Anda di halaman 1dari 3

LAM-PT-05-02

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER KURIKULUM SEMESTER 2 TAHUN 2012 Nama Pensyarah : Tn Hj Abd Razak Bin Kaprawi Dr Mazlan Aris, En Mohd Fuad Bin Sam, Pn Hjh Wan Faridah Akmal Bt Wan Ismail, Pn Siti Mislia Selamat, Pn Hjh Norhashimah Mohd Yusof, Pn Hjh Rokiah Bt Buyong dan Pn Hjh Rosnah A. Rajak Jabatan/Unit Kursus Kod Kursus Kredit Kumpulan Diajar Minggu/ Tarikh M1 18 -22 Jun 2012 M2 25-29 Jun M3 2-6 Julai M4 9-13 Julai M5 16- 20 Julai M6 23 27 Julai 2012 : Ilmu Pendidikan : Guru dan Cabaran Semasa : EDU3109 : 3 (3+0) : PISMP AMBILAN JANUARI 2009 Topik/ Tajuk Jam Interaksi (Seminggu ) 4 jam Catatan

Isu dan cabaran pendidikan semasa Integrasi nasional Pendemokrasian pendidikan Tonggak pendidikan UNESCO Internship Internship Internship Internship Isu dan cabaran pendidikan semasa Globalisasi dalam pendidikan Kepelbagaian budaya Pengaruh perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Isu dan cabaran pendidikan semasa Gejala sosial Guru dan Perundangan (3 jam) Peraturan-peraturan pegawai awam(kelakuan dan tatatertib) 1993 (Pindaan 2002) Akta Pendidikan (1 jam) Guru dan Perundangan (1 jam tutorial) Akta Pendidikan Tekanan emosi dalam kalangan murid

2 jam kuliah 1 jam tutorial 1 jam kuliah

4 jam

2 jam kuliah 1 jam tutorial 1 kuliah jam

M7 30.7 3 Ogos 2012 M8 6 - 10 Ogos 2012

4 jam

4 jam

2 jam kuliah 2 jam tutorial Edar KKP 2 jam kuliah 1 jam tutorial 1 jam kuliah 1 jam tutorial

M9 13-17 Ogos
Jun 2012

4 jam

2 jam kuliah

LAM-PT-05-02

2012 M10 20-24Ogos M11 27 - 31 Ogos 2012

Tanda-tanda awal gangguan emosi(2 jam) Cuti Pertengahan Semester

1 jam tutorial Hantar KKP

Tekanan emosi dalam kalangan murid 3 jam kuliah 1 jam tutorial Langkah-langkah menangani 4 jam Cuti 31 Ogos gangguan emosi (2jam) 2010 Hak asasi kanak-kanak (1jam) Tekanan Emosi dalam kalangan guru 3 jam kuliah M12 4 jam 1 jam tutorial Stres( 1 jam) 3-7 Sept Tekanan Emosi dalam kalangan guru 2012 Burn out (2jam) M13 Tekanan Emosi dalam kalangan guru 4 jam 2 jam kuliah 10-14 Sept 1 jam tutorial Langkah-langkah pengurusan 2012 tekanan emosi (2 jam) 1 jam kuliah Inovasi dan perubahan dalam pendidikan Strategi pengajaran inovatif (1 jam) Inovasi dan perubahan dalam 2 jam kuliah M14 pendidikan 4 jam 2 jam tutorial 17-21 Sept Penggunaan teknologi dalam 2012 pengajaran(1jam) Perkembangan persekitaran pembelajaran(1jam) M15 Inovasi dan perubahan dalam 2 jam kuliah 24-28 Sept pendidikan 1 jam tutorial 2012 4 jam Rekabentuk resos (1jam) Rekabentuk pentaksiran dan penilaian(1jam) 1 jam kuliah Pengurusan inovasi dan perubahan pendidikan Strategi pengurusan inovasi dan perubahan(1jam) Pengurusan inovasi dan perubahan 3 jam kuliah M16 pendidikan 4 jam 1 jam tutorial 1-5 Okt 2012 Adaptasi pelbagai inovasi dan perubahan(1 jam) Sistem Kualiti Pendidikan Malaysia (2jam) M17 Pengurusan inovasi dan perubahan 1 jam 1 jam tutorial 8-12 Okt 12 pendidikan 2-9 Nov 2012 Peperiksaan Akhir Catatan : Rancangan ini tertakluk pada pindaan Disahkan oleh Ketua Jabatan Tandatangan Pensyarah ___________________________ (Nama: Tarikh: ____________________
Jun 2012

Tandatangan ) ______________________________ (Nama: ) Cap Jabatan:

LAM-PT-05-02

Tarikh: ____________________

Jun 2012