Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 3 Tarikh Masa Bilangan murid Mata Pelajaran Tema Tajuk : 21 September

2012 : 9.00pagi- 10.00 pagi : 40 orang : Bahasa Melayu : Kisah Teladan : Sang Kancil, Sang Kerbau dan Sang Buaya.

Objektif: Pada akhir pelajaran, murid dapat : 1. Berdialog berdasarkan situasi yang diberikan menggunakan sebutan dan intonasi yang baik.

2. Membina dan menulis 2 ayat tunggal dengan tepat berdasarkan gambar rangsangan.

Hasil Pembelajaran : Fokus Utama 2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 2 i. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.

Fokus Sampingan 8.3 menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan. Aras 3 Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap.

Kemahiran berbahasa Sistem Bahasa

:Mendengar dan bertutur, menulis. :

Sintaksis : struktur ayat Sebutan dan intonasi

Pengisian Kurikulum Ilmu : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. : Pendidikan Moral.

Nilai

: Tolong-menolong, bekerjasama.

Kemahiran bernilai tambah : o kemahiran berfikir- murid berfikir untuk berdialog berdasarkan situasi yang diberikan. o kecerdasan pelbagai naturalis, verbal linguistik,

Bahan bantu mengajar : Tayangan video, gambar rangsangan, topeng, Roda Berputar, boneka tongkat, jalur cerita, pentas boneka, slaid powerpoint, carta tunggal majmuk, kotak misteri, kad situasi. Pengetahuan sedia ada murid : Murid pernah mendengar cerita-cerita hikayat Sang Kancil

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Tayangan video Sang Kancil dengan Buaya

Guru menayangkan video Sang Kancil dengan Buaya

BBM : Video, Topeng, orang sumber, topeng

S : Apakah HikayatHikayat Sang Kancil yang kamu tahu?

Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan hikayat-hikayat Sang kancil. Nilai : hormatmenghormati

Sang Kancil Yang Haloba

Orang sumber yang memakai topeng watak hikayat-hikayat sang menyatakan tajuk hikayat yang berkaitan. KBT : TMK, Kecerdasan Pelbagai (muzik,visual ruang)

Sang Kancil Dengan Raja Sulaiman

Sang Kancil Dengan Buaya

Sang Kancil Dengan Pak Belang

Tajuk : Sang Kancil , Sang Kerbau dan Sang Buaya.

Guru dan murid mengaitkan isi pelajaran dengan aktiviti yang dijalankan.

Langkah 1 ( 10 minit) Cerita Sang Kancil, Sang Kerbau dan sang Buaya Guru bercerita menggunakan teknik persembahan boneka. BBM : boneka tongkat, pentas boneka, slaid persembahan rentetan cerita.

Nilai :bekerjasama, Rentetan peristiwa berkaitan cerita turut ditayangkan menggunakan slaid power point. tolong- menolong

Sang Kancil Cerdik Mempunyai banyak helah Murid diminta untuk menyenaraikan watak-watak yang terdapat dalam cerita serta menceritakan perihal watak Sang Kerbau secara ringkas. KBT : kemahiran berfikir, interpersonal, kecerdasan pelbagai (naturalis,

Menolong Sang Buaya yang dalam kesusahan

verbal lingguistik), TMK

Ditipu oleh buaya

Sang Buaya Menipu Sang Buaya Ditipu oleh Sang Kancil

Kumpulan 1:Sang Kancil Kumpulan 2: Sang Buaya Kumpulan 3: Sang Kerbau Kumpulan 4: Pak Belang Kumpulan 5 :Sang Gajah (Nama kumpulan berdasarkan watak Hikayat Sang Kancil)

Langkah 2 ( 20 minit) Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan . BBM : kad tugasan, topeng, kotak misteri, kad situasi

Nilai : kerjasama

Kad situasi (rujuk lampiran)

Guru meminta ketua kumpulan untuk membuat cabutan kad situasi daripada kotak misteri. KBT : kemahiran berfikir, kecerdasan pelbagai (kinestatik,

Pencerita,

Murid dikehendaki memahami

interpersonal,visual

pendialog dan pelakon Pendialog dan pelakon

situasi dan membincangkan cara

ruang, verbal

untuk persembahkan lakonan dan linguistik) dialog.

Murid memakai topeng yang mewakili watak masing-masing serta melakonkan situasi yang ditugaskan.

Guru meminta murid persembahkan dialog dalam bentuk lakonan

Langkah 3 ( 20 minit) Ayat Tunggal Subjek Predikat Guru memberikan penerangan konsep ayat tunggal dan ayat majmuk. BBM : Carta Tunggal Majmuk, jalur cerita, roda berputar

(Pelakon ) (cerita) 1 1

Ayat majmuk Subjek Predikat

Nilai : bekerjasama,

(Pelakon ) (cerita) 1 >1 >1 >1 1 >1 KBT : kemahiran berfikir, KP(verbal linguistik)

Murid diminta untuk membuat

Gambar mengikut jalur cerita.

putaran pada Roda Berputar mengikut kumpulan.

Kancil tinggal di hutan. Kancil itu ditepi sungai. Kerbau itu ditipu. Kerbau itu digigit. Buaya ditimpa kayu. Buaya menipu Buaya.

Guru meminta murid daripada kumpulan tersebut membina 2 ayat tunggal daripada gambar ransangan.

Penutup ( 5minit) G : Apakah pengajaran daripada cerita ini? M: Pengajaran daripada cerita ini ialah kita tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain. BBM: TMK, kemahiran berfikir. Buat baik dibalas baik. Guru membimbing murid membuat rumusan terhadap isi pelajaran. Guru meminta murid menyatakan nilai yang terdapat dalam cerita. Ilmu : Pendidikan Moral, Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

Murid ditayangkan dengan

tayangan video cerita Sang Kancil.