JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

KOMPLEKS PENDIDIKAN, JALAN STADIUM 05604 ALORSETAR KEDAH DARUL AMAN
No.Telefon No.Faks : 04 740 4000 : 04 740 4342
Laman Web : www.kedah.edu.my

Ruj.Kami Tarikh

JPK.03-05/2582/( 21 Mei 2013 11 Rejab1434

)

Semua Pegawai Peiajaran Daerah Semua Pengetua SMK Pusat Tanggungjawab Negeri Kedah Darui Aman

Tuan/Puan, PENYELARASAN BAYARAN ELAUN BULANAN SERTA E U U N DAN KEMUDAHAN BAGI PERKHIDMATAN GURU INTERIM DI KEMENTERIAN PELAJARAN MAUYSIA Dengan hormatnya saya di arah merujuk kepada surat daripada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Peiajaran Malaysia ruj.KP(PP)0017/122/68(31) bertarikh 08 Mei 2013 mengenai perkara di atas. 2. Bersama-sama ini disertakan sesaiinan pekeliling tersebut untuk makluman dan hebahan ke sekolah-sekolah di daerah tuan/puan dan boieh dimuat turun melalui laman web jabatan ini di internet www.kedah.edu.my/K2P. ' Sekian, terima kasih. 'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA' 'PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH TERBILANG' Saya yang menurut perintah

d§lli*ernDangunan SirDarul Aman

Kami. Sekolah Seni Malaysia.ada di sekolah-sekofah ters^o^^^a^ar efaun bulanan telah ditetapkan berdasarkan stWiftllr Jadual Gaji Mi^iip^ (JGMM) pada kadar elaun bulanan Pegawai PerkhidmSaaPfencftikan S1§wazah Gred DC41 iaitu sebanyak RM1. PENYELARASAN BAYARAN ELAUN BULANAN SERTA KEMUDAHAN BAGI PERKHIDMATAN GURU INTERIM DI PELAJARAN MALAYSIA ELAUN DAN KEMENTERIAN Dengan hoip^tnya saya adalah diarah menarik perhatian YBhg.gov. RAKYAT DIDAHULUKAN. KP(PP)0017/122/68(3i) Tarikh : ^ Mei 2013M 5 f Jamadilakhir1434H SEPERTI SENARAI EDARAN YBhg.||i|antikan dan penempatan Guru Interim di Sefelah Menengah. Kementerian Peiajaran Malaysia (KPM) telah melaksanakan' . Datuk / Dato' / Tuan / Puan. Sekolah Jenis f^ei|ingsaan Cina dan Sekolah Jenis Keb|hg?aan Tamil bagi memenuhi keperiuan>ifvendesak berdasarkan kekosongan jawatan s%d|a . Blok E12 KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSE 62604 PUTRAJAYA : +603-8884 6000 (Talian Umum) : +603-^88 6292 web : http:y/www.806. 2.moe. 3.24 sebulan.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA (Ministry Of Education Malaysia) BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MAN (Human Resource Management Division) ARAS 1-5 Dan 12-14. Berdasarkan keputusan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) berkaitan struktur gaji dalam JGMM. ^ . PENCAPAIAN DIUTAMAKAN' .my Ruj. kadar elaun bulanan permulaan bagi Guru Interim adalah ditetapkan berdasarkan jadual seperti berikut: 7 AMLAKSM. Datuk / Dato' / tuan / puan mengefai perkara di atas. Sekolah Keban^aani. DimakltiriTtkan bahawa.

645.42 4. Kadar elaun permulaan ini adalah terpakai bagi semua Guru Interim yang dilantik mulai tahun 2012 dan 2013.149.560.730.361.604.00 sebulan berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 2002.14 2.79 4.03 1.29 5.944.Bil Kelayakan Akademik Kod Elaun Bulanan Elaun Bulanan Permulaan (RM) 2.62 3. Ijazah (Am) 1. Bantuan Sara Hidup Bilangan 3 Tahun 2012.82 2. Selain itu juga.08 3. STPM 1.656.35 6.31 2.08 1.677.1 Elaun & Kemudahan (i) Imbuhan Tetap Khidmat Awam sebanyak RM300. Ijazah (Kepujian) DC41 (T5) DC41 (T3) DBA29 (T1) DB29 (T1) DB27 (T1) DB17 (T1) 2. 5. SPM 927. Diploma 1.560.392. Diploma 1. berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan (it) . calon-calon yang dilantik sebagai Guru Interim adalah layak menerima elaun dan kemudahan yang dinyatakan di bawah ini mengikut syarat dan kadar yang berkuat kuasa seperti berikut: 5.03 Elaun Bulanan Maksimum (RM) 3.

(iv) (v) 5. (iii) (iv) 5.(iii) Bayaran Insentif Pedalaman berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2000 atau Elaun Khas Mengikut Lokasi dan Tahap Kesusahan berdasarkan Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bilangan 2 Tahun 2007. Cuti tanpa gaji.3 Kemudahan lain (i) (ii) Cuti Sakit di bawah Perintah Am 17 Bab C. Elaun Balik Kampung berdasarkan Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bilangan 3 Tahun 2007.2 Elaun & Kemudahan bagi ' Pegawai Yang Bertukar Wilayah ' mengikut takrifan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 22 Tahun 2008 (i) Elaun Perumahan Wilayah berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2001. Rawatan perubatan di luar negeri. dan Elaun dan kemudahan bagi pegawai yang bertugas rasmi di luar kawasan ibu pejabat. (ii) 5. Pinjaman perumahan/kenderaan/komputer. Cuti separuh gaji. Cuti Penggal Sekolah Bergaji Penuh. ketayakan dan wad di Hospital dan Klinik-klinik Kerajaan atas syarat-syarat dan peraturan yang sama seperti guru-guru tetap yang setaraf. dan Bayaran Insentif Wilayah berdasarkan kadar bayaran Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2012. Cuti bersalin.4 Elaun & Kemudahan yang tidak layak diperolehi (i) Imbuhan Tetap Perumahan. (ii) (iii) (iv) (V) (vi) (vii) . dan Rawatan perubatan dan pergigian. Cuti belajar. Cuti Rehat Khas selama 7 hari setahun berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2005.

(viii) (ix) (X) (xi) (xii) Cuti kecederaan Cuti kerantina. Cuti Tibi. Sekian.: Ketua Setiausaha Kementerian Peiajaran Malaysia « < ! > 1 2 1 : 03-8884 7750 : 03-8884 7687 : KHADIJAH@moe. Segata kerjasama pihak YBhg.my 1 MALAYSIA.p. 'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA' Saya yang menurut perintah. dan Cuti haji 6. RAKYAT DIDAHULUKAN.gov. Kusta dan Barah. 7. Datuk / Dato' / tuan / puan amattah dihargai. terima kasih. PENCAPAIAN DIUTAMAKAN . Datuk / Dato' / tuan / puan adalah dipohon untuk membuat pelarasan semula bayaran elaun bulanan serta kemudahan kepada Guru Interim yang tertibat mengikut kadar yang telah ditetapkan. kerjasama pihak YBhg. Sehubungan dengan itu. Cuti tanpa rekod. (KHADIJAfH BINTI KASSIM) Bahagi^Pengurusan Sumber Manusia b.

Salinan Kepada: 1. 4. 5. 12. 9. 6. Ketua Setiausaha Kementerian Peiajaran Malaysia Ketua Pengarah Peiajaran Malaysia Semua Timbalan Ketua Setiausaha Semua Timbalan Pengarah Peiajaran Setiausaha Bahagian Kewangan Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Pengarah Bahagian Sekolah Berasrama Penuh dan Sekolah Kecemerlangan Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Pengarah Bahagian Pendidikan Khas Pengarah Bahagian Sukan Ketua Akauntan Bahagian Akaun Setiausaha Sulit Kanan kepada YAB Menteri Peiajaran Setiausaha Sulit Kanan kepada Y B Timbalan-Timbalan Menteri Peiajaran 2. 13. 7. 8. 14. 3. . 10. 11.

Bangunan MKN-Embassy Techzone. 3200 Jalan Teknokrat 2 63000 Cyberjaya SELANGOR (u.Edaran Luar Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia Bahagian Saraan Aras 5 & 6.: YM Datuk Raja NoorZaedah binti Raja Ahmad) 1 MALAYSIA.p. Blok A No. RAKYAT DIDAHULUKAN. PENCAPAIAN DIUTAMAKAN^ .

Pengarah Jabatan Peiajaran Negeri Pahang Bandar Indera Mahkota 25604 Kuantan PAHANG . Pengarah Jabatan Peiajaran Negeri Kelantan Jalan Doktor 15000 Kota Bharu KELANTAN 4. Pengarah Jabatan Peiajaran Negeri Johor Wisma Pendidikan Jalan Tun Abdul Razak 80604 Johor Bahru JOHOR 'engarah [Jabatan Peiajaran Negeri Kedah iompleks Pendidikan Jalan Stadium 05604 Alor Star KEDAH 3.SENARAI EDARAN 1. Pengarah Jabatan Peiajaran Negeri Sembilan Jalan Dato' Hamzah 70990 Seremban NEGERI SEMBILAN 6. Pengarah Jabatan Peiajaran Negeri Melaka Jalan Istana 75450 Bukit Beruang MELAKA 5.

Pengarah Jabatan Peiajaran Negeri Sarawak Jalan Dipiomatik.P. Pengarah Jabatan Peiajaran Negeri Perils Jalan Tun Abdul Razak 01990 Kangar PERLIS 9. Kota Kinabalu SABAH 12. Presint 16 62150 W. Pengarah Jabatan Peiajaran Wilayah Persekutuan Putrajaya Jatan P16. Off Jalan Bako 93050 Petrajaya. Pengarah Jabatan Peiajaran Negeri Pulau Pinang Jalan Bukit Gambir 11700 PULAU PINANG 11. Pengarah Jabatan Peiajaran Negeri Perak Jalan Tun Abdul Razak 30640 Ipoh PERAK 8.5 dan 7. Rumah Persekutuan 88300.7. Kuching SARAWAK 13. Pengarah Jabatan Peiajaran Negeri Selangor Jalan Jambu Bol 4/3E Seksyen 4 40604 Shah Atam SELANGOR . Pengarah Jabatan Peiajaran Negeri Sabah Tingkat 4. PUTRAJAYA 10.

Pengarah Jabatan Peiajaran Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Persiaran Duta. Off Jalan Duta 50604 KUALA LUMPUR 16. P. Pengarah Jabatan Peiajaran Wilayah Persekutuan Labuan Aras 10. Blok 4 Kompleks Ujana Kewangan Peti Surat 81097 87020 W. LABUAN Pengarah Bahagian Kokurikulum & Kesenian 17. . Pengarah Jabatan Peiajaran Negeri Terengganu Jalan Bukit Kecil 20604 Kuala Terengganu TERENGGANU 15.14.