Anda di halaman 1dari 3

foto

Maklumat Diri
Nama
No K/P
Tarikh lahir
Tempat lahir
Alamat Rumah
Nombor Perhubungan
E-mail
Nama IPTA/IPTS
Kursus/Semester
Biasiswa/pinjaman
Tinggi (cm)
Berat (kg)
Penyakit
serius/keturunan?Nyatakan.
Wang simpanan
nikah/status kewangan
peribadi.

Latarbelakang pendidikan
Tahun Sekolah/Institusi Pencapaian

Maklumat keluarga
Nama Bapa
Pekerjaan + pendapatan
Fikrah (nyatakan dg jelas
dan ringkas)

Nama Ibu
Pekerjaan + pendapatan
Fikrah (nyatakan dg jelas
dan ringkas)

Maklumat Adik Beradik


(termasuk calon)
Status ekonomi keluarga
(nyatakan dg jelas dan
ringkas)

Lobi nikah lulus/tidak


lulus. Berikan penjelasan.

Maklumat Tarbiyah dan Dakwah


Nama murabbi/murabbiah
terkini
Mula tarbiyah (tahun/bulan)
Daurah munakahat (pernah
hadir/xhadir)
Perancangan dan target Medan dakwah/kawasan
dakwah ke hadapan.
Nyatakan secara terperinci
berdasarkan aspek2
berikut;
Sumber ekonomi
i) medan/kawasan
ii) sumber ekonomi
iii) lain-lain

Nota: Ruangan untuk


catatan
murabbi/murabbiah/team
bait al-duaat.