TAKWIM PANITIA PANITIA BAHASA MELAYU TAHUN 2013

BIL

BULAN

AKTIVITI 01. Mesyuarat Kali Pertama AJK

SASARAN

TINDAKAN Ketua Panitia & Setiausaha Ketua Panitia AJK

01

Disember 2012/ Januari 2013

02. Pengagihan buku-buku rujukan 03. Mengemaskini sudut-sudut Panitia Bahasa Melayu di kelas masing-masing dan papan kenyataan panitia 04. Pengagihan tugasan ‘Mesra Bahasa’ 05. Budget kewangan. 06. Headcount

AJK AJK bersama murid

AJK

Ketua Panitia

AJK

Ketua Panitia Guru Headcount / Ketua Panitia Guru BM Thn 4 Arif dan 5 Arif AJK Guru BM Thn 1 & 2 Ketua Panitia

01. Praujian Protim Tahun 4 dan 5 02 Februari 02. Penggubalan Soalan PKBS-1 01. PKBS-1 03 Mac 02. Analisis PKBS-1 dan Pelan Tindakan 03. Melatih Peserta ke Karnival Bahasa. 04. Mesyuarat Kali ke-2 05. LINUS : Saringan 1 ( Thn1 ) Saringan 4 ( Thn 2) 01. Memulakan Dokumentasi 04 April

Murid pemulihan Thn 4/5 AJK Murid Tahun 1&2 -

AJK Murid yang berbakat AJK Ketua Panitia & Setiausaha Guru BM Thn 1 & 2

Murid LINUS

-

Ketua Panitia & Setiausaha AJK

02. Menggubal soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun

2. Peperiksaan Pertengahan Tahun 05 Mei 02. PKBS-2 04. Peperiksaan Percubaan UPSR 1. Analisis PKBS-2 dan Rumusan Murid Tahun Enam Murid LINUS Ketua Panitia Guru BM Thn 1 & 2 Semua murid Ketua Panitia Ketua Panitia & AJK - AJK Ketua Panitia 09 September 01. Analisis Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Pelan Tindakan 03. Mengemaskini fail Panitia Bahasa Melayu 02. Headcount AJK AJK Ketua Panitia & Setiausaha Guru Headcount / Ketua Panitia Guru Tahun Enam 01. Ceramah Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR Semua guru/murid AJK - Ketua Panitia Semua murid AJK Murid Tahun 6 Guru BM Tahun 6 06 Jun 01. 03. Analisis Percubaan UPSR Bahasa Melayu Peringkat Daerah dan Negeri.3 dan 4 07 Julai 02.3 dan 4 03. Praujian Protim Tahun 6 - Ketua Panitia & Setiausaha Guru BM Thn 6 MuridPemulihan Thn6 . Program Bulan Kemerdekaan 08 Ogos 02. Mesyuarat AJK kali ke-3 02. LINUS Saringan ke-2 01. Analisis Keputusan Percubaan UPSR 1.2.01. Minggu Pusat Sumber Sekolah (Penghasilan Bahan Pameran) 04.

5 dan 6 Ketua Panitia & Setiausaha Ketua Panitia 05. Headcount 07. Pengumpulan semula bukubuku rujukan Bahasa Melayu 03.5 dan 6 11 November 02.5 & 6 AJK - - Ketua Panitia - Ketua Panitia Ketua Panitia Ketua Panitia/ Guru Thn 6 . Analisis Peperiksaan Akhir Tahun dan rumusan 03. Menyediakan Laporan Aktiviti Tahunan 2013 04. Sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Sekolah 04. Saringan LINUS Thn 1 dan 2 01. Mesyuarat Kali ke-4 Semua murid - AJK Ketua Panitia Semua murid & AJK AJK Murid LINUS Ketua Panitia & AJK Ketua Panitia & AJK Guru BM Thn 1 & 2 Guru BM Tahun 4. Post mortem Bahasa Melayu UPSR 2013 Murid PROTIM Tahun 4. Pascaujian Protim Tahun 4.01 Peperiksaan Akhir Tahun 10 Oktober 02. Perancangan Takwim Tahunan Panitia Bahasa Melayu 2013 05. Penghantaran Dokumentasi 06.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful