Topik X Merancangȱ

4

Aktivitiȱ Kokurikulumȱȱ

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir kursus ini, anda seharusnya dapat: 1. Menyatakan dengan tepat matlamat dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum; 2. Menerangkan pembahagian unit-unit kokurikulum di sekolah; 3. Mengenal pasti peruntukan masa yang sesuai untuk kegiatan kokurikulum; 4. Merancang pengurusan dan dasar aktiviti kokurikulum; dan 5. Merancang aktiviti kokurikulum tahunan.

X PENGENALAN
Merancang aktiviti kokurikulum adalah tanggungjawab Guru Penolong Kanan Kokurikulum dan Jawatankuasa Kokurikulum di sekolah. Pada kebiasaannya, perancangan aktiviti ini akan melibatkan mingguan, bulanan, penggal atau semester dan tahunan. Perancangan yang rapi dengan memasukkan ke dalam takwim persekolahan akan membolehkan setiap aktiviti yang dirancang akan dapat disempurnakan dengan jayanya. Oleh itu, setiap perancangan aktiviti kokurikulum perlulah diteliti secara bersama dan juga perlu mengambil kira acara atau event lain yang melibatkan pengurusan dan pentadbiran sekolah.

Mewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan.TOPIK 4 MERANCANG AKTIVITI KOKURIKULUM W 45 Ada beberapa perkara yang perlu diambil perhatian oleh Jawatankuasa Kokurikulum semasa merancang aktiviti kokurikulum. dan Lain-lain perkara yang akan membantu perjalanan aktiviti kokurikulum dengan baik dan sempurna.1 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) MATLAMAT AKTIVITI KOKURIKULUM Berikut adalah antara matlamat aktiviti kokurikulum: Menyemai kesedaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan. kelab dan persatuan. (Peraturan Kursus Pengajian Sekolah 1956). Bilangan unit kegiatan kokurikulum yang ada di sekolah seperti unit berunifom. 4. Membina dan meningkatkan bakat yang ada. Membina hubungan dua hala antara masyarakat dan sekolah. Menyeimbangkan perkembangan JERI. Cuti umum peringkat negeri dan kebangsaan. Mengukuhkan pergaulan dan perhubungan antara murid. Mewujudkan sekolah berwatak. . 4.2) bertarikh 28hb Disember 1967. Kemudahan infrastruktur. Jumlah pelajar yang terlibat. antaranya ialah: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Jumlah hari persekolahan dalam satu tahun. Kemudahan peralatan.2 PELAKSANAAN Pelaksanaan aktiviti kokurikulum di sekolah adalah berasaskan beberapa pengertian dan interpretasi perundangan seperti berikut: (a) Kokurikulum adalah suatu „kegiatan kumpulan‰ Rujuk Warta Kerajaan no 5652 Jilid 11/Bil 27 (Tambahan No. Jumlah guru dan kepakaran serta kemahiran yang sedia ada. Dasar pengurusan sekolah. serta sukan dan permainan.

(A) 531/97. (c) (d) (e) (f) (iii) Penyertaan dalam badan unit berunifom. Rujuk Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 seperti dalam Warta Kerajaan Jilid 42/No. Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. kemahiran dan nilai-nilai yang telah dipelajari di dalam bilik darjah. mengukuhkan dan mengamalkan pengetahuan. Oleh itu.(A) 531/97 Kandungan kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi elemen berikut: (i) (ii) Penyertaan dalam sukan dan permainan. mengukuhkan dan mengamalkan pengetahuan. Penyertaan dalam persatuan dan kelab. Dewan Bahasa dan Pustaka (1984) halaman 269. 41) Perundangan P. Rujuk Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Gerak kerja ini merupakan lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.46 X TOPIK 4 MERANCANG AKTIVITI KOKURIKULUM (b) „Kegiatan Kokurikulum‰ ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid-murid peluang untuk menambahkan. Rujuk Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran.11 (Tambahan No. Kokurikulum merupakan satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja. Ini secara tidak langsung akan dapat memberikan impak positif kepada setiap pelajar untuk menambah. Kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum kebangsaan.U. Rujuk Subperaturan 3(1) dalam peraturan-peraturan (kurikulum kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. . Kokurikulum adalah bidang pengajian luar bilik darjah atau yang tidak formal.(A) 196 bertarikh 21 Mei 1998. Dewan Bahasa dan Pustaka (1992) halaman 11. dan (iv) Penyertaan dalam kegiatan-kegiatan lain sepertimana yang ditentukan oleh Menteri. setia aktiviti gerak kerja kokurikulum yang dirancang perlulah berkaitan dan ada kesinambungan daripada eleman pembelajaran di dalam bilik darjah. kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah.U.U.

Seperti yang dijelaskan melalui perundangan bahawa kehadiran setiap pelajar dan guru dalam aktiviti adalah wajib dan perlu direkodkan. (ii) (iii) Sukan dan permainan. 4. Rujuk Pearturan 4 dalam Peraturan-P 196 bertreraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jilid 42/No.U (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.1: Komponen atau bidang gerak kerja kokurikulum .11 (Tambahan No. (iv) Badan berunifom.3 PEMBAHAGIAN UNIT KOKURIKULUM DI SEKOLAH Pada dasarnya unit-unit kokurikulum di sekolah boleh dibahagikan kepada tiga kelompok utama. dan sukan dan permainan (sila rujuk Rajah 4.TOPIK 4 MERANCANG AKTIVITI KOKURIKULUM W 47 (g) Kegiatan-kegiatan kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut: (i) Mata pelajaran yang dajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. 41) Perundangan (A) P. Hobi dan rekreasi. Rajah 4. kelab dan persatuan. dan (v) Apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh pendaftar.1). Setiap unit ini memerlukan perancangan yang rapi dan susunan jadual aktiviti agar tidak berlaku pertembungan antara satu aktiviti dengan satu aktiviti yang lain. iaitu unit berunifom.

48 X TOPIK 4 MERANCANG AKTIVITI KOKURIKULUM Rajah 4. 5652 Jil.2. (a) Aktiviti perkhemahan (b) Aktiviti turun tali (absiling) Rajah 4.4 PERUNTUKAN MASA KEGIATAN KOKURIKULUM Jadual 4. (a) Sekolah Menengah Jadual 4. 1.3 & 6 4&5 Sastera SRT Perdagangan Sains Pertanian Teknik Aliran Peruntukan Masa 180 minit seminggu 180 minit seminggu 180 minit seminggu 180 minit seminggu 140 minit seminggu 140 minit seminggu 100 minit seminggu (b) Sekolah Rendah Jadual 4.2 menunjukkan beberapa contoh aktiviti kokurikulum.2 menyatakan peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta Kerajaan No. 11/Bil.2: Contoh Peruntukan Masa Aktiviti Kokurikulum di Sekolah Rendah Tahun 3 dan 4 5 dan 6 Peruntukan Masa 60 minit seminggu 120 minit seminggu .1 dan 4.2: Contoh aktiviti kokurikulum 4.27 bertarikh 28 Disember 1967 bagi sekolah menengah dan rendah.1: Contoh Peruntukan Masa Aktiviti Kokurikulum di Sekolah Menengah Tingkatan Peralihan.

(a) (b) (c) Senarai aktiviti kokurikulum pasukan beruniform Senarai Guru Penasihat Pasukan Beruniform Penyelaras: Jadual 4.4 dan 4. 4.3: Contoh Perancangan Pengurusan Aktiviti Kokurikulum bagi Pasukan Beruniform Unit Beruniform Pengakap Pandu Puteri BSMM / Pancaragam St John Ambulance Puteri Islam Kadet Polis Kadet Remaja Sekolah Kadet Bomba Briged Putera Briged Puteri Guru Pagi Guru Petang Ketua : Ketua : Ketua : Ketua : Ketua : Ketua : Ketua Ketua : Ketua : Ketua : Ketua .TOPIK 4 MERANCANG AKTIVITI KOKURIKULUM W 49 4.5 menyatakan contoh perancangan pengurusan aktiviti kokurikulum bagi badan beruniform. kelab dan persatuan serta sukan dan permainan.3.5 MERANCANG PENGURUSAN AKTIVITI KOKURIKULUM Jadual 4.

4: Contoh Perancangan Pengurusan Aktiviti Kokurikulum bagi Kelab dan Persatuan No.50 X TOPIK 4 MERANCANG AKTIVITI KOKURIKULUM (a) (b) Senarai Guru Penasihat Kelab dan Persatuan Penyelaras: Jadual 4. Drama dan Muzik Kelab Rukunegara Kelab Pusat Sumber Kelab SPBT Kelab Koperasi Sekolah Kelab Michaelean . PRS) Kelab Seni Tarian. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kelab dan Persatuan Persatuan Bahasa Melayu Persatuan Bahasa Inggeris Persatuan Bahasa Cina Persatuan Matematik dan Sains Persatuan Geografi/Sejarah Kelab Pengguna Persatuan (PERPIS) Pelajar Islam Guru Pagi Guru Petang Pemantau Persatuan Pelajar Kristian Persatuan Pendidikan Seni Visual Kelab Bestari Kelab Pencegah Jenayah Kelab LEO Kelab Interact Kelab Pencinta Alam Bimbingan dan Kaunseling (PROSTAR.

TOPIK 4 MERANCANG AKTIVITI KOKURIKULUM W 51 (a) (b) Guru Penasihat Sukan dan Permainan Penyelaras: Jadual 4. pihak sekolah juga boleh merancang dasar pelaksanaan kokurikulum.5: Contoh Perancangan Pengurusan Aktiviti Kokurikulum bagi Sukan dan Permainan No. Antara dasar yang boleh dipraktikan ialah: (a) Tenaga Pengajar (i) Guru-guru yang mengendalikan kegiatan atau aktiviti kokurikulum dikenali sebagai Guru Penasihat dan akan dilantik secara bertulis. Dasar ini perlulah berasaskan perundangan dan prosedur lain yang bersangkutan dengan pengurusan sekolah. . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Sukan dan Permainan Bola Sepak Bola Keranjang Bola Baling Bola Jaring Bola Tampar Softbol Boling Tenis Ping Pong Renang Hoki Catur Karate Do Badminton Seni Silat Sepak Takraw Guru-guru Penasihat Ketua : Ketua : Ketua: Ketua : Ketua : Ketua : Ketua : Ketua : Ketua : Ketua : Ketua : Ketua : Ketua : Ketua : Ketua : Ketua : Pemantau 4.6 MERANCANG DASAR AKTIVITI KOKURIKULUM Untuk mmemastikan pelaksanaan setiap aktiviti kokurikulum berjalan dengan baik.

terdapat dua waktu diperuntukkan untuk perhimpunan khas Pasukan Unit Beruniform. (iii) Setiap murid diwajibkan hadir pada setiap kali kegiatan dijalankan berdasarkan jadual yang telah diberikan.. Melantik jawatankuasa.52 X TOPIK 4 MERANCANG AKTIVITI KOKURIKULUM (ii) Semua guru akan melibatkan diri dalam tiga bidang aktiviti kokurikulum: Ć Ć Ć Unit beruniform. dan Sukan/permainan. Membuat penilaian kokum 10%. dan Mengisi borang maklumbalas selepas sesuatu pertandingan/ penyertaan dalam tempoh masa seminggu. Kelab/persatuan. dan Sukan/permainan. perancangan strategik pelan tindakan terhadap aktiviti yang dinasihati. Menggubal perlembagaan persatuan/kelab. Kelab/persatuan. Semua murid diberikan kebebasan untuk memilih kegiatan yang ingin disertai berdasarkan pilihan-pilihan yang ditawarkan oleh sekolah. Setiap murid akan diberikan sekurang-kurangnya satu pilihan utama mereka. (iii) Semua guru yang terlibat dengan kegiatan kokurikulum perlu menyempurnakan tugasan berikut: Ć Ć Ć Ć Ć Ć Membuat analisis SWOT. (b) Penyertaan Murid (i) Semua murid diwajibkan menyertai setiap satu kegiatan bagi ketigatiga bidang berikut: Ć Ć Ć (ii) Unit Beruniform. (iv) Murid-murid yang telah mendapat bantuan pakaian seragam perlu kekal dalam unit beruniform dan memakainya pada setiap hari Rabu. (v) Setiap hari Rabu. Merekod kehadiran murid. .

dan Atas arahan Pengetua / PPD / JPN/ KPM. (iii) Kegiatan kokurikulum akan dibatalkan atas sebab-sebab berikut. (viii) Keputusan pencapaian Kokurikulum akan dicatatkan pada slip keputusan akademik pada akhir tahun. Pihak sekolah boleh merancang aktiviti mengikut budi bicara dan masa yang sesuai. dua waktu akan diperuntukkan untuk perhimpunan dan aktiviti khas untuk pasukan unit beruniform. Masa perjumpaan dinyatakan di dalam Jadual 4. .00 hingga 10.00 tgh Budi bicara pihak sekolah Catatan: Penjadualan ini hanya contoh sahaja.6: Contoh Penjadualan Aktiviti Aktiviti Kokurikulum Unit Beruniform Rehat Kelab dan Persatuan Sukan dan Permainan Masa 8. Acara rasmi yang berlangsung di sekolah.00 pagi 10. Masalah Wabak Penyakit & Keselamatan.TOPIK 4 MERANCANG AKTIVITI KOKURIKULUM W 53 (vi) Murid-murid yang mempunyai kemahiran/ kebolehan tertentu amat digalakkan menyertai kelab/persatuan yang berkaitan. Ć Ć Ć Ć Cuaca (hujan lebat atau ribut petir).6.30 pagi 10. Semua murid perlu memakai pakaian seragam unit beruniform masing-masing untuk aktiviti pada hari Rabu.00 hingga 10.30 pagi hingga 12. Jadual 4. (vii) Murid yang bermasalah disiplin serius tidak akan dibenarkan untuk mewakili sekolah dalam sebarang pertandingan atau aktiviti / sukan / kokum. (c) Penjadualan Aktiviti (i) (ii) Perjumpaan bagi unit beruniform dan kelab/persatuan akan diadakan di sekolah pada hari Sabtu. (iv) Setiap hari Rabu.

elaun makan/ wang saku seperti RM -----.00 Sijil dan RM 80. dan Penyertaan yang aktif.00 Sijil dan RM 100. Jadual 4.00 Sijil dan RM 300. 4.00 Tempat Ke-3 Sijil dan RM 10 Sijil dan RM 20. dan RM ------.10 dan 4.8.00 Daerah Negeri Kebangsaan Antarabangsa Sijil dan RM 20. RM ------. (ii) Pihak sekolah akan berusaha untuk mencungkil dan memperkembangkan bakat murid ke tahap yang lebih tinggi melalui: Ć Ć Ć Ć Latihan yang bersistematik.7: Contoh Penghargaan Pertandingan Peringkat Johan Pencapaian & Hadiah Naib Johan Sijil dan RM 15 Sijil dan RM 30.7. Pertandingan dalaman.sekaligus. RM -----. Kelengkapan yang sempurna.sehari.00 Sijil dan RM 60. 4.54 X TOPIK 4 MERANCANG AKTIVITI KOKURIKULUM (d) Penyertaan Kegiatan Di Luar Sekolah (i) Penyertaan pasukan sekolah dalam mana-mana kegiatan di peringkat Daerah dan Negeri adalah bergantung kepada prestasi persiapan dan kesediaan sesebuah pasukan.sekaligus.00 Sijil dan RM 200.sekaligus.00 .9.00 Sijil dan RM 50. 4. (iii) Setiap murid akan diberikan berikut: Ć Peringkat daerah Ć Peringkat negeri Ć Peringkat kebangsaan Ć Peringkat antarabangsa (e) Penghargaan (i) Pihak sekolah juga boleh memberikan pelbagai bentuk penghargaan kepada murid yang mengharumkan nama sekolah melalui pertandingan seperti yang dinyatakan di dalam Jadual 4.11.00 Sijil dan RM 150.

Piala dan RM 100.10: Contoh Anugerah Pecah Rekod Sukan Tahunan Sekolah Acara Perseorangan Berpasukan Hadiah Sijil dan RM 30.11: Contoh Anugerah Papan Kenyataan Terbaik Johan Sijil dan RM 150.00 Sijil.TOPIK 4 MERANCANG AKTIVITI KOKURIKULUM W 55 (ii) Atau lain-lain cara dan bentuk penghargaan yang sesuai.00 Murid Perempuan Terbaik Sijil.00 setiap peserta (v) Anugerah papan kenyataan terbaik.00 Sijil .00 Sijil dan RM 20.00 Sijil.00 . Piala dan RM 100. Jadual 4. Piala dan RM 100.8: Contoh Bentuk Penghargaan yang Sesuai Peringkat Negeri Kebangsaan Antarabangsa Hadiah Sijil (jika tidak disediakan oleh penganjur) Sijil (jika tidak disediakan oleh penganjur) Sijil (jika tidak disediakan oleh penganjur) (iii) Anugerah pencapaian terbaik keseluruhan untuk kategori seperti di dalam Jadual 4.00 RM Sijil dan RM 300. Jadual 4.00 Naib Johan Sijil dan RM 100.00 Sijil dan RM 300.00 Sijil . Piala dan RM 100. Piala dan RM 100. Jadual 4.9: Contoh Anugerah Pencapaian Terbaik Bahagian Sukan Permainan Kelab Persatuan Unit Beruniform Murid Lelaki Terbaik Sijil .00 Pasukan Terbaik Sijil dan 300.9.00 (iv) Anugerah Pecah Rekod Dalam Sukan Tahunan Sekolah Jadual 4. Piala dan RM 100.

% Kehadiran Pelajar 3. Program / Aktiviti lain 50 75 85 95 4 4 8 15 50 75 85 95 0 ** ** ** . Jadual 4. Bilangan aktiviti/Lat 2. Pertandingan MSSD 6. Program/ Aktiviti lain 1. Pertandingan Persahabatan 5. 4. Daerah 5. Lat. % Kehadiran Pelajar 3. Minggu Kelab / Persatuan 7. Bilangan aktiviti/Lat 2. KPI 1.56 X TOPIK 4 MERANCANG AKTIVITI KOKURIKULUM 4. Pencapaian: (daerah*/ Neg**/ Keb***) Ć Pgeo & Alam Sekitar Ć P Sejarah & Rukun Negara Ć Kelab Kebudaya an 09 4 10 4 11 8 12 15 Strategi (Inisiatif) 1.7 MERANCANG AKTIVITI KOKURIKULUM TAHUNAN Jadual 4. Karnival Persatuan 6. Pencapaian : (daerah*/Neg* */Keb***) Ć Olahraga Ć Bola Sepak Ć Bola Jaring Meningkatkan pencapaian Kelab dan Persatuan 1. Pert. Latihan Berkala 2. Latihan Berkala 2. Pertandingan antara rumah * * * ** ** ** ** 4.12 menerangkan bagaimana merancang aktiviti kokurikulum secara tahunan. Pertandingan Pkt. antara Kelab / Pers.12: Contoh Jadual Pengurusan Kokurikulum Bidang Pengurusan Kokurikulum Objektif Meningkatkan pencapaian Sukan dan Permainan. Lat. Pasukan Sekolah 3. Pasukan Sekolah 3.

ȱ1ȱhinggaȱ5ȱ Aktivitiȱ mingguanȱUnitȱ Beruniform.13 pula menerangkan kokurikulum tahunan.TOPIK 4 MERANCANG AKTIVITI KOKURIKULUM W 57 Meningkatkan pencapaian Pasukan Unifom 1. Pertandingan antara unit 4. Program / Aktiviti lain 50 75 85 95 * *** ** ** ** *** *** *** Jadual 4. Latihan Berkala 2. Perkhemahan unit 6. Lat. Daerah 5. % Kehadiran Pelajar 3. contoh penjadualan program aktiviti Jadual 4.Konting ensiȱ Perancang anȱdanȱ perkemba nganȱ Kokoȱ ȱȱ Latihanȱ fizikalȱdanȱ latihanȱ mentalȱ Catatanȱ 1ȱ setiausahaȱ KOKOȱ JanȱȬȱJulȱ ȱȱ 70%ȱ ȱȱ 2ȱ Ketuaȱ Guruȱ Penasihatȱ JanȱȬȱJulȱ ȱȱ ȱȱ ȱȱ 3ȱ Setiausah aȱsukanȱ ȱȱ 9ȱAprilȱ ȱȱ RMȱ xxxȱ Ahliȱ Kelabȱ Latihanȱ fizikalȱ ȱȱ .ȱȱȱ kelabȱ/ȱ persatuanȱdanȱȱ Sukanȱ/ȱ Permainanȱ MerentasȱDesaȱ Peringkatȱ Sekolahȱȱ Tindakanȱ /ȱTJȱ Masaȱ/ȱ Tempohȱ Kosȱ RMȱ KPIȱ Bilȱ Aktivitiȱ %ȱ 4ȱkaliȱ ȱȱ Bilȱ Aktivitiȱ 16ȱkaliȱ 16ȱkaliȱ 15ȱkaliȱ BilȱPeserta Semuaȱ pelajarȱ Outputȱ P.13: Contoh Penjadualan Program Kokurikulum Tahunan Bilȱ PelanȱTaktikalȱ (PT)ȱ Mesyuaratȱ Jawatankuasaȱ Kokurikulumȱ Bil. Bilangan aktiviti/Lat 2. Pasukan Sekolah 3. Pertandingan Pkt. Perkemahan Bersepadu 7. Pencapaian: (daerah*/ Neg**/ Keb***) Ć KRS Ć Pengakap Ć Kadet Polis Ć Kadet Bomba Ć Pertahanan awam 4 4 8 15 1.

58 X TOPIK 4 MERANCANG AKTIVITI KOKURIKULUM 4ȱ Sukantaraȱ Setiausah aȱsukanȱ ȱȱ Aprilȱ RMȱ xxxȱ Bilȱacaraȱ Semuaȱ pelajarȱ ȱȱ Bilȱpelajarȱ mengikutȱ rumahȱ Pengerusiȱ N/ȱ Pengerusiȱ Setiausaha Bendahariȱ AJKȱ Emasȱ Perakȱ Gangsaȱ Emasȱ Perakȱ Gangsaȱ Latihanȱ fizikalȱ Olahragaȱ Tahunanȱ 2011ȱ ȱȱ 12ȱorangȱ mewakiliȱ sekolahȱkeȱ MSSMȱ 5ȱ Kejohananȱ Olahragaȱ Sekolahȱȱ Kursusȱ Pengurusanȱ Kelabȱ&ȱ Persatuanȱ/ȱ Unitȱ beruniform/ȱ Sukanȱ permainanȱȱ Pertandinganȱ Bolaȱsepakȱdanȱ BolaȱJaringȱ antaraȱrumahȱ sukanȱ Gotongȱroyongȱ /Pertandinganȱ kecerianȱtamanȱ (ȱBadanȱ Beruniformȱ)ȱ Pertandinganȱ BolaȱKeranjangȱ &ȱSepakȱ Takrawȱ Pertandinganȱ woodbalȱ terbukaȱ Pertandinganȱ BolaȱBalingȱ antaraȱrumahȱ sukanȱ Perkhemahanȱ Bersepaduȱ Unitȱ Beruniformȱȱ Setiausah aȱsukanȱ ȱȱ 24ȱAprilȱ RMȱ xxxȱ 6ȱ setiausahaȱ KOKOȱ/ȱȱ Guruȱ Penasihatȱ Macȱ RMȱ xxxȱ ȱȱ Kursusȱ Dalamanȱ Olehȱ Guruȱ Penasihatȱ ȱȱ 7ȱ Guruȱ Penasihatȱ permaina nȱ Guruȱ Penasihatȱȱ Badanȱ Berunifor mȱ Guruȱ Penasihatȱ permaina nȱ Guruȱ Penasihatȱ permaina nȱ Guruȱ Penasihatȱ permaina nȱ ȱȱ setiausahaȱ KOKOȱ/ȱȱ Guruȱ Penasihatȱ ȱȱ Macȱ RMȱ xxxȱ ȱȱ Wakilȱ rumahȱ 10ȱ orangȱ bakatȱ baruȱ Latihanȱ fizikalȱ ȱȱ 8ȱ 21ȱFebȱ–ȱ 26ȱJulȱ RMȱ xxxȱ ȱȱ RMȱ xxxȱ ȱȱ RMȱ xxxȱ RMȱ xxxȱ ȱȱ Wakilȱ persatuanȱ ȱȱ Kreatifȱ danȱ inovatifȱ ȱȱ 9ȱ Junȱ tertutupȱ ȱȱ Latihanȱ fizikalȱ ȱ 10ȱ Junȱ tertutupȱ ȱȱ Latihanȱ fizikalȱ ȱ 11ȱ ȱȱ Junȱ Wakilȱ rumahȱ ȱȱ Latihanȱ fizikalȱ ȱ ȱ 12ȱ 24Ȭ26ȱ Junȱ RMȱ xxxȱ ȱȱ 15ȱxȱ8ȱunitȱ uniformȱ ȱȱ Latihanȱ fizikalȱdanȱ mentalȱ ȱ .

Pihak sekolah boleh melaksanakan aktiviti dan membina jadual berdasarkan keperluan sekolah sendiri.TOPIK 4 MERANCANG AKTIVITI KOKURIKULUM W 59 13ȱ Hariȱȱ Anugerahȱ Kecemerlanganȱ Kokurikulumȱ Hariȱ Keusahawananȱ /ȱkantin/ȱHariȱ kokurikulumȱ Pertandinganȱ Permainanȱ Dalamanȱȱ 14ȱ 15ȱ setiausahaȱ KOKOȱ/ȱȱ Guruȱ Penasihatȱ ȱȱ Guruȱ Penasihatȱ kelabȱ usahawanȱ Guruȱ Penasihatȱ kelabȱ permaina nȱ ȱȱ Oktoberȱ RMȱ xxxȱ ȱȱ Pelajarȱ cemerlangȱ ȱȱ ȱȱ ȱȱ ȱȱ Oktoberȱ RMȱ xxxȱ Wakilȱ persatuanȱ ȱȱ ȱȱ ȱȱ Oktoberȱ RMȱ xxxȱ Tertutupȱ ȱȱ Latihanȱ fizikalȱdanȱ mentalȱ ȱ Catatan: Ini adalah contoh. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful