Anda di halaman 1dari 2

7/14/13

Imbuhan kata kerja

Imbuhan kata kerja

Menerima tiga jenis imbuhan awalan, akhiran dan apitan. Sisipan dengan sendirinya tidak membentuk kata kerja tetapi kata nama dan kata adjektif yang mengandungi sisipan dapat menjadi kata kerja dengan imbuhan kata kerja seperti berikut: gemerlap -------> bergemerlap selereak----------> berselerak; menyelerakkan Contoh imbuhan pada awalan Akhiran beRbebelbermeN mememmengmengedimempeRdipeRteRdimemperdipertetervarian belajar berkawal, berhasrat, berziarah melawat, merasa memberi, memproses mengelak, menggali, menghabiskan mengebom, mengetin, mengelupur, mengesahkan dipukul, dibaca memperbaharu, memperhamba, memperluas, memperdalam diperbaharui terasa, terasuk, terombak terminum, terpisah, tercarut contoh perkataan bekerja

Merumuskan akhiran yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya. akhiran -kan -i contoh perkataan buatkan, amalkan, ramaikan, selesaikan jauhi, turuti, masuki

contoh imbuhan apitan yang membentuk kata terbitan jenis kata kerja dan fungsinya Imbuhan beR...an beR...kan ber...an be...an be-...-kan ber-...-kan meN...-kan me-...-kan varian contoh perkataan ber anggapan, ber dampingan beratapan, berebut an ber umahkan, ber antaikan ber tajukkan, ber bantalkan memasukkan, merundingkan, meyakinkan memberikan, mempastikan,
www.tutor.com.my/stpm/imbuhan kata kerja/imbuhan_kata_kerja.htm 1/2

7/14/13

Imbuhan kata kerja

mem-...-kan men-...-kan meng...-kan menge...-kan menN...i me...i mem-...i men--...-i meng-...-1 mempeR-...kan ke...an di....i di...kan dipeR...kan (kembali ke laman utama) memper...-kan ke-...-an di-...-i di-...-kan diper-....-kan

memfatwakan mendirikan, menjadikan, menzahirkan mengambilkan,menggantikan, mengkanunkan mengeposkan, mengetinkan, mengesahkan meracuni, melindungi, meyakini membeloti, mempelopori menjalani, mensyukuri mengairi, mengekori, menghadiri, menggarami memperhambakan, mempersendakan kecurian, kemalangan, kesiangan diragui, dikasihi, dirindui dipulangkan, dibenarkan diperkenankan, dipersembahkan, diperlihatkan

www.tutor.com.my/stpm/imbuhan kata kerja/imbuhan_kata_kerja.htm

2/2