Anda di halaman 1dari 13

PENGENALAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

SAFETY & MARINE TRAINING CENTRE

Memahami Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1994 Akta 514 serta Peraturan-peraturan yang berkaitan. Memahami peranan dan tanggungjawab pihak pengurusan terhadap Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan. Memahami hubungan di antara Keselamatan Kesihatan Pekerjaan. Perniagaan dan

Mengetahui dan memahami asas Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan di tempat kerja ke arah mengelakkan kemalangan dan penyakit pekerjaan.

KESELAMATAN PEKERJAAN

Keselamatan pekerja daripada kemalangan, kecederaan dan ancaman yang berkaitan dengan situasi/persekitaran tempat kerja dan amalan pekerjaan Bebas daripada penyakit kesihatan fizikal, mental dan sosial yang berkaitan dengan keadaan tempat kerja, amalan pekerjaan dan juga persekitaran tempat. (Contoh : penyakit dan keracunan)

KESIHATAN PEKERJAAN

Untuk mengelakkan KEMALANGAN


Kematian Kecederaan ( Minor / Major ) Kerosakan Harta Benda

Untuk mengelakkan PENYAKIT KERJA


Kesan Serta-merta ( ACUTE ) Kesan Jangkamasa Panjang ( CHRONIC )

Kesan cepat berlaku Mudah dikenalpasti atau dinilai risikonya Biasa melibatkan bahaya-bahaya mudah dilihat bahaya dari segi structural faults spt tangga licin, lantai berlubang, mesin tiada guard. juga melibatkan bahan kimia yang menghakis, mudah meletup dan mudah terbakar.

Kesan lambat berlaku sukar dikenalpasti atau menilai risikonya. memerlukan nasihat pakar dalam proses menilai risikonya. biasa melibatkan bahaya-bahaya tersembunyi. bahaya dari segi kesan penyakit dari bahan kimia, bunyi, getaran suhu melampau, posisi kerja tidak betul dan tekanan kerja.

UNSAFE ACTION ( PERBUATAN TIDAK SELAMAT ) UNSAFE CONDITION ( KEADAAN TIDAK SELAMAT )

KEMANUSIAAN DAN MORAL

Dapat mewujudkan hubungan baik diantara pihak majikan dan para pekerja Pengurusan yang komited dan tulus ikhlas mempromosikan OSH di tempat kerja.

KOS / KEWANGAN

Kemalangan yang melibatkan kos Safety & Health is GOOD BUSINESS

UNDANG-UNDANG

Mematuhi kehendak undang-undang seperti OSHA 1994, FMA, UBBL, SOCSO dll.

KOS JELAS

Kos yang jelas dilihat dan boleh diinsurankan adalah lebih rendah dari kos tersembunyi sama seperti ketulan ais di dalam air lebih besar dari di atas permukaan air contohnya: kos perubatan

KOS TERSEMBUNYI

Kos yang kurang jelas atau tersembunyi seperti kos guaman, kehilangan kepakaran, penalti, kelewatan penghantaran / kerja dll

10

Masih menitikberatkan pendidikan tetapi penguatkuasaan dipertingkatkan dan diperketatkan. Kesedaran di kalangan pekerja, kesatuan sekerja dan orang ramai (termasuk juga peguam) adalah meningkat. Syarikat-syarikat multinasional mula meminta dokumendokumen berkaitan OSH. Lebih banyak Peraturan-peraturan baru di bawah OSHA 1994 akan dikuatkuasakan.

Kesihatan Pekerjaan menjadi lebih penting.

Perubahan-perubahan kepada bentuk dan jenis kecederaan dan penyakit pekerjaan. Pekerja lebih mahir dan penggantian pekerja adalah sukar dan mahal.

Topik tamat
Ada apa-apa SOALAN..????