d. bentuk s e. bentuk t

Kemuncak (5 minit)

Permainan Kecil: Jantungku Cergas

1. Semua murid berbaris di garisan permulaan. 2. Semua murid akan bergilir-gilir melakukan aktiviti: a. berlari zig-zag melalui skital. b. melompat ke dalam gelung (dua belah kaki). c. berjalan di atas bangku panjang. d. melompat ke atas kotak kayu. e. menyusup melalui halangan f. melompat sebelah kaki melalui laluan berpetak seperti tangga. g. melompat melepasi halangan.

BSPP: 1. Skitel

Penutup (5 minit)

Pentaksiran

Guru mengedarkan kertas bergambar kepada muridmurid.

Rujuk Lampiran 1

PENTAKSIRAN

NAMA : ..

KELAS :

JANTUNGKU CERGAS Bulatkan senaman yang menguatkan jantung.

Refleksi isi utama pengajaran :