INTERNSHIP Unit Amalan Profesional IPG Kampus Perempuan Melayu, Melaka

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian : Ambilan Jan 2010

RINGKASAN PERSEDIAAN MENGAJAR
TARIKH 16 JULAI 2013

Nama mata pelajaran: Matematik
Nama Kelas/tahun Tajuk Kemahiran (Rujuk HSP) 3 Arif Peratus Murid dibimbing untuk : 1.1 Mengenal peratus Masa 8.40 pagi – 9.40 pagi

Hasil pembelajaran

Murid berupaya untuk i) Menama dan menyebut peratus ii) Mengenal simbol peratus iii) Menukar pecahan perseratus kepada peratus 1) Memperkenalkan bentuk peratus (%) kepada murid-murid di papan hitam. Menyuruh murid-murid meneka simbol yang telah dilukis. 2) Menunjukkan katalog dan keratan-keratan akhbar kepada murid-murid dalam kumpulan dan meminta murid mencari sebanyak mungkin simbol peratus (%). 3) Menyuruh murid-murid menyebut dan menulis nilai peratus yang dilihat di dalam katalog dan akhbar yang diberikan di papan hitam. 4) Meminta murid menukarkan nilai peratus kepada pecahan perseratus dan juga sebaliknya. 5) Meminta murid mengeluarkan buku aktiviti untuk menjawab soalansoalan peratus.

Aktiviti pembelajaran (Cara bagaimana hendak mencapai hasil pembelajaran)

Bahan bantu mengajar

Katalog, keratan akhbar, buku teks, buku aktiviti

Refleksi pengajaran (Kenyataan sejauhmana hasil pembelajaran tercapai) Kehadir an

__ / __

_________________________ Tandatangan pelajar

_______________________________ Tandatangan Mentor / Guru Besar