Anda di halaman 1dari 2

KEM PERMATA IMPIAN 2012 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA LATI PASIR MAS, KELANTAN

KAD PENGESAHAN MAKANAN PESERTA NAMA: KUMP:


KEM PERMATA IMPIAN 2012 TAHUN: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA LATI PASIR MAS,INTELEK KELANTAN PELAJAR JUMAAT SABTU AHAD JUMAAT KEM SABTU AHAD 2012 ISNIN ISNIN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA LATI (00/00/00) (00/00/00) (00/00/00) (00/00/00) (10/02/12) (11/02/12) (11/02/12) (12/02/12) (12/02/12) (13/02/12) (10/02/12) (13/02/12) KAD PENGESAHAN MAKANAN PESERTA PASIR MAS, KELANTAN
SARAPAN PAGI NAMA: SARAPAN SARAPAN SARAPAN PAGI PAGI PAGI SARAPAN SARAPAN SARAPAN PAGI PAGI PAGI SARAPAN SARAPAN SARAPAN

KPI SIRI:

SABTU (00/00/00)
SARAPAN PAGI MINUM PAGI MAKAN T.HARI MINUM PETANG MAKAN MALAM MINUM MALAM

AHAD (00/00/00)
SARAPAN PAGI MINUM PAGI MAKAN T.HARI MINUM PETANG MAKAN MALAM MINUM MALAM

ISNIN (00/00/00)
SARAPAN PAGI MINUM PAGI MAKAN T.HARI MINUM PETANG MAKAN MALAM MINUM MALAM

SELASA (00/00/00)
SARAPAN PAGI MINUM PAGI MAKAN T.HARI MINUM PETANG MAKAN MALAM MINUM MALAM

PAGI PAGI PAGI KPI SIRI: KAD PENGESAHAN MAKANAN PESERTA KUMP: TAHUN: MINUM MINUM MINUM MINUM MINUM MINUM MINUM MINUM MINUM MINUM MINUM MINUM NAMA: KPI SIRI: PAGI PAGI PAGI PAGI PAGI PAGI PAGI PAGI PAGI PAGI PAGI PAGI KUMP: TAHUN: MAKAN MAKAN MAKAN T.HARI T.HARI T.HARI MINUM MINUM MINUM PETANG PETANG PETANG MAKAN MAKAN MAKAN MALAM MALAM MALAM MINUM MINUM MINUM MALAM MALAM MALAM MAKAN MAKAN MAKAN T.HARI T.HARI T.HARI MINUM MINUM MINUM PETANG PETANG PETANG MAKAN MAKAN MAKAN MALAM MALAM MALAM MINUM MINUM MINUM MALAM MALAM MALAM MAKAN MAKAN MAKAN T.HARI T.HARI T.HARI MINUM MINUM MINUM PETANG PETANG PETANG MAKAN MAKAN MAKAN MALAM MALAM MALAM MINUM MINUM MINUM MALAM MALAM MALAM

MAKAN MAKAN MAKAN T.HARI T.HARI T.HARI MINUM PETANG MAKAN MALAM MINUM MALAM

KEM PELAJAR INTELEK 2012 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA LATI KEM PERMATA IMPIAN 2012 PASIR MAS, KELANTAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA LATI PASIR KELANTAN KAD PENGESAHAN MAKANAN PESERTA KEMMAS, PELAJAR INTELEK 2012

NAMA: KPI SIRI: KAD PENGESAHAN MAKANAN PESERTA PASIR MAS, KELANTAN KEM PELAJAR INTELEK 2012 KUMP: TAHUN: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA NAMA: KPI SIRI: LATI KAD PENGESAHAN MAKANAN PESERTA PASIR MAS, KELANTAN JUMAAT ISNIN KUMP: JUMAAT SABTU SABTU AHAD AHAD TAHUN: ISNIN (10/02/12) (12/02/12) (13/02/12) (10/02/12)(11/02/12) (11/02/12) (12/02/12) (13/02/12) NAMA: KPI SIRI: KAD PENGESAHAN MAKANAN PESERTA SABTU AHAD ISNIN SELASA KUMP: SARAPAN SARAPAN SARAPAN SARAPAN SARAPAN TAHUN: SARAPAN (00/00/00) (00/00/00) PAGIPAGI (00/00/00) PAGIPAGI KPI PAGI PAGI NAMA: (00/00/00) SIRI: SARAPAN SARAPAN SARAPAN SARAPAN KUMP: TAHUN:
MINUM PAGI MINUM PAGI PAGI MINUM PAGI MINUM PAGIPAGI MINUM PAGI MINUM PAGIPAGI MINUM PAGI MINUM PAGI PAGI MINUM MAKAN PAGI MAKAN T.HARI T.HARI MAKAN MINUM T.HARI MINUM PETANG PETANG MINUM MAKAN PETANG MAKAN MALAM MALAM MAKAN MINUM MALAM MINUM MALAM MALAM MINUM MALAM MINUM MAKAN PAGI MAKAN T.HARI T.HARI MAKAN MINUM T.HARI MINUM PETANG PETANG MINUM MAKAN PETANG MAKAN MALAM MALAM MAKAN MINUM MALAM MINUM MALAM MALAM MINUM MALAM MINUM MAKAN PAGI MAKAN T.HARI T.HARI MAKAN MINUM T.HARI MINUM PETANG PETANG MINUM MAKAN PETANG MAKAN MALAM MALAM MAKAN MINUM MALAM MINUM MALAM MALAM MINUM MALAM MINUM MAKAN PAGI MAKAN T.HARI T.HARI MAKAN T.HARI MINUM PETANG MAKAN MALAM MINUM MALAM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA LATI

SABTU (00/00/00)
SARAPAN PAGI MINUM PAGI MAKAN T.HARI MINUM PETANG MAKAN MALAM MINUM MALAM

AHAD (00/00/00)
SARAPAN PAGI MINUM PAGI MAKAN T.HARI MINUM PETANG MAKAN MALAM MINUM MALAM

ISNIN (00/00/00)
SARAPAN PAGI MINUM PAGI MAKAN T.HARI MINUM PETANG MAKAN MALAM MINUM MALAM

SELASA (00/00/00)
SARAPAN PAGI MINUM PAGI MAKAN T.HARI MINUM PETANG MAKAN MALAM MINUM MALAM