TAKWIM PANITIA PANITIA BAHASA MELAYU TAHUN 2013

BIL

BULAN

AKTIVITI 01. Mesyuarat Kali Pertama AJK

SASARAN

TINDAKAN Ketua Panitia & Setiausaha Ketua Panitia AJK

01

Disember 2012/ Januari 2013

02. Pengagihan buku-buku rujukan 03. Mengemaskini sudut-sudut Panitia Bahasa Melayu di kelas masing-masing dan papan kenyataan panitia 04. Pengagihan tugasan ‘Mesra Bahasa’ 05. Budget kewangan. 06. Headcount

AJK AJK bersama murid

AJK

Ketua Panitia

AJK

Ketua Panitia Guru Headcount / Ketua Panitia Guru BM Thn 4 Arif dan 5 Arif AJK Guru BM Thn 1 & 2 Ketua Panitia

01. Praujian Protim Tahun 4 dan 5 02 Februari 02. Penggubalan Soalan PKBS-1 01. PKBS-1 03 Mac 02. Analisis PKBS-1 dan Pelan Tindakan 03. Melatih Peserta ke Karnival Bahasa. 04. Mesyuarat Kali ke-2 05. LINUS : Saringan 1 ( Thn1 ) Saringan 4 ( Thn 2) 01. Memulakan Dokumentasi 04 April

Murid pemulihan Thn 4/5 AJK Murid Tahun 1&2 -

AJK Murid yang berbakat AJK Ketua Panitia & Setiausaha Guru BM Thn 1 & 2

Murid LINUS

-

Ketua Panitia & Setiausaha AJK

02. Menggubal soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun

2. Headcount AJK AJK Ketua Panitia & Setiausaha Guru Headcount / Ketua Panitia Guru Tahun Enam 01. Program Bulan Kemerdekaan 08 Ogos 02. Peperiksaan Pertengahan Tahun 05 Mei 02. PKBS-2 04. Mesyuarat AJK kali ke-3 02. Analisis Percubaan UPSR Bahasa Melayu Peringkat Daerah dan Negeri. Analisis PKBS-2 dan Rumusan Murid Tahun Enam Murid LINUS Ketua Panitia Guru BM Thn 1 & 2 Semua murid Ketua Panitia Ketua Panitia & AJK - AJK Ketua Panitia 09 September 01.3 dan 4 03.2. 03. Ceramah Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR Semua guru/murid AJK - Ketua Panitia Semua murid AJK Murid Tahun 6 Guru BM Tahun 6 06 Jun 01. Praujian Protim Tahun 6 - Ketua Panitia & Setiausaha Guru BM Thn 6 MuridPemulihan Thn6 . Minggu Pusat Sumber Sekolah (Penghasilan Bahan Pameran) 04. Mengemaskini fail Panitia Bahasa Melayu 02. Analisis Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Pelan Tindakan 03. Analisis Keputusan Percubaan UPSR 1.3 dan 4 07 Julai 02. LINUS Saringan ke-2 01. Peperiksaan Percubaan UPSR 1.01.

Pascaujian Protim Tahun 4. Penghantaran Dokumentasi 06. Mesyuarat Kali ke-4 Semua murid - AJK Ketua Panitia Semua murid & AJK AJK Murid LINUS Ketua Panitia & AJK Ketua Panitia & AJK Guru BM Thn 1 & 2 Guru BM Tahun 4.5 dan 6 Ketua Panitia & Setiausaha Ketua Panitia 05.5 dan 6 11 November 02.01 Peperiksaan Akhir Tahun 10 Oktober 02. Perancangan Takwim Tahunan Panitia Bahasa Melayu 2013 05. Pengumpulan semula bukubuku rujukan Bahasa Melayu 03. Saringan LINUS Thn 1 dan 2 01. Headcount 07. Sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Sekolah 04. Analisis Peperiksaan Akhir Tahun dan rumusan 03.5 & 6 AJK - - Ketua Panitia - Ketua Panitia Ketua Panitia Ketua Panitia/ Guru Thn 6 . Menyediakan Laporan Aktiviti Tahunan 2013 04. Post mortem Bahasa Melayu UPSR 2013 Murid PROTIM Tahun 4.