Anda di halaman 1dari 3

TAKWIM PANITIA PANITIA BAHASA MELAYU TAHUN 2013

BIL

BULAN

AKTIVITI 01. Mesyuarat Kali Pertama AJK

SASARAN

TINDAKAN Ketua Panitia & Setiausaha Ketua Panitia AJK

01

Disember 2012/ Januari 2013

02. Pengagihan buku-buku rujukan 03. Mengemaskini sudut-sudut Panitia Bahasa Melayu di kelas masing-masing dan papan kenyataan panitia 04. Pengagihan tugasan Mesra Bahasa 05. Budget kewangan. 06. Headcount

AJK AJK bersama murid

AJK

Ketua Panitia

AJK

Ketua Panitia Guru Headcount / Ketua Panitia Guru BM Thn 4 Arif dan 5 Arif AJK Guru BM Thn 1 & 2 Ketua Panitia

01. Praujian Protim Tahun 4 dan 5 02 Februari 02. Penggubalan Soalan PKBS-1 01. PKBS-1 03 Mac 02. Analisis PKBS-1 dan Pelan Tindakan 03. Melatih Peserta ke Karnival Bahasa. 04. Mesyuarat Kali ke-2 05. LINUS : Saringan 1 ( Thn1 ) Saringan 4 ( Thn 2) 01. Memulakan Dokumentasi 04 April

Murid pemulihan Thn 4/5 AJK Murid Tahun 1&2 -

AJK Murid yang berbakat AJK Ketua Panitia & Setiausaha Guru BM Thn 1 & 2

Murid LINUS

Ketua Panitia & Setiausaha AJK

02. Menggubal soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun

01. Peperiksaan Pertengahan Tahun 05 Mei 02. Analisis Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Pelan Tindakan 03. Minggu Pusat Sumber Sekolah (Penghasilan Bahan Pameran) 04. Ceramah Teknik Menjawab Bahasa Melayu UPSR

Semua guru/murid

AJK

Ketua Panitia

Semua murid

AJK

Murid Tahun 6

Guru BM Tahun 6

06

Jun

01. Mesyuarat AJK kali ke-3 02. Headcount

AJK AJK

Ketua Panitia & Setiausaha Guru Headcount / Ketua Panitia Guru Tahun Enam

01. Peperiksaan Percubaan UPSR 1,2,3 dan 4 07 Julai 02. Analisis Keputusan Percubaan UPSR 1,2,3 dan 4 03. LINUS Saringan ke-2 01. Program Bulan Kemerdekaan 08 Ogos 02. Analisis Percubaan UPSR Bahasa Melayu Peringkat Daerah dan Negeri. 03. PKBS-2 04. Analisis PKBS-2 dan Rumusan

Murid Tahun Enam

Murid LINUS

Ketua Panitia

Guru BM Thn 1 & 2 Semua murid Ketua Panitia Ketua Panitia & AJK

AJK Ketua Panitia

09

September

01. Mengemaskini fail Panitia Bahasa Melayu 02. Praujian Protim Tahun 6

Ketua Panitia & Setiausaha Guru BM Thn 6

MuridPemulihan Thn6

01 Peperiksaan Akhir Tahun 10 Oktober 02. Analisis Peperiksaan Akhir Tahun dan rumusan 03. Sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan Peringkat Sekolah 04. Mesyuarat Kali ke-4

Semua murid -

AJK Ketua Panitia

Semua murid & AJK AJK Murid LINUS

Ketua Panitia & AJK Ketua Panitia & AJK Guru BM Thn 1 & 2 Guru BM Tahun 4,5 dan 6 Ketua Panitia & Setiausaha Ketua Panitia

05. Saringan LINUS Thn 1 dan 2 01. Pascaujian Protim Tahun 4,5 dan 6 11 November 02. Pengumpulan semula bukubuku rujukan Bahasa Melayu 03. Menyediakan Laporan Aktiviti Tahunan 2013 04. Perancangan Takwim Tahunan Panitia Bahasa Melayu 2013 05. Penghantaran Dokumentasi 06. Headcount 07. Post mortem Bahasa Melayu UPSR 2013 Murid PROTIM Tahun 4,5 & 6 AJK

Ketua Panitia

Ketua Panitia Ketua Panitia Ketua Panitia/ Guru Thn 6