Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN Minggu: 15 TAHUN / MASA / MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Karisma

Masa : 7.45-8.45 Bidang/Aktiviti : Menggambar (Kolaj) 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1 Persepsi seni 3.1.1 Unsur seni 3.1.1.1 3.1.1.2 Hari : Jumaat Tarikh: 26 April 2013 CATATAN 3.4 Apresiasi seni 3.4.1 3.4.2 EMK Kreativiti, Inovasi Keusahawanan dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 1. Contoh kolaj 2. Media Kertas lukisan Kertas warna Gunting Gam Refleksi

STANDARD PEMBELAJARAN 3.2 Aplikasi seni 3.2.1 Media 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.2 Proses & teknik 3.2.2.1 Teknik : Kolaj 3.3 Ekspresi kreatif 3.3.1 3.3.2 3.3.3

Tema dan Tajuk : Alam Semulajadi (Bunga Raya)

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat; 1. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam membuat kolaj. 2. Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya. Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh kolaj dan menyatakan maksud kolaj. 2. Guru menunjukkan cara dan membimbing murid dalam menghasilkan karya. 3. Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru. 4. Murid mempamerkan dan menceritakan hasil karya seni yang dihasilkan. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat kolaj berdasarkan dua Standard Kandungan.

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN Minggu: 17 2013 TAHUN / MASA / MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Sarjana Masa : 11.45-12.45 Bidang/Aktiviti : Membentuk dan membuat Binaan (Boneka) 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 3.1 Persepsi seni 3.1.1 Unsur seni 3.1.1.1 3.1.1.2 Hari : Isnin Tarikh: 06 Mei

STANDARD PEMBELAJARAN 3.2 Aplikasi seni 3.2.1 Media 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.2 Proses & teknik 3.2.2.1 Teknik : Boneka 3.3 Ekspresi kreatif 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4 Apresiasi seni 3.4.1 3.4.2

CATATAN EMK Kreativiti, Inovasi Keusahawanan dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar 3. Contoh boneka 4. Media span gelang getah Gunting Gam Refleksi

Tema dan Tajuk : Alam Semulajadi (kucing)

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat; 1. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam membuat kolaj. 2. Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya. Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh boneka dan menyatakan maksud boneka. 2. Guru menunjukkan cara dan membimbing murid dalam menghasilkan karya.

3. Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru. 4. Murid mempamerkan dan menceritakan hasil karya seni yang dihasilkan. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat boneka berdasarkan dua Standard Kandungan.

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN Minggu: 19 2013 TAHUN / MASA / MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Karisma Masa : 8.45-9.45 Bidang/Aktiviti : Unsur Seni 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1 Persepsi seni 3.1.1 Unsur seni 3.1.1.1 3.1.1.2 Hari : Rabu Tarikh: 22 Mei

STANDARD PEMBELAJARAN 3.2 Aplikasi seni 3.2.1 Media 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.2 Proses & teknik 3.2.2.1 3.3 Ekspresi kreatif 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.4 Apresiasi seni 3.4.1 3.4.2

CATATAN EMK Kreativiti, Inovasi Keusahawanan dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar Kad gambar Media Kertas lukisan Warna air

Tema dan Tajuk : Warna Asas

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta mengenal unsur seni. (warna) 2. Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan

Refleksi

karya. Aktiviti P&P 1. Guru menerangkan tentang jenis-jenis warna. 2. Guru menunjukkan kad gambar berkaitan jenis-jenis warna : warna asas, warna Sekunder dan tertier. 3. Murid menghasilkan warna asas dengan bimbingan guru. Penilaian P&P Murid menghasilkan warna asas berdasarkan dua Standard Kandungan.

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN Minggu: 20 TAHUN / MASA / MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Sarjana Masa : 8.15-9.15 Bidang/Aktiviti : Unsur Seni 3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1 Persepsi seni 3.1.1 Unsur seni 3.1.1.1 3.1.1.2 Hari : Selasa Tarikh: 11 Jun 2013 CATATAN 3.4 Apresiasi seni 3.4.1 3.4.2 EMK Kreativiti, Inovasi Keusahawanan dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar Kad gambar Media Kertas lukisan Warna air

STANDARD PEMBELAJARAN 3.2 Aplikasi seni 3.2.1 Media 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.2 Proses & teknik 3.2.2.1 3.3 Ekspresi kreatif 3.3.1 3.3.2 3.3.3

Tema dan Tajuk : Warna Asas

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta mengenal unsur

Refleksi

seni. (warna) 2. Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya. Aktiviti P&P 1. Guru menerangkan tentang jenis-jenis warna. 2. Guru menunjukkan kad gambar berkaitan jenis-jenis warna : warna asas, warna Sekunder dan tertier. 3. Murid menghasilkan warna asas dengan bimbingan guru. Penilaian P&P Murid menghasilkan warna asas berdasarkan dua Standard Kandungan.

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN Minggu: 18 TAHUN / MASA / MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Karisma Masa : 7.45-8.45 3.1 Persepsi seni 3.1.1 Unsur seni 3.1.1.1 3.1.1.2 Hari : Jumaat Tarikh: 17 Mei 2013 CATATAN 3.4 Apresiasi seni 3.4.1 3.4.2 EMK Kreativiti, Inovasi Keusahawanan dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar Contoh boneka

STANDARD PEMBELAJARAN 3.2 Aplikasi seni 3.2.1 Media 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.2 Proses & teknik 3.2.2.1 3.3 Ekspresi kreatif 3.3.1 3.3.2 3.3.3

Bidang/Aktiviti : Membentuk dan membuat Binaan (Boneka)

3.1.2 Prinsip rekaan 3.1.2.1

Teknik : Boneka

Media span gelang getah Gunting

Tema dan Tajuk : Alam Semulajadi (kucing)

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat; 1. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam membuat kolaj. 2. Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya. Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh boneka dan menyatakan maksud boneka. 2. Guru menunjukkan cara dan membimbing murid dalam menghasilkan karya. 5. Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru. 6. Murid mempamerkan dan menceritakan hasil karya seni yang dihasilkan. Penilaian P&P Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat boneka berdasarkan dua Standard Kandungan.

Gam

Refleksi

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN Minggu: 22 2013 TAHUN / MASA / MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Karisma Masa : 8.45-9.45 Bidang/Aktiviti : Anyaman 4.1 Persepsi seni 4.1.1 Unsur seni 4.1.1.1 4.1.1.2 4.1.1.3 4.1.2 Prinsip rekaan 4.1.2.1 Hari : Rabu Tarikh: 26 Jun

STANDARD PEMBELAJARAN 4.2 Aplikasi seni 4.2.1 Media 4.2.2.1 4.2.2.2 4.2.2 Proses & teknik 4.3 Ekspresi kreatif 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 Apresiasi seni 4.4.1 4.4.2

CATATAN EMK Kreativiti, Inovasi Keusahawanan dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar Contoh anyaman kelarai Media

4.1.2.2

Tema dan Tajuk : Alam Semula jadi/ Anyaman kelarai Asas

Kertas A4 hitam Kertas warna Gunting/pembaris gam

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual yang ada pada anyaman. (warna) 2. Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya. Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh anyaman. 2. Guru menerangkan kepada murid bahan sebenar menghasilkan anyaman. 3. Guru menunjuk cara membuat anyaman kelarai asas. 4.Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru. Penilaian P&P Murid menghasilkan anyaman kelarai asas berdasarkan empat Standard Kandungan.

Refleksi

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN Minggu: 24 TAHUN / MASA / MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Sarjana Masa : 8.15-9.15 Bidang/Aktiviti : 2.1 Persepsi seni 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.2 Prinsip Hari : Selasa Tarikh: 09 Julai 2013 CATATAN 2.4 Apresiasi seni 2.4.1 24.2 EMK Kreativiti, Inovasi Keusahawanan dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar Contoh capan

STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Aplikasi seni 2.2.1 Media 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2 Proses & teknik 2.3 Ekspresi kreatif 2.3.1 2.3.2 2.3.3

Capan

rekaan 2.1.2.1 2.1.2.2

Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia/ Pembalut Buku

Media Kertas lukisan Bahan kutipan Tumbuh-tumbuhan Cat air/berus/palet Refleksi

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual yang ada pada corak teknik capan. 2. Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya. Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh capan. 2. Guru menerangkan kepada murid bahan sebenar menghasilkan capan. 3. Guru menunjuk cara membuat pembalut buku menggunakan teknik capan. 4. Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru. Penilaian P&P Murid menghasilkan pembalut buku dengan menggunakan teknik capan berdasarkan empat standard kandungan.

Minggu: 25 TAHUN / MASA / MATA PELAJARAN Dunia Seni Visual Tahun 3 Karisma Masa : 11.15-12.15 Bidang/Aktiviti : 2.1 Persepsi seni 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.1.3 2.1.2 Prinsip

Hari :

Isnin

Tarikh: 15 Julai 2013 CATATAN 2.4 Apresiasi seni 2.4.1 24.2 EMK Kreativiti, Inovasi Keusahawanan dan Nilai Murni Bahan Bantu Belajar Contoh capan

STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Aplikasi seni 2.2.1 Media 2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2 Proses & teknik 2.3 Ekspresi kreatif 2.3.1 2.3.2 2.3.3

Capan

rekaan 2.1.2.1 2.1.2.2

Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia/ Pembalut Buku

Media Kertas lukisan Bahan kutipan Tumbuh-tumbuhan Cat air/berus/palet Refleksi

Objektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual yang ada pada corak teknik capan. 2. Mengetahui penggunaan media serta teknik dan proses dalam penghasilan karya. Aktiviti P&P 1. Guru menunjukkan contoh capan. 2. Guru menerangkan kepada murid bahan sebenar menghasilkan capan. 3. Guru menunjuk cara membuat pembalut buku menggunakan teknik capan. 4. Murid menghasilkan karya dengan bimbingan guru. Penilaian P&P Murid menghasilkan pembalut buku dengan menggunakan teknik capan berdasarkan empat standard kandungan.