Anda di halaman 1dari 41

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

Bahagian a

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

BIODATA

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

JADUAL WAKTU MENGAJAR

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

SUKATAN PELAJARAN

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

RANCANGAN TAHUNAN

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

RANCANGAN MINGGUAN

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

GARIS PANDUAN PRAKTIKUM/ AMALAN PROFESIONAL

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

BORANG TAKWIM SEKOLAH

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

BORANG KEHADIRAN PRAKTIKUM

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

BORANG BIMBINGAN PRAKTIKUM 3

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

BORANG REKOD PENGAJARAN BERPASANGAN

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

BORANG MAKLUM BALAS PENGAJARAN BERPASANGAN

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

BAHAGIAN B

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

CARTA ORGANISASI SEKOLAH

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

VISI DAN MISI SEKOLAH

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

PETA LOKASI DAN PELAN SEKOLAH

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

SENARAI NAMA STAF AKADEMIK DAN SOKONGAN

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

PERATURANPERATURAN SEKOLAH

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

BAHAGIAN C

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

RANCANGAN AKTIVITI KOKURIKULUM

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

SENARAI NAMA AHLI DAN KEHADIRAN

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

LAPORAN PROJEK/ PERANAN LAIN

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

BAHAGIAN D

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

SENARAI NAMA DAN MAKLUMAT MURID

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

REKOD PRESTASI/ MARKAH UJIAN

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

KERTAS SOALAN UJIAN/ LATIHAN/ LEMBARAN KERJA

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

PENULISAN JURNAL

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

PENGETAHUAN BARU

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

HASIL KERJA HARIAN

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

HASIL TEORI SENDIRI SEMASA PRAKTIKUM

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

ILMU BINAAN BERDASARKAN TEORI YANG DIUJI DAN BUKTI SECARA SAINTIFIK

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

PENILAIAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

Penyataan profesional

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

Refleksi setiap aktiviti/ tugas yang telah dijalankan

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

Tindakan-tindakan hasil refleksi pengajaran dan pembelajaran harian/ tugas/ aktiviti/ jurnal
Pelan/ langkah tindakan untuk penambahbaikan Pelaksanaan penambahbaikan Penilaian/ refleksi

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

Inovasi pedagogi

Kaedah / teknik/ strategi

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

Bukti-bukti/ dokumen yang menunjukkan proses melaksanakan sesuatu tugas

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

Pengajaran berpasangan

Perancangan Pelaksanaan Refleksi/ laporan

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

Penilaian pengajaran dan pembelajaran

PRAKTIKUM lll

PISMP AMBILAN JANUARI 2010

penglibatan kokurikulum