Anda di halaman 1dari 2

BORANG PEMERHATIAN MURID SEMASA SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 5 BIJAKSANA

Nama Guru

Tarikh

Masa

Kelas

BIL

PERKARA

ULASAN

1.

Murid mengikut guru membaca petikan dengan perhatian.

2.

Murid bertindak mengikut arahan guru.

3.

Permainan Pemintal Lidah menarik minat murid.

4.

Murid saling bekerjasama semasa menjalani aktiviti di dalam kelas.

5.

Permainan Pemintal Lidah membantu murid untuk membaca dengan baik. Murid dapat membaca dengan baik dan

6.

memahami isi pelajaran yang disampaikan oleh guru.

BORANG PEMERHATIAN GURU SEMASA SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU TAHUN 5 BIJAKSANA

Nama Guru

Tarikh

Masa

Kelas

BIL

PERKARA

ULASAN

Guru membacakan petikan kepada murid dengan 1. jelas dan dapat didengari oleh murid dengan baik. Guru memberikan arahan dengan jelas dan mudah difahami.

2.

3.

Guru dapat mengawal kelas dengan baik.

4.

Aktiviti

permainan

Pemintal

Lidah

yang

digunakan oleh guru sesuai dan menarik.

5.

Guru memastikan semua murid bergerak aktif semasa aktiviti permainan Pemintal Lidah.

6.

Penggunaan masa bagi sesi pengajaran dan pembelajaran diuruskan dengan baik oleh guru.