Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran : Sains Tarikh : 19 April 2013 Hari : Jumaat Masa : 11.05 am 12.

.05 pm (60 minit) Kelas : 5 Amanah Bilangan Murid : 35 orang Tema : Menyiasat Daya dan Tenaga Topik : Tenaga Elektrik Objektif Pembelajaran : Mengetahui sumber tenaga elektrik Hasil Pembelajaran :Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat : 1) Menyatakan 4 sumber tenaga elektrik dengan betul. 2) Menyenaraikan 3 kegunaan tenaga elektrik dalam kehidupan seharian. 3) Menyatakan kegunaan setiap sumber elektrik dalam kehidupan seharian. Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran : i. Soal jawab ii. Penerangan iii. Perbincangan Pengetahuan sedia ada murid : Murid-murid telah mengetahui beberapa sumber elektrik yang berada di sekeliling mereka Kemahiran Saintifik : KPS- KPS: Memerhati, Berkomunikasi Kemahiran Berfikir : Menganalisis, menghubung kait, memberi pendapat, menjana idea, mencirikan

Sikap Saintifik dan Nilai Murni : Berani mencuba, bekerjasama, minat dan sifat ingin tahu tentang alam sekeliling, menghargai sumbangan sains dan teknologi Sumber Pengajaran Dan Pembelajaran :

LANGKAH/ MASA Orientasi (10 minit)

ISI PELAJARAN

AKTIVITI P&P 1) Guru memberikan satu objek (bahan maujud) kepada setiap kumpulan. Kump. 1: Telefon bimbit Kump. 2: Lampu suluh Kump. 3: Jam loceng Kump. 4: Kamera Kump. 5: Barang hiasan kereta Kump. 6: Jam tangan (Setiap objek yang diberikan tidak mempunyai bateri) 2) Guru meminta murid membuat pemerhatian terhadap objek/ alat yang diberi. 3) Guru bersoal jawab dengan murid. G: Bolehkah objek yang diberikan berfungsi? M: Tidak G: Bagaimanakah objek tersebut akan berfungsi? M: Dengan adanya sumber elektrik. (bateri)

CATATAN Kemahiran saintifik: Memerhati, Berkomunikasi Kemahiran Berfikir: Memberi pendapat, menjana idea

Rangsangan minda Pengenalan kepada tajuk: Sumber-sumber Elektrik

Strategi P&P : Soal jawab Sumber P&P : Bahan maujud (Telefon bimbit, lampu suluh, jam loceng, kamera,

Nilai: Minat dan sifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

Pencetusan idea (10 minit)

Kegunaan tenaga elektrik dalam kehidupan seharian. Pengetahuan sedia ada murid Sumber tenaga elektrik

1) Guru mengedarkan sekeping gambar kepada murid. 2) Murid diminta mengenal pasti aktiviti/ objek yang melibatkan penggunaan arus elektrik berdasarkan gambar yang diberi. 3) Guru meminta murid menyenaraikan sumber elektrik yang mereka

Kemahiran saintifik: Berkomunikasi, memerhati Kemahiran Berfikir: Menjana Menganalisis

idea,

ketahui dalam kehidupan seharian. 4) Guru dan murid berbincang tentang jawapan yang diberikan.

Strategi P&P : Soal jawab Sumber P&P : Gambar Nilai: Berani mencuba, minat dan sifat ingin tahu tentang alam sekeliling, menghargai sumbangan sains dan teknologi

Penstrukturan semula idea (25 minit)

Aplikasi idea (10 minit)

Sumber tenaga elektrik 1) Murid telah dibahagikan 1) Sel kering kepada 6 kumpulan untuk 2) Bateri cas melakukan aktiviti semula perbincangan. 3) Dinamo 2) Guru mengedarkan 4) Akumulator sampul surat yang 5) Sel suria mengandungi soalan 6) Kuasa yang berbeza tentang hidroelektrik sumber tenaga. 3) Setiap ahli kumpulan perlu mencabut satu soalan daripada sampul surat tersebut. 4) Murid perlu mengenal pasti sumber tenaga tersebut dan melengkapkan peta minda berkenaan sumber tenaga elektrik di atas kertas mahjong. 5) Guru memilih wakil satu wakil kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas. 6) Murid yang lain perlu memberi perhatian dan memeriksa jawapan yang telah dibuat bagi melengkapkan peta minda. Kegunaan setiap 1) Setiap kumpulan sumber elektrik diberikan satu kad manila dalam kehidupan dan sekeping gambar seharian. sumber elektrik. 2) Murid perlu menyatakan

Kemahiran saintifik: Berkomunikasi, Memerhati, Kemahiran Berfikir: menghubung kait

Strategi P&P : Perbincangan, penerangan Sumber P&P : Soalan, kotak, kertas mahjong, pen marker, bahan maujud sumber elektrik Nilai : Bekerjasama, bersistematik

Kemahiran saintifik: Berkomunikasi, Kemahiran

1) Sel kering nama sumber elektrik lampu suluh, tersebut dan memberikan jam loceng contoh kegunaan sumber 2) Bateri cas tenaga elektrik tersebut semula dalam kehidupan telefon bimbit, seharian. kamera 3) Guru memilih beberapa 3) Dinamo kumpulan untuk lampu basikal membentangkan hasil 4) Akumulator perbincangan mereka. Kenderaan bermotor (lori, kereta, bas) 5) Sel suria kalkulator berkuasa solar, satelit 6) Kuasa hidroelektrik membekalkan tenaga elektrik ke rumah-rumah dan kilang Refleksi (5 minit) Rumusan/ kesimpulan topik Sumber tenaga elektrik 1) Sel kering 2) Bateri cas semula 3) Dinamo 4) Akumulator 5) Sel suria 6) Kuasa hidroelektrik Guru bersoal jawab dengan murid tentang keseluruhan topik.

Berfikir: menjana idea, menghubung kait Sumber P&P : Kad manila, pen marker Nilai: Bekerjasama

Kemahiran Saintifik : Berkomunikasi

Guru memilih seorang murid ke hadapan dan membuat kesimpulan tentang apa yang telah dipelajari. Guru membimbing murid membuat kesimpulan. Soalan: 1) Nyatakan bilangan sumber elektrik. 2) Apakah kegunaan setiap sumber elektrik Guru mengingatkan murid supaya menggunakan elektrik dengan berhemah setiap hari. Memberi tugasan latihan untuk disiapkan.

Kemahiran Berfikir: Membuat kesimpulan,

Strategi P&P : Soal jawab

Sumber p&P: Lembaran kerja Nilai : Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling, menghargai sumbangan sains dan teknologi